Kronika města Smiřic - IX. díl, rok 1996

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1995        Rok 1997        Smiřické kroniky1996

   Chtělo by se mi k začátku roku říci městu “Dej Bůh štěstí!” A bude ho potřeba. Pouštíme se do přestavby, lépe řečeno do záchrany Dvorany a pokračujeme ve výstavbě biocentra.To jsou za třítisícové město velká sousta. Pokud bych nebyl k kronikářství ještě starostou, neodvážil bych se to napsat, ale ona to je spíš drzost, než odvaha. Zejména, když budu zcela reálně posuzovat spolupráci pánů kolegu zastupitelů, kteří až na velice málo výjimek považuji za svoji jedinou povinnost účast na zasedání městského zastupitelstva. Myslím, že jim nebudu příliš křivdit, když vyjádřím domněnku že i to je obtěžuje.Leden

Čp. 17
   Samotný začátek měsíce otevřela starost a účelné využití domů čp. 17. Dříve Rechovo, později Volákovo. Doc. Ing. Zdeněk Volák, CSc. Dům prodal městu a souhrou okolností městský zůstal. V přízemí je prodejna potravin, v patře bydlí osamělá paní. Nájemce prodejny, paní Sluštíková projevila zájem o celkovou rekonstrukci interiéru, změnu sortimentu prodeje a rozšíření prodejních prostor.

DDM
   Opět nám schází zřizovací listina. Tentokrát pro Dům dětí a mládeže.Jako dům pionýrů existuje už dost dlouho, jenže ani při jeho vzniku, ani při jeho přejmenování zakládací listina nebyla sepsána. Snad nebude tak obtížné ji nyní sepsat.

   Do městského majetku převádí likvidátor n.p. Stavocentrum ty části budov, je měl podnik v užívání. To byl eufemismus opisující právo vlastnické. Jde o značně zchátralé budovy ve východní polovině jižní strany hospodářských budov.
   Pohříchu toto nabytí není žádné štěstí a obohacení města. Předchozí uživatel zacházel s budovou tak, jako piráti z dobytou lodí. Porušené klenby, poničená střecha. Prostě historická stavba v péči socialistického budovatele!

   O spokojenosti s některými docílenými záměry, plánech a předpokladech i o určitých obavách z dostatku peněz se vyjádřil pro Hradecké noviny (9 7 ) smiřický starosta.

   Dům dětí bere svou právní subjektivitu velice vážně. Již nyní zajišťuje pobyty dětí o zimních prázdninách. Bude to v Borovničce. Shodou okolností tam, v roce 1946 byl uspořádán první skautský tábor. Ovšem tehdy za mnohem prostších podmínek.

Petice
   Petici, protestující proti zvyšování závislosti samospráv na byrokracii odeslalo poslancům 84 starostů našeho okresu. Pouze jeden z kolegů změnu rozpočtových pravidel uvítal. Dočkali jsme se pouze velice nevrlé reakce pana předsedy PČR Uhdeho.

Hasiči
   Hasiči - trvalý problém, spočívající ve vnitřních rozporech. Staří a mladí v harmonii, protože Zde není plynulý přechod. Dlouhou dobu se hasiči o mládež nestarali a proto jim chybí střední věková skupina. Naříkají na nedostatek peněz. Město jim nabídlo úhradu za každou preventivní prohlídku. Mimo tuto možnost dostává SDH i přímé finanční částky.

Poplatky
   O postupné, ale přece rostoucí inflaci svědčí i to, že město zvyšuje poplatky za pobyt dětí mateřské škole a družině. Od 1 února budou poplatky v MŠ 120 Kč/měs. a v družině 50 Kč/měs. Odůvodněných případech mohou být prominuty. Poplatky v družině byly zavedeny na návrh vedení ZŠ.

   Na teritoriu obce ještě existuje pět veřejných studní. Tedy těch, které může úměrně své potřebě používat každý, ovšem péči o ně hradí město. V minulých dobách a ve smiřických podmínkách byly naprosto nezbytné. Pokud mě paměť slouží, bylo jich víc. Ve staré radnici, v parčíku proti škole, v čp. 297 (obecní), před čp. 65 u Kučerů, na hřbitově a v Rodově na hřbitově a v obecním domě. Po výstavbě penzionů “Na kršovce” jedna přibyla. Jiné zanikly. Nadále zůstanou čtyři. Domovní v Rodově, na obou hřbitovech a Kučerů.

   Generační rozpory hasičů se stupňují. Tentokrát je vyvolali “mladí”. Chtějí neomezenou možnost vstupu do zbrojnice. Zde Musil důrazně zasáhnout starosta. Už volný přístup do klubovny způsobuje potíže. Hluk, nepořádek a pohříchu i opilství mezi mladé nepatří. Zbrojnici je uložený majetek města, Takže by tam měl mít přístup pouze ten kdo má hmotnou odpovědnost.

   V listopadu jsme jednali s p. náměstkem Kubiasem o dalším provozu lokální železnice Smiřice - Hněvčeves. Asi jsme nechtěně vzbudili pozornost pana ministra Budínského. Ten se nyní zmínil, že trať patří mezi nejztrátovější v ČD. Chce postupovat k jejímu oživení. Tahle pozornost od zrovna tohoto ministra by mohla být pro trať smrtelná. Ona vůbec jakákoliv pozornost “velkých” je nebezpečná. Možná by měl pan ministr vědět, že provoz tratí je nejvíc finančně zatížen úřednickým aparátem.

Kuželky
   Okresní přebor kuželkářů proběhl v Malšovicích. Šlo o 200 hodů sdružených. Zúčastnili se ho také Zalabáci. Na 7. místo dokoulel pan Hažva 811 b., 15. místo obsadil p. Tobiška 794 b., 16. Černilovský 767 b. Zdá se, že i když o sportovcích moc slyšet není, mají úspěch.

   Novináři se znovu vracejí k cukrovarům. Konstatuji známé a sice to, že privatizující skupina přenesla podnikové dluhy na dva závody. Syrovátku a Smiřice. Ty zůstaly v rukou státu a také v roce 1993 padly. Pozornost vzbudilo to, že dochází k novým přesunům ve vedení a vlastnění. Podle mého soudu Bude v krátké době uzavřen i závod v Předměřicích.

Penziony
   Pozornost vůči starším občanům, dnes je zvykem říkat seniorům je obecně nízká. Domnívám se, že to souvisí s rozpadem soudržnosti rodin. Ta začala po masovém nástupu žen do zaměstnání a zániku tzv. “vejminkářského systému” na venkově. Nebyl ideální, ale těsnou kontinuitu tří generací udržoval. Právě proto mile překvapila beseda uspořádaná vedením penzionu pro obyvatele. Aktivně se zapojila i místní ZUŠ a hudební skupina Malinka.

   V závěru ledna opět zpráva o dopravních dotacích. Jen na autobusovou dopravu chtějí provozovatele na vyrovnání ztrát 319 000 Kč. To je asi 104 Kč/osobu.rok. Přitom autobusem jezdí pravidelně pár lidí.

   A paní matrikářka konstatuje, že neustále klesá počet sňatku v oblasti. Ono kdo se nemusí, ten se asi nežení.Únor

Akcie
   Rozhodnutí vlády o převodu části akcií dopravních podniků na obce přichází pozdě a neúčinně.Pozdě protože už ty různé “busy” jsou na tahu usazeny a způsoby někdy prapodivnými vytlačily potencionální konkurenci.
   Neúčinně tím, že převedené akcie Umožňují sice nahlédnou do hospodaření podniku, ale ne ho ovlivnit. Přesto by bylo nerozumné nepřijmout.

Rehabilitace
   Něco se začíná dít okolo rehabilitační ordinace. Dosavadní nájemce, pan Dr. Nedelský ustupuje do pozadí a generálními plnými mocemi převádí dispoziční i ostatní práva na své společnice pí. Pucálovou a Urbanovou. Transakce je to přinejmenším podivné, protože obě disponují neomezenou plnou mocí a v případě neshody nebude s kým jednat.

Classic
   Dává o sobě vědět firma Classic. Je to specializovaná dílna na rekonstrukci aut - veteránů, takřka specializovaná na Jaguáry.Ono to někdy vypadá jako výroba auta na koleně. Jsou zde řemeslníci umělci a ze “šunky” rekonstruují dokonalou repliku.Za dva roky provozu bylo zbraně asi dvacet naleštěných fešáků.Přitom firma využila rozestavěné kůlny na stroje. To byla trochu kulišárna ředitele Brože a MěNV. Rozestavěná kůlna měla být dostavěna jako závodní kuchyně s jídelnou a v konečné fázi napojena na komplexně přestavěnou Dvoranu. Po průšvihu na Statcích a Brožově odchodu se už nikdo o tenhle trik neodvážil pokusit.

   Opět je na přetřes u doprava od Hořiněvsi do Smiřic. Teď už je velice ztrátová i pro pana Čáslavského (vedoucí obchodu a marketingu obchodně provozního ředitelství ČD). To je název funkce! A začíná se vysunovat příslovečné “šídlo z pytle”. Dva se pokusí nejdřív provést úsporná opatření a pokud neuspěje, bude usilovat o finanční spoluúčast obcí. Jsem vnitřně přesvědčen, že k tomu ČD cílevědomě směřují od počátku.
   Tato otázka byla i předmětem jednání starostů s p. přednostou Ing Vlčkem. Dohodli jsme se, že řešení dopravní obslužnosti je systémovou chybou vlády v parlamentu. Přitom jim také odpověděli p. posl. Tomáš Ježkovi a sdělili mu, že jeho argumentace je trapná a politováníhodná.

Prázdniny
   Jarní prázdniny jsou “na spadnutí”. Dům dětí splnil své sliby a 26.2. vyjede autobus s dětmi do Borovničky. Zde budou moci žáci prvních až pátých tříd ZŠ dovádět na sněhu a sluníčku. Snad budou mít meteorologové pravdu a pohodové počasí se přes příští týden udrží.

   Věci, prodávané ministerstvy s vlekou. Když se město vloni obrátilo na civilně - správní úsek ministerstva vnitra s dovoláním proti rozhodnutí OkÚ. Ten zrušil v odvolacím řízení pokutu uloženou ve správním řízení s.r.o. Měrov (bývalé statky - pozn. P.) za znečištění města. Ministerstvo sdělilo, že OkÚ rozhodl špatně a Merov pokutu zaplatí. Pochopitelně příslušní úředníci OkÚ z toho radost nemají.

   S úředníky a kontrolory není vždy jednoduché jednání. Často se domnívají, že s funkcí dostali patent na rozum. Při kontrole správnosti odvádění poplatků z výherních hracích automatů dospěli k názoru, je odpovědný p. Dr. Rousek nedodržel své povinnosti a neodvedl 50 tis. Kč.
   Protože od 1.1.1996 Dr. Rousek není zaměstnance města, Provedli jsme sami dohledání skutečnosti. Vše bylo v pořádku, kontrola OlÚ projevila víc horlivosti, než znalostí. To není u kontrolorů vzácné.

Kolonie
   Se zahrádkáři, kteří se oddělili od ČSZ a vytvořili kolonií “Zálabí” je někdy obtížné jednání. Snaží se jí zájem ostatních lidí podřídit svým v lokálním potřebám. Pochopitelně považují nájemné za vysoké, dodržování práv majitelé za zbytečnou přecitlivělost a udržování pořádku za zdržování v jejich zahrádkářské činnosti. Do značné míry je příčinou nedorozumění způsob jednání paní předsedkyně. Z projednaného sděluje “kolonistům” jen to, co považuje za vhodné. Došlo už i na upozornění na možnou výpověď ze smlouvy.

STK
   Rýsuje se možnost zřízení stanice technické kontroly ve městě. Přesněji v sousedství střelnice. Pan Kutík, osoba mnohostranných s činností. Dosud zemědělec, autoopravář, řezník, splnil podmínky k provozování STK. Teď jí je třeba postavit. Žádný jiný záměr tomu nebrání a sousedství střelnice není také na závadu. Jen budou trochu obtíže s vytyčením hranic parcel.

   Náklady na výstavbu biocentra a biokoridorů dle současných znalostí dosáhnout částky 11 mil. Kč. Přesáhnou asi o 3,5 mil. Kč příjmy z nájmů. To jsou zčásti peníze, které měly být v družstvu Smržov.
   V tom družstvu vlastně mělo být mnohem víc, protože na konto byly ukládány prostředky na rekultivaci využívaných ploch.

   Město jednalo s p. ředitelem ZŠ Rohlenou o zřízení školské rady. To by se měla skládat ze zástupců samosprávy, pedagogů a rodičů. V tomto duchu byly odeslány sousedící obce s žádostí o jmenování pěti členů rady. Protože pravomoce ani náplň práce rady nejsou zřetelně definovány, je přístup k jejími zřízení liknavý.

   Leden a únor byly také měsíci auditu. Pracovníci OkÚ prošli hospodaření města a evidenci o tomto hospodaření. Své poznatky shrnuli do konstatování, že v průběhu roku 1994 byly prostředky vynakládány účelně a hospodárně. Zjisti administrativní nedopatření v oblasti personalistiky a doporučili roční uzávěrku předložit ke schválení.

   Tím končí únor, už poněkolikáté bez honosných oslav, vyznamenání milicionářů rozdávání odměn věrným straníkům.Březen

   S blížícím se Jarem začínají pracovat i lidské vášně. Nejen ty přírodní a konec-konců o ně kronikář zájem zpravidla nemívá, ale i takové, jako je touha po moci. Demokratických zemích se většinou projevují v přípravě voleb. A v naší zemi letos budou parlamentní volby. Budeme vybírat – správněji, měli bychom moci vybírat - ty nejlepší z nejlepších. O naši demokracii tohle, a k svému prospěchu, za lidi dělají strany, které sestavují kandidátky.

   Noviny už s přípravou voleb začaly. Ze Smiřic se na kandidátce “Levého bloku” objeví p. Vítězslava Kluzová, delegovaná sem Čs stranou socialistickou. Nekandiduje poprvé, bývala poslankyní FS ČSSR a ČSFR, což byla v době socialismu docela významná politická kariéra. Po prvních projevech nevůle s komunistickou mocí se připojila k rozhořčeným a byla výrazně prozměnovou poslankyní. V prvních komunálních volbách se stala členkou zastupitelstva města. I rady. Nesetrvala však dlouho a v práci města se výrazněji neprojevila. Její angažovanost na kandidátce strany Vasila Mohoryty je o to lidsky překvapivější.

Výstava
   Firma Terop prodejní organizace, zabývající se v části prostor bývalých statkových dílen na Zbuzanech (mezi hřbitovem a cukrovarskou kantýnou) přesněji “na pile”, prodejem zemědělských strojů. Zahájila zde 2. ročník výstavy zemědělské techniky. Vystavují zde i renomovaní zahraniční výrobci. Třídenní výstava přilákala zemědělce ze široka, daleka. Na koupi vystaveného měl málokdo.

   Ani ve vlaku si člověk není jistý před smrtí. Při cestě ze zaměstnání se za Lochenicemi udělalo Ing. T. nevolno, cestu do Smiřic, kde na něj čekala lékařská pomoc, nepřežil. Nevíme ani dne, ani vteřiny.

Demolice
   I domy mají své osudy. Od dnů slávy novostaveb stárnou a dožívají. Některé přežili svou dobu. Polákovou pekařství (čp. 151) a stařičký dům Jiráskův (čp. 186) už dlouho slouží jako nouzová ubytovna, míče na svými uživateli. Oba domy jsou určeny k demolici. Záleží pouze na tom, kde nalezneme odpovídající obytování pro paní N., která je jedinou jakž-takž legální obyvatelkou. Před léty po dohodě s MěNV, jí ubytování zapůjčil lihovar. Na omezenou dobu. Pozemek bude za dohodnutou cenu 420 Kč/m2 prodán stavební firmě Perfect.

Kabel Plus
   Velice africké položení kabelů pro přenos signálů kabelové televize vyznělo do prázdna .Firma na vlastní náklady položila kabel a poté zjistila, že ukončovací práce by byly pro Kabel Plus nerentabilní. Proto poučí určitém váhání nabídla firma zřízenou páteřní síť městu za symbolickou cenu 1 tis. Kč. Odkoupili jsme s radostí, protože síť by mohla být příčinou sporů s vlastníkem.

   V bývalém objektu Domácích potřeb, dnes náležejícím městu si nájemce “Regal” zřídil se souhlasem města discoklub “Sluníčko”. Bude to centrum zábavy a společenských setkání. Protože zde bude podáván i alkohol, také centrem nepříjemností. Už při otevření bylo patrné, že by mládež půjčit neměla být vůbec, nebo by se měla naučit pít. Ještě že mají nájemci dost razantní vyhazovače. Protože bydlím takřka naproti, sleduj noční dění s udiven. Ale snad se jí tohle vybouří.

   Terop, vedený Ing Zdeňkem Koškem s výstavou nejen uspěl, ale dokonce uspěl trochu i obchodně. Je to povzbuzení.

   Že jde městu o peníze, je zřejmé. Že mu nejde jen o peníze, to je zřejmé z toho, že vstoupilo do nadace na pomoc policii. Podporuje nadaci úměrně svým prostředkům.

   Nedávno jsem uvedl vzpomínku na pana magistra Dvořáčka. Dnes uvedu jeho pravnuka Pharm. Dr. Milana Dvořáčka. Ten ve Smiřicích již řadu let bydlí. Velice se angažuje v boji lékárníků o stavovské postavení ve společnosti. I zde jde zčásti o společenskou prestiž, zčásti o peníze. Společnosti probíhá diskuse o tom, zda budou některé léky prodávány volně i mimo lékárny. Pochopitelně, že se lékárnici brání. Jde o kus jejich zisku! Ovšem, jak se obejde starý člověk na venkově, kde lékárna není, to je příliš nezajímá. Ani to, že řada zemí uznává prodej léků kdekoliv. Koneckonců i pes brání svou misku.

Volby
   V souvislosti s volbami, respektive s jejich přípravou se objevilo jméno jméno. Dostal jsem nabídku, kandidovat za Česko Moravskou unii středu. Malou stranu venkovského typu, jejich parlamentní naděje byly mizivé. Přijal jsem a požádal o zařazení na nevolitelné místo, protože vím, že straně šlo o naplnění kandidátky, ne tak moji volební přitažlivost. Volební heslo pro mě bylo – nadále usilovat o větší ekonomickou soběstačnost obcí.

BUS Chrudim
   Nadále trvá rozpor mezi OkÚ a městem ve věci úhrady ztrát autobusovým dopravcům. Město zastává zásadu, že je ochotno podílet se na úhradě ztráty, pokud je prokázána. To společnost BUS nejenže není ochotna, ale asi ani schopná udělat. My zase nechceme z prostředků města zvyšovat zisk společnosti.V našem případě je jakákoliv úhrada věcí solidarity s ostatními obcemi.

   Že osobní zájem často poškodí společnost, dokazuje i vypalování trávy. Radující se pověra, že popel pohnojí je příčinou mnoha požáru, někdy i smrtí. Žhář, který vypaloval trávu rekultivovaném písníku v Ronově spálil současně i celou výsadbu malých jehličnanů, vysázených s podzimem. A jako vždy. Nikdo nikoho neviděl a kdyby i viděl – nepoznal!

   Dlouholetá ekonomka obce se dostala do vážných potíží. Při náhodné kontrole pokladny byl zjištěn deficit 100 tis. Kč. Přes upozornění ani druhý den ráno nebyla celá částka na místě. Po posouzení této události dospěla městská rada k rozhodnutí, že nadále není vhodné, aby město zaměstnávalo tuto paní. Při hlubším šetření zjistili odborníci, ekonomové, že nešlo o krádeže, ale o takzvané zadržování. Tedy přijaté částky byly do pokladních knih zaevidovány se zpožděním.V mezidobí byly použity pro osobní či podnikatelské účely. Odchod bude řešen dohodou k 31.3.1996, po provedení hloubkové kontroly a protokolární předání funkce.

p. Fumferová
   Dosavadní správkyně hasičského sboru paní Marie Fumferová pro vysoký věk a nedobrý zdravotní stav přechází do domova důchodců v Černožicích. Její dosavadní byt nyní město vyhlásit jako služební a po nezbytné rekonstrukci ho obsadit novými správci zbrojnice.

   Dům čp. 210, původně součást městského sociálního systému, veřejné kuchyně, později zvláštní škola a ještě později přizpůsobený k bydlení projde rekonstrukci na dva byty. Jeho obyvatelé byli velice skromní a velice nemohoucí, majitel příliš neopravoval. Je to zchátralé.

Škola
   Protože škola ve Smiřicích je jedna z největších v okresu, má město zájem o to, aby byla právním subjektem. Měla by tak širší možnosti využívat nápaditosti a tvůrčí schopnosti učitelů. To vedlo zastupitelstvo k doporučení žádoucího postupu panu řediteli.

   Mimoškolní činnost učitelů, Která z obcí a malých měst dělala zajímavá kulturní centra Byla za války nežádoucí (pro okupanty). Za vlády komunismu byla sice takřka povinná, jenže jednak velice usměrňována, jednak pozbyla vážnosti. A také jsou sbory přefeminizovány. Ne to není neúcta k ženám, naopak, je to tichý povzdech nad tím, že při povinnostech země zaměstnání, v domácnosti a při výchově vlastních děti, už nemají ženy čas na mimoškolní práci. Proto je přírodovědecká mimoškolní práce pana učitele (jméno chybí - pozn. P.) považována za exot. Dohodli jsme se, že jim vedený kroužek “Brďo veronica” bude sledovat vliv nově zřizované zóny ekologické stability na výskyt plazů a žab v okolí města. Činnost zajisté záslužná.

   V závěru měsíce ještě potíže s kinem. Majitelé domů chtějí výrazně zvýšit nájem. Představení navštěvuje od 12 do 15 diváků a někdy žádný. Roční ztráta se blíží dvěma stům tisícům. Uvažujeme jak dlouho ještě držet jeho provoz.Duben

   Jen malá kuriozita do začátku apríla. Město má svojí Miss a svého “Missáka“. Tenhle slovní patvar by způsobil každému znalci angličtiny infarkt. To nic, hlavní je, že ve Sluníčku proběhla volba dívky a chlapce, kteří působili na porotu v nejlepším dojmem. Bezdůvodně ní je uvedeno:Svou bezprostředností a sympatickým vystupováním si titul vybojovali Kateřina Janáčková a Martin Šafka“.

Fotbal
   Znovu se rozbíhá jarní kolo fotbalových soutěží. Máme v nich svá želízka. V okresním přeboru jsou dorostenci osmí muži sedmí.

   Peněžní odměna, vypsaná městem pro prevenci provádějící sbor dobrovolných hasičů se osvědčila. Město již uhradilo do pokladny sboru 3 500 Kč, což reprezentuje 70 dohlídek. Určitým rozčarováním konstatuji, že sbor vyslal velice mladé členy, kteří nebyli vytrénovaní na “skleničku”, již jim takřka každý nabídne. Výsledky byly terčem následné kritiky.

Katastr města
   Protože se v uplynulých padesáti letech dělí jo zde úpravy katastr města, o níž není proveden, či alespoň není k dispozici, žádný záznam, vyžádal si město oficiální informaci od katastrálního úřadu. Ten sdělil, že k 5.4.1996 je rozloha města 617 ha, 79a, 44m2.
   Je nutno podotknout, že jde smiřický katastr, k němuž je nutně přiřadit i katastr rodovský, neboť bývalá obec Rodov je dnes částí města Smiřice.

Miloš Zeman
   Městská organizace ČSSD informovala město o záměru přivítat zde volební agitační skupinu v čele s předsedou strany p. Ing Zemanem. Skutečně 16.4. odpoledne přijel autobus “Zemák” a pan předseda ponesu shromážděným asi třem stům lidí nedlouhý předvolební projev. Byl lákavý a slibující, Jak jíš projevy z technických vůdců před volbami bývají.A byl i dobře organizován. K dotazu, či diskusnímu námětu byli připuštění pouze nadšení souhlasící, jim už byl po ukončení potlesku zapůjčení mikrofon. Organizátor volební kampaně ČSSD, p. Šlouf není ve “vytírání zraku lidem” žádný nováček. Své zkušenosti nabyl a ostruhy Dosáhl v letitých službách ÚV KSČ a tam byli vybraní borci!

MŠ a jesle městské!
   Po léta trvajícím jednání mezi městem, Státním statkem Smiřice a Ministerstvem zemědělství ČR došlo k předání objektu mateřské školy a bývalých jestli městu. Bezúplatné předání potvrdil územní odbor MZČR v Hradci Králové. Tento postup byl sice součástí dosud nepřijatého privatizačního projektu, ale nejdřív jsem musel odstranit překážku, jíž bylo spoluvlastnické právo zemědělského odborového svazu.

Vražda?
   Tato událost se netýká přímo Smiřic, ale udála se v jejich těsném sousedství. Je také natolik závažná, že jí nelze přejít. Od 17.4. (středa) večer byla pohřešována žena, kadeřnice Smržova, pracující v Hradci Králové. Mimořádně se paní při cestě od vlaku zastavila na chvíli ve smiřické Dvoraně, kde se údajně asi půl hodiny zdržela. Poté pokračovala v cestě, jehož sexuální deviace byla důvodem k několika trestům a následné sexuologické léčbě. Tento 28 let starý Róm (i když zde nezáleží na něčím původu) přepadl 44 let starou paní a po několika úderech do hlavy se jí snažil znásilnit. Čin nedokonal, vyrušilo jej projíždějící auto. Těžce zraněnou ženu, od nich utekl, nechal v korytu potoka. Podle pitevního nálezu paní poté ještě několik hodin žila. Po rozsáhlé policejní akci byla nalezena v pátek odpoledne mrtvá. Pachatel byl dopaden v sobotu ráno na diskotéce. Ovšem už ne jako vrah, ale jako člověk, který způsobil těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Jde o přesnou trávník formulaci, která bude mít za následek nižší trest. Pro pachatele výhodné, pro občany nebezpečné, neboť z vyšetřování vyplynulo, že nedávno pronásledoval tentýž pachatel několik žen z okolí. V tomto specifickém případu musí soudný člověk uvažovat o smyslu rozdílu mezi smrtí hned a po několika hodinách možného utrpení a úzkostného strachu. V této souvislosti i o ochraně recidivisty násilníka zrušení trestu smrti, nebo ochraně jeho potenciálních obětí jeho obnovením .

Fotbal
   Pokračuje okresní přebor fotbalu. Po pěti zápasech 15 kola jsou naši dorostenci 8, muži 6.

Dopravní soutěž
   Dům dětí a mládeže ve Smiřicích zorganizoval dopravní soutěž. Ne fyzickou, tentokrát korespondenční. Spolu s hradeckými novinami, pod záštitou přednosty okresního úřadu Ing Vlčka a se sponzory VČ energetikou a firmou Vojtěch Kulhánek jízdní kola. Mimochodem na přelomu století působil ve Smiřicích puškař Kulhánek – výrobce revolveru (ne továrna, ale větší dílna), který později přesídlil do Hradce Králové, kde zavedl výrobu jízdních kol. Že by předek?

Lokální trať
   Jaký je svátek v koncepci dopravy, o tom svědčí článek HN z 26.4. v němž se jedná o rozšíření počtu spojů na trati Smiřic - Hněvčeves. Ovšem také obavách obyvatel, že jde jen o taktický tah a zastírací manévr ČD.

Dálnice?
   Opět byla na přetřes u korekční připravenost ke stavbě dálnice D11. Města se zamýšlená stavba, která je už léta projednávána, dotýká tím, že buď půjde přívod na dálnici městem, což by bylo dopravní nenosné. Nebo bude současně postaven obchvat města. To by bylo účelné, ale také nákladné.
   Zanedbatelná není ani to, že dálnice by pravděpodobně vedla velice blízko naší zvuk to u vody u Černožic, né-li přímo přes prameniště. Město vzneslo své připomínky a požadavky.

   Pochybnost o vhodnosti společné stejné platnosti plných mocí, vydaných na disponování rehabilitační ordinaci byla zřejmě oprávněná. Obě zplnomocněné dámy se dostaly do neřešitelných rozporů. Město odmítlo za této situace jednat s každou separátně, protože se jejich stanoviska a názory diametrálně lišily. Zřejmě nakonec vyšla vítězně paní Jana Pucáková, která předložila ověřenou dohodu, v níž její kolegyně a souhlasí s tím, že firma bude přejmenována, dostane nové IČO. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstaly v platnosti.

   29.4. přijel na pozvání MěKS pan Zdeněk Vrba a spolu se zpěvákem Jakubem Smolíkem vystoupili s pořadem “Drby Zdeňka Vrby”. Vtipný komentátor ve svých “drbech” upozorňoval na slabiny našeho veřejného života, na události ve společnosti a zejména uváděl nejrůznější příhody z hereckého života. Doprovázela ho mistrně ovládaná kytara.Květen

   Tentokrát květen předvolební až volební. Parlamentní listy se uskuteční ve dnech 31.5. a 1.6.1996. K značné nelibosti řady občanů i mé to budou volby víc o politice, než o věcnosti. Je až obdivuhodné, jak se po chvíli jakési jednotnosti dokáží naší lidé rozdělit na množství skupin, přičemž každá nesouhlasí s názorem všech ostatních. Při sledování historických dějů v minulosti tohle možná uměli lépe jen polští šlechtici.

   Zdá se, že takřka nikdo nepostrádá honosné pro májové oslavy. Zde ve městě neprojevil zájem o jejich pořádání ani dětem ani skupina lidí. Možná velká města pociťují potřebu hromadného dovádění.V malých městech se občané ani tak netěšili na průvod a projevy, jako dám mandarinky a banány, které se vždy objevily na stáncích.

   Varovnější je to, že lidé zapomínají i na ty, kteří se dokázali postavit útlaku a násilí. Nabít města a jeho drobných věnečků upomínky desek, případně hrobu oběti války, snad by si nevzpomněl nikdo. Vlastně, ani to moc nepřekvapuje – paměť národa je krátká.

   Nejlépe se tato pravda projevila při setkání s kandidáty ODS do parlamentu. Bylo to 17.5. v sále loutkové scény. Návštěva přes pěkné počasí slabá. Kolem 50 lidí. Očekávaný ministr Pilip se omluvil nemocí. Mluvčí strany paní Marcová, poslanec Zima a tři další. Po objasnění programu a cílů strany vznikla diskuze. Z velké části na téma financování obcí, chilli na téma věcné. Poté předseda MO ČSSD p. Spurný vznesl dotaz, jak představování dávali najevo svůj odpor ke komunismu do listopadu 1989. On že svůj odpor veřejně proklamoval. Měl smůlu, jeden, jako druhý byli za svou aktivní protistátní činnost persekuováni, většinou věznění, nebo alespoň zbavení zaměstnání. Jenže i to celé ukazuje, že ani paměť politických činitelů (předseda městské organizace není zanedbatelná funkce) není příliš dobrá.

   Městská pokladna sleduje pečlivě přímý a vydání. Pohříchu konstatuje, že přijmi zatím nestoupají, zatímco vydání vlivem inflace ano. Zatím držíme vydání na úrovni příjmů. Na Dvoranu si ale budeme musit vypůjčit.

   Po odchodu p. Dr. Rouska nemá kdo vyřizovat odborně agendu přestupků. Nějakou dobu řešil přestupky starosta města. Rychle jsem konstatoval, že mé právní znalosti na to nestačí. Proto jsme požádali o převod přestupkové agendy na město Hradec Králové. Obdrželi jsme souhlas od města i OkÚ.

Rodov
   Rodov, který dosud nemá vodovod, kanalizaci ani plyn byl dotázán na prioritu svých zájmů. Občané předřadili zavádění plynu.Obec, která leží špatně větraném údolí, bude při plynovém topení zamořena kysličníky dusíku (dnes s oblibou označovanými NO2). Ani plynárny, které by měly o rozšíření odbytu projevit zájem, nejsou nikterak vstřícné. Vina je cenová politika vlády. Velkoodběratelé platí paradoxně vyšší cenu, než maloodběr. A v Rodově velkoodběratel není.

Fotbal
   Ve čtrnáctém kole okresního přeboru fotbalistů se Smiřice probojovali na první místo tabulky. To by při udržení kondice a nasazení, samozřejmě i při troše štěstí mohlo znamenat postup do 1. B třídy.

Classics
   Město Hradec Králové pořádá již pátý Východočeský autosalon. Smiřic se týká tím, že zde renovované veterány vystavuje firma Classics. Doslova klenotem autosalonu byl Jaguar XK 140 z roku 1954. Krasavce původně vlastnil americký herec Dean Martin. O jeho ceně si může řadový občan nechat zdát. Jenže za co by utráceli bohatí, kdyby nebylo drahých hraček.

   Lze říci, že dění celého měsíce bylo poznamenáno volbami. Ne Asi tak mezi občany, jako mezi stranami. Těch se vylíhlo na politické scéně 19, spolu s hnutími. Jde vlastně o první parlamentní volby po rozdělení republiky na republiky dvě. “Nadšení” voličů nad politickými třenicemi je patrné i na poklesu počtu voličů, kteří se k volbám dostavili. Kde je o ně slavně vyhlašovaných 99,8% s 99,75 procent a souhlasícími. On vlastně ten, kdo nevolil tak činil na své velké riziko.
   V Královéhradeckém okresu přišlo volit 80,6% zapsaných voličů. Oproti předchozím volbám to ČNR v roce 1992 to bylo o cca 8% méně.
   Nyní ke konkrétní situaci u nás.
   … (tabulka)
   Vítězem je Česká strana sociálně demokratická, což je ve Smiřicích, s výjimkou okupací a nedemokratických vlád, obvyklé. Jenže za dobu v dospělosti prožívám druhé svobodné volby, z toho první v České republice. Takže o obvyklosti a neobvyklosti bude asi moci psát až můj nástupce. Není mi ani zřejmá kontinuita vítězné strany. Její splynutí s KSČ vedlo k přerušení demokratického vývoje a vývoji vůbec. Vlastně před námi stojí nová strana, dovolávající se tradic, které neznají už ani jejich velice staří členové. Vím o čem mluvím, protože můj otec byl přesvědčený sociální demokrat a bývalého předsedu Prof. Horáka znám osobně.
   Rozložení politického spektra odpovídá zřejmě Gaussově křivce významnosti. Poněkud překvapí je vysoký (relativně) úspěch zcela pravicové až extrémní strany republikánů.Červen

   Je po volbách. Celorepublikové vyšly takřka na “plichtu”.Parlamentní rozdíl mezi vládními stranami a opozici je jeden hlas. Vznikla tedy nepevná vláda, již čeká řada nepopulárních opatření a taky pravděpodobně dřív či později, ale takřka jistě předčasný odchod.

Zbrojnice
   V Rodově byla ukončena oprava hasičské zbrojnice. Protože jde o část přirozeného centra obce, postupoval firma Sinak jako při opravě památky. Po loňské opravě bývalé školy, je to druhá vkusně opravená budova.

Utonulý
   Ani tragické události se městu nevyhýbají. Na česnek místní elektrárny byla nalezena mrtvola neznámého muže. 4.6. se podařilo policii zjistit jeho totožnost. Je to 24 letý sportovec z Trutnova, pohřešovaný od 22 dubna, příjezdu vypadli na bohuslavické jezu z člunu.

Hrnec
   Začínají přípravy Smiřického hrnce. Oni vlastně nikdy nepřestávají, Ale nyní informoval prezident společnosti p. Václav Šust městskou radu o tom, co zajištěna je a co je třeba zajistit. Město už tradičně zabezpečuje dohodu s majitelem nádvoří zámku, potřebné lavičky, materiál na stavbu jeviště či jevišť a pracovníky na instalace potřebného. Nepochybně se nedostává peněz. Zde úzce spolupracujeme s OkÚ v HK. Zpravidla po nás p. Dr. Dvořák nějaký zdroj najde.

   Dozvuky komunistického soudnictví se objevují dosud. To nepíši o osobních a rodinných tragédiích. Ty doznívají teprve smrti přímo i nepřímo postižených. Teď jde pouze o majetek. Rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR byl pan Jan J. zproštění viny a byl vyvrácen rozhodnutím veškerý zabavený majetek (kde je mu konec?)

Restituce
   Město z tohoto majetku ještě část orné půdy v ku Smiřice č. 453 část 501/1 o výměře 0,2909 ha. Tím se stalo osobou povinnou a vrací nemovitost dědičce p. Haně J.

   Na žádost Okresního školského úřadu HK byl prověřen stav statiky Školní budovy. Někde v Čechách zase spadla škola. Stavební úřad města zjistil, že je vše v pořádku. Před odstraněním radonu to bylo horší. Museli jsme současně provádět statické zabezpečení. Buď jsou děti, nebo byl při obou přestavbách školy mizerný statický průzkum a stavební dozor.

Magnet a. s.
   Ve stále probíhajícím soudním sporu s Magnetem a.s. Pardubice město přijalo rozhodnutí soudu o movitém zařízení, které v budově zůstalo a toto zařízení odkoupí . Po jednání s představiteli podniku jsme dospěli k částce 52 tis. Kč (zůstatková cena, DPH, 16% úrok a soudní náklady). Bude upřesněna účtárnou úřadu i Magnetu. První část vleklého sporu je tedy ukončena. Druhá, spor o cenu budovy, respektive o to, zda na její úhradu má Magnet právo, ta probíhá.

Voda!
   Voda, cena, cena stočného a roční výroba. To je v situaci, kdy není Ekovoda součástí a s VaK Hradec Králové, stále zajímavý faktor. Proč?. Protože cena vodného a stočného neustále roste, protože spotřeba vody neustále klesá, stává se z vody jednak politikům, jednak zdroj zisků a.s. Na druhé straně nechceme nechat odírat naše občany. Věc je komplikovaná ještě tím, že cena pro domácnosti a ostatní je různá.
   ….. (tabulka)
   Z uvedeného je patrné, že kolísání je optický jev způsobený víc změnou fakturace než vlastní spotřebou. To jmenovitě platí pro rok 1995, množství podané vody je 80 tisíc m3 větší než vyrobení.

Mladí mistři
   Dopravní kroužek DDM se opravuje na prvních, nebo alespoň předních místech v dopravních soutěžích už několik let. Je to nepochybně zásluha jeho vedoucího pana Aleše Šoba, nadchnout dětí pro tuto činnost.
   Mladší kategorii vyhráli celorepublikové finále: Miloš Malinský, Zdeněk Malinský, Lukáš Středa, Jitka Bergmanová, Hana Hendrychová a Simona Koukalová. Družstvo bude reprezentovat ČR v Budapešti.
   Starší družstvo: Jan Malinský, Petr Pilnáček, Ludmila Kučerová a Tereza Wahlová, zvítězilo ve své kategorii a stává se reprezentantem ČR na mezinárodních závodech v Seči.
   To je jeden z mála radostných záznamů.

Postup do 1. B
   Smiřičtí fotbalisté se ukázaly, dokonce předvedli a z okresního přeboru se probojovali do 1. B třídy. To je velice dobrý výsledek. Sportovně! Pokud půjde o stránku ekonomickou - nevím? Víc návštěvníků na zápasy chodit nebude, možná budou vyšší příjmy od fotbalového ústředí. Ale rozhodně vzrostou náklady, byť jen na cestovné. Myslím, že nejen na ně.

Soutěž
   Také končí dopravní soutěž o horská kola. Na Ulrichovo náměstí přišlo asi 200 soutěžících, kteří splnili písemnou část a odpověděli správně na zadané otázky. Soutěž o menší ceny probíhala i na místě. Nejspokojenější odcházeli dvě dívky, absolutní vítězky a čerstvé majitelky horských kol. Starší, jedenáctiletá Jitka Jarkovská je z Prasku, mladší osmiletá Petra Kombercová ze Smiřic.

   Dům dětí a mládeže vyslal “na zkušenou” do zahraničí, jímž je tentokrát Slovensko, své nesoutěžní družstvo mladých. Jsou to členové dopravního kroužku, kteří dosud nemají zkušenosti z větších soutěži. Proto jejich třetí místo v Banské Bystrici je veliký úspěch.

Kopaná
   Soběšická kopaná připravuje velké oslavy. Budou to 75 narozeniny SK Smiřice. Dorostenci se střetnou s předměřickými a vyvrcholením budou zápasy starých gard obou dvou míst. Na závěr “si to rozdá” mužstvo SK Smiřice se starou gardou Spartak Hradec. A tím to bude též oslaveno postoupení mužstva do 1. B třídy. Jak to dopadlo? No! Jak už tyhle ukázkové “přáteláky” dopadají.
   Dorostenci Smiřic vyhráli 2:1. Protože se okolo hřiště shromažďovaly pohledné mažoretky, byli dorostenci dost rozptylování. Ono také bylo mizerné počasí. Mužstva Smiřic a Předměřic hrála pěkný fotbal, který jim pokazila průtrž mračen s bouřkou a kroupami. Ze šaten se už mužstva nevrátila. Když se počasí poněkud zlepšilo, vyběhly na trávník opět mažoretky. Po profesionální krásných nohách fotbalových borců to byl pohled vskutku osvěžující.
   Děvčata je poté působila jako roztleskávačky při zápasu se starou gardou Spartaku. Ten, možná díky přítomnosti dívek skončil remízou Za stavu 4:4.

   Tím končí poslední předprázdninový měsíc a začnou týdny okurkové sezóny. Ne, že by přestala práce, ale začala doba dovolených a jiných radovánek.Červenec

Rodov
   V horkém létě přicházejí pracovní starosti. Tentokrát dopravní obslužnosti. V Rodově vypadá neutěšeně. Bydlí zde převážně starší lidé a cesta k lékaři, vlastně vůbec jakákoliv cesta se pro ně stává obtíží. Proto jednáme o zřízení městské dopravy, již by hradilo zčásti město, zčásti dopravovaný. Provoz by zajišťovalo SOU Černožice. Myšlenka mohla být v zásadě dobrá, nepočítala však s rozdílností lidských potřeb. Zejména rozdílnosti časovou. Jdu s kubem potřeby jsme zjistili, že nelze zharmonizovat. Nakonec jsme se dohodli ČSAD - Bus Chrudim o posílení počtu linek. Podařilo se a jak to je obvyklé, i potřeba se přizpůsobila nutnosti.

   S majetkem,pokud nějaký je, má i obec nakládat uvážlivě. To léta neplatilo, nyní se to učíme. Restaurovanou hasičskou zbrojnici v Rodově jsme nabídli k pronájmu za podmínky, že nedojde k jejímu poničení.

Dvorana - restaurace
   Firma Avant, která má v nájmu restauraci Městskou, se dostala zřejmě do finančních potíží. Proto nabízí městu kapitalizaci nákladů na zřízení této restaurace, která byla léta rozestavěná. Zůstatková položka činí 550 tis. Kč. Město s postupem souhlasí za předpokladu zaplacení položky, kterou dluží nájemce městu (75 tis. Kč).

   Město se dohodlo o pokračování financování a vyrovnání dluhu při stavbě Obory. Rada odsouhlasila průběh jednání s nájemcem staveniště VHS a.s. Hradec Králové. Předložený návrh financování v intencích dohody rada schválí.

   Již zmíněná rekonstrukce bytu pro správce hasičské zbrojnice byla dohodnuta s firmou Perfect za částku 250 tis. Kč, bez dalších finančních nároků

   Firma Stor, provádějící rekonstrukci Dvorany předložila 3.7. ke kontrolnímu dni výsledky své práce. Ty však nepostupují v souladu s dohodnutými termíny, takže p. Marek st. byl Požádá o stálé sledování kvality a postupu prací.

   Ve všech oborech rostou náklady a ceny. V souladu s tímto trendem byla zvýšena odměna redaktoru místního zpravodaje, řediteli ZŠ v.v. Volákovi na 4 800 Kč/rok.

   Město zápasí s finančním nedostatkem. S ohledem na to byla účtárna požádána o mimořádnou péči při sledování stavu na účtu. Současně jednáme o případy překlenovací úvěr od OkÚ.

WC
   Městské majetky – předmět soustavných v rozporů. A to í takové, jako veřejné záchodky. Ty městské stojí na pozemcích, které patřily Potravinám n.p. a nyní je jejich majitelem p. B.. Ten má o stavbu neobyčejný zájem. Vyslal svého advokáta p. Dr. S., aby projednal s městem jejich odprodej. Protože jde o jediné zařízení svého druhu a současně slouží trhovců (lépe prodejcům) nestaví se město k případnému prodají nijak nadšeně. Zastupitelstvo se bude zabývat touto záležitostí s variantami prodej, pronájem, referendum.

Vodní elektrárna
   Rozhodnutí ministra průmyslu učilo majitele malé vodní elektrárny ve Smiřicích. Stala se jí První energetická a.s. Praha. Naše snaha, stát se účastníkem privatizace byla neúspěšná.

   Ve městě začíná pracovat v pohřebnictví firma. Jejím sídlem je Jaroměř a p. Daniel Voňka jsi otevřel filiálku v najatých prostorech Sboru církve Čs. husitské. Je to zřejmě skromnější instituce, Než byly kdysi Bartoškovi “Pompes Funebras”, inzerované v Ratiboru. Ale je to služba nezbytná.

Ochranné pásmo
   Rozhodnutím Okresního úřadu Hradec Králové bylo vyhlášeno ochranné pásmo zámeckého areálu ve Smiřicích. Vzniká tím řada stavebních omezení, která mají alespoň následně ovlivnit vzhled města v jeho nejstarší části. Pohříchu už nikdo nedokáže napravit své volné zásahy do říčního a tokového systému, do areálu zámeckého parku a zejména do zástavby. Otevření prostoru vybouráním domů čp. 2, 6 až 15 vznikl sice neobvyklý, ale také dost nežádaný pohled na zámek od kostela až pivovar. Památkáři měli k tomuto zásahu značné výhrady. Ale v době, víš stačilo rozhodnutí referenta OV KSČ převážit rozhodnutí jakéhokoliv odborného útvaru na úrovni Akademie věd (viz barokní špitál v Častolovicích) se výhrady neujaly. Ono i to rozhodování OkÚ bylo jaksi vleklé a “na dlouhé lokty”. Trvalo asi tři roky.

   Veřejně prospěšné práce - to je forma prací, jež může uložit soud provinilci místo omezení svobody. Pokusili jsme se jich také využít. Ale brzy nás to přešlo. Malinko předběhnu, abych později nezapomněl. První přidělený pracovník dělal, pokud měl nějaký dohled. Jinak odpočíval! Druhý, s raným podzimem, začátkem října cítil před ukončením práce chlad a zatopil si ohýnek. Tedy ohýnek, spíš táborák. A při odchodu ho neuhasil. Bio to v areálu zámku a vznítily se zde staré pneumatiky a lepenka. Museli vyjet hasiči. Naštěstí škoda žádná. Ale také už ne byl jsem ně prospěšná práce!

Zeleň
   Městská zeleň a stromoví. Ano, s tím jsou starosti. Ošetření, údržba, výsadba. Byli jsme kdysi město zeleně. Lišila se v jednotlivých ulicích. Pokud pamatuji Jiráskově ozdobné bloky, v Nývltově sakury, v Legionářské javory, Na Lednici kaštany, stejně u nádraží, před školou lípy. Domnívám se, že ty byly i v Zemanově na jižní straně. I jiná zeleň u zámku. Vše v péči okrašlovacího spolku.
   Duše nebo skoro vše od války (pozor, ne za ní) zmizelo, protože neudržované stromy stínily a také byly dobré na spálení, což bylo asi hlavní a rozhodující. Dnes se město snaží udržet v pořádku alespoň to, co zbylo a některá místa znovu ozelenit. Poněkud tomu překáží rozbíjeli vandalismus zejména opilců a “polosilných”.
   Právě nyní probíhá údržba a zbylé zeleně.

Střelnice
   Stále ještě není zcela jasné, Komu patří či nepatří pozemky, na nichž je postavena a umístěna střelnice bývalého Svazarmu, který se transformoval na Střelecký klub. Město, které má zájem o to, aby jednou střelnice opět fungovala se pídí po právní realitě. Jde to velice ztuha a to, co je, nikdo nezpůsobil.

   Opět proběhl pokus o dražbu majetku cukrovaru. 19.7. byl vydražen 1 kalolis (30 tis. Kč) A jedna sekce obytných buněk (60 tis. Kč). Obě ceny byly vyvolávací. U zbývajících 10 položek nebyl nikdo zájem. Další dražba bude 26. srpna.

   24.7. byla zvýšená cena plynu a el. energie s platností od 1.8. Jde přibližně o 15% zvýšení. Je vysvětlováno snahou o realizaci cenových sazeb. Dovolím si osobní poznámku. Trh, na němž jsou monopolní dodavatelé a výrobci není trhem, ale diktátem právě těchto monopolů. Je to znepokojující i když podstatnou část akcií drží stát. Jeho představitelé v dozorčích radách uvítají vyšší zisky a tím své vyšší odměny.

Kopaná žáci
   I když se o žákovské kopané příliš nemluvilo ani nepsalo, přece jenom fungovala. Mladší i starší žáci hráli v oblastních soutěžích.

   Postupovat s rozvahou bývá levnější. Přesvědčili jsme se o tom při zavádění pitné vody dozory ekologické stability. Vhodným spojením výkopů pro vedení plynu do Černilova a pro pitnou vodu značně snížilo očekávané nákladySrpen

   Pokud jsem měl nějaké obavy z nedostatku informací začátkem července, nepotvrdily se. Možná v srpnu? Ale asi ne. Je rozdělaných dost obecních prací. Blíží se také Smiřický hrnec. Je kvůli počasí posunut na začátek září. Jenže vím, že už dnes se uzavírají sázky na to, že i letos bude chladno a nevlídno. Do písničkové soutěže je už dnes přihlášeno 33 autorů.

Pojišťovna
   Pomalu, ale přece se rozšiřují služby pro místní i dojíždějící občany. 5.8. se zde usadila Expozitura akciové společnosti Česká spořitelna - Živnostenská pojišťovna. Viděl jsi se o jeden den v týdnu, ale pojišťovnictví zde není nedostatkové. Více zde chybí dobrý švec, švadlena, nebo i kovář. Ten poslední by se zde ale asi neuživil. Pojišťovna pracuje v místnosti bývalé ředitelky Spořitelny Smiřické.

   O přátelském utkání TJ Multifoto Rasošky a SK Smiřice, kde nováček okresního přeboru s Nováčkem 1. B třídy hrál 1:3 přišlo úvodní kolo soutěží. Zápas Hronov - Smiřice skončil plichtou 3:3.

Neštěstí
   8.8. se opět přihlásil přejezd trati u Trotiny. Polský řidič Peugeotu 406 vjel přes fungující signalizaci na přejezd a střetl se s motorovým vlakem. Škoda byla značná, asi 350 tis. Kč. Naštěstí krom nějakých odřenin a modřin skončila nehoda bez zranění. Nebývá to vždy a přejezd je zatížen několika smrtelnými střety.

Praktikanti
   Už počtvrté jsou dva smiřičtí studenti na seznámení se životem a prací v Rakousku. Jsou hosty čestného občana města, rytíře Mautnera z Markhofu. Seznámení s provozem továrny, životem Vídně a místními zvyklostmi jen pokrevně nejen zajímavé, ale i poučné. Zejména je dobrá jazyková praxe.

Cukrovar
   Likvidátor cukrovaru Ing. Bohumír Kopecký připravuje další dražební odpoledne. Nabízí nemovitosti, zejména vážní domky a technologické zařízení. Má se uskutečnit 26.8. Jenže zájem dosud byl a asi i v budoucnu bude malý.

   Novinami, rozhlasem i televizi už ne jen probleskují, ale září informace o Smiřickém hrnci. Bude na třech podiích. Jen náhodný výběr nejznámějších skupin dost obsáhlý: Lokálka, Pepa Streichl, Bluesberry, Paleček - Janík, Wabi Daněk, ze zahraničí Lojzo, Syrbacy a James Branam z USA.

   Dvakrát za sebou už jsem strčil ruku do vosího hnízda. Poprvé, když jsem před pány kolegy, starosty, upozornil, že by vhodným kandidátem na senátora měl být přednosta OkÚ p. Ing. Vlček. Začalo to být husté, Protože každá “partaj” už měla svého nejlepšího kandidáta. První se do mě pustil za soc. dem. hradecký radní Petr Žďánský. Tvrdě a od podlahy. Ve stejném duchu za ODS p. Dr. Jaroš. Oba “v duchu” proklamovaného! sloganu “do senátu volíme osobnosti, ne strany”. Vlčka se báli, byl i jako vysoký úředník slušný a oblíbený. Poté jsem ještě popudil Ministerstvo financí ČR. Upozornil jsem veřejně na rozdíl mezi slibovanými výhodami rozpočtových pravidel a skutečností. Příjmy obci poklesly proti očekávaným od 7,3%, což je proti loňsku propad o 21,4%. Pánové rádi nebyli, ale tahle skutečnost byla nevyvratitelná.

Mateřská škola
   Závěrem měsíce došlo k havárii střechy na mateřské škole, tedy vlastně se projevily za dlouhou dobu nashromážděné vady. A to má za pár dnů vypuknout období vyučování. Opět zasáhla firma Perfect. Opravu jsme rozdělili na dvě etapy, přičemž první musela zajistit vodotěsnost. Druhou necháme položit až na jaře.

SOU
   Probíhá závěrečné upřesnění dohody mezi městem a paní ředitelkou Ing. Baboráková o postoupení pozemků na stavbu SOU. Zda, že jsou již odstraněny hlavní názorové překážky na způsob výstavby a hlavně na vytápění. Teď bude hodně záležet na diplomacii a tak tu paní ředitelky při jednání s MZČR o penězích.

   Prázdniny utekly jak voda z řešeta. Nejvíc to pochopitelně mrzí školáky. Podle důvěrné informace ani učitelé nejásají. Snad jen rodiče pociťují mírnou či větší úlevu.Září

   Školní rok začíná pravidelně už řadu desetiletí, ale jen jednou za velice dlouhou dobu je u nás otevírán nový podnik. Rok pracovali skupiny nejrůznějších řemeslníků na přestavbě a vzhledových změnách bývalé restaurace Labe. Výsledek práce je podivuhodný a pro město pohledově příznivý. Společnost AG COM jsem definitivně přesídlí v úterý 3.9.1996. Tím přesídlením je míněno slavnostní zahájení provozu, na kterém se sešli představitelé státní správy, samosprávy i podnikatelů. Ředitel společnosti Ing. Josef Středa nás provedl se zcela rekonstruovanou budovou. I ten, kdo ji znal velice dobře by se zde těžko orientoval. Náklad musil být značný.

Hrnec
   V pátek 6.9. byly prováděny velké přípravy na Smiřický hrnec. Postavit tři jeviště, připravit výstavu kresleného humoru, instalovat chemické toalety, v počasí, které neočekávaně přišlo, to nebyla žádná radost.
   Ne, na těhle prací jsem se nepodílel, na to už mám nějaký rok navíc a několikrát za den promoknout, to by mohlo znamenat značnou polízanici.Celý den mě tížily chmury (aut. J. Hašek: Osudy .) jaká bude sobota. Ti, co vsadili na to, že, vyhráli. Připlížil se chlad a vlhko, diváci jí účinkující se třepali jako ratlíci. Já s nimi. Ještě, že “Hrnec” měl mimořádně případný slogan: “Veselá mysl, půl zdraví - Smiřických hrnec, zdraví celé”.
   Bavili se diváci, bavil jsem se já. Já nejen hudbou a zpěvem, ale i pozorováním toho, že k upevnění zdraví soužil též dobře kořeněný “svařák” v těžších případech grog. Také jsem Musil nějakou medicínu vzít, i když mám raději “četnickej čaj”. Ten kudy teče, tamo léčí.
   Autorskou soutěž obsadilo v přísném posouzení deset kandidátů. O vítězi rozhodlo publikum hlasováním. Místo volebního lístků sloužil makaron, vloženy do sklenice s jménem příslušného adepta. Absolutně zvítězil devítiletý Lukáš Chromek, hradečák.
   Mysli, že se víc divákům líbil srdnatý kluk, než jeho text. Zde platilo: “Vox populi …!” Odnesl si 9 999,- Kč.
   Ovoce, jež sklidila slovenská skupina Lojzo, nebrali konců. Byli asi i výrazem vztahu řady lidí k rozdělení republiky. I bez toho, Lojza jsou dobří.
   Polské Syrbacy předvedli asi třicet, dnes už skoro zapomenutých jednoduchých lidových nástrojů. Takže, až na to počasí!

Soutěž
   9.9.1996 od tohoto pondělí se soustředí mladí cyklisté ze sedmi zemí Evropy v Seči u Chrudimi. Budou zde soutěžit ve znalostech dopravních předpisů, umění jízdy a praktických dovednostech. Ve skupině 12 - 14 let reprezentují ČR i členové kroužku DDM Smiřice, vedení Alešem Šobem.Jmenovitě Ludmila Kučerová, Tereza Wahlová, Petr Pilnáček a Jan Malinský. A už také víme, jak naši dopadli. Přivezli si stříbrnou medaili a tím druhé místo za družstvem Rumunska. Ztrátu prvního místa zapříčinilo malé zaváhání v jízdě zručnosti.

Fotbal
   Ve Smiřicích se utkali fotbalisté místního SK s SK Týniště nad Orlicí. Zápas video domácí ne blaze, stav byl už 1:3. Ale nasazení smiřických v závěru a naopak nevysvětlitelné chyby obrany hostů přivedli výsledek na plichtu 3:3.

Historie
Varhany
   History se objevují občas překvapivé prvky. V občasníku Zpravodaj z kartouzského okolí (roč.5; čís.2; duben až červen 1996) Je obsáhlá stať o římskokatolickém kostele sv. Václava v Čibuzi. Nejzajímavější je pasáž: “Roku 1786 byly sem varhany ze zámeckého kostela ve Smiřicích přenesený, odtud pak do finálního kostela semonického dány, neboť toho roku 1786 postavily se v kostele čibuzském varhany nové, které zhotovil Jan Josefi v Kutné Hoře za 428 zl.” (přepis z Ratibora, z 10.6.1893 aut. Jan N. Lhota). Většinou jsme se domnívali, že současné varhany ve Smiřicích jsou původní, současné se stavbou.

Obrazy
   A dále cituji: “Čtrnáct sv. Pomocníků u křtitelnice, obraz Večeře Páně pod kůrem, šest obrazů Křížové cesty a dvě staré korouhve byly v zámeckém kostele smiřickém”.

Kříže
   Také: “Dne 28. září 1776 o pouti zvonilo se poprvé těmito zvony. K slavnosti té přišel kníže Paar s rodinou a úředníky pěšky ze Smiřic do Čibuze”.
   To jen pro zajímavost, obrazy z kostela, který měl ryze soukromý charakter přecházel do kostelů patronátních a zejména - knížepán jde pěšky na pouť. (Ono to bylo spíš posvícení 28.9. je sv. Václava)

Kronika
   Že starosta obecně nebývá příliš oblíben, je běžné, čím důrazněji trvá na dodržování zákonů, tím je oblíbené méně. Mne k tomu ještě nemají rádi komunisté bývalí i současní. Nyní se do mě nějaký anonym pustil v “Právu” zejména kvůli psaní kroniky. Že píši jinak, než za “socialismu”. Výbuch, že jsem se nikdy nepovažoval za hodinu a jen hrdina, nebo úplný hlupák by kroniky napsal, že třeba předseda MěNV nebyl připuštěn do dalších voleb, protože jeho tajemník si přilepšoval mrtvými dušemi v akci Z. Strana si je “potrestala” a jiný o tom nemá ani vědět. Prostě jsem, jako ostatní psal o úspěších a neúspěchy buď přehlédl, nebo ponechal jen konceptu. Článek je nadepsán “Máme dobrou paměť…”. To odpovídá názoru pana profesora Nováka (dlouholetého vězně komunistů). Ten říká “Nic nezapomněli a nic se nenaučili”. Nemohu článek přesně datovat, přišel poštou a také anonymně.

   Okresní ředitel policie ve svém referátu směřuje pozornost úřadu práce, cizinecké policie i policie ČR na Smiřicko a Černožicko. Jsou zde totiž nelegálně zaměstnávání cizinci. Ono se to podnikatelům vyplácí. Žádné odvody “sociálního” žádné daně, nebo jen symbolické. Pořádek mezi nimi udržují parťáci, prý často napojení, či řízení ruským, ukrajinským či čečenským podsvětím. Ovšem, někdy se znelíbí těmto pánům podnikatel a . ? Nálož v autě, kulka nájemného vraha, nebo nůž. A opravdu, dělníci na výkopech, stavbách a pod. nemluví česky.

   Fotbalisté 1. B třídě sehráli už v šest zápasů, z nich tři vyhráli a ve třech remizovali. Jsou zatím na čtvrtém místě tabulky.
   Dorostenci si v okresním přeboru vedou lépe a sedí na druhém tabulkovém místě.

   Dům dětí a mládeže se činí. Připravované podzimní prázdniny 24. a 25. října zabezpečuje výlety. První den na Černou horu, druhý do Litomyšle. Je to těžko ocenitelná péče o zaměstnané rodiče. Ne každý má blízko prarodiče a co jinak s dětmi?

   Hodně se mluví o nezaměstnanosti a nezaměstnaných. Přesto získat firmu na opravy chodníku je malý zázrak. Nemají “o prkotě” zájem. Pokud by byla opravdu nezaměstnanost - i prkoť dobrá.
   Ve městě a jeho nejbližším okolí jsou déle době nezaměstnaný pouze ti, kterým se to vyplatí a dělají “načerno”. Nebo i ti, kteří jsou nezaměstnatelní. A to přesto že zanikl cukrovar, ředitelství statku, výrobu omezilo Danisco Ingredients a zmizel Agrodat. Ti co dělat chtějí a umí, pracuji.

   Při kontrole toho, co je nutné s podzimem ještě udělat, došli jsme ke zjištění, že úřad potřebuje nové auto, nejlépe škodovku v provedení kombi, dále, že bude nutné definitivně rozhodnout o dalším osudu kina. Ztráty z jeho provozu jsou již neúměrné. Jako zásadní byl pojat další postup při rekonstrukci Dvorany. Že si budeme muset půjčit, je zřejmé. Firma Stor musí předložit harmonogram postupu prací a rozložení očekávaných nákladů.

Milan Knobloch
   Mistr Knobloch, velký příznivec města bude slavit 75. narozeniny. Pozval na něj představitele města. Rádi jsme přijali a spolu s drobrými pozornostmi jsme předali Mistru dotaz, zda by přijal čestné občanství. Byl zjevně potěšen a řekl, že to je nejhezčí dar, který kdy dostal.

   Blížící se zadat měsíce pomohl objasnit vyšší potřebné půjčky. Budou to 3 miliony Kč, optimální podmínky budou rozhodujícím kritériem při vyhledání věřitele.

Magnet
   Znovu se ozývá a s Magnet Pardubice, která se prostřednictvím svého právníka Dr Klempíře domáhá úhrady za výstavbu prodejny. Protože už na další jednání naprosto nestačí ne právní vědomí a znalosti, požádali jsme p. zást. starosty Ing. Vlčka o kontaktování Dr. Brychtové, s žádostí o právní zastupování města.

   Preventivně byl vyzván p. Vajnlich, aby zajistil urychlené vypracování znaleckého posudku na případný prodej areálu.

Demolice?
   Město znovu urgoval o pozemkový fond ČR, majitele č.p. 109 a 110 tedy staveb na které jsou vydány demoliční výměry, aby stavby vyklidil a zdemoloval. S ohledem na to, že zde oficiálně bydlí v je starší ženy, by to neměl být problém. Ale bude. S těmi paní mi zpravidla bydlí až 30 příbuzných (stupeň příbuzenství je nezjistitelný) několik psů a udržují zde nepředstavitelný nepořádek.
   Krom toho PFČR se vyznačuje vzornou byrokratickou a řídí se zásadou “Kdo nic nedělá, nic nezkazí”.Říjen

   Měsíc začal dvěma příznivými zprávami. Shodou okolností oběma z sportovní oblasti.
   Po šesti zápasech jsou smiřičtí dorostenci bez prohry a jen méně výhodný poměr branek je odsunul na druhé místo za Lhotu pod Libčany.

Cyklisté druzí
   Druhá mluví shodou okolností též o druhém místě. Tentokrát dosaženém na mezinárodní soutěži cyklistů Budapešti. Družstvo mladší věkové kategorie odjížděl do Maďarska nadšeně, jejich vedoucí Aleš Šob projevoval určité pochybnosti. Jeho svěřenci jsou zatím nezkušení a v soutěží poprvé. Na nejslavnějším maďarském kolbišti, Népstadion, reprezentovali ČR: Simona Koukalová, Michaela Holmanová, Jaroslava Ryntová, Zdeněk a Miloš Malinský s Lukášem Středou.
   Výsledek ukázal, že pochyby vedoucího byly neopodstatněné.

   Není radostné je to, že skládka odpadu o bývalém písníku na katastrálních hranicích Čibuze a města není nemizí, naopak se rozšiřuje. Jejím majetkem je nyní Alka z Říčan u Prahy. Družstvo Smržov, v likvidaci, sice zavázalo Alku k odstranění skládky. Jenže dnes nejsou zástupci firmy zastižitelní. Okresní úřad podnik po nich dost bezúspěšně pátrá. Mají totiž za úkol nejen odstranit skládku, ale ji nahradit majitelům pozemků vzniklé škody. “Zlatý voči”.

   3.10. jednalo městské zastupitelstvo. Zejména o půjčce 3 mil. Kč na dostavbu Dvorany, o rekonstrukci domu čp. 17 již míní provést nájemkyně pí. Sluštíková, která zde chce umístit prodejnu textilní a kožené galanterie s krejčovstvím. Tak by se dům vrátil k úloze, jíž plnil pod vlastnictví v rodiny Rechovi a Volákovi.
   Na pořadu byl i případ a. s. Magnet. Jednání korunovalo rozhodnutí o udělení čestného občanství Mistru Knoblochovi.

Nálož?
   8.10. bylo celé město zrušeno telefonátem o bombě v ZŠ. Po vyrozumění policie byla provedena nutná opatření. Osazenstvo budovy evakuováno, doprava odkloněna, bezprostřední sousedé vyrozumění, uzavřen plyn, elektřina a voda. Přesněji odpojeny zdroje. Nastoupili policisté a prohlédli celou budovu a přilehlá místa. Vynalezli nic, jenže ani to nedává naprostou jistotu.
   Současně probíhající šetření odhalilo autory telefonátu. Tři žáci, spolužáci. Jeden dostal nápad, druhý. dal peníze a třetí zatelefonoval. Prý chtěli pomoci kamarádkám, aby nemusely do školy. V tomto případě a při podobných příležitostech pociťují lítost, že tělesné tresty jsou nezákonné. Pokud by jsi oni tři autoři nemohli týden sednout, roupy by je přešly.

ĆD
   Jednají prý už rozšíření počtu spojů na trati Smiřice – Hněvčeves. Zejména chybí spoj ze Smiřic okolo poledního. Děti, jim skončí v poledne vyučování, po městě a z nedostatku prostoru a účelné činnosti se budí, nebo tropí alotria.

   Automatické pračky jsou nepochybně obrovskou úlevu pro ženy. Někdy umějí vyzlobit. Třeba, když se vznítí tak, jak se stalo 15:10. ve městě. Požár ohlásila, ale duchapřítomně ho zvládla dřív než přijeli hasiči.

   Po devíti zápasech podzimního kola se stalo smiřické fotbalové mužstvo mistrem, alespoň přes zimu setrvá na prvním místě tabulky 1. B třídy. Takový úspěch místní fotbal už dlouho nedosáhl.

   Opětně došlo k neshodám mezi městem a ČD. Týkaly se trvalého nepořádku v blízkém okolí a přímo na železniční stanici. Pan vrchní přednosta Ing Popelka sídlí v Jaroměři a o Smiřicích ví, že jsou. Odvolání přednostů z menších stanic nemohlo vést k ničemu jinému, než že zůstanou bezprizorné. Po dosti tvrdém jednání nechal pan přednosta dát stanici do pořádku.

Půjčka
   Paní farářce Nepilé se nepodařilo shromáždit peníze na nutnou opravu sboru CČS husitské. Na koho jiného se obrátit, než na město. Dohodli jsme se na překlenovací půjčce Radě starších, ve výši 50 tis. Kč na 2 roky bezúročně. V případě prodlení nastoupí smluvní pokuta.

Vietnamci
   Máme zde vietnamského prodejce. Prodává ze spotřebního zboží od elektroniky po oděvy takřka vše. ,Jsou sice pod střechou městského tržiště, ale jinak na volném prostranství. Rozhodně to není snadný způsob, jak si vydělat na živobytí. Pán a paní … patří mezi slušně, nevtíravé prodavače a přesto místním obchodníkům překážejí. Jsou do určité míry konkurenci a to výrazně levnější. Pochopitelně, pracuji sami, bez nákladů na světlo a teplo. Tedy za podmínek, které by nepřijal žádný z místních lidi. Jsou asi úspěšní, takže se zapojí typická česká závist.

Katastr
   Obec Holohlavy, zastoupená p. starostou Hlavou se opětovně obrátila na město Smiřice s požadavkem na vrácení katastrálních hranic do stavu před rokem 1998. Meritem rozdílnosti názorů je to, že v podjezí sledovala hranice katastru původně střed toku nahona na mlýn. Po zrušení vodního pohonu mlýna došlo ke zřícení přímého koryta k zatopení pilířů, na nichž je postaven. Katastrální úřad využil svého práva a přizpůsobil hranici katastru přirozené hranici tvořené zátopovém korytem a cestu do Černožic “v topolech”. Protože došlo k snížení výměry Holohlav asi o 1 ha, nemůže se s tímto stavem p. starosta smířit. Jenže zřejmě nepřemýšlí o nákladech na vyměření a vyznačení původních hranic. Ani o komplikacích, jež by to způsobilo občanům.

Čp. 409
   Paní Hana Jonešová, vdova po Janu Jonešovi, bývalém vězni komunistů, bydlí v městském domku čp. 409. Teď se zajímá o to, zda bude moci zůstat nadále v nájmu, či bude domek prodán. Město zatím mě považuje za nezbytné domek prodávat a proto byla ujičtěna, že i nadále bude trvat nájemní vztah. Případě úvahy o prodeji bude jako první vyrozuměn stávající nájemník.

Nájem?
   Velice svérázný postup při užívání městského majetku zvolili bývalý nájemce, školník p. J. tchán nového nájemce p. K. Pan J. léta užívá část Školní zahrady pro chov králíků a osoboval si i užitek z ovocných stromů. Bez platné nájemní smlouvy a bez úhrady nájemného. Přestože byla k nevůli tohoto uživatele část zahrady řádně pronajata, očesal ovoce opět. Roztrpčený tchán řádného nájemce celá protiprávně stromy pokácel. Město rozhodlo, že nájemce uhradí odhadní cenu stromů a provede náhradní výsadbu šesti ovocných stromů. Na celém případu je vidět úpadek právního vědomí a odpovědnosti. Že městský majetek pronajímá pouze město, zastoupené městskou radou, měl vědět ředitel školy. Že s pronájmem pozemků není automaticky pronajat i výnos stromů měl vědět opět on i nový nájemce. A žena prodejem nelze provádět nevratné zásahy, to snad ví každý - či aspoň vidět má.

WC
   Opět se vrátila do jednání v záležitost městských záchodků.. Jenže tentokrát s imperativním pokynem p. B. k jejich vyklizení. Město nabídlo, že za cenu do 500 Kčm2 je ochotno pozemek pod stavbou odkoupit. V případě nesouhlasu byl navrhovatel odkázán na soudní cestu. Jde o klasický tzv. “právního kutění”, kdy dvě jednající osoby se vytvářejí vlastní výklad práva - zde na úkor třetího. Ten se nemíní dát!

   Bylo zahájeno šetření, který z peněžních ústavu vytvoří výhodnější podmínky při půjčce 3 mil. Kč. Dispozici jsou Česká spořitelna, Creditanstalt a Pragobanka. Poradu jsme se obrátili k pí. Dr. Pourové, bývalé pracovníci OkÚ. Současně jsme požádali OkÚ o poskytnutí návratné dotace 1 mil. Kč, s návratností do 31.3.1997.

V. Andrejs
   Byl jsem informován o tom, že již delší dobu nemocný pan radní Václav Andrejs je nemocný velice vážně. S tím, že není pravděpodobný jeho návrat do aktivní práce v řadě. Spolupráce s ním byla radosti, protože jde o uvážlivého, rozhodného a absolutně poctivého zemědělce. Hodiny zkušenostech (otec byl komunisty vězněn) a poté, co nesměl studovat ani pracovat v zemědělství je na komunistické názory alergický. Pokud informace pravdivá, a já mám obou, že je – ztratím vynikajícího spolupracovníka a co horšího, ztratí její město.

Dorost SK
   Skončilo 9. kolo okresního přeboru dorosteneckého fotbalu. Z sehraných zápasů Smiřice sedm vyhrálo a ve dvou případech remizovalo. S 23 body a skóre 26:4 je první.

   Měsíc uzavírá celkem optimistická zpráva p. Marka st. o výstavbě zóny ekologické stability a navazujících biocenter. Nastínil i očekávané propojení s několika biocentry.Listopad

   Blíží se volby do Senátu. O nezbytné potřebě tohoto institutu pro život v České republice pochybuje podstatná část občanů. Nepochybuji o ní představitelé politických stran, asi považuji Senát za lepší domov důchodců pro zestárnuvší politiky. Myslím, že to byl premiér Švehla, který Senát označil jako “Karrierengriedhoff” on ještě němčinu uměl.

Léky
   Město se dohodlo s pí. Dr.Javůrkovou o způsobu, jak budou likvidování léky, zbylé v domácnostech. Dosud je majitelé prostě vyhazovali do popelnic. Nepochybně To je nebezpečné a přírodě škodící. Nyní budou léky shromažďovány v nádobách, umístěných v lékárně. Po uplynutí stanovené doby, či naplnění nádob, budou na náklady města převezeny do spalovny a zlikvidovány. Mnozí si myslí, že jde o dokonalý způsob likvidace a že systém filtru zachytí všechny škodliviny. Jsem přesvědčen že při nestandardnosti spalovaného vznikají zcela neprozkoumané pyrolytické reakce a zpětná syntéza radikálů na neznámé látky, které nemusí být zachytitelné. Ví Bůh co odchází do ovzduší.

Psi
   Na zamyšlení o právním vědomí občanů je držení psů jiných domácích miláčků. Aby byli chráněni občané před nezodpovědnými, existuje městská vyhláška o podmínkách, za nich lze psi držet. Že ne všichni platí dávku ze psa, to je běžné. Je na městu, jak zjednat nápravu. Už horší to je s venčením psů na veřejných plochách. Občané, kteří si na nepořádek stěžují, čí pes nepořádek udělal. V panelovém domě také nikdo neví, čí pes to celý den, nebo noc vyje. Takže stížnosti jsou, pachatelé také, ale neznámí. Čísla zda známí a zamlčovaní?

Dvorana
   Městská restaurace je v nájmu p. Kleprlíka. Zdá se, že to pro město není žádné terno. Podnájem si nikdo nic neví, ale za představitelem majitele je natotata. Takže po ověření opodstatněnosti stížnosti jsme upozornili nájemce na možnost výpovědi.

Hrobník
   Máme problém s obsazením místa hrobníka. Plán H., který tuto práci dělal začal příliš podléhat konzumaci alkoholu a tím také chorobám. Závěrem činnosti bylo to, že po úrazu nohy zůstal v léčebně dlouhodobě nemocných. Nechal po sobě nezaplacenou částku za elektřinu.To město uhradí a nechá domek upravit pro dalšího městského hrobníka, pana Rozdolského. Ten už o hřbitov pečuje a jak se jeví ponožka dobře.

   Jsme nuceni přistoupit opět ke zvýšení úhrad v MŠ na 190 Kč/měs. Cena vstoupí v platnost od 1.12. t.r. Jde o úhradu neinvestičních nákladů, které se, teď, už ani ne zvolna, zvyšují. Ale pořád je to zlomek dětských dávek.

Cukrovar
   Likvidátor cukrovarů se pokusil o opětovnou dražbu, tentokrát zejména pozemků v držení provozovny. Podařilo se mu prodat usazovací jámu na prací a kalové vody. Společnost AGRO z Česká Skalice za ní zaplatila 142 tis. Kč.
   Trpce jsem želel, město nemělo na nákup usazovací jámy peníze. Původně jsme uvažovali o tom, že zde zřídíme skládku inertního materiálu z bouraček a výkopu. Při předpokládaném značné převýšení terénu zde po ozelenění měl vzniknout umělý pahorek pro dětské hry. Představitel Agry mi při následném jednání sdělili, že mají zájem o provedení prvního kroku a poté jsou ochotni převýšenou plochu předat městu. Jenže kdo ví, jaký bude názor až k tomu dojde?

Kroniky
   Do Hradce Králové se z Jindřichova Hradce vrátili osobní kroniky jihlavského děkana F.M. Uhlíře, psané v druhé polovině 18. století. Smiřic se tato záležitost dotýká v tom, že mnoho zápisů je o městě a jeho osudech, zejména v období selských bouří. Část děkanových zápisů kdysi publikoval a hradecký L. Domečka.

Volby do Senátu
   Změnil jsem se v začátku kapitoly o připravovaných volbách do senátu. V prvním kole by senátor byl zvolen, pokud by získal hlasy nadpoloviční většiny oprávněných voličů z těch, kteří se dostavili k volbám. V druhém kole, do něj vstupují první dva z kola předchozího, vítězi ten, který dostane prostou většinou hlasů odevzdaných. Již volební kampaň ukazovala, že zájem voličů o Senát je malý. Jednak je mate to, že volební obvody senátorů jsou jiné, než poslanců, jednak rozdílný volební systém. My například patříme v senátních volbách do obvodu Náchod, v parlamentních do Hradce Králové. Šokující je to, že vznik a obsazení parlamentu bylo spojováno s potřebou osobností v politice, což je náhle zapomenuto a nastal tvrdý partajní boj o vznikající posty. Kandiduje za ČSSD herečka Uršula Kluková, KDU-ČSL starosta Červeného Kostelce Jiří Hanuš, KSČM František Meduna, LSNS režisér Jan Kačer, ODS zástupce starosty Jaroměře Miloslav Müller. Toho posledního znám léta ze spolupráce v koželužnách. Ten pro svoji principiálnost a zásady skončil jako vyvážeč škváry v kotelně. S výjimkou pana Meduny navštívili uchazeči o hlasy Smiřice, ale nevzbudili větší pozornost.

Výsledky voleb do Senátu ve Smiřicích
   kolo 15. a 16.11
   ….
   z celkového počtu 2293 volilo 30,5% a občanů.
   kolo 22. a 23.11.
   …
   volilo 23% občanů
   Zvítězil, alespoň u nás, ale jak bylo zveřejněno později Miloš Müller, který se stal senátorem.
   Celková účast voličů byla hanebná, voliči prokazují, že senát nezajímá, a že mu nepřisuzují valný význam a bohužel také to, že z pohodlnosti a neprozíravosti se voleb neúčastní.

Střelnice
   Konečně se začíná něco dít okolo nově ustaveného Střeleckého klubu Smiřice. Alespoň si střelci vyžádali materiál na oplocení střeleckého prostoru. Budova střelnice zatím chátrá, jenže město do ní může investovat pouze velice omezeně.

Kino
   Při posuzování nákladů a příjmu městského kina dochází město k názoru, že pro těch 10 až 12 návštěvníků se toto zařízení nemůže rentovat. Rada rozhodla vypovědět nájemní smlouvu a vyzvat majitele budovy k odkoupení vnitřního vybavení kina, což majitelé promptně odmítli. Nevadí, aparaturu necháme repasovat a obložení využije ve Dvoraně. Nájemní vztah by měl skončit 31.1.1997.

   Kdy jsi mi jakýsi anonym doporučil, abych se staral o svoji budoucnost. Začínám a doporučuji se městu, aby nechalo opravit zvoničku na hřbitově ve Smiřicích. Celkovou rekonstrukci uhradit částkou za prodej bytu provádějícímu klempíři p. Dostálovi.

Výlety
   Občas přicházejí přívětivé zprávy. O své svobodné vůli se spojili tři starší občané Pí Tykalová, Holmanová a p Opletal a organizuji poznávací výlety po Čechách. Zpravidla nemají nedostatek zájemců. Obrátil se na MÚ s žádostí o pomoc v organizačních přípravách. Pochopitelně to stanový a to nejenom metodickou, ale i hmotnou. Náklady na projednání a zajištění zájezdu uhradí město. Pro život města je neocenitelná vlastní iniciativa občanů. Ta přikázaná nebyla to pravé!

   Měsíc uzavírá klubový pořad - Povídání s Lukášem Vaculíkem. Připravilo ho MěKS, které pod vedením pí. Trávníkové dělá v místních skromných poměrech hodně. Populární herec byl provázen známým moderátorem Zdeňkem Vrbou. Při jejich vyprávění se dobře bavilo 50 lidí.Prosinec

   Lidová etymologie odvozuje jméno měsíce buď od prositi, od prasete. Záleží na tom, zda jsou vykladači křesťané (prositi) či v nich utkvěly pohanské geny se zakódovanými informacemi o bohatých hostinách při zimním slunovratu (pak to prase).

Ekopork
   Takhle jsem začal i protože mám prasat plnou hlavu. Ve městě zahajuje činnost firma Ekopork, reprezentovaná p.p. řed Statků Smiřice, Ing. Lubošem Hrubým a docentem pražské VŠ zemědělské, Ing. Švastou. Oba pánové a jejich dosud nezveřejnění společníci usilují o obnovení chovu prasat v prostorách bývalého Gigantu. Opět bez čističky odpadních vod s takzvaným kejdovaním. Rada i zastupitelstvo informovali o záměru občany s uvedením pozitiv i možných negativ a se žádostí o zaujetí stanoviska.
   K informací byla připojena i zpráva o neodpovědném jednání firmy SPT Telecom při zřizování telefonních sítí.

Pilní smiřičáci
   Že je v majetkových vztazích nepořádek nejen ve Smiřicích, víme. Teď se to dozvěděla i sousední Habřina o jejíž radnici (bývalou Kampeličku) usilovala Česká spořitelna a.s. Pro nás je zajímavé, že stavbu organizoval učitel Josef Rezek a prováděl stavitel Václav Volt, oba ze Smiřic. Nepochybně šlo historický majetek obce.

Obora
   Zpráva ze 7.12. uveřejněná v Hradeckých novinách ukazuje práci na stavbě biocentra obora. Podle projektu zde má být vytěženo asi 400 tis. m3 v době do roku 2001.

Mikuláš
   Dětská diskotéka na Mikuláše. Připravil jí DDM, vedený pí. řed. Matičkovou v klubu Sluníčko. Navštívil ji i Mikuláš a čert. Oba, světec i pekelník se čile zapojili do dětského reje. Čert musil společnost opustit. Prý byl odvolán mobilem, aby umravnil zlobívála v Holohlavech. Svědči to jednak o deficitu čertů, jednak o jejich modernizaci.

AG COM
   Firma AG COM předala členům proužků programování DDM dva počítače. To je velice pěkný dar, který umožní rozšířit počet členů kroužku. O výchovném významu pro děti není pochybnost. Moje generace je prakticky počítačově negramotná a tím i méně adaptabilní. Vlasti jsme vyrůstali v době v níž oficiální slovník prohlašoval, že kybernetika je buržoazní pavěda.

   Oni starší občané nejsou přehlíženi. Vedení penzionu pro důchodce uspořádalo vánoční besídku. Město se Podivil příspěvkem na pohoštění ve výši cca 2 tis. Kč, asi 50,- Kč na osobu.

   Na žádost města převedlo MFČR pozemkovou parcelu 1/4 o výměře 5154 m2 (zámecký dvůr) s ostatními stavebními objekty (sklad, garáže, dílny, zpevněné plochy a další) bezúplatně do vlastnictví města. Jde o docela slušný úspěch a majetek. Ovšem, je také zatížený bezohledným přístupem minulých období a systémů k majetku, které snadno nabyli zestátněním, vyvlastněním či prostým ukradením.

   Firma Atelier Hájek, přesněji p. Jiří Hájek předala město dar 20 tis. Kč na rekonstrukci a úpravu kostela Svatých tří Králů ve Smiřicích. Je to jeho již několikátý dar tohoto druhu.

Výmaz s.p. Bytový podnik
   Krajský soud v Hradci Králové usnesl, že dne 4.11.1996 vymazal z obchodního rejstříku s.p. Bytový podnik Smiřice.

   Nepozornosti a možná i rodinnými starostmi paní K., které zodpovídala za správnost financování voleb, došlo k úhradě 730,10 Kč nad limit. Později zjistil audit i to, že stravné bylo poskytnuto finančně a ne naturálně. Protože si ani finanční úřady ani ministerstvo domy poradit s neplatiči daní, udělali alespoň z tohoto obrovskou aféru.

Vodovod
   S údivem zjišťujeme, že jsou některé zapomenuté části města, které ještě nejsou napojené na vodovod a plyn. Není na prodej domy v čp. 41 …, 152 … a … Proč nebyli na to je nejdříve v, nevím? Podobná je situace v tzv. Pácaltově kopci na Východní straně.

   SK Smiřice je městem zvýhodněn v odvodu poplatků ze své činnosti. Ovšem je to podmíněno prokázáním toho, jak jsou tyto prostředky využity. Bohužel, vedení klubu tuto povinnost zčásti zanedbává, části zkresluje. Odpovědný p. O. byl upozorněn, že se jedná o ústupek, ne povinnost města. Že by tento ústupek mohl být zrušen.

   Firma Reuter, která zakoupila areál bývalého Agrodatu má potíže se zajištěním a vyjíždím k budově. Dostává se do sporu se sousedy, jimž poškozuje chodníky s městem, jemuž poškozuje upravenou plochu. Chce se nepříjemnostem vyhnout rozšířením vozovky. Chce odkoupit od města plochu, která s budovou a stávající vozovkou souvisí.

   12.12.1996 jednalo městské zastupitelstvo, které posoudilo dosavadní postup rady i MÚ. Podle očekávání vznikl jediný vážnější problém s případným odprodejem pozemku firmě Reuter. Žádný či skoro žádný už nepamatuje, že takřka v každém domě byla živnost. V některém i více a že se lidé musili tolerovat, pokud se chtěli uživit. Dnes by každý měl nejraději naprostý klid v okolí a pokud možno v práci ve městě. To je dosti protichůdné. Krom toho, pan Reuter je Němec a zdá se, že majetný. Obojí je v očích některých občanů, ale i radních, neodpustitelné. Už zase skoro nikdo nepamatuje to, že na českém teritoriu žily v poklidu vedle sebe nejméně dvě národnosti, spíš tři Češi, Němci, Rakušané a celá řada menšin. Základní požadavek spočíval v tom, že všichni museli ctít a dodržovat platné zákony.

   Zastupitelstvo také rozhodlo o tom, že k 31.1.1997 bude ukončen provoz smiřického kina, skončen nájemný vztah k prostorám a použitelné zařízení i interiér využít pro Dvoranu.

   Ekopork s.r.o. se po privatizačním rozhodnutí fyzicky ujal hospodaření se zámkem. Představitelé společnosti byli upozornění, že se jedná o objekt mající statut státní nemovité kulturní památky.

   Fotbalisté, hrající se. Po podzimním kole se udrželi na velice dobrém druhém místě. Hochy asi stimulovalo 75. výročí existence fotbalu ve městě.

   Závěrečná zpráva roku je z 31.12.1996. Zahradnictví, které patří hodině Jechů již 100 let se stalo součástí místní tradice. Ulička, která se oficiálně a úřadě jmenuje Hamzova (Hanzova - pozn P.), podle Dr. Hamzy, je místně a zcela běžně nazývána “Jechova ulička”. Po řadě let, nichž bylo zahradnictví zesocializováno (ale vždy tam pracovali pán a paní Jechovi) se znovu vrátilo, bohužel poněkud zchátralé, do rukou rodiny. Dnes je vede jedna z cer pana Jecha. Věřím a doufám, že rady “starého pána”, ono mu je myslím 78 let, jsou stále přijímány a vítány. Myslím, že ani tato mladší generace neví o tragédii, která se v zahradnictví udála někdy kol. r. 1930. Mladý zahradnický dělník a jeho milá, nevlastní sestra dnešního “starého pána” z prvního manželství jeho otce, zvolili před rozloučením raději společného smrt z hlavně revolveru.
   Ale o tomhle jen na okraj, letošní tvrdá zima zahradníky trápí a ohrožuje výsledky jejich práce.

   Pomalu nastupuje rok 1997. S veškerou kritičností se dá říci, že uplynulý rok nebyl neúspěšný. Zahájení prací na Dvoraně a zóně ekologické stability, pokračující práce na kostele a nadějná na činnost okolo středního odborného učiliště potravinářského otevírá cestu práci v roce budoucím.