Kronika města Smiřic - IX. díl, rok 1994

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Fotky v kronice nejsou, jsou zde pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1993       Rok 1995        Smiřické kroniky1994

   Začíná rok 1994, poslední rok práce zastupitelstev volených po pádu komunistického režimu. Občas se ptám po jakém páru?
   Když se dívám okolo sebe, šlo o dokonalou transformaci, při níž proklamativní politická pseudomoc se v rukou čelných funkcionářů změnila na faktickou moc peněz. Přestože se socialistickému, nejdokonalejší mu vztahu člověka k člověku bez výsledku učili asi 40 let, odírat své zaměstnance stát se naučili ihned. Je to čím dál patrnější. Krom toho se snaží jednotlivé strany uchopit co největší kus moci. I za cenu osobních útoků, pomluv, skandálů a afér.
   Nebylo jich málo. Jen že nad tímhle bych mohl potkávat asi až do skonání. Morální škody jsou vleklé, odstraňují se po generace a některé opravit a odstranit asi nelze.
   Ono je dost starostí s odstraněním škod materiálních. Zčásti vznikly zanedbáním údržby starého, zčásti lajdáctvím při stavbě nového. Klasickým příkladem je “Dvorana”. Sál, který byl stylový a reprezentativní se stal ruinou. Na druhé straně to jsou takřka všechny rovné střechy, udělané s péčí socialistických podniků. Na jih ospravedlnění, nový soukromníci si nepočítají o mnoho lépe. Opravy jsou drahé, nekvalitní a netrvalé.
   Také budou komunální volby. Politizace života je značná a zleva spíš demagogická, než věcná. Konzervativní pravicová ODS je značně pragmatická a poněkud se bojí ztráty obliby. Dost právem, protože právě okolo jejich čelných činitelů probíhá nejvíc majetkových afér. Tady lze těžko pokrčit rameny a říci, že při přesunech velkých majetku vzniká zákonitě velká snaha o osobní obohacení. To je málo.

--------------------------------

Leden
   Odvoz odpadu byl jedním z hlavních témat života obce. Stalo se aktuálnější v Rodově, než přímo ve Smiřicích. Proč? Tady už se topí uhlím jen velice málo, v Rodově dost. Rodov takřka nemá popelnice a lidé jsou zvyklí sypat odpady kamkoliv, případně spalitelné pálit.
   Takže musil starosta vysvětlovat co, proč a jak. Výsledkem byl jakýsi hybrid mezi svozy. Asi bude i vyhovovat. Důležité je, aby měli rodováci chuť ho dodržovat.
   Současně byli seznámení se zadáním územního plánu sídelního útvaru (UPSU). Ví Bůh, kdo jsi ty názvy a zkratky vymýšlí, ale měl by za to být nějaký trest.

   Obec Černožice má dost veliký nedoplatek na stavbě úpravny a akumulace vody. Placení se ale nemá i když se na užívání zařízení podílí. Domnívám se, že iniciátorem neochoty je p. Ing P., zástupce ředitele Statků Smiřice.

   Pan Dr. Jarolímek má zájem o provozování pediatrické praxe ve Smiřicích. Město tuto iniciativu Víta, protože současné pediatr p. Dr. Šrůtek značně přesáhl věk obvyklý pro odchod do důchodu. Nemám jistotu toho, že zde setrvá. A dále, je dojíždějící. Optimální byl a je systém místních, nebo rodinných lékařů. Ten byl ovšem rozbít s důsledností až úpornou.

   V této souvislosti byl projednáván i zásah do budovy zdravotnictví. Bohužel jsme zjistili, že původně projektovaný výtah, o němž uvažovali několik let naší předchůdci má své výstupy v mezipatrech. Takže by byl jen dílčím řešením a ne bezbarierovým přístupem. To nelze akceptovat. Nový projekt je výrazně nákladnější. Na úhradě realizace se podílí město a sponzoři (moderní výraz pro dárce, či dobrodince). Mezi nimi je nejvýznamnější pan Jiří J. E. Mautner z Markhofu, čestný občan města.

   Drůbežářské závody Jaroměř nabídly bezúplatný převod činžovního domu ze svého majetku do vlastnictví města. Rada váha, protože dům je ve značně sešlém stavu..

--------------------------------

Únor
   Poslední dny ledna nebyly klidně.Důsledky se projevily i v prvních únorových dnech. V pátek 28 ledna v šest hodin ráno přišel náhlý a prudký vítr o rychlosti 130 km/hod.Nám odnesl celou střechu na nově postavené úpravnou a akumulaci vody v Holohlavech.
   Nebyla to legrace, celá Střecha i s konstrukcí přeletěla cestu a přistála na poli ve vzdálenosti asi 70 m východně od stavby. Teprve při bližším ohledání jsme zjistili, že dodavatel stavby Na Příkopě konstrukci ke stavbě i když si přikotvení nechal zaplatit.
   Protože šlo o rychlost a hlavně a vnitřní zařízení s elektroinstalaci, Hledali jsme různé varianty provizorního zakrytí. Od plachet přes igelity a volně loženou lepenku. Závěrečná varianta byla díky nabídce p. Zdeňka Marka ml. následující: “Jdeme na to hned. Co se dá zakrýt zakryjeme definitivně, Co je nutné vyflikovat, vyflikujeme a pak dáme do pořádku”. Udělali to tak a budiž jim za to dík.

   Nejen potíže, ale i chvíle příjemné se objeví.Tentokrát to bylo poděkování “Nadaci OF” za pomoc při restaurování zámeckého kostela. Objevilo se v Lidových novinách 1 2 1994 a bylo současně vyjádřením důvěry městu. Tahle nadace je velice uvážlivá a nepodporuje každého. Máme ovšem v Praze v levného přímluvce PhDr Jaroslav Svatoň nezapomíná na to, že pochází ze Smiřic. A protože je odborník v oblasti, má jeho slovo váhu.

   V novinách z 1.2. je titulek ”Zmlátil ho nějaký Karel”. On zase není jen tak “nějaký”. Přiženil se do Smiřic a pokračuje ve své předchozí činnosti. Prohání mladé ženy, úspěšně se vyhýbá práci, pije a bije se. Ví Bůh,Kde na to bere. Dá se říci, že pan P. je pro město “dárek”.

   Byty
   Byty a jejich přidělování. S tím si od roku 1939 do dnes viděli rady jen okupanti a komunisté. Obojí postupovali podle zásady “nejdříve my a naši pak se uvidí”. A i tak měli potíže. Byty prostě nejsou, protože pokud někdo staví, tak pro sebe. Příjem z nájemného je totiž ztráta na vložených prostředcích,neboť nájemné rozhodně nekryje odpisy, údržbu a provoz, natož, aby uživil činžák pana domácího. Město proto zpracovalo bodový systém k vytvoření pořadí žadatelů o byt. Rozhodně není dokonalý a bude příčinou řady sporů.

   Totéž zdi k okolo svozu odpadu. Většina lidí žije v dojmu, že žádný odpad neprodukují. A když už ano, že by na něj neměli platit. Přestože je zde řada možností svozu různých lhůtách i cenách, za nejvýhodnější by byl považován svoz pro občany zdarma.

   Ordinace soukromých lékařů v městské budově prohlédli hygienici. Jako řádní byrokraté nalezli řadu závad. Je udivující, že ti tíž lidé v tomtéž prostředí neviděli závady žádné. Est modus in rebus! Dříve muselo být vše v pořádku, aby žili v klidu.Dnes musí nalézt řadu závad, aby opodstatnili svou existenci.

Audit
   Podle příliš dobrých zkušenostech se skupinou auditorů, začátkem roku 1993 na posouzení hospodaření města za rok 1992 jsme si objednali soukromého auditora. Bez volného vzpomínání na dobu vlády komunismu, bez hledání “vší” u manuálních úkonech (třeba způsobu lepení účtu) provedl audit. Bez výhrad.

   Výhrady k přespávání podiskotékových opozdilců, většinou spíš opilců, na nádraží má soudruh B. Ano, není to žádná paráda, spíš šlendrián zaměstnanců železnic. Proč však tyhle stížností až dnes? Vždyť “vágusové” tam nocují občas už několik let.

   V Hradci vychází časopejsek “Nový zítřek”. Je levicový a taky poněkud prolhaný. Kdosi z místních komunistů si všiml některých mých článků. Skryl se za jméno pana poslance Štraita. a naříkal. Ale ano, nejsem hrdina a nikdy jsem se za něj nevydával. Ovšem srovnávat poslední čtyři roky s léty systematické likvidace morálky, jakéhokoliv majetku a mezilidských vztahů po roce 1948, k tomu je třeba řádně silný žaludek. Byli, jsou a budou stejní!

Zvláštní škola
   Město se dohodl se Školským úřadem o pronájmu prostor zvláštní školy. Za symbolické nájemné, tady za 10.000 Kč ročně. Podle složitých regulí hospodaření se státním prostředky, s nimiž ŠÚ hospodaří, je tento postup asi nejlepší.

   Opravujeme “Městskou dvoranu”. Ze sálu, který nám závidělo široké okolím který byl slohově čistý a měl konkurenci leda v Jaroměři, je doslova ruina. Těch peněz, co bude úprava stát!

Výbuch
   Jako by nestačily staré škody, vznikají i nové. V pondělí 21.2. došlo málem k rozsáhlému neštěstí. Rekonstruovaná kotelna na náměstí měla havárii. V 16:20 hod. zazněla silná detonace, řinčení skla a padajících plechů. Naštěstí v neštěstí nebyla výbušnou směsí naplněna celá otopná soustava. Zdemolována byla okna a jedno vedení do komína. Šlo o selhání automatiky ovládání hořáku, spouštění plynu a odvětrání systému.
   Škoda činila 80 tis. Kč.

   Už takřka měsíc je nemocen pan tajemník Suchánek, člověk obdivuhodné sebekázně a pracovního výkonu. Do práce v samosprávě jsme nastupovali takřka současně. Pokud se dosud podařilo jsem - tam něco udělat a bez maléru, je to hlavně jeho zásluha. S trpělivostí, již já postrádám a vnitřním vnímáním spravedlivého a nespravedlivého, jež jsem v zájmu města ochoten potlačit, řeší problematiku města

--------------------------------

Březen
   Začínající jaro přináší s sebou i vyšší aktivitu lidí. Nejen zahrádkářsky opravárenskou, ale i majetkovou. Dá se říci, že převážný podíl práce rady směřoval opravdu k majetkoprávním záležitostem.

   Závažný pokus o prodeji a koupi parcely 912/5 učinilo město. Zájemci byli představitelé firmy BDK-Glass (p. Ing. Baborák) a fy Perfect (p. Marek ml.). Protože jde o pozemek, nad nímž je VN vedení elektrického proudu, je obtížně využitelný pro jakoukoliv zástavbu. Důvodem je ochranné pásmo pro případné opravy. Obě jednání z tohoto důvodu ztroskotala.

   V restituci je odškodňována paní Doc. MUDr. L.; CSc za svobodna B. z Habřiny. Jednou součástí restitučních náhrad je okál, do kterého se stěhuje. Protože nekompenzuje její majetkové nároky, projevila zájem o vydání budovy jestli. Se záměrem zřídit tam rekondiční centrum. Paní docentka i její manžel jsou odborníci na pohybové ústrojí. Přes navázané dobré vztahy nemohlo město vyhovět, protože došlo ke střetu zájmů. Chceme tam zřídit ordinaci pediatra.

   11.3. byl v kostele Svaté Markéty v Břevnově pohřben Karel Kryl. Zpěvák, myslitel, buřič, který se stal něčím podobným jako byli národní buditelé. Ze směru, který nabrali politický orientované skupiny, ze zištnosti některých, dříve příkladných, lidi. Z toho, že mocní uměli prominout darebákům a politickým štrébrům, nedokázali však přenést přes srdce to, že by mohli a měli dostat nazpět své ti, co jím “lid, strana a vláda” všechno ukradli. Zejména ti, co se nenechali zavřít, či popravit a utekli za hranice. Z toho všeho mu puklo srdce. Buď mu Bůh, v kterého hluboce věřil, milostiv.

   Sotva jsme dokončili opravu střechy na Dvoraně (dali jsme tam bonský šindel s měděnou folii), připravujeme opravu fasády, izolaci zdiva, úpravu interiéru. Pochopitelně postupně, podle množství volných peněz. A také podle nového projektu. Pole dosažitelných informací byly už ty projekty nejméně tři, realizace žádná. Možná je to i dobré, protože to monstrum co zde mělo vzniknout by nikdo neuživil.

   Čeká nás také oprava bývalé školy v Rodově. Vnější vzhled budovy je nedobrý, vnitřní vybavení zchátralé a využitelnost v současném stavu problematická. Chtěli bychom zde umožnit rodovákům kousek společenského života. Pokud se zachováme vnější vzhled původní budovy, Nebude to také laciné. Byla to jakási zlidovělá secese.

   Dědictví minulosti se projevují dodnes. Vypořádáváme majetkoprávní vztahy dodnes. Okály byly postaveny, jsou obývány a statky je teď prodávají, čím vydávají v restituci. Jenže problém je s pozemky pod domy a se zahradami.Dost obtížně zjišťujeme, zda jsou města či státu. Někde se jeví, že by mohly být i původních majitelů.

   Od samého počátku kuponové privatizace existovalo v prvním patře z mělnického zámku “Registrační a obchodní místo”. Od 1.4.1994 existovat nebude. V souladu s tím, že končí registrace pro 2. vlnu privatizace, končí 31.3.1994 i činnost tohoto institutu ve Smiřicích.

Rytectví
   Ve městě vznikají i nové podnikatelské aktivity. Kancelář bývalého Stavebního podniku v zámeckém areálu si najala firma Tirtiz - rytectví a gravérství. Majitel p. Tomáš Stránský.

Tenisté
   Probouzí se i sportovní činnost. Tenisový oddíl Sokola se snaží rozšířit prostor svých aktivit. Najal si od města 854 m2 plochy u školního hřiště (č.parc 61/5,61/6 a 61/14). Ve snaze pomoci sportovcům byla radou stanovena symbolická cena nájmu 5000 Kč/rok. Skutečná platba bude činit 50 Kč/rok, zbývajících 4 500 Kč je považován za dar města na činnost oddílu.

“Včelka Mája”
   Součástí koloritu města je paní Becisová. Dnes již letitá, bývalá číšnice a vůbec žena mnoha zaměstnání. Přišla do Smiřic coby družka Oldy Adámka. Před pár lety se udělala, zcela dobrovolně a bez nároku na mzdu, úklidu okolí Restaurace Labe a ploch přiléhajících k obchodům. Pro její pílí vznikla přezdívka “Včelka Mája”. Věk, cigarety a láska ke zcela nezdravým nápojům udělaly své a “včelka” touží po domově důchodců. Trošku předběhl a řeknu, že jsme ji zajistili ten nejlepší, který byl dispozici. Hradeckou “Harmonii”. Byla velice spokojena, neboť poprvé v životě bydlela v úplném komfortu.

Střechy
   Protože je jaro, budí se i stavební práce. Zejména opravy střech. Je zahájeno jednání o rekonstrukci střechy na čp. 48 (lékaři), na Základní škole a restaurace Labe. Ten, kdo projektoval do zdejšího klimatu Gauner střechy a ten, kdo je realizoval – by měli vrátit doklad o dosažení vzdělání a ještě hradit škody.

Odpady
   Ani péče o svoz odpadů není jednoduchá. Firma Rund vychází občanům vstříc různorodostí termínů. Týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a dvouměsíční. Ten poslední a t.zv. občasný, po zaplacení “známky” je povolen pouze radou MÚ.
   Přesto se vyskytnou občané, kteří údajně žádný odpad neprodukují. Tedy, neplatí. Zářným příkladem je bývalý tajemník Měst NV, soustruh (pardon pan) V. Š. A zákon to umožňuje!

   Poslední veřejný hydrant u čp. 122 a 123 (majitel Velkovýkrmny či lépe Statky Smiřice) byl na pokyn MÚ uzavřen. Zdejší obyvatelé totiž nikdy budu neplatili a v poslední době zde začali mýt auta. Kde k nim přišli ví Bůh? Vzbudilo to značný rozruch i obvinění z rasismu. Jenže proč by měli všichni platit za někoho, jen proto, aby nebyli rasisty? Nevím - ale proč by měli být hlupáky.

   Březen je na události plodný. Snad i proto, že se občané vymaňují z jarní únavy.

   Nepořádky v pozemcích
   Město se porozhlédlo po tom, co vlastní, co užívá a zda oprávněně či neoprávněně. A zjistilo, že u čp. 26 byl neoprávněně zabrán průjezd, p. V.Š. se domáhá části pozemku, kterou mu NV odebral na stavbu cesty. Paní H. a M. uplatňuji nárok na pozemky odebrané jim při výstavbě sídliště Generála Govorova, manželé J. zase omylem užívají p.p. 203/9, jež je městská atd. Pohoršuje, že většina aktu odebrání proběhla pouze fyzicky, bez jakýchkoliv právních aktu. tedy bezprávně.

Školka
   Rozpadající se Státní statky nabízejí jednání o převzetí mateřské školy a jeslí do majetku města. Nabídka je zajímavá. Nemovitosti bezúplatně, vybavení za zůstatkovou cenu. Ovšem, pozemky! Zase nikdo neví čí vlastně jsou. Kupodivu ani já nevím, čí vlastně původně byly.
   Zato o pozemky pod prodejnou v Ronově a pozemky související se přihlásil stát. Přesněji jeho jménem Okresní úřad. Jsou jeho majetkem a město je musí odkoupit, nebo platit nájemné. Nakonec jsme p.p 31 v k.u. Rodov odkoupili, takže jsme nespornými majiteli.

   Další, zajímavější majetkovou transakci bylo převzetí obytného domu čp. 571 až 573 od privatizovaných Drůbežářských závodů do majetku města. Soda na uvažování odprodej městských bytů to není špatné.

--------------------------------

Duben
   Opět po zimě lze restaurovat interiér kaple. Tentokrát přírodní i umělé mramory. V ceně 1 103 072 Kč. Práce provede již osvědčená firma Štukbart.

Výtah
   Ozval se nám pan rada Mautner, náš čestný občan s tím, že přispěje darem 250 tis. Kč na stavbu výtahu v ordinacích lékařů. Stejnou částku přislíbil i na příští rok. S tímto počinkem bylo možno zahájit práce. Zastupitelstvo bylo srozuměno s tím, že práce budou ukončeny v roce 1995.

Střelnice
   A opět pozemky. V prostoru současně nefunkční stanice jsou pozemky několika majitelů, p.p. Kmínka, Dr. Haka, Jílovského a města. Nikdy nebyly ani zestátněny, vyvlastněny ani odkoupeny. Dá se říci, že byli prostě oloupeny. Aby nemohlo dojít ke zcizení celé stanice, snaží se město získat podstatnou část pozemku. Jeví se možnost dohody s p. Kmínkem. K podobnému jednání o znehodnocené pozemky dochází i s panem Radoněm. Zde v souvislosti se stavbou školní jídelny.

   Protože pan tajemník Suchánek je již déledobě nemocen a lékaři mluví o dlouhodobé rehabilitaci, byl jeho zastupováním do vyřešení pověřen p. Klimeš.

   Při sporech o právu užívat tzv. svazarmovské garáže ve starém sídlišti jsme zjistili, že garáže dosud nejsou zkolaudovány a neměly by být užívány. Co tu vlastně dělal stavební odbor?

Čarodějnice
   Město nabídlo svoz prořezových větví. Byl občany přivítán a místo desítek ohňů na zahrádkách zaplane u střelnice oheň jeden. Budou stadionu “páleny čarodějnice”. Před pár lety se tomu oficiálně říkalo “vatry míru”, ale mezi lidmi se to moc neujalo.

Baryum
   Konečně se objevují na veřejnosti i zprávy o západním protifašistickém odboji. Jen několika zasvěceným bylo známo, že příslušník skupiny Baryum (angl. Barium) Tomáš Býček pobýval v roce 1945 ve Smiřicích - viz. Hradecké noviny z 8.4.1994. Pouze z doslechu od mého otce vím, že určitá spojitost byla se slečnou Vinklářovou a sl. Karpíškovou. To pak komunisti dost pronásledovali pod záminkou, že má švagra Němce, p. Kerna. Tak svět odplácí.

DDM
   Činil se i Městský dům dětí. Připravoval a připravuji na prázdniny řadu krátkodobých a déledobých a pobytů.

   Se zajímavou nabídkou přišel p. Dr. Medelský. Že zde obnoví rehabilitační ordinaci a dokonce rozšíří počet procedur. To se později uskutečnilo. Zase trochu předběhnu a řeknu, že aktivity p. Dr. Medelského (den doktorát byl pedagogický) a později Jeho nástupkyní paní Urbancové a Pucákové byli víc dobrodružstvím než podnikáním.

Cukrovar
   Značné problémy vznikly s místním cukrovarem. Státní podnik VČC se privatizoval tak, že většinu svých dluhů převedl na “zbytkový závod Smiřice”. A tento “zbytek” dává stát do dražby. Za 72 816 000 Kč. Trochu to vypadá jako jedno z privatizačních uličnictví. Cena je neúměrná, dálkové topení drahé, skládka řepy ukázkou neodborného přístupu. Po odchodu cukrovarského odborníka Ing. Macla je ředitelkou cukrovaru paní Milena Seidlová. Je to ekonomika, absolventka kamenické školy v Hořicích. Ta doufá, že cena bude po neúspěšné dražbě snížena a 55 zaměstnanců nepřijde o práci. Mám dojem, že by na místě byla rozumná snaha o náhradní výrobní program. Dražba, jak bylo možno očekávat proběhla úspěšně.

   A také vloupání do kiosku na fotbalovém hřišti. Lupič vypáčil dveře, ukradl cigarety, alkohol a mince z výherních automatů. Skoro se mi chce říci, že kiosek Na hřišti by měl mít tak nejvýš pivo. Ale i sportovci chtějí vydělávat. Jsem přesvědčen, že lupič to neměl daleko domů. Ta “rána” dělá se Škodou na dveřích asi 5000 Kč. To je tak na jeden “rodinný žúr”.

   Zdá se, že ani apríl nebyl prožít v nečinnosti. Jen s kulturou to trochu skřípe. Bohužel není ani kde, ani velký zájem. Kino skomírá na neúčast diváků.

--------------------------------

Květen
   Měsíc lásky, pro nás starší ještě také měsíc vzpomínek na konec II. světové války v Evropě, Pro mnohé nostalgických vzpomínek na “slavné květnové dny”. Jsem rozhodně pro oslavu práce, ale bez četných darmojedských “májových komisí” a tehdy, budou-li oslovování ti, co pracují a ne partajní flinkové.

Parcela
   Firma Cerea a.s. (dříve ZNZ) zjistila, že její dům, čp. 560 je postaven na městských pozemcích (a podobných případu je více), takže žádá o stanovení nájemného a následný odprodej. Město pronajalo 252 m2 za dohodnutou částku 1200 Kč/rok.

   Je vidět, že jí úřady začínají hospodařit. Ředitel školy p. Volák zjišťuje, jakým způsobem je hrazena spotřeba energie ve školní jídelně.Dříve by to bylo jedno, jenže dnes hospodaří každý se svým měšcem.

   DDM, respektive p. řed. Matičková bude organizovat Den dětí. Na drobné dárky účastníkům přispělo město 1000 Kč. Více poskytlo Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, 3000 Kč.

   Střelecký klub (dříve Svazarm) nechává Střelnici úplně chátrat. Město má zájem ji opravit, za předpokladu že bude městská. Jeví se, že dohoda je v nedohlednu. Proto byla zahájena zákonná opatření o údržbě a využívání objektů.

   Město kupuje od paní H. část chodníku a silnice, neboť při výstavbě sídliště Generála Govorova jí byly pozemky zastavěny i když nebyly odkoupeny ani odejmuty. Komunistický režim byl skutečně založen na loupežích! A to se ho ještě někdo zastává.

   Se stejnou žádosti jako předtím Cerea přišel cukrovar. Ten má na městských pozemcích domy čp. 558 a 559. I zde bylo vyhověno a parcely do privatizace pronajaty.

Plynofikace ordinaci
   V rámci rozšiřování ekologického vytápění města, čímž je míněno snížení počtu topidel na pevná paliva, jsou zahájeny práce na plynofikaci čp. 48 - ordinace lékařů a lékárna. Úprava tohoto domu od střechy po kotelnu bylo značně nákladné.

Škola - Rodov
   Bývalá rodovská škola je značně opelichaná. A to je fasáda pěkné secesi. Potřebuje restaurovat kabát a naše osvědčená fa. Štukbart není k dispozici. Smlouvu město uzavřelo s firmou Perfect (p.p. Marek a Klok), na opravu střechy a fasády do konce října tohoto roku.

Rodov
Bývalá škola v Rodově 18.11.1994. Foto Václav Prostředník

ČSSD a KSČM
Bývalá škola v Rodově 18.11.1994. Smiřický archiv.


   Dům dětí se pyšní dobře uspořádanou čarodějnickou diskotékou. To sice proběhla už 30.4., ale zvolená “Miss čarodějnice” mohla pro nezletilost (je jí pouze 312 let) okusit let na vyzdobeném koštěti až ráno 1.5.

Cukrovar
   Jak jsme očekávali, dubnová dražba Cukrovaru nebyla úspěšná fond národního majetku vyhlásil novou dražbu. Již třetí kolo, s vyvolávací cenou 10 mil. Kč. Obšírněji, bych poněkud zmateně o tom informuji Hradecké noviny z 3.5.1998. Zde publikované naděje paní ředitelky budou asi opět liché. Jen doufat nestačí.

   Restaurace Dvorana má smůlu na nájemce. Přestože je docela solidně vybavena, “nesype” asi tolik, kolik si hospodští představují. Po čtrnáctidenní pauze nastoupí nový nájemce. No uvidíme jak si povede.

Fotbal
   V polovině května bilancovali své úspěchy fotbalisté. Dospělí jsou v okresním přeboru na prvním místě tabulky, dorostenci okresním dorostu 10., starší žáci v okresním přeboru 2., stejně jako mladší. To je docela solidní umístění.

   Podle zatím orientačních informací se radnici podařilo shromáždit peníze za stavbu výtahu pro pacienty. Dá-li tedy píle firem a snaha jejich zaměstnanců, bude se jezdit ještě letos.

--------------------------------

Červen
   Je již zřejmé, že květen bez bombastických oslav, nákladní schůzí “májových komisi” a původového mrznutí školáků provede vše to, co provést má a plynule přejde do června.

Cukrovar
   Hned k 1.6. se objevila v novém hradecku zpráva o tom, že dražba cukrovaru, vyhlášená na 4.6. je zrušena. A to na základě předběžného opatření Krajského soudu v Hradci Králové. Zdá se, že liknavost privatizátorů, nejasné záměry vedení a hlavně technický stav zařízení přivedou cukrovar k likvidaci

   Ve vzdálené souvislosti s městem se objevila zpráva o unikátním motocyklu Werner 1904 (Francie). Jo původním majitelem byl pan Theodor Karel ze Smiřic, povoláním kovář, kterého zakoupil asi při návštěvě pařížské výstavy 1905. Dnes je to asi unikát v držení pravnuka, p. Plenty z Hradce Králové.

   Místní školu navštívil děti a učitelé ze spřáteleného Vilsbiburgu. O kamarády a její doprovod se postarali žáci ZŠ a zastupitelé. Děcka hrála v Předměřicích fotbal a my starší si ukazovali památky. Bavorské městečko s asi 10 tis. obyvateli je pro společenské kontakty daleko lépe vybavené než my. Ale upřímná srdečnost pana Josefa Polstera, bývalého poslance spolkového sněmu, byla neodolatelná.

Rehabilitace
   9.6.Bylo znovu otevřeno rehabilitační pracoviště. Jeho rekonstrukce přišla firmu Sezam (Dr. Medelský) asi na 700 tis. Kč. Něčím přispělo i město. Středisko funguje stále, ale později kolem něj vznikla řada majetkoprávních peripetií.

Václav Neckář
   Ani kultura není zcela opomíněna. I když – není ani kde, ani tak za co jí provozovat. Ale když se připojí smůla je to malér. 13.6. měl přijet na svůj klubový pořád Václav Neckář a spíkr Zdeněk Vrba. Známý zpěvák těsně před odjezdem ochořel, takže přítomných asi 60 posluchačů odešlo zklamáno. Jenže dysenterie může postihnout kohokoliv.

10 let dechovky
   Druhá skupina Vilsbiburgských děti, a ono je šlo jen o děti, byly mezi nimi i dospělí žáci a učitelé tamní hudební školy, vystoupila ve Smiřicích. Naši hosté ukázali mnohé z hudební tradice Bavorska. Přijeli oslavit spolu s Smiřicemi deset let trvání dechového orchestru ZUŠ. Těžiště oslav bylo ve dvou společných koncertech 11.6. První, řekněme zkušební v sále místního kina, druhý, značně navštívený v areálu smiřického zámku. Vydařilo se!. O této návštěvě velice pěkně psal i německy regionální tisk, který obrázky jednak z vlastní návštěvy, jednak slovní obraz jejího průběhu. Změnil se i o daru pro ZUŠ. Byl jim pěkný počítač.

ZUŠ zájezd
   Současně jsme projednali návštěvu dechového orchestru ZUŠ ve Vilsbuburgu. Tam probíhá od 26. do 29.6. lidový svátek (Volksfest). A naše dechovka tam bude koncertovat. Je to výraz důvěry i pocta, protože jinak tam účinkují renomované orchestry.
   Za účasti předměřického starosty p. Šandy a jeho ženy se zúčastnil i smiřický starosta, tedy já. Úspěch mladých hudebníků a celé školy byl nad očekávání dobrý. Přístup německých hostitelů vzorný. Jen ta jazyková bariéra. Zdá se, že naše děti jsou jazykově velice nedokonale připraveni pro život. Paní Šandová byla velikou pomocnici (je rodilá Němka) i moje trosky znalosti byly dobré.
   Zanechali jsme velice dobrý dojem. Jedinou vadou byla úmorná vedra, která obtěžovala snad celou Evropu.

Výtah
   Ve městě pokračovaly přípravy k výstavbě výtahu. Původní, starý záměr umístit nástupy a výstupy do mezipatří, byl evidentně nesmyslný. Proto bylo řešení zadáno v intencích studia Ateliéru pana Hájka. Je zadán prováděcí projekt.

Rodov - hospoda
   Rodovská škola je již dlouho využívaná jen sporadicky. Na četné upozornění občanů (zde občanky nebyli aktivní) město přikročilo ke zřízení jakési hospody v části místností. Není to přesně to pravé, ale lidé se potřebuji setkávat. To si vyžádalo i četná hygienická opatření.

   Město posoudilo kalkulaci obědů ve školní jídelně a zvýšilo cenu oběda na 22 Kč. Příčinou jsou neustále rostoucí ceny potravin a valorizace mezd.

   Podnik ST KOLI a.s. začíná dělat pořádek ve svém nemovitém majetku. A to není žádná legrace. Neprávem drží dost a zase její pozemky užívají jiní. V první fázi navrhuje město směnu a žádá p.č. 681/2; 782/3C a 710/1i. Dále vznikla společná skupina pro vyhledání dalších lajdáctví n.p. a NV. Opět se objevuje to, že každý, kdo se domníval, že má právo rozhodovat, rozhodoval. Často zcela bezprávně.

   Končí červen, letos úmorně horký, spíš tropický. Lze říci, že taky končí volební období samosprávních institucí a bude čas do října zpracovat bilanci.

--------------------------------

Červenec
   XII. všesokolský slet - i pro mne, takřka absolutního nesportovce, jde o pojem. Po letech spartakiádních pseudo dobrovolných exlibrií zase s vložením srdcí slet. Pro naše město o to zajímavější, je docent Vráťa Svatoň, jsi Smiřického natěrače a zejména sokolovského činitele je dnes náčelníkem ČOS.

Vražda
   V pondělí 4.6. s městem rozletěla velice chmurná zpráva. Rodov navštívila vražda. Mladá dívka byla obětí, její osmnáctiletý přítel je z násilného činu podezřelý. Policie po něm vyhlásila celostátní pátrání.Už je to hodně let od posledního případu vraždy ve městě.Zdá se, že tentokrát video emotivní čin, vyvolaný pohrávání si s láskou či sexem. V každém případě škoda mladého života obětí i možného pachatele, který si své peklo prožije.

Pan Puci
   Juraj Puci, novinář, chodec a vytrvalec. Byl zde vloni na “Hrnci” a letos přišel “jen tak”. Zřejmě se mu u nás líbilo. Prohlédl si město, hledat co s pochválil a o mnohé se zajímal.

První místo v Evropě
   Mezinárodní soutěž mladých cyklistu. Tentokrát v Budapešti. Za účasti družstev devíti evropských států a Izraele. Soutěžilo družstvo ČR složené z borců Strážnice a Smiřic.
  Vybojovalo po dramatickém utkání vítězství. Plocha “Népstadionu” byla rozpálená sluncem. Přesto projevy radosti z vítězství nebyly mdlé.
   Po loňském 2. místě Bulharsku letos první ve složení: Michaela Brožová, Martina Bydžovská, Tomáš Kulhánek a Petr Brzák, pod vedením Aleše Šoba.
   V soutěži jednotlivců - chlapců - zvítězil Petr Brzák, mezi dívkami byla Michaela Brožová druhá.

Michal Šust
   Čtvrtek 7.7. byl pro smiřičáky svátkem hudby. V sále kina vystoupil Michal Šust, pěvec českého původu, žijící již dlouho v USA. Přibližně stovka domácích posluchačů dostala od svého rodáka dárek. Dvořákovy Biblické písně a árie ze světových oper. Pilous uzavřel písní Čechy krásné Čechy mé.
   2. den odjel do svého současného bydliště, Houstonu, kde našel nový domov.

Byty - příprava prodeje
   Zastupitelstvo posoudilo návrh starosty na přípravu odprodeje městských bytů. Proč již teď, když vlastní motorový má dojít až za cca 3 roky? Jednak je postup samospráv vinou zákonem stanovených termínů a lhůt pokud těžkopádný a zdlouhavý, jednak by měli zájemci, převážně současní nájemníci, mít možnost využít výhod stavebního spoření. A ty vznikají nejdříve tři roky po uzavření smlouvy. Hlavně to je příprava pro budoucí zastupitelstvo, které bude mít alespoň orientační materiál připravený.

Parcely
   Zájem o stavební parcely je stále značný. V “Jechově uličce” což je místní lidový název spojky pod tratí do Holohlav (Hanzova ulice) je parcela po bývalém Endrýsově domě (čp. 70). Protože zde byla dost velká zahrada, vznikl prostor pro dvě stavení. O koupi požádali p.p. Milan M. a Milan M. ml. Oba byli upozornění, že pozemek je v ochranném pásmu ČSD.

   Sportovci, zejména fotbalisté se obracejí na město s žádostmi o finanční dotace. Kopané promíjíme všechny poplatky ze vstupného a z zábav. S podmínkou, že je vykáží a prokazatelně použít na sportovní činnost, nebo vybavení. Jde ročně asi o 10.000 Kč. Zdá se jim to málo, ale neuvědomuji si, že co dáme jednomu, musíme jiným vzít. Ony stačí dotace města občanům na odvoz odpadu, vodné a stočné.

   Konečně začíná vážné jednání o převodu mateřské školy a jestli do majetku města. Po zjištění jsou náklady na provoz 602,3 tis. Kč. Pořizovací cena budovy je 2,992.224 Kč. Dále byl město o seznámeno s tím, že kino, kulturní středisko a knihovna se podle zákona staly v plném rozsahu městskými majetky jako rozpočtové, nebo příspěvkové organizace .

Příprava voleb
   Městská rada rozhodla, že Nově zvolené zastupitelstvo bude mít 17 členů, rada 5 členů, volební obvod bude 1, složený ze tří volebních okrsků (radnice, škola, Rodov).

Sběrna surovin
   Objevil se problém se sběrnou surovin. Ve městě sice jedna je. Byla postavena v akci Z a také neprodleně převedena do majetku n.p. Sběrné suroviny. Ty v Hradci Králové likvidují a pochopitelně se snaží z toho vytřískat co se dá. Protože i tenhle převod byl proveden se “socialistickou péčí, zůstaly pozemky na listu vlastnictví městu právem koupě od p. Jednoty. Vybavení sběrny a stavby jsou podniku, kterými město jednalo o její získání. Je totiž reálné nebezpečí, že jiný nabyvatel změní účel. Třeba na autoopravnu či autobazar.

--------------------------------

Srpen
   Jako drobnou zajímavost firmu informačně slabé měsíci to, že smiřický závod Pektin se účastnil svými výrobky znovuotevření centra zdravé výživy v hradeckém “Kmartu”, což je bývalá velkoprodejna Prior.

Pozemky
   ST KOlI s.p. s návrhem na úpravu majetkových vztahů k pozemkům. Konečně jejich technici dohledali co komu patří a chtějí odkoupit dosud neprávem užívaná parcelní čísla … a prodat městu p.č. …Město navrhl provést pro něj výhodnější směnu.

Vodoteč
   O majetkových poměrech za minulého režimu svědčí i to, že město bylo nuceno odkoupit pozemek p.č. 740/1 o výměře 926 m2 od p. J. H. za cenu 70 Kč/m2. Pikantní na tom je, že je to bývalá vodoteč, součást “veřejného statku” který neměl být zcizování. Pan H. ji získal směnnou smlouvu.
   A mi koupit musili, abychom mohli pokračovat v zřizování zóny ekologické stability.

Pomoc policii
   Policie ČR, OO Smiřice ( to OO je obvodní oddělení - ty zkratky mohou být zavádějící( požádalo město o pomoc při usnadnění administrativy a nákup jednoduché kopírky. V rámci snahy o dobrou spolupráci jsme pomohli

   MŠ, Kterou máme zatím v nájmu od Pozemkového fondu vykázala za rok 1993 provozní náklady 384,7 tis. Kč a nájemné 20 tis. Kč. Budeme muset se kalkulovat příspěvky od rodičů. A také provést radikální opravu vytápění. To je horší.

Kaple
   Ne malé položky z rozpočtu užívá město na restauraci kaple. Letos zatím 850 tis. Kč z městského okres dodá 1,1 mil. Kč.

Počítačová síť
   Při nástupu do úřadu v roce 1990 jsem zde našel jeden zastaralý a prakticky nefunkční počítač. Dnes zadávám zakázku na propojení počítačové lokální sítě. Pro mne je ostuda to, že jsem prakticky počítačově negramotný. A už se to asi nezlepší.

   K novému školnímu roku i nové ceny ve školní jídelně. Rostou totiž ceny surovin i energií. Ceny obědů budou pro:
   žáky 1 - 4 třídy 9 Kč za oběd
   žáky 5 - 9 třídy 10 Kč
   učitelé 12 Kč
   důchodce 19 Kč
   ostatní 23 Kč

Loupež
   Prázdniny neprázdniny, kradou stále. Opět v kiosku u stadionu. Alkohol, cukrovinky, žvýkačky a drobné mince. To vše odcizil dosud neznámý lupič. Musil vypáčit dvoje dveře a jedny mříže. Myslím, že se mu to ani nevyplatí, když celková škoda je 9 026 Kč.
   Pokud by záleželo jen na mně, hledal bych pachatele v sousedství.

Hrnec!
   Už se zase úplně připravujeme na vypuknutí “Smiřického hrnce”. První návěstí v novinách, první dotazy kdy, S kým a jak?Účast přislíbili mnozí. Mezi nimi je p.p. Dobeš, Dědeček, Štreichl, skupiny Lojzo, lokálka, Nadoraz. Vyvrcholením bude účinkování Jitky Molavcové a Jiřího Suchého. Takže, ještě aby bylo solidní počasí!

--------------------------------

Září
   Prázdniny pryč, podzim na krku, v kase málo peněz! To je výron obvyklého naříkálka. Málokdo řekne, že byl na dovolené tam, kam by se za “socíku” nikdy nedostal, že si už může otevírat pusu na kdekoho (a taky otevírá) bez strachu z Jáchymova či jiných koncentráku ČSSR. Každý by chtěl pracovat jako nomenklaturní komunista a žít jako uhlobaron.

Policie
   Dopisem Upozornil starosta města Policii ČR na nedostatky a slabá místa v její činnosti. Jde zejména o to, že policisty je vidět pouze při cestě na oběd a i to v autě. Je neoddiskutovatelné, že při rozsahu rajónu a počtu policistů to asi lepší nebude. Ani kontrola na nočních služeb, kterou při své nespavosti dělám dost často, nesvědčí o tom, že je město policii střeženo. Zřídka vidím i jen projet její auto po Palackého třídě. Vedlejšími ulicemi už vůbec ne.

Nová ordinace
   Protože dětské jesle nejsou již delší dobu využívány, snaží se město rozšířit v jejich prostorách lékařskou péči o dalšího pediatra. P. Dr Šrůtek je už letitý pán, bydlící mimo Smiřice.
   Domníváme se, že zde bydlící Jarolímek by mohl založit tradici osvědčených rodinných lékařů. Zejména, když jeho paní je gynekoložka s aprobací na dětskou gynekologii. Proto jsme všestranně vycházeli vstříc zřízení ordinace. Nejobtížnější bylo zdolat odpor Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Hrnec
   Město žilo přípravou “Smiřického hrnce”. No, to bylo trochu nadnesené. Žili jí ti, kteří ať fandovství či z povinnosti mají o festiválek zájem. Letošní rozpočet je 250 tis. Kč. Jen pro upamatování - první Hrnec se konal v roce 1982. Brzy se znelíbil straně i NV (neměli moc smyslu pro humor(, takže od roku 1986 vznikla pauza. Až v roce 1991 jsme (myslím přátelé hrnce a město) uspořádali vzpomínku na Hrnec. Byla úspěšná a proto následovaná dalšími Hrnci.

Volby
   Nikol vám se připravujeme. Ty budou 18 a 19 listopadu. Ve městě jsou předloženy tři kandidátky. Dvě strany - ČSSD a KSČM a koalice ODS s KDU-ČSL. Ono to podle předvolebních jednání vypadá víc na to, že jde o dvě koalice, levou a pravou. Ale do voleb daleko. Ještě dva měsíce.

   Zpátky k Hrnci. Přijede Jiří Dědeček se svou písní, již velice popuzoval a bývalý režim” “Reprezentant luzy”.Dědečkovi to soudruzi vraceli tím, že mu zakazovali zpívat i publikovat. Tím víc se šířily texty v opisech. Jeho “Vraťte mi nepřítele” přivítalo publikum nadšením, oficiální činitelé s pocity zcela opačnými.

   Konečně je zde sobota 17.9. kdy v 9 hodin vypukne 7. ročník našeho festiválku. Je to nepochybně něco, co zastiňují svoji popularitu bývalou “slávu” Gigantu i akce “Trotina”. Myslím, že proto, že jde o legraci.
   Bilance je zajímavá. Přijelo 25 skupin a celkem 125 účinkujících. V autorské soutěže o 9999,90 Kč + 10 haléřů, věnovaných Dr. Janem Dvořákem, zvítězil Jiří Petera se skupinou Nadoraz.
   Dorazilo také pro Hrnec příznačné nevlídné, a řekl bych studené, počasí. K tomu, aby se lidé zahřáli smíchem pomohl i Pepa Nos.
   Přestože jsem při uvítání hostů i účinkujících tvrdil: “Když končí volební období, přestává legrace”, ona nastávala. To potvrdil zejména úspěch dvojice Molavcová - Suchý, kterou nechtěli posluchači pustit z jeviště. Takže - vyšlo to.

Čp. 101
   Život města jde dál a vznikají i nové prodejny. V domě čp. 101, který kdysi Patřil učiteli Svatošovi, později zde byla prodejna textilu p. St. Havla, následně zde prodávala jeho žena Marie květiny, změnili Havlovi na obytný dům. Jejich dcera dům podala a pan Skořepa zde zřídil prodejnu autopříslušenství. Snažil se i o prodejnu automobilů, ale na to je město malé.

   23.9. Mladí cyklisté z DDM s vedoucím Alešem sobem odcestovali na mezinárodní soutěž cyklistů do Švýcarska. Utkají se zde v kategorii mladších z týmy z celé Evropy.

   Na budově loutkové scény a zvláštní školy, bývalé Malburgovy vily, MNV, muzea, družiny a p. se objevily statické závady. Naštěstí odstranitelné a zatím neohrožující bezpečnost stavby. Byly způsobeny dost svéráznými úpravami budovy v letech po 1945. Zdá se, že i statika byla považována za přežitek.

Unika
   Nájemce restaurace Labe má zřejmě potíže. Firma “Unika Labe” se zdržuje s placením nájemného. Dluží už 104,3 tis. Kč na nájemném a 3,2 tis. Kč na úrocích. Je to víc pivnice než hospoda, i když dole je otevřen obchod, dá se říci se zbožím smíšeným a restaurace v patře, neláká tak, aby se mohla uživit. Drahý provoz, žádný sál a provizorní kuchyně, spolu s laickým vedením - to je cesta ke krachu.

   Velice hezký a rozsáhlý článek o spolupráci čestného občana města p. rady Mautnera z Markhofu s městem uveřejnily Hradecké noviny 27.9.1994.
   Město viselo na studijní pobyt do Vídně sl. Luci J. a p. Marka V. Pan rada přislíbil přijmout každý rok dva studenty.
   Jeden z nich pobyt popisuje. Ještě jsem s tím měl mrzutosti, Proč prý jeli zrovna tyhle děti z ortodoxně komunistických rodin? Zdá se, že mnohých lidech přetrvává podvědomý třídní přístup. Krom toho, myslím, že děti nemohou za smýšlení rodičů. A vůbec, ať si každý myslí jak chce, pokud neškodí.

--------------------------------

Říjen
   Měsíc začal tahač k.o. v restituci domů čp. 94 (kino). Jsou jimi dvě větve rodiny Kludských (asi 27 podílníků), kteří se chtějí domů zbavit a hlavně získat maximální profit. Odmítli jsme zvyšování nájemného v kině a o cenu domů 4 mil Kč nemělo smysl jednat.

   Konečně se dostaneme k opravě Nývltovy ulice. Silnice a.s. jí provedou za 351 tis. Kč. Odfrézovaný materiál použijeme na opravu uličky od schodů Lednice ke hřbitovu.

Mautner
   Město připravuje dárek k 70. narozeninám p. Mautnera. Bude jim pamětní plaketa zakladatele rodu spolu s portrétem dnešního seniora. Návrh a provedení je zadáno M. Škopkové.

   Pošta požádala o souhlas se změnou pracovních hodin. Je poněkud neobvyklý. Pokud bude vyhovovat občanům i poště, proč ne. Souhlas byl dán s podmínkou, že nebude docházet ke stížnostem klientů pošty.

   Příjemná zpráva je o tom, že Česká spořitelna zvýšila nominální hodnotu 1 prioritní akcie na 100 Kč. Pro město to znamená zvýšení záručního kapitálu v případě potřeby půjčky.

Dluhy
   Vymáhání dluhů je práce nevděčná. Došli jsme až k tomu, že Státní statky Smržice, které dluží za dodávky tepla, vody a služby spojené s bydlením dostaly ultimátum. Buď zaplatí, nebo jim bude dodávka zastavená k datu 16.11. Zaplatily. Oni by jim jejich nájemci dali. Ti totiž platí statkům vše a dost řádně.
   Ani ”Unika Labe” s.r.o. se nemá k placení. Zde urgování trochu zadrhává na tom, že člen rady p Hájek její spoluvlastníkem s.r.o. Vidím, že zrovna tohle není šťastné. Krom toho zastupuje opoziční stranu a rada nechce, aby tvrdý postup vypadal jako zástupný politický boj.

Ordinace
   Do soutěže, či lépe výběrového řízení na stavební úpravy jestli při přestavbě na ordinace lékařů byly zařazeny firmy Perfect, Stebau a firma Navrátil. Jedná se o zřízení pediatrické a gynekologické ordinace.

Cyklisté 5.
   Družstvo mladých cyklistů se ze Švýcarska vrátilo s pátým místem. Bylo zřejmě velice vyrovnáno, protože od třetího místa je dělil jeden bod, od 2. body dva. Soutěžící a jejich vedoucího přijal starosta města, který jim z pověření zastupitelstva předal poděkování A každému dar v ceně 500 Kč.
   Členy družstva, které bylo 5. z třinácti zúčastněných byli:
   Tereza Wahlová, Eva Košková, Ludmila Kučerová, Petr Pilnáček, Jakub Hottmar, Jan Malinský. vedoucím Aleš Šob.

Ekozóna Po dost úporném souboji s byrokraty se rýsuje realizace zóny ekologické stability. Pravděpodobně budou práce s nájemcem těžebního prostoru zahájeny již koncem tohoto roku. Jde o vodní plochu cca 4 ha a přilehlé plochy cca 9 ha. Vznikne-li i biokoridor podél Smržovského potoka od dubin k vyústění do Labe, bude to pěkný kus přírody. Ale co s tím ještě bude nepříjemnosti a nevůle. Kdo jsi tu začal s koupalištěm, ten vždycky dopadl!

Cukrovar
   Již je definitivně rozhodnuto, že cukrovar Smiřice letošní kampaň nezahájí. V podstatě se to dalo předpokládat při přesunu dluhů VČ cukerní na jeden či dva cukrovary a při nezřetelných aktivitách místního vedení.

Fotbal
   Blíží se konec letní fotbalové sezóny. Smiřice si vedou nadmíru dobře. Dorostenci jsou v okresním přeboru na třetím místě tabulky, stejně, jako muži v téže soutěži. Závěr měsíce vynesl může na první místo vítězstvím nad Lhotou pod Libčany. Obojí umístění je vynikající.

Parlament
   Na pozvání místopředsedy Poslanecké sněmovny P. Tollnera jsem měl možnost promluvit na celostátní konferenci o prevenci kriminality. Informoval jsem o zkušenostech se spoluprací policie a agentur. I o poklesu kriminality ve městě od roku 1990. Jsme totiž nejklidnější částí okresu. Referát, kritika i návrhy byly přítomnými 30 primátory a starosty přijaty velmi dobře. Méně přívětivé se k nim stavěli ministerští úředníci. Nesnášejí kritiku!

--------------------------------

Listopad
   Měsíc “lámání chleba”, tedy měsíc voleb samospráv po prvním svobodném období, trvajícím čtyři roky. Co to je po 6. letech totality nacistické a 44. letech komunistické zvůle? To je údobí dvou generací, které nepoznali možnost svobodně rozhodovat o svém osobním osudu. Je až překvapivé, jaká snaha stran tzv. “vyhrát komunální volby” se objevuje. Ani našemu městečku se to nevyhnulo.

Přijetí u pana prezidenta
   Ve čtvrtek 4.9. se na pozvání pana prezidenta sešlo v slavnostních prostorách Pražského hradu 450 starostu a primátorů českých obcí a měst. Za okres Hradec Králové byl pozván p. primátor Dvořák a páni starostové Chlumce, Nového Bydžova, Smiřic a Třebechovic. Považoval jsem pozvání pro sebe za velikou poctu. A byl jsem velice mile překvapen informovanosti a stanovisky pana prezidenta k chodu samospráv.

Alkohol?
   Novináři mají péči o to, města a obce vítají zákaz čepování alkoholu ve dnech voleb. Dohodli jsme se, že tyto zákazy byly vyvolány strachem našich předchůdců o spontánnost, tedy 99,9% pro.
   Rada rozhodla, že žádné omezení nevydá. Zjistili jsme, že stejně se rozhodla prakticky všechna města a obce okresu.

   Ještě první den voleb 18.11. vyhlásilo město veřejnou soutěž na přístavbu výtahu a stavební úpravy ve zdravotním středisku. Lze říci, že bez ohledu na volby jsme shromáždili peníze.

Volby
   Teď o vlastních volbách. Už v předvolebním období vznikal dojem, že pokud ODS a KDU -ČSL tvoří koalici oficiální, existuje zde neoficiální propojení mezi ČSSD a KSČM. Programy jednotlivých volebních subjektů se lišily převážně tím, že někdo slibovalo víc práce a reality, zatímco jiní spíš snažší život. Z Vlasti programem vystoupil současný starosta, který sice na vyzvání p. Pikoly st. kandidoval jako nestraník na kandidátce ČSSD, ale nebyl přizván k tvorbě jejího programu. Takže zde byly čtyři programy. Jak volby probíhaly?
   Ve městě je celkem 2135 voličů
   volilo celkem 1490 osob, tedy 69,8 % oprávněných.
   Volební systém je poměrový a proto jsou členy zastupitelstva Yeti, kteří získají méně hlasů.
   Předložené kandidátky s výsledky voleb:
   Koalice ODS a KDU-ČSL

koalice ODS a KDU-ČSL

ČSSD a KSČM
celkem

  
Věkový průměr zastupitelstva je 50 let, nejmladší člen má 33, nejstarší 64 roků.

   Z toho se cosi, co nikdo příliš neočekával. Vznikla jakási rovnovážná situace, při níž reprezentantům stran šlo o zviditelnění.
   Představitel ČSSD p. Spurný zahájil jednání s reprezentaci KSČM. Asi trochu pod vlivem p. Štěpána, který býval tzv. “nomenklaturním kádrem” UV KSČ. Staré české přísloví říká: “Podej čertu prst a chytne celou ruku!” Krom toho byli s britští komunisté velice podráždění. Vytiskli si předvolební propagační materiál s městským znakem, aniž by požádali radu o souhlas k použití tohoto symbolu. Rada navrhla pokutu 200 Kč, uražený předseda strany řekl, že znak odstraní. Ono to šlo jen velice obtížně a byl oheň na střeše. Prostě, kdo kdysi mohl vše, cítí se omezením, bych zákonným dotčen.
   Jak jednání probíhala nevím. Byl jsem s jejich výsledkem seznámen až v pondělí 28 listopadu.

   Před 29.11. kdy bylo svoláno ustavující zasedání nově zvolených členů zastupitelstva uložila rada úřadu sledování průběhu privatizace sběrny surovin. Dle možnosti zachovat její funkci a získat vybavení městu.

   Byly zvýšený poplatky za vyučování ZUŠ tak, aby škola mohla být provozována bez městských dotací. I když nějaké přeci jsou.
   Město uvolnilo 3 tis. Kč na sponzorování školy pro slabozraké.
   A ještě byla sjednána oprava vnitřních obkladů budovy městského úřadu za dohodnutou částku 51,6 tis. Kč.
   Dá se říci, že to byl poslední čin rady v ne zcela původním složení. Po odstoupení paní radní Klůzové byla v průběhu období doplněna o pana radního Jiřího Hájka.
   Pro těžké onemocnění byl také dlouhodobě nepřítomen pan tajemník Suchánek, který často svou uvážlivosti působil jako brzda impulsivnosti a někdy nedomyšlené troufalosti starosty - tedy mě.

   V týdnu před ustavujícím zasedání se byl informován zástupci koalice ODS a KDU-ČSL, že mě budou navrhovat na funkci starosty i když jsem zvolen na kandidátce ČSSD. Z této strany jsem nebyl informován o postupu vůbec a že jsem nepřijatelný pro KSČM bylo zřejmé snad každému. Nehledě k tomu, že by zvolení členy tohoto politického směru by bylo pro mne absurdní.
   Ovšem - mocenské hry se hrají různě. 28.11. večer jsem byl navštíven mým dlouholetým přítelem (vedl jsem její kdysi ve skautu a potom ji rok coby Pionýra), kterými z pověření dohodnuté ČSSD a KSČM nabídl funkci starosty, spolu s výrokem “Když půjdeš s námi, tak nás 9 přehlasuje jejich 8”. To se mi s ohledem na složení těch možných 9 moc nelíbilo. S ohledem na dlouhodobé dobré vztahy jsem mu nabídl, že jsem ochoten hlasovat pro jeho starostenství. To ale odmítl a já mu slíbil rozhodnutí sdělit ráno.
   Také jsem slib splnil a řekl že ne! A protože se mi už přestal vývoj situace je úplně líbit, vypracoval jsem navečer prohlášení.

   Schůzi jsem po přivítání občanů a p. Ing Bradíka z Okresního úřadu musil vést sám, protože oba starší p. Spurný a Dr. Jandera odmítli. Po nutných formalitách a přijetí slibu zastupitelů mělo by dojít k volbě starosty. Před ní jsem přečetl toto prohlášení:
   Po zvážení všech okolností, které mi byly sděleny přestavitelný stran a na základě jejich vyhodnocení, jsem dospěl k názoru, že vznikla dohoda mezi představiteli obou levicových stran, jejich zástupci byli zvolení do městského zastupitelstva Smiřice.
   Protože nesouhlasím s programovými cíli komunismu obecně a jsem papírníkem zániku sociálně demokratické strany, která tyto cíle podcenila, nepovažuji za rozumné podporovat výše uvedenou dohodu.
   Abych neuvedl v omyl členy zastupitelstva při následující volbě starosty a rady, zveřejňuji toto prohlášení: Nepodpořím svým hlasem kandidáty levice uskupení při volbě starosty a členů rady.

   Vzápětí mě pravicové strany navrhly do funkce starosty.
   Pan Dr Jandera označil prohlášení za ovlivňování volby. Kdo jiný, bývalí i současní komunisté má z ovlivňováním voleb větší praxi. Vzápětí navrhl jako kandidáta MUDr Berana, ČSSD navrhla p. Koudelku. Oba pánové se poděkovali, takže 9 hlasy proti osmi byl starostou zvolen opět Ing Lubomír Kupka, následně, stejným poměrem hlasů místostarosta Ing Milan Plšek. Členem rady byl 17 hlasy zvolen MUDr Beran, silnou většinou p. Václav Andrejs a těsně prošel p. Petr Ducháček.
   A dále pokračovalo nové zastupitelstvo v práci tím že schválilo účast města v aukci o objekty sběrny surovin. Vyvolávací cena je 100 tis. Kč.
   Program radních i zastupitelů byl zveřejněn 4. čísle Zpravodaje.
   V závěru schůze vyzval p. Spurný levou koalici k odstoupení. Ale nebyl vyslyšen a sám neodstoupil.

   Takhle skončí listopad a jedno volební období. Domnívám se, že to příští bude náročnější. Nepotrestání totalitní činitelé zvedají nejen hlavy, ale i letité konexe. Objevují se zneuživatelé nedopečených zákonů, podvodníci a šejdíři.

   Bývalému zastupitelstvu jen to, že krom pana Andrejse a Ducháčka považovali účast na jednání cca 4 krát ročně, za svoji jedinou povinnost. Jinak se na radnici objevili když něco potřebovali, nebo vůbec ne. Omlouvám se, křivdil bych panu Malému, který se skutečně staral o věci spojené s jeho stavitelskou profesi.
   A teď dále do prosince.

--------------------------------

Prosinec
   I když neskončil rok, skončil první volební období samospráv a je vhodné nastoupit do druhého ne snad s elánem, ale hlavně s rozumem a uvážlivosti. S ohledem na složení a stranické zaujetím No a členů zastupitelstva spíš očekávám cestu bojovou.Ta nebývá pro město optimální.

Sběrna
   Dražba areálu sběrný surovin proběhla. Úspěšně pro nás. Město, jako majitel pozemku oznámilo Fondu národního majetku a Okresní privatizační komisi, že nemíní pozemky pronajmout a bude od vydražitele požadovat jejich vyklizení a úpravu do původního stavu během 14 dnů. Tím jsme odradili přihlášené dražitele a získali stavby s vybavením za vyvolávací cenu 100 tis. Kč. Vedoucí dražby p. Němec se na adresu tohoto postupu vyjádřil velice nelichotivě a dlouho do spojitosti s “Labem” a “Domácími potřebami”.
   Protože chceme sběrnu provozovat a současně přihlášení zájemci p. Dytrychová a p. Navrátil ztratili zájem, obrátili jsme se na provozovatele v okolí.

Unika
   Město dalo nájemci restaurace firmě Unika výpověď odůvodněnou rostoucím dluhem. Žádost Uniky o prodloužení nájmu nebyla přijata, objekt bylo úředně odhadnout a nabídnut k prodeji.To se stalo předmětem v řady diskuzi.

   Že zloději nevymřeli, o tom svědčí krádež auta Mercedes 190D na ulici Anežky Malé. Ovšem Co jiného mohl čekat řidič, který nechal v zámku kufru klíče?

   Dění ve městě uzavírá sváteční nálada, jak uvádějí Hradecké noviny z 22.12. Město i obyvatelé žijí zdobením, pečením a kupováním dárků. Skutečně je patrný zvýšený ruch v obchodech. Ale také na radnici, která připravuje postoupení do další čtyřleté? etapy a chce to málo peněz, které jsou k dispozici, využít co nejúčelněji.
   Dá Bůh, že příští rok bude finančně i mezilidské příznivější a výhodnější. Skoro vím, že toto zboží je přání nebude, ani nemůže být splněno.

Bilance roku a volebního období
   Ve městě je jeho okolí bylo spácháno nejméně trestných činů v okrese a ten je známý nízkým počtem těchto činů v republice. Dá se tedy říci, že je zde relativně bezpečno.
   Zato je to poměrně draho. Těch pár obchodníků, kteří se rozbíhají se pochopitelně snaží o docílení maximálních zisku.A to i v prostorách které jim pronajal město, přičemž držená minimální nájemné.
   Ani čistotu města nelze udržet. Vymřeli ti “sousedé”, kteří před “svým” (a to vyslovovali takřka s velkým S) udržovali pořádek a hlídali, aby ho někdo nenarušil. Nepracuje a ani nežije ředitel školy, který by přikázal nepořádník uklidnit celé školní okolí, nadtož, aby upozornil dospělého, že když něco odhodí, jde špatným příkladem “těm malým”. O školníkovi formátu pana Poláčka ani nemluvě. Ten současný je hlavně funkcionář odborového svazu, který vyhledává co všechno školnici nemusejí dělat.

   Lepší to bylo s doděláváním rozestavěného. Ale to si může zájemce přečíst ve Zpravodaji 3/94. Tam jsou stavební peripetie popsány pečlivěji, než je možné popsat v kronice.

   Majetek města se podařilo, zejména v důsledku právních znalosti starosty (a lajdáctvím právních postupů za socialismu) rozšířit o:
   Restaurace Labe - soudem a dohodou
   Prodejnu Magnet - rozhodnutím Nejvyššího soudu
   Budovu zdravotnictví - dohodou s OÚNZ
   Sběrné suroviny - dohodou a dražbou
   Stavocentrum - převodem
   “Jednota” Rodov - koupí

   Ty dohodnuté a vysouzené budovy jsou zůstatkové ceně asi 8 milionů Kč. Bez podpory většiny zastupitelstva by nebylo možné jít do tak riskantních sporů, v nichž šlo často o chybějící souhlasit nadřízených orgánů, nebo razítka.

   Pochopitelně jsme z majetku města také vydávaly to, co bylo nejrůznějšími způsoby zestátněno, nebo jen prostě sebráno.
   Nebylo to rozhodně jednoduché.