Kronika města Smiřic - IX. díl, rok 1997

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka

Zpět na hlavní stránku       Rok 1996        Rok 1998        Smiřické kroniky1997

   S nadšením a vervou do nastávajícího roku? Ten otazník je opodstatněný. Občané, lidé, upnuly své myšlení a touhy k tomu, o čem se domnívají, že představuje blahobyt. Je pochopitelné, že každý potřebuje uspokojení základních lidských potřeb. Důležité je, co za tyto základní potřeby považuje. Domnívám se, že v tom je základ rozporu společnosti.
   Odchovanci materialistického myšlenkového směru hromadění majetku, současní zakladatelé kapitalismu hromadění majetku a moci.
   Málokdo považuje za základní potřebu běžnou lidskou slušnost, pomoc obecnému prospěchu a dodržování zákonů.
   Společnost se politizuje, zločiny komunistického režimu jsou bagatelizovány, jejich pachatelé oplývají víc drzostí, než snahou své viny odčinit. Mezi tímhle marastem čile rejdí skupiny kořistníků, využívající prostoduchost většiny lidí při finančních operacích. Jenže, kde se měli naučit obratnosti. O přístupu k věcem veřejným svědčí i můj povzdech: Občas je úspěchem i to, že zastupitelstvo je schopno jednat”. Podaří-li se udělat alespoň zahájení práce, bude to do příštích dvou let, bude to výsledek velice opatrně a nakládání s penězi, kterých je tak jako tak málo. Tedy vždycky jich bylo málo a je jich nyní ještě méně, protože jejich přítok do obci poslanci přiškrtili.
   I o tom byl mediální spor, který hned začátkem roku vyvolal bývalý poslanec parlamentu Dr. Jaroš k senátorským volbám. Proběhl na stránkách Hradeckých novin a u pánů kolegů, starostu vzbudil značnou pozornost. Nevyzněla ve prospěch pana doktora. Myslím, že ho dost mrzí, že už není poslancem.Leden

   Začínám mírným povzdechem. Městští občané stárnou. To je přirozené, jenže sociální zabezpečení právě starších generaci není dokonalé. Jsou zde dva penziony pro důchodce, jsou spravovány a obsazovány okresními orgány a hlavně, jsou určeny pro osoby soběstačné. V případu bezmocnosti očekává postiženého buď domov důchodců, léčebna dlouhodobě nemocných, či v příznivějším osudu návrat do rodiny. První dvě varianty a někdy i ta třetí rozhodně nepředstavuji Ideál spokojeného stáří. Dům pečovatelské služby, čp. 159, původně u Kutilů je lepší alternativa. Je malý. Město nabídlo sousední, dosti velkou parcelu na rozšíření tohoto typu ubytování, za předpokladu, že náklady na stavbu ponese okres. Už víme, že neponese, protože nemá.

Pan tajemník
   Ani jinak nezačíná rok příliš radostně. Tajemník MěÚ pan Jan Suchánek znovu vážně onemocněl. Podle dosažitelných informaci se bude muset podrobit složité operaci. O jeho znovuzaujetí funkce pochybuji lékaři již teď. Do určité míry je to ironie osudu. Nebýt jeho přání, abych s ním setrval do jeho nároku na důchod, nekandidoval bych už v minulých volbách.

   Objevují se obtíže s byty. Že jich je málo je celostátní potíž. Z toho lze odvodit i různé šmejdy a kšefty okolo jejich směňování a přenechávání. Že se toto dělo okolo bytu družstevních, nebylo žádným tajemstvím. Jenže vychytránkové začínají zatahovat tyhle praktiky i do nakládání s městskými byty. U bytu, který mění nájemník opustit, začal na budoucím nájemníkovi požadovat 200 tis. Kč za údajné zvelebení. Podle odborného odhadu by bylo úměrné požadovat do 30 tis Kč. V rámci možností těmto trikům bráníme.

   Řešení nedohod, nedorozumění až hádek uvnitř Sboru dobrovolných hasičů požádala rada člena zastupitelstva a dlouholetého hasiče p. Vaňka. Převážně jde o názorové rozdíly mezi mladými a staršími členy sboru, způsobený tím, že chybí střední generace.

   Při všech finančních obtíží, které město má se nám podařilo, spolu s půjčkou, shromáždit částku 5 mil. Kč. Ty uložíme na revolvingový termínovaný vklad. Úrok zde činí 11%.

   Smiřice a činčily? Středozemní městečko a jihoamerické zvířátko, co mají společného? Kupodivu dost! Podnikavého pana Hlada a firmu HSC a.s. Sídlo obou je ve Smiřicích, vlastní činčily v Račicích. Zajímavá kožešinová zvířátka jsou náročná zejména na vlídné zacházení. Aby jim bylo poskytováno v míře co nejvyšší se stará p. řed. Hlad i tím, že zřídil jakési výchovné a školící praxe pro chovatele z celé republiky. Zdá se, že po dosti dlouhé době poklesu poptávky znovu roste zájem o přírodní kožky. Z historie víme, že jsi měřice a jetel, víno, chmel, prasata to bylo, ale činčily ještě ne.

Bilance
   Při předběžném bilanci příjmů a výdajů byla předložena na stojící čísla:
   příjmy 33,068.031 Kč výdaje 27,615.248 Kč do roku 1997 se převádí 5,452.783,- Kč. Pokud nevzniknou ještě vyvolané změny, budou tyto údaje předloženy MZ i auditu.

Psi
   Toulaví psi, to je pohroma pro každou obec i každé město. Doposud jsme jim více či méně úspěšně bránili. Zčásti tím, že jejich odchyt a péči o ně zajišťoval p. Václav Kašpar, velký milovník psů. Jenže ani jeho prostorové možnosti nejsou neomezené. Málokdy se přihlásí majitel a nové zákony o ochraně zvířat neumožňují zvíře utratit. Nejsem přítel mordování zvířat, ale ještě méně se mi líbí jejich hladovění, potulování a život bez přístřeší. Jsem přesvědčený zastánce zásady, že nic a nikdo nemá bezdůvodně hlavně beznadějně trpět. Potom, co jsem viděl, jak v bolestech, strachu a nedůstojně odcházeli ze života lidé, jsem také přesvědčeným zastáncem eutanazie. Ovšem mé pocity a přesvědčení nepomohou zbavit město toulavých psů. Musíme vyhledat opatrovníka. .

Dvorana
   Závěrem měsíce přijeli z novináři sondovat situací okolo naší výpůjčky, představy města o budoucím vzhledu a vybavení Dvorany i okolo způsobu úhrady a jejím konečném termínu.
   Představa rady je poměrně jednoduchá. Dokončit v roce 1998 rekonstrukci a zabezpečit nezbytné vybavení. Sledovat provádění prací tak, aby jejich kvalita odpovídala účelu. Vytvořit ve financování obce takové podmínky, aby po skončení volebního období, tedy s podzimem 1998 bylo město zbaveno dluhů. To poslední je i mé osobní přání, proto že případný dluh by nepochybně použili ti, kteří truchlí po minulé době, jako vítanou záminku pomlouvačné (oni tomu říkají o světové) kampaní.Únor

   Do nejkratšího měsíce roku vstupujeme se zvýšením nákladů na poštovné. U pohlednic z 3 Kč na 4 Kč, u dopisu z 3,60 na 4,60 Kč. A přitom vymizely různé zvýhodňující sazby, jaké jsou běžné ve většině evropských zemí. Zdálo by se, že řadový občan nemusí být znepokojen. Asi těch cca 50 dopisech, které za rok napíše to není tragédie. Ale ono to je úplně jinak. Dopisy píši zejména úřady, placené z daní občana. Píši je také podnikatelé, kteří si náklady rozúčtovávají. Většinou do cen, které zase platí občan. Takže - při snižování rozsahu služeb, při jejich diskutabilní kvalitě, zřejmě zaplatíme více.

Doprava
   Železničáři stávkovali. Proč, to při obsazení jejich odborového svazu je nepodstatné. Důvod se vždycky najde. Protože vznikly pro občany potíže s dopravou, uvítali nabídku pana Josefa Pácalta, autodopravce z Černožic na zajištění dopravy mezi Jaroměři a Hradcem. Jeho přístup byl velice kladně hodnocen i MÚ Smiřice.

Loutková scéna
   Že si měříš ti loutkáři začínají již svou 71. sezónu? To je takřka neuvěřitelné. Pokud jsou jejich statistiky správné (a proč by nebyly) odehráli za tu dobu přes 1000 představení, která zhlédlo asi 150 tisíc návštěvníků. Zakladatelem a “spiritem agens” byl odborný učitel měšťanské školy Petr Zahálka.On své povolání považoval za životní poslání. Jen pokud vím - byl vzdělavatelem Sokola, cvičitelem mladšího žactva, zakladatelem loutkové scény a jejím takřka celoživotním principálem, prvním opravdu píšícím městským kronikářem (déle než 40 let), dirigentem dětského pěveckého sboru a možná měl i další práce. Obdivuhodné je, že všechno tohle a pochopitelně výuku dělal až přeposílá. To byl učitel!
   Kolik míst vystřídalo divadélko, později divadlo? Já je v čtyřicátých letech (asi 1938) pamatuji sál hotelu Andrejsek. (místně Andrejsáku - čp. 94). Poté, někdy po válce, přesídlilo do sálu restaurace “Na lednici” a po pár letech se snad nastálo usídlilo v tzv. Malburgově vile.
   Současně trpí divadlo nedostatkem dorostu a vůbec vysokým věkovým průměrem zainteresovaných.

   Po příkladném nepříkladné. Zákon kontrastu neplatí jen v umění, ale též v životě. Nájemníci v městském bytě v zámku se pokoušejí svůj byt (když už ho nemohou výhodně zpeněžit) alespoň výhodně obsadit podnájemníkem. Rada svým zamítavým postojem i velice popudila člena zastupitelstva, rodinně velice úzce propojeného na rodinu nájemníka.

Pozemky
   V Fučíkově ulici u tzv. Okálů pokračuje vleklá tahanice o pozemky. Statky, či Gigant zde postavil řadu domů typu Okál. Stavěl tak, jak mu přístup k zákonu umožňoval - na cizím i na vlastním. To cizí je z valné části městské. Samozřejmě se město domáhá svého. Jenomže mezitím podnik vydal domy v restituci jako náhradní restituční nárok. Ale neupozornil restituenty na neujasněné majetkové vztahy k pozemkům.

   V únoru také začínají první pochybnosti o serióznosti postupu fy Stor, které své závazky a povinnosti vůči městu plní pouze liknavě a hlavně se značným zpožděním.

Restaurace
   Opět město bez řádného personálu v restauraci Dvorana. Současní nájemci jsou všechno jiné, než hostinští. K podávaným jídlům, rychlosti obsluhy i čistotě prostředí mají hosté oprávněné výhrady. Návštěvnost proto klesá a hospodští utíkají. Do vypsaného výběrového řízení se mezi jinými přihlášenými zapsal i Pivovar Svitavy. Je překvapivé jak citlivě reagují potencionální konkurenti. Po městě ihned letí fáma, že svitavské pivo není k pití a jiné podobné slogany. K tomuhle se nemohu vyjádřit, protože pro mě je pivo jako pivo.

Splátka
   Česká spořitelna a.s. přijela první splátku na půjčku, jíž nám poskytla. Šlo o 400 tis. Kč, splatných 15.2.1997. Do značné míry je úspěchem sehnat potřebné peníze. Daňové příjmy jsou v začátku roku vždy pouze zálohovány a jsou chabé.

   Městská rada doporučila zastupitelstvu návrh na odpolední části pozemku, sousedícího s pozemky fy Reuter. Jedná se o zřízení parkoviště a lepšího přístupu k expedici firmy. Na rozšířenou cestu má být uloženo věcné břemeno obecního užívání veřejné použitelnosti. Dále údržby a veřejném přístupnosti uvedených ploch. Na záměr jsou překvapivé reakce. Stavební úřad reaguje negativně s odkazem na územní plán. Jenže koncepce stavění “obecních staveb” je velice poplatná socialistickému vyvlastňování a jiným zrůdnostem.

LTO
   Závěr měsíce přinesl nové podněty. O budovu již dlouhou nepoužívaného skladu v lehkých topných olejů U Kotelny v sídlišti Gen. Govorova projevil zájem p. Lorinc. Uvažuje se zřízením rychlého občerstvení, kavárny a prodejny potravin. Myšlenka to není špatná, v dosahu 300 m, zejména ve zpěvu na Holohlavy, není žádná prodejna potravin. Jen vstupní náklady stojí za pečlivé zvážení.

Pozemek
   Majitelka pozemku v Hradecké ulici … zjistila, že změněný pozemek byl v minulosti svévolně a bez záznamu do listu vlastnictví zastavěn silnicí a chodníkem. Po ošetření v rozsahu a zaměření správních hranic nabídlo město majitelce finanční vyrovnání.

   Dosti se šíří nešvar odkládání starých televizorů a počítačů kamkoliv. Jde o odpad velice nebezpečný. Obrazovky Při nešetrném nakládání zejména implosí. S firmou, která se zabývá likvidaci těchto zařízení jsme dohodli, že v dohodnutých časových úsecích bude městem shromážděný odpad odvážet za rozumnou náhradu. Sběrné místo je v bývalých provozovnách OSP.

   Město Hradec Králové vrací do Smiřic výkon přestupkové agendy. Pro přetížení vlastní agendou a také proto, že uplatnění sankce je stále obtížněji vymožitelné. Budeme muset najít právníka, který bude ochoten za úhradu agendu vést.

Ekopork - ČOV
   Firma Ekopork, zastoupená pro toto jednání Ing. Junkem, požádal město o velice zajímavou transakci. Případě, že město získá od státu rozestavěnou čistírnu odpadních vod Gigantu, Ekopork ji za dohodnutou cenu cca 10 mil. Kč odkoupí. Háček je v tom, že současná cena rozestavěné ČOV je 60 až 80 mil. Kč. Vědomi si toho, že v rukou státu je ČOV soustavně rozkrádána, došli představitele města k rozhodnutí, že se o tuto transakci pokusí, byť přesvědčení o správnosti tohoto postupu nepanovalo. Šlo o rozhodnutí pragmatické, které ale vzbudilo značnou nelibost u představitele fondu národního majetku v Hradci Králové pana Zemana.

   O společenskou zábavu se ve městě převážně stará DDM. Nyní proběhne karneval s diskotékou ve školní jídelně. Ono se snadno napíše proběhne, jenže za tím slovem je ukryta spousta organizační a přípravné práce. Zejména, když na sebe navazují akce dvě.
   První je zmíněný karneval, druhá soutěž o nejvtipnější čepici. To není klání o módních invencích, ale ve vtipnosti, již ta čepice kryje. Posuzovatelem bude sice porota, ale také přítomní rodiče a příbuzní. Nedělní odpoledne (23.2.) láká.

Kuželky
   Zima je klasické období pro pořádání kuželkářských přeborů. Tentokrát to byl okresní přebor. Velice dobře se v něm umístili smiřičtí dorostenci Jaroslav Hažva a Petr Stoklasa, kteří postupují ve své skupině do oblastního přeboru. Takže 5. dubna se oba Zálábací budou tužit v Jičíně.

   Únor byl kupodivu naplněn událostmi, ať příznivými či méně milými. Ze všech je patrné, že lidé po pozapomněli na združovací a spolkovou činnost. Ona samostatnost byla léta podezřelá.Březen

   V tomto měsíci mají být a zpravidla jsou uzavřeny obecní účty a hospodaření úřadu, zastupitelstva i účelových organizací. K posouzení správnosti nakládání s financemi si obec může vyžádat buď audit OkÚ, ten je zdarma, nebo za úhradu objednat auditora. Takže nastává měsíc ověřování. To ovšem neznamená, že se zastaví ostatní činnost.

Spor
   Nezačala nijak zvlášť radosti. Občané, obyvatelé okálů, se dostali do rozporů se stavebním úřadem města. Jde o hlášenou stavební úpravu, na nich chtějí ohlašovatelé použít tzv. bonský šindel. Zde se projevilo, jak může (pokud chce) úředník v souladu s literou zákona znepříjemnit život občanům. Rozpory se po stížnosti občanů dostaly do rozhodovací pravomoci OkÚ. Rada, která se setkala s připomínkami k postupu vedoucího stavebního úřadu již častěji, doporučila p. Vajnlichovi, aby buď svá stanoviska klientům řádně vysvětlil, tak, že nebude moci docházet k nedorozuměním, nebo aplikovat důsledně stavební řád a zákon. Meritem sporu bylo to, zda má, či nemá bonský šindel atest pro používání v ČR. Tedy, je zřejmé, že je atestován, jenže jsou ho desítky značek.

   Představitelé společnosti Regal, nájemce č.p. 27, požádali město o zvážení možnosti odkoupit tento dům. S ohledem na to, že dosud nebylo městu doručeno rozhodnutí soudu, není vhodné s tímto domem disponovat.

Salón krásy
   Šikovní lidé se neztratí. Paní Holečková, když viděla, že by mohla mít potíže se získáním zaměstnání, si pronajala nevyužívanou kolárnu a sušárnu čp. 447, nechala místnost upravit a využívají jako solárium a salón krásy. Nepochybně uspěje! Která žena by nechtěla být hezčí než je?

   Pozvolna likvidovaný smiřický cukrovar dostal další ránu. U noci z 7.3. na 8.3. začal hořet. Nebyl to malý požár. Zasahovalo sedm jednotek. Přes veškerou snahu nepříliš úspěšně. Střešní konstrukce a podstatná část krytiny padla požáru za oběť. Hasiči zde strávili dozorem a likvidací nově vznikajících ohnisek víc než 12 hodin. Škoda je asi 1 mil Kč.

Levý blok (8.3.)
   Levý blok vedený Vasilem Mohoritou Smiřice - jak to souvisí? Tím, že pro svou nedávnou konferenci nalezla tato strana místo v diskoklubu Sluníčko. Dospěla tam k zajímavému závěru. Nabídla svoji organizační strukturu v kraji k dispozici integračnímu procesu levicových stran. Zřejmě by představitelé Levého bloku uvítali posílení Strany demokratické levice a České strany socialistické. Je těch různých stran na české politické scéně příliš mnoho, rozdíly v programech jsou nepříliš čitelné a hlavním cílem je, domnívám se, uchopení moci a její držení.

Dvorana
   Pokud se vláda domnívá, že výběrové řízení vyřeší problémy s nepoctivými firmami, praxe ukazuje, že tomu tak není. Vidíme to na stavbě Dvorany. Pokud přes zimu z práce pokulhávaly, bylo to vysvětlitelné nepřízní počasí. Pokud už teď přes měsíc stojí, je to buď neschopnost vedení firmy, nebo její rozptýlenost.
   Protože se začínáme přesvědčovat o tom, že i jiní zákazníci mají s firmou STOR potíže(Česká Skalice, Hostinné, Chvalkovice). Budeme nuceni vyhledat jiného realizátora stavby. Optimální by v tomto případu bylo nalézt firmu, která by dobrovolně a přímo převzala závazek od p. Březiny, který v mezidobí změnil svou firmu s.r.o.. Zde by bylo možné zachovat právní kontinuitu pro případná a takřka jistá jednání o vzájemném vyrovnání závazků.
   Zjistili jsme totiž, že nám firma předložila doklady na zakoupený materiál (měděný plech, regulační systém a pod.), materiál ve skladu firmy není. O dění okolo Dvorany píší regionální i celostátní deníky.

Hrnec
   Desátý - jubilejní - ročník Smiřického hrnce se rychle blíží. O to rychleji, že letos nebude hrncem podzimním, ale slunovratovým (21. a 22.6.). K rozhodnutí o změně termínu, padlo přesvědčení že ne podzim chytí hrnec dobré počasí, proto termín časného léta. Mělo by to být opravdu ročník slavnostní a parádní. Oněm - je poněkud varující, že festival ztratil kouzlo nežádoucího a později zakázaného ovoce. Je známo, že cožkoliv je alespoň “nedoporučeno”, láká. Také legrace bez jinotajů, které tak vyhovují nám, zvyklým číst mezi řádky, je už legrace jiná. Dobeš, Janoušek, Dědeček, Semtex, Bonsai, Lokálka, jednak jména známá ze zcela jiného prostředí, paní Molavcová a pan Šlitr. Ne pouze jako lákadlo, ale jako pokus o posun k “humoru intelektuálnímu”.

Merov s.r.o.
   Po legraci vážně. Nástupce Statku Smiřice s.p., Merov s.r.o. působí v bývalé farmě Zderaz, Na Cihelně, v Rodově a Holohlavech. Její řídící pracovníci jsou s městem ve vleklém sporu o pokutu za znečištěním obce. Trpce si stěžují na nevstřícnost města. Pouze zapomněli uvést, že jde již o třetí konflikt a že po dobu sklizně znečišťování tolerujeme.

   O přístupu k dodržování zákonů, vlastně i o zájmu jeho strážců svědčí vandalismus neznámých pachatelů, kteří na trati ze Smiřic do Trotiny zničili 18 dopravních značek. Napáchal zde Kdo si škodu za cca 20 až 25 tis. Kč. To není výsledek několika málo minut úsilí. Pozoruhodný je, že spoušť objevili až pracovníci správy a údržby silnic. Pokud zde značky zničil někdo dříve, měla by o tom vědět první policie, která prohlašuje, že projíždí celý rajon. Tohle by přehlédnout neměla. Jde o velice nebezpečnější čin, protože byly poškozeny značky předností v jízdě.

   Končící březen rozhodně nepřinesl mnoho radosti a to dosud není uvedena peripetie k auditu za rok 1996. Okrese vyslání auditoři zpracovali dostihy rozsáhlou zprávu, v které se vyjadřovali velice kriticky v řadě samosprávných i dalších kroků města.
   Závěrečný výrok auditora sice vyzněl, že v průběhu roku 1996 byly prostředky vynakládány účelově správně (mimo investiční oblasti). Průvodní zpráva však byla souhrnem pochybnosti, nejistoty nesprávností, takže byl pan přednosta (v té době ještě pověřený) písemně upozorněn na postup auditorů, požádán o nápravu a vyrozuměn o tom, že pokud nedojde k prošetření, bude rada žádat MVČR o zjednání nápravy. O tomto postupu bylo informováno zastupitelstvo na 11. jednání dne 13.3.1997. To si v usnesení vyžádalo upřesňující informace a hospodaření schválilo.

   Vedoucí finančního referátu OkÚ Ing. Nejedlý na pokyn přednosty p. Ing. Bradíka novou auditorskou skupinu a požádal o vrácení původní zprávy. Během 14 dnů, přesně 2.4.1997 byly zahájeny kroky k ověření zprávy auditorů.

   V mezidobí, do závěru přešetření se začaly dít dosti rušné události. Takže i po této stránce skončil měsíc neklidně.Duben

Postupní dohoda
   Alespoň ten apríl začínal poněkud veseleji. Hned prvního se podařilo získat, dohodnout a uzavřít závazný vztah mezi postupitelem, STOR Náchod s.r.o., zastoupeným Ing Václavem Březinou a postupníkem, firmou KPM stavební práce a.s., zastoupenou p. Michalem Peškem.
   Lze tedy ve stavbě dále pokračovat i když výčet uhrazených dodávek, které Stor sice vyúčtovala, ale na staveniště nedodala činí po odečtu aktiv, ponechaných na stavbě 900 740,50 Kč. To není malá částka, ale obával jsem se i horších dopadů. V tomto stádiu předáme prostřednictvím naší právní zástupkyně pí. Dr. Brychtové věc soudu.

   Po činčilách, chovaných místní HSC a.s. začíná ve městě jeho blízkém okolí velkochov křečíka džungarského. Iniciátorem je opět p. Hlad, který nalezl mezinárodní obchodní kontakty i možnosti, jak toto roztomilé a dětmi milované zvířátko chovat. Tedy, je roztomilé v teráriu. Jakmile se dostane na svobodu, dokáže v bytě nadělat nepředstavitelné škody.

Restaurace
   Město rozhodovalo o novém nájemci restaurace. Z několika nabídek byl vybrán pivovar Svitavy. Podmínky smlouvy jsou velice jednoduché. Pivovar dodá personál, zabezpečí provoz a beře na sebe povinnost řádně hradit nájemné. Zájem o řádný chod musí mít nájemce. Jednak proto, aby vydělal, jednak, aby jsi dělal reklamu.
   Ale, jak jsem již psal dříve, městem letěla fáma o špatné kvalitě a chuti svitavského piva. Konkurenční boj má a zná různé formy. Ještě, že pan Heřman, člen zastupitelstva prohlásil, že špatné pivo si nemůže dovolit nikdo vyrábět. Že jde o subjektivní chuťové dojmy. No a s těmi se dá obtížně vyrovnat.

Dar městu
   Firma Šoula + Šoulová není místní. Přesto darovala ZŠ Smiřice 10 000 Kč. Oba Šoulovi získali zchátralý zámek v Hořiněvsi, na kterém v péči státu pracoval pouze zub času. Šoulovi dali zámek dost do pořádku. Sice ne přesně v duchu památkářských zásad, ale také ne přímo proti nim. Zámek by se měl dle informací stát centrem obchodu a služeb.Když jsem viděl rozestavěný interiér, nabyl jsem dojmu, že obchod a restaurační, nebo vinárenský provoz určitě, služby možná, jenže velice specifické. Vířivá vana pro 6 osob, to není ani lázeňský provoz. Služby zde mohly být poskytovány v rozhodně zajímavé. Ovšem, každému to, co ho baví.

Parkoviště
   Městské zastupitelstvo neschválilo prodej části pozemku p.č. 63 a 26 firmě Reuter. Tím pokračují potíže občanů bydlících v okolí i obtíže firmy se zajištěním a naskladňováním. Rada se rozhodla řešit tento problém pronájmem, vázaným na zřízení parkoviště, rozšíření přístupové cesty a její obecné užívání. Toto řešení vzbudilo značnou nelibost vedoucího stavebního odboru. Následně také nelibost člena zastupitelstva p. Dr. Jandery.

Zátopové území
   I ve Smiřicích se velice nepříjemně projevily následky povodní. Ne fyzicky, ale administrativně. Páni úředníci ve snaze opatřit si maximální alibi vyhlásili takřka celé katastrální území města za území zátopové. Tím značně zkomplikovali jakékoliv stavební záměry do budoucnosti. Pochopitelně vůbec ne vzali v úvahu to, že pravý břeh Labe je v celé délce od Černožic po jez ve Smiřicích o půl metru vyšší než břeh levý. Jez o výšce půl metru a délce cca 2 km dokáže odvést jakoukoliv povodeň, kromě přílivové vlny po demolici Rozkoše. Jenže to je na úřední myšlení příliš.

   Autobusová zastávka u nádraží se stává místem nočních rejů. Je příliš uzavřená, jejím otevřením tomu snad zabráníme.

Anketa - odpověď
   Velice zajímavě by zněla odpověď na anketu k provozu velkovýkrmny prasat. Bylo rozesláno 1000 anketních lístků. Měli být zodpovězený a zaslány zpět do konce ledna, ale s vyhodnocením jsme čekali až do konce března. Zbytečně, poslední se vrátili v únoru. Došlo 184 odpovědi, tedy necelé pětiny dotázaných. Nepatrná převaha byla těch, kteří provoz buď odmítají vůbec, nebo ho podmiňují provozem ČOV. Nešlo o reprezentativní vzorek občanů a rozhodně není možné z něj dělat závěry. V tomto smyslu byla firma Ekopork informována.

Krádež
   Drzost z některých lidí je nepředstavitelná. Když už nejde to houpalo ukradení traktor Zetor a pokusu o jeho prodej, jedná se o bezmeznou víru. Ne to není úvaha o možném, ale skutečnost ze Smiřic, po právu ztrestaná vzápětí policii.

   Že by město překypoval kulturním děním, to rozhodně nelze tvrdit. Proto i jiskřička společenského žití je vzácná. Za takovou jiskřičku lze považovat volbu Miss a Missáka v DDM. Proběhla 12.4. odpoledne v loutkovém divadle za četné účasti spolužáků i členů rodiny. Nebyla to soutěž krasavic a krasavců, víc soutěž elegance, zručnosti a vtipnosti. Ve všech disciplínách bezpečně zvítězil i Monika Nepokojová a Bedřich Šoula.

   Smiřice ve Frankfurtu n./M. - ne fyzicky, leč reprezentovány zajímavými delegáty. Činčilami. HSC a.s. se zúčastnila světového veletrhu kožešin. Prezentovala se prvotřídními kožešinami a bylo zřejmé, že konkurence přijímá smiřické jako rovnocenné partnery. I ředitel HSC byl s účastí na veletrhu spokojen. Shlédl jednak výsledky ostatních pěstitelů, jednak navázal kontakty s firmami nejen z Německa, ale i Španělska a Francie.

   Přes rok trvající jednání mezi firmou Perfect a městem o prodeji městských pozemků podél náhona nás dovedlo ke zjištění, že nájemce, p. Marek byl, stejně jako město mylně informován. Pozemky totiž patří Povodí Labe s.p. Protože jednání trvá již velice dlouho, bylo vytknuto vedoucímu stavebního odboru zanedbání zjištění skutečného stavu. Současně bylo jednání o případném prodeji přerušeno.

Vrt
   Některé zprávy přicházejí hned, některé později. Ta opožděná říká, že v cukrovaru se v hlubinném vrtu utrhlo čerpadlo, zapadlo do vrtu a ucpalo ho. Proto také byly potíže s přivedení vody k nedávnému požáru střechy. Likvidátor cukrovaru byl upozorněn na povinnost péče o svěřený objekt.

Vodné
   VaK a.s. Hradec Králové, která spravuje naše sítě, konstatuje, že z vybíraného vodného a stočného není schopná pokrýt vynaložené úhrady. Proto předkládá Ekovodě návrh na zvýšení vodného o 2 Kč/m3. To není málo. Jenže s vodou je to jako se Sisyfovou prací. I když občané šetři, zůstávají stálé náklady na stejné výši. Spíš vlivem inflace rostou. Takže úsporami spotřeby roste cena vyrobené jednotky.

   Beseda žáků ZŠ s policií je po velice dlouhé době první takový počin svého druhu. Je také potřebná, protože se objevují zcela neobvyklé, alespoň u nás, druhy trestných činů. S těmi a jejich hlavními znaky nejsou seznámení rodiče, ani učitelé. Úkolem policistů je varovat děti a také u nich získat důvěru.

   Blížící se termín Hrnce vyvolal zvýšenou aktivitu zainteresovaných. Vyšla řada informativních materiálu, od prostého upozornění, přes “Obědžník” po barevný, jubilejní a parádní “Hrníčku vař!”. Vzniká legrační spor, zda je to 10. nebo 18. ročník. Pro vysvětlení. Od prvního ročníku opravdu uplynulo 18 let, jenže se skutečně hrálo a zpívalo pouze devětkrát, nyní to bude po desáté. Roky mezidobí platila jakási “vnitrostranická směrnice o nepřízní vůči Smiřickému hrnci”. Z historie je známo, že diktatura nepřeje humoru v žádné formě. V hudební obzvlášť. Málokterý představitel diktatury, od nejvyššího po posledního dohližitele, rozumí humoru a je ochoten poslouchat hudbu.

Kopaná
   Je jaro a s ním přicházejí první zprávy o kopané. Po odehraných zápasech je k 23.4. situace následující. Dospělí hrají 1. B třídu ve skupině B A jsou zde na druhém místě tabulky s 9 vyhranými, 3 prohranými a 5 nerozhodnými zápasy.

   Dorostenci soutěží v okresním přeboru a jsou zde také druzí. Vyhráli 8x, remizovali 2x a prohráli jednou. První Libčany mají stejný počet bodů, ale lepší poměr branek. My jsme kdysi říkali “skore” psáno score.

   Práce na rekonstrukci Dvorany byly po měsíční pauze opět zahájeny. Je nepochybné, že ztracený čas se nepodaří dohonit. Ještě horší je to, že staveniště v týdnu od 21. do 25.4. dvakrát napadli zloději a ukradli zde měděné kabely.

   V závěru měsíce vyhlásil DDM, že připravuje na léto dětské tábory. Zatím přijímá přihlášky na tři běhy v Borovničce a jeden v Bílých Poličanech. Dá se říci, že paní ředitelka Matičková a její spolupracovníci se snaží.Květen

   Již se nám v této zemi takřka podařilo zapomenout na pompézní oslavy Svátku práce, které patřily ke koloritu komunistické éry takřka stejně, jako k éře staré monarchie patřilo Boží tělo s průvody, družičkami a ranami z hmoždířů. Ani Den osvobození není příliš připomínán. Snad i proto, že už uplynulo víc než 50 let od osvobození Evropy. Možná i proto, je celá ta sláva byla falešná a politicky zdiskreditovaná. Moje generace se na to dívá s rozporuplnými pocity. Alespoň to tak vnímám. Píli, pracovitost a účelnou práci považuje takřka každý za prospěšné a úctyhodné. Již méně lidí v této společnosti považuje duševní práci za práci. To je dáno léty glorifikace manuální práce a snižování myšlení. Bude-li uctívána jakákoliv práce, vedoucí k obecně prospěšnému cíli, přijme i Český národ opět oslavování Svátku práce
   Složitější to je s oslavováním osvobození. Ti, kteří se na boji proti nacismu opravdu podíleli z valné části zahynuli v boji, nebo v lágrech. Ti co přežili a stáli boji na nekomunistické straně byli rychle rozděleni na neškodné (invalidé, lidé zlomení a staří) a nebezpečné. To byli ti, schopni zvednout se proti druhé, rudé, totalitě. A ti byli nemilosrdně likvidováni ve vykonstruovaných procesech a socialistických lágrech. Létá se o nich ani nesmělo vědět, nadtož učit. Takže mladá generace bude teprve musit najít své hrdiny k oslavování, když jim je ta dožívající a současná stáhnout si dokázala vybít, nebo vymazat z paměti.

Olga Šípková
   I dnes se samozřejmě rodí stateční lidé. Třeba mistryně světa ve sportovním aerobiku. Poprvé udělený titul získala v australské Sydney. A přece jí cosi pojí se Smiřicemi. Co? Předkové. Její již nežijící děd, František Svatoň pocházel a takřka celý život prožil zde a jeho valnou část zde “sokoloval”, dokonce dlouhou dobu byl náčelníkem Sokola. Otec i strýcové nalezli svůj vztah tělocviku také zde. Až život je rozptýlil, aby jméno Smiřic nesli po Čechách. A stát se mistryní světa, to už Olgu Šípkovou stálo hodně úsilí a potu.

Kopaná
   Ve fotbalu našemu mužstvu v 1b třídě nějak moc utíká Týniště. Jsme za ním sice na druhém místě, ale má na nás 15 bodů náskok.

Second hand
   V celé republice se rozšířil prodej z druhé ruky tzv. second hand lidově zkráceno na sekáč. Ani městu se tato vlna nevyhnula. Budu se snažit vypočítat je. Bývalé opravně aut Agrodatu jeden, v čp. 95 druhý, v novostavbě na místě čp. 84 třetí a poslední, čtvrtý je v čp. 26.

Bazar 15.5.
   Přesto a myslím správně, smiřické maminky zorganizovali svépomocnou, prodejně výměnnou akci. Vše probíhá v organizaci učitelek místní ZŠ. Tentokrát nebyly předmětem zájmu pouze oděvy, ale také nejrůznější vozítka, koloběžky a tříkolky.

Soutěž
   Hlavní organizátor soutěže mladých cyklistů, Aleš Šob informoval o průběhu soutěže v Hradci Králové. Soutěžili žáci pátých až osmých tříd. Pořadatelé - Domy dětí a mládeže ve Smiřicích a Hradci Králové, Policie České republiky, Městská policie, Orel a Český červený kříž, se přidružila autoškola ABC se řídí zásadou: “Hlavní je, aby se všichni za svých výletu na kolech vrátili zdraví”. Přes značnou nepřízeň počasí 12.5. se zúčastnilo více než sto závodících. V obou skupinách zvítězila družstva ZŠ Smiřice. Postupují do krajského kola.

Mateřská škola a jesle
   Otevření MŠ a jestli ve Smiřicích uplynulo 30 let, pokud mluvíme o nové budově. ta byla postavena péči a na náklady Státních statků a zemědělských odborů.
   O umístění dětí v jeslích a školce byl takový zájem, že občas musil rozhodovat i národní výbor. Pochopitelně, mateřská dovolená v té době nebyla dlouhá. Myslím rok, potom už neplacená, nebo jen nějaký příspěvek, takže se ženy do práce hnaly. Trochu to také pomáhalo vládnoucímu systému eliminovat výchovný vliv rodiny a indoktrinovat děti od raného mládí. Dnes, po úpravě mateřských dovolených a zejména jejich placení není o provoz jeslí zájem vůbec. O školku ano.

Sochy
   Stěhování svatých? To není žert, sochy v. Jáchyma a Anny ze smiřického kostela naleznou přechodný útulek v Národní galerii v Praze. Má to své důvody. Jednak uložení po dobu restauračních prací v kapli nebylo nejšťastnější, jednak byly obecenstvu nedostupné. Nyní jsou v klimatizovaném prostředí a obdivované.

Zaměstnanci MěÚ
   Počet zaměstnanců Městského úřadu vzrostl od roku 1992 o 7, takže do příští úpravy je městskou radou odsouhlasen stav 39. K rozšíření počtu přispělo vytvoření sociálního odboru (3), živnostenského úřadu (1) a bytového odboru (2).

   Pražská reklamní agentura Star požádala město o pronájem pozemků pro reklamní a informační tabuli. Mimo placených reklam z jejich orientační mapa města. Byla uvolněná část parcely st.p. 99.

Dražba
   Další dražbu věcí z majetku likvidovaného cukrovaru vyhlašuje likvidátor na 25.5.1997. Zejména jsou nabízeny nemovitosti v areálu i mimo areál cukrovaru. Při pohledu na vyvolávací ceny nabývám dojmu, že dražba nemusí být příliš úspěšná. Dokonce nejsem zcela přesvědčen o opravdové snaze ukončit likvidaci co nejrychleji. Je to sice poněkud podezřívavé, jenže ověřené u jiných likvidujících. Mzda likvidátora není zanedbatelná a kdo by si sám řezal větev?

Milan Knobloch
   24.5.1997 uspořádalo město setkání s akademickým sochařem Milanem Knoblochem. Důvodem je předání a převzetí diplomu čestného občanství, uděleného Mistrovi 3. října 1996. Příčinou zdržení byla Mistrova zaneprázdněnost. Přestože loni oslavil 75 let života, nemůže se od práce od utrhnout.
   Po předávacím aktu v obřadní síni MěÚ využil Mistr příležitost a předal p. Prof. MUDr. Procházkovi Dr.Sc. reliéfní plaketu s jeho portrétem v bronzu. To byl výraz Mistrovi úcty k vidění, zásluhám humanitní práci světoznámého lékaře. (byli přátelé - pozn. P.)
   Po skončení oficiální části slavnosti pozval Mistr přítomné na přátelské posezení, které objednal v klubovně rybářského svazu. Pozvanými hosty byli Mistrovi přátelé a známí jednak z rodiny, jednak z okolí Rodova, Prof. Procházka s chotí, architekt Ing. Rybář a představitelé města.
   Při této příležitosti mluvil Milan Knobloch o tom, že prakticky neprodleně ze Smiřic odjíždí do švýcarského města Wewy. Zde na břehu Ženevského jezera odhalí plastiku, upomínající na sebeobětování Jana Palacha. Jako kuriozitu si Švýcaři vykládají to, že plastika je o 30 cm vyšší, než říkal schválený nákres. Pouze po kategorickém Mistrově prohlášení, že buď budou akceptovat jeho umělecký záměr, nebo odmítne plastiku zde instalovat, byla instalace schválena. Odhalení bude realizováno 1.6.1997.

   Dne 28.5.1997 zveřejnili Hradecké Noviny zprávu o tom, že novým přednostou OkÚ byl jmenován Ing. Pavel Bradík. Ještě nedávno smiřický občan. Ne rodák. Ve funkci střídá Ing. Jiřího Vlčka, který odstoupil, neboť kandidoval v senátorských volbách. Již tento krok svědčil o morálních hodnotách Ing. Vlčka. Nově jmenovaný přednosta je profesi ekonom a delší dobu byl ekonomickým náměstkem ředitele Drůbežářský závodů v Černožicích.
   S nástupem nového přednosty spojují i vyřešení auditorského výroku z března, protože žádná dočasně, či podmíněně jmenovaná instituce nespěchá s řešením nepříjemného. A situace, která se podle mých informací okolo zprávy auditora rozvíjí, je okresu více než nepříjemná právě pro okres. Asi i proto žádá vrácení zprávy. Ta je zatím předmětem společných jednání koalice KSČM a ČSSD.

Parkoviště
   Aby konečně byly odstraněny nepříjemnosti, spojené se zajížděním automobilu k firmě Reuter, projednala městská rada podmínky, za nichž pronajme firmě potřebné pozemky. Ta urychleně zřídí s pevninou parkovací plochu a rozšíří příjezdovou komunikaci.

Střelnice
   Stále pokračují jednání o získání pozemků dříve využívaných jako svazarmovská střelnice. Ony pozemky patřily a patří konkrétním vlastníkům. Část jich již město získalo, nyní se jedná o další díly. Město je ochotno nabídnout pozemky jiné směnou.

Psi
   Psi, psi psi psi! Co s toulavými a zaběhnutými psy? Ono spíš, co s nepořádnými pány? Že psi obtěžují obyvatelé, že znečišťují město, to všechno je pravda. Také je pravda to, že p. Kašpar zasahuje jen když je nezbytí a že jsme kvůli psům ve při s právním odborem okresu. Jeví se možnost zřídit ve městě azyl pro omezený počet tuláků. Paní Ing. Rachotová je milovnicí psů. Nabídla za jakých podmínek je ochotná o psy pečovat. Město musí vymyslet omezující podmínky, aby v obydlené části obce nevznikl psinec a s ním řada konfliktu. Jeví se to, že velký pes přijde město na 50 Kč a malý na 30 Kč/den. Počet psů v péči bude omezen na 10 ks. Ještě je třeba dořešit tzv. venčení psů na ulicích.

   Měsíc končí a připravujeme jednání zastupitelstva. Také dětský den a pomalu předprázdninové období.Červen

   Měsíc dětských radosti a hrátek nezačínala pro občany mimořádně radostně, CD spustili nový jízdní řád. Opět redukovaný a opět s novými úpravami tarifů. Na lokální trati bude zaveden tzv. bezobslužný provoz. Hlavně, že zde vlak jezdí.

   Tak a je uživatel elektřiny zachmuří tvář, neboť monopolní ČEZ a navazující distribuční podniky (zde VČE) zvyšují sazby, údajně o 15%, ale bude to asi o něco víc.

Kopaná 20 : 0
   Hned začátkem měsíce sehráli naši dorostenci utkání s družstvem Červeněvsi. Dosáhli mimořádného výsledku 20 : 0. Ono to moc fotbalově nevypadá. Ale stojí to za zaznamenání. Dospělí jsou soutěži 1B třídy zatím druzí.

   K 5.6.1997 se zmiňují okresní noviny o pokračujících pracích na výstavbě zóny ekologické stability. Autor popisuje nejen postup prací, ale i budoucí vzhled a účel zóny. Je pravděpodobné že přibližně čtyřhektarová vodní plocha neudělá s počasím nic, ale pomůže alespoň při rekreaci.

Hrnec
   Desátý ročník z Smiřického hrnce se blíží takřka překotně. Programy na oba dny jsou sestavený, účinkující vyrozuměni, informace a nábor běží naplno v novinách, rozhlasu a občas zableskne i v televizi. Pokusili jsme se zabezpečit vše. Jen to počasí ovlivnit nemůžeme.

   12.6.1997 bylo svoláno jednání zastupitelstva. Překvapivé bylo to, že o jeho očekávaném rušném průběhu byl informován reportér Práva s tím, že je očekáváno odstoupení části zastupitelstva. Příčinou má být zpráva auditora. Je to poněkud zmatené, neboť předchozí jednání schválilo hospodaření za uplynulý rok a vyžádané informace ke zprávě auditora byly předány.
   A opravdu představitelé ČSSD p. Spurný a KSČM Dr. Jandera při jednání oznámili, že zprávu auditora důkladně prostudovali a že by k ní měly být přijaty konkrétní závěry. Žádný z nich nechtěl slyšet, že OkÚ zprávu auditora stahuje a vyšle reaudit. Situaci uklidnil pan Heřman návrhem, aby bylo předloženo vyjádření “radnice” ke všem bodům auditu s uvedením konkrétních viníků a konkrétních návrhů na odstranění nedostatku.
   Rozruch způsobila i informace o podmínkách nájemní smlouvy k pozemku s firmou Reuter. Zde bylo zjištěno, že představitelé obou namítajících stran vycházeli ze zkreslených informací. Byli vyzváni k tomu, aby připomínky a návrhy předkládali na základě ověřených údajů.

Ekovoda
   Ve sdružení Ekovoda Byly posuzovány nutné opravy a opatření na síti v letošním roce. Dohodli jsme se na opravě vnitřních povrchů hydroglobů, “zasmyčkování” v Nývltově ulici a nátěrech ČOV. Jedná se o ne malý náklad, přičemž všechny obce Ekovody vlastně dotují výrobu vody pro domácnosti. Výsledkem je to, že nevzniká žádný shromážděný kapitál na případné větší opravy a rozšíření.

Anna Volicerová
   Městské knihovně měli návštěvníci možnost vzpomenout na nedožité 85. narozeniny Anny Volicerové. Malířky, která se zde narodila v čp. 117. Rozvoj uměleckého života jí zastihl již mimo město. Její památku a dílo připomněla až sestra, paní Marie Rejlová, která věnovala městu nejen řadu autorčiných děl, ale i peněžní dary umělecké škole.

Smiřický hrnec
   Dvoudenní festival naplnil víkend 21. a 22. června. Nejde o tzv. velké umění, ale co může být větší, než to, které dává lidem radost a smích. Ještě pátek 20.6. vypadal, že ať podzim, nebo časté léto, všechno jedno, počasí bude stále mizerné. Déšť a zima. O to překvapivější bylo vlídné počasí soboty a neděle. A vydrželo. Snad i proto, že to byl ročník jubilejní. Tedy jubilejní - desátý za osmnáct let. Čekáme trochu větší návštěvu, říkal duchovní otec dění p. Václav Šust. Současně prosazuje a tvrdí, že událost musí i nadále mít komorní charakter. Nesdílím páně Šustovy obavy z možné masovosti festivalu. Ztratil po roce 1989 jeden z hlavních reklamních atributu - statut poloilegálnosti a nežádoucnosti. Pro Čechy je tento status zárukou kvality. Alespoň v umění určitě. Co dovolily prezentovat nacisty řízené instituce nebylo většinou nic moc. Sice sem tam něco cenzuře uniklo, ale toho bylo málo. A když se to provalilo, většinou to končilo lágrem, nebo i smrti. Komunistická cenzura byla důkladnější. Ta preventivně izolovala potencionální nežádoucí autory, pak po vzoru nacistů vyčlenila nežádoucí knihy a díla. V letech 1950 - 52 jsem pracoval v papírnách - vím co šlo do mlýnů. I celé klášterní knihovny a jací autoři. Přímo ze skladů nakladatelství. Takže se Češi vrátili ke své oblíbené zábavě - psaní a čtení mezi řádky. Socialističtí cenzoři kontrolovali a omezili výskyt těch řádků na minimum. Stejně dopadl i Smiřický hrnec. Nebyl sice přímo zakázán, ale naprosto nebyl podporován. A protože byrokratická společnost zná tisíce způsobů, jak odradit nežádané iniciativní, odradila i pořadatelé veselého hrnce. Legrace je pro totalitního funkcionáře nebezpečnější než kulomet. S tím většinou umí zacházet a rozumí mu, zatímco legraci ne.
   Letos se zúčastní i “pojmy” jako Plíhal, Dobeš, J. Samson-Lenk, Jiří Suchý a Jitka Molavcová, hradecké Divadlo Jesličky i brněnské Divadlo Klauniky. S poněkud odlišným žánrem dorazil J. Mládek, Pepa Nos.
   Nezanikli ani další interpreti méně slavných jmen. Laureáti soutěže se stali Fleret s nezapomenutelnou, i když letitou, Jarmilou Šulákovou a Karel Plíhal. Laureátství je určováno naprosto spravedlivě. Od roku 1992 losem.
   V autorské soutěži byl tvrdý boj. Z deseti přihlášených internetu a autorů vybrali diváci pomoci volby, v níž byla hlasovacím lístkem dvě kukuřičná zrna, Jiřího Peteru se skupinou Mladí a neklidní z Hradce Králové. Ti jsi také odnesli hlavni cenu - Smiřický hrnec s 9999 Kč a 90 haléřů.
   Malý stín vrhla omluva Jaroslava Nohavici - je potlučený po autonehodě, větší neúčast skupiny Lojzo. Jeden z jejich členů utrpěl vážnou srdeční příhodu. To je nám stejně líto, jako skupině Lojzo která rozhodnutím politiků patří již pátý rok mezi naše zahraniční přátelé.
   Přes všechny obtíže a stíny zvítězila náplň slogan: ”Buď vítán, kdož se smíchem odcházíš!”
   Snad lze tímto konstatováním uzavřít i červnové události a dění.Červenec

   Každé město se pyšní svými významnými rodáky, nebo občany. Smiřice jich mnoho nemají. A neměli ani v dřívější době.Jeden z těch, kteří alespoň mládí a rodinné zázemí spojují s naším městem je Luděk Munzar. Herec a kdysi člen souboru Národního divadla, automobilový závodník, letec a nyní ještě spisovatel. Myslím že především herec, to nadání a dar má od mládí. Jsme takřka vrstevníci, takže ještě pamatuji jeho imitace Spejbla a Hurvínka. Dokonce tu první na níž se pamatuji spojuji se svým prvním cvičením v mladším žactvu Sokola. Bylo to také nadlouho cvičení poslední, protože nacisté Sokol zakázali.
   Ta vzpomínka na Luďka byla vyvolána rozsáhlou reportáži o jeho z osudech k blížící se pětašedesátce. Je uvedena hezkou větou: “Dokud mě nevozí na vozíčku, pokoj si v žádném případě nedám!”

Paní Sychrovská
   V souvislosti se Sokolem ještě jednou. Paní Emilie Sychrovská, jedna z nejstarších místních občanek, dlouholetá pomocnice učitelky mateřské škole (tehdy Masarykově domě) je, a to už ví jen málokdo, vdovou po předválečném náčelníkovi Sokola. Zemřel náhle, myslím v roce 1938 či 1939. Tato paní se nyní stěhuje do domu pečovatelské služby.

   Městská rada se připravuje na mimořádné zasedání městského zastupitelstva. Současně apeluje na pracovníky OkÚ, aby urychlili vyslání pracovníků reauditu.

Povodně
   Naši zem postihla rozsáhlá živelná katastrofa. Povodně. Způsobila nesmírné materiální škody a bohužel i škody na životech. Voda vnikla do míst, o kterých se lidé po staletí domnívají, že jsou zcela bezpečná. Ano, možná skutečně byla, jenže necitlivé zásahy člověka se sčítají. Uvedu li pouze některé - likvidace přírodních možnosti rozplavů, urychlení průtoku regulaci řek, zánik přirozených absorbérů a zpomalovačů (lesy, lučiny), rozorání zadrží, mezí, polních cest a remízků, nahrazení orby po vrstevnici strojní orbou po spádnici, zpevnění obrovských ploch dálnic, cest, továrních ploch i dvorků. Spory jsou o to, zda stoupá či nestoupá průměrná teplota atmosféry. Přírodní jevy nasvědčují tomu, že se skleníkový efekt dost projevuje.
   Naše město, ani nejbližší okolí povodně nepostihly. Nepříjemné byly již v Třebechovicích a v části Hradce Králové. Zde došlo spíš zanedbání údržby ochranné hráze.

   Iniciativou paní Jágrové a Klimešové byla ve městě vyvolána sbírka finanční i materiální, určená pro postižené oblasti a jejich obyvatele.

   17.7. se sešlo městské zastupitelstvo na svém 13. tentokrát mimořádném zasedání. Podaná vysvětlení nebyla části zastupitelů přijata. Přestože bylo doloženo, že konkrétní pochybení byla na straně auditorů. Při sledování postupu této věci začínám nabývat dojmu (ale upozorňuji, že), že se jedná o problém zástupný. Podle vývoje věci, zpráv rozšiřovaných mezi občany, rozšiřování zkreslených či alespoň zveličujících informací si myslím, že zastupitelé, zvolení za levicová uskupení se připravují splnit slib, či výhružku p. Spurného z počátku volebního období, že odstoupí.
   Jednání o auditu bylo uzavřeno rozhodnutím O dalším, tentokrát zářijovém jednání zastupitelstva, tentokrát s přizváním odpovědných představitelů OkÚ. Takže opět bez shody. Jsem zvědav na stanoviska reauditu.

Václav Andrejs
   Na tomto jednání byl prohlášen členem zastupitelstva p. Ivan Dvořáček, stavební technik. Nastoupil po panu Václavu Andresovi, který po dlouhé a smrtelně chorobě zemřel 12.7.1997. V prvních komunálních volbách v roce 1990 byl zvolen členem zastupitelstva, rady a stal se zástupcem starosty. V osobním životě se neprodleně vrátil k soukromému zemědělství ze kterého pocházel a které považoval za své životní poslání. Pocházel z rodiny, která překážela komunistickému režimu v padesátých letech. Jeho otec byl zatčen, perzekvován a odsouzen spolu s panem Hamplem z Habřiny. Václav byl z politických důvodů vyloučen, spíš vyhozen ze školy v Opočně a jen jeho píle a šikovnost pomohla k tomu, aby se vyhnul tehdy nejobvyklejšímu způsobu “převýchovy” nepohodlných v dolech. Po pádu komunistického systému zažil všechny “radosti” restitucí a soukromých odvážlivců. Neodradila ho neochota úředníků, nedokonalost zákonů ani nevůle závistivců. Nebylo co závidět. On byl šťastný, protože, jak tvrdil, poprvé v životě dělá to, co ho baví a vidí za sebou kus poctivé práce.
   Ve svých názorech byl naprosto nekompromisní a o “socialismu” měl velice vyhraněné názory.
   Přes nedostatek času byl jako zástupce starosty neocenitelný a pro svou ráznost (při zachování veškeré zdvořilosti) i nenahraditelný. Ve druhém volebním období, po roce 1994 již nepřijal, respektive ani nekandidoval na funkci místostarosty, stal se členem rady. Bohužel choroba, opakované pobyty v nemocnicích a posléze smrt práci nejen stěžovala, ale i ukončila. Nezapomenu, jak ještě asi šest až osm týdnů před smrtí přišel ke mně a omlouval se, s tím, že se začíná cítit lépe a že snad na podzim se bude zase moci věnovat práci na radnici. Nebyla to vůle Boží.

Pozemky
   Často uvádím nepořádky v majetkoprávních vztazích k nemovitostem, způsobené nedbalostmi v letech 1939 až 1989. Poprvé zjišťujeme nepořádek způsobený již v roce 1925. Kupní smlouva tedy uzavřená a řádně proplacená nebyla předána katastrálním úřadu k zapsání. Přitom byl pozemek užíván a zastavěn již v třicátých letech. Zde bylo vhodné přistoupit k notářském vyrovnání mezi současnými uživateli (p. V. - dědic truhlárny) a městem. Je to první chyba tohoto druhu z období před válkou.

   Zámeckých hospodářských budovách, domnívám se, v bývalé spilce pivovaru, je už řadu let sídlo firmy Lindacom, velkoobchod s potravinami paní Lindrové. Požádala město o prodloužení nájmu do roku 2003. Město žádosti vyhovělo s tím, že nájemné bude nadále 300 Kč/m3 rok a roční úředně vyhlášené procento inflace.

Dotace Ministerstva kultury ČR
   Jednou z radostných zpráv je to, že ministerstvo kultury vyhovělo naší žádosti a přiznalo na obnovu zámeckého kostela dotaci ve výši 1,5 mil. Kč. Dotace byla přiznána zčásti díky přesvědčivosti pana Klimeše, zčásti proto, že vždy použijeme prostředky v souladu s určením. A také proto, že pan Dr. Dvořák z OkÚ je nám příznivě nakloněn.

Rehabilitace
   Podnikatelská činnost obou zplnomocněných dam p.p. Pucákové a Urbancové na základě jejich dohody (?) končí. Město jim dalo na vědomí, že mohou svoji aktivitu ukončit, ne však nájemní smlouvou a to do té doby, než nastoupí nový nájemce se shodným podnikatelským záměrem. V této záležitosti došlo k celé řadě nedohod, zejména z toho důvodu, že existoval odborný lékařský zájem o vytvoření monopolu v rehabilitačních službách.

Uznání
   Ředitel Okresní knihovny p. Mgr. Pěta zaslal městu dopis v němž vysoce hodnotí osobní vlastnosti i profesionální schopnosti vedoucí naší knihovny, paní Ševčíkové. Rada vyslovila paní Ševčíkové poděkování za vykonanou práci.

Zdeněk J.
   Oblastní charita, spravující Asylový dům v Hradci Králové nám sdělila, že nadále bude p. Zdeňka J. ubytovávat, pokud bude město ochotno platit na provoz domu příspěvek 750 Kč měsíčně. S ohledem na zkušenosti s pobytem pana J. ve městě a s jeho schopnosti upoutat mládež, zejména chlapce, jsme se rozhodli raději platit toto “výpalné”.

SDH
   Sbor dobrovolných hasičů ve městě stále jaksi pokulhává. O některých příčinách jsem již psal. Vážným důvodem je i to, že město je víc noclehárnou pro lidi pracující jinde. Danisco - ingredients má podle předpisů mít svoji jednotku. Nemá! Dohodli jsme se, že firma dodá mužstvo, město zapůjčí technické prostředky, takže bude spojenými silami pokryta celá denní i noční doba.

   Město dostalo od Diecézní katolické charity v Hradci Králové poděkování za materiální pomoc, zasílanou ve dnech 9.7. až 23.7.1997 právě prostřednictvím této organizace do zaplavených oblastí.
   Shromážděné peníze byly předány k dispozici OkÚ Hradec Králové, kde jsou pracovníci informování o místech, kde je pomoc nejvíc třeba. Celková částka činila 49 240 Kč.

   Letos se rozhodně nedá říci, že červenec proběhl v poklidu a pohodě. Pro město i pro mne je velikou ztrátou odchod pana Andrejse, pro celou zemi mrtví a materiální škody při povodních.
   Doufám, že srpen bude klidnější.Srpen

   Měsíc obvykle nerušný až ospalý byl tentokrát živější. Určitě i proto, že se konečně finanční odbor a pan přednosta OkÚ probrali z pohody a vyslali reauditory. Zřejmě si po intervenci představitelů městských organizací KSČM p. Dr. Jandery a ČSSD p. Spurného, kteří žádali jménem svých stran a z titulu členů zastupitelstva o odvolání rady a starosty, uvědomili, že si oba představitelé ještě nestačili uvědomit, že je jakýsi rozdíl mezi právy ONV a OkÚ. Že si to ani uvědomit nechtějí, že zejména preferuji svá stranická uskupení, čímž jsou nebezpeční klidu a pohodě, jež v této věci v okresu panuje.
   Reaudit, zpracovaný dne 7.8.1997 vyzněl diametrálně odlišně od původní zprávy auditora. Pochopitelně, zjistil odstranitelné pochybení, vyhradil si ověření právní kontinuity smluv mezi firmou Stor Náchod, Stor s.r.o. Náchod a postupitelskou dohodou mezi postupitelem Stor Náchod s.r.o. a postupníkem KPM a.s. a po odstranění vytčeného doporučil předložit zastupitelstvu města výkaz hospodaření za rok 1996 ke schválení. Zde reauditoři nepostřehli, že výkaz je od 13.3.1997, kdy bylo 11. zasedání MZ schválen a celá rozepře probíhá k okresem již anulované a stažené zprávě auditorů. Nějak se to komplikuje.

   I novináři se pídí po zprávách, takže vzali za vděk obsáhlou informací o společnosti Terop Smiřice. Řídí ji pan Ing. Košek a věnuje pozornost převážně zahraniční technice. Nosným programem je soubor výrobků americké firmy John Deere. Nevyhýbá se ani jiným firmám. Ale mezi všemi hraje nepochybně prim bezorebný secí stroj John Deere, který budí zaslouženou pozornost.

   Natalia originál je módní salón, respektive malosériová šicí dílna, vedena majitelem a návrhářem v jedné osobě panem Chrisem Kissiasem. Má pas Velké Británie a ze jména i vizáže patrný řecký původ. Působí v jedné z budov rozpadajícího se cukrovaru. Šikovné laciné ruce v českých “švadlí” mají alespoň práci.

Zloděj
   Zloději nafty - zdánlivě nová profese. Ale není to tak. Pokud byla ona energii nízká (1 l nafty stál 0,90 Kčs), Nikdo se příliš nepozastavoval nad tím, je šoféři ČSAD a vůbec lidé “okolo dopravy” mají většinou naftová ústřední topení. Dnes se pohybuje cena 1 l okolo 20,- Kč, takže podniky dávají pozor. Více jsou “na ráně” stavební a zemědělské stroje. Taky je profesionální skupiny vykrádají. Na stavbě zóny ekologické stability došlo ke krádežím opakovaně. I soukromý zemědělec p. Kutik své stroje hlídá ve dne v noci.

   Od třicetileté války je v Evropě známo úsloví: “Pije jako Dán, kleje jako Švýcar!”. Takhle se to říká u nás v Čechách a před Čechy. Nelichotivá charakteristika postihuje i třetí národnost - nás. Takže ještě “a krade jako Čech!” Rozhodně po stránce úcty k přikázání nepokradeš! máme pověst pramizernou a už tradiční.

Rehabilitace
   Manželé Smékalovi požádali město o pronájem prostor rehabilitace po dvojici podnikatelek, které míní činnost ukončit. Po zjištění, že paní Smékalová má potřebná profesní oprávnění i dohodu s lékařem - specialistou, rada žádosti vyhověla. Ovšem, k realizaci záměru bylo ještě daleko.

Dvorana
   Po delší době jednala rada o stavu prací na Dvoraně. Zdá se, že práce budou ukončeny v říjnu tohoto roku. Ovšem, to jsou informace od “stavařů”. Za takřka sedm let starostování nepamatuji jednu v termínu ukončenou stavbu. Velice bych se podivil výjimce v případu Dvorany.

   Ve středu města, na prodej pozemku začala firma Reuter zřizovat zpevněné parkoviště a rozšiřuje vozovku. To není laciná záležitost a ve výhledu má ještě úpravu zbývající zelené plochy. Původně uvažovaný dětský výběhový prostor asi není nejšťastnější řešení pro přílišnou blízkost frekventované silnice.

Pokus o vraždu
   Že život není jednoduché se od raného věku přesvědčuje R.P. ze Smiřic. Ještě v rozumu braní přišel při tragické nehodě u otce, který uhořel při manipulaci s ústřední vytápěním podnikové chaty. To zřejmě ovlivnilo jeho další výchovu, takže vyrůstal v “problémové dítě”. Při oslavě své plnoletosti 21.2.1997 navštívil diskotéku v Černilově. Zde, ovlivněn alkoholem, se dostal do pokračování jakési staré nedohody s o dva roky starším T.D. Od něj dostal ránu do hlavy až upadl. Vstával už s “vystřelovacím nožem” v ruce. A bodl. Oba byli asi dost podnapilí. T. zjistil, že je raněn až když jej v sále upozornili že krvácí. R. při mávání nožem vůbec nevnímal, že se trefil. Dokonce dvakrát, jednou do ramene, jednou do dutiny hrudní. Vnitřní krvácení a dysfunkce levé poloviny plic byly životu nebezpečné. Policie, lékaři, dlouhodobá léčba. Následoval soud. Obvinění rozsudek odpovídal pokusu o vraždu. Takže 20.8.1997 byl R. odsouzen k pěti letům pobytu ve věznici s ostrahou. Špatný vstup do plnoletosti.

   21.8. zvýšily České dráhy jízdné na železnici. Respektive tento den to oznámily noviny. To pozornost vzbudilo. Je to pochopitelně nepříjemné. Zdá se, že pro nepříjemnosti současně jsme ochotni zapomínat na tragédie minulé. Vzpomínka na 21. srpen roku 1968 nějak zapadla. Zdá se, že je řadě lidí velice nepříjemná. Protože jde také o velice vlivné lidi, připomínka loupežného vstupu pěti “spřátelených” armád jaksi zapadla. Zvýšení jízdného budí větší pozornost.

   Závěr měsíce vyznívá pěkně. Smiřičtí mladí cyklisté opět odjíždí reprezentovat naši zemi. Tentokrát do polské Varšavy. Zde se utkají s družstvy z dalších sedmi zemí. Provází je z Čech druhé družstvo republikového kola, děti z Blonic u Plzně.
   Doufejme, že Jitka Bergmanová, Simona Koukalová, Miloš Hryzlík a Jan Ryšavý nás budou reprezentovat dobřeZáří

Slavnostní a parádní nástupy děti do školy přestaly být záležitostí organizovanou všemi. Zůstávají záležitostí rodičů, školy a pokud je, tak rady školy. Považuji to za správné, protože ti maličtí jsou dost vyplašeni tím, že přecházejí do nového kolektivu, do zcela nového prostředí a že na sebe přebírají nějaké povinnosti. Parádní řeči jim jsou nesrozumitelné. Tím chci říci, že byl zahájen školní rok.

Kopaná
   Kopaná nabrala přes prázdniny račí trend. Z původně předních míst, prvního a druhého, se propracovalo mužstvo v 1B třídě až do středu tabulky na osmé místo.

Trať
   Redukce na železnicích. To není jen problém železničářů, ale nosná záležitost života celých oblastí. Zde trati Smiřice - Hněvčeves zabezpečuje dopravní možnosti lidí z celé řady obcí. Geniální nápad úředníků ČD, zrušit víkendové jízdy (Obzor - 8.9.1997) vlastně říká: “Lidi, v sobotu a neděli máte buďto auto, nebo smůlu.” To jistě potěší! Zdůvodnění malým počtem cestujících je popuzující, protože výchozí podklady nejsou věrohodné a nesouhlasí s údaji zjištěnými obcemi.

Cyklisté DDM
   Mladí cyklisté se z Polska nevrátili příliš veselí. Obsadili 7. místo z osmi zúčastněných. Myslím, že to pro ně byl šok. Vždycky se vraceli buď první či druzí. Ani jejich trenér nejásal. Aleš Šob je už za léta zvyklý na daleko lepší umístění. Jenže “není vždycky posvícení” a v jízdě zručnosti stačí drobné nesoustředění a padají trestné body. Tíha odpovědnosti doléhá na dospělé závodníky, nadtož na děti, které berou osobní odpovědnost daleko vážněji než dospělí.

   Dospělí mají jiné starosti. Místní předseda ČSSD pan Spurný o mzdy a odměny pracovníků na úřadu a starosty. K přímému dotazu se neodhodlal, postranními cestami neuspěl a na to, že stačí nahlédnout do předpisu MVČR a MFČR, nejlépe do nařízení vlády, nepřišel. Mimochodem, městští úředníci a volení činitelé samospráv, kteří starostové jsou placeni dost mizerně. Pokud je průměrná mzda v ČR nyní 10 208 Kč, nedosahuje mzda starosty ani jejího dvojnásobku (necelých 20 tis. Kč/měs.). To má přibližně subalterní úřednice finančního ústavu (banky).

Logo
   Že se stále něco děje okolo Dvorany, o tom svědčí i to, že schválila předložené logo Městského kulturního střediska. Souhlas rady byl nutný protože logo nese prvky městského znaku. Ještě je v paměti neoprávněné užití městského znaku místní KSČM. Je-li již přikročeno k logu, nepochybně se blíží i otevření, či alespoň dokončení stavby.

Vietnamci
   Vietnamští prodavači požádali o prodloužení nájemní smlouvy na užívání veřejného prostranství. Máme zde manželský pár prodejců, který sice prodává všechno zboží (textil, obuv, hodinky, atp), čímž rozčiluje místní obchodníky, ale jinak udržuje pořádek a nejsou s nimi potíže. Dohodli jsme se na částce 60 tis. Kč/rok a ohraničenou plochu. Je skoro jisté, že síť těchto prodejců je v celé republice organizovaná. Takřka nepochybně způsobuje daňové úniky. Ale v tom bych nedal ruku do ohně ani za místní a zcela české podnikatele.

   Místní firma EZ-Hlaváček, která má od města najatou polovinu čp. 28 dostala výpověď. Dochází totiž k soustavnému neplnění jejich povinností vůči majiteli. Zpoždění v úhradě nájemného a služeb nabývá hrozivé podoby.

   Po letošních zkušenostech s povodněmi přistoupilo město k posuzování možnosti obnovení původní funkce rozplavovaného území na levém břehu Labe. Původní pastviny, fungující jako suché poldry byly v socialistické péči z valné části rozorány a změněny na ornou půdu. Struhy a příkopy, které sloužily k urychlenému odtoku vylité vody tak zanikly. Případná povodeň a rozliv do levobřežní, dnes z valné části rozoraných prostor, by vytvořila rozlivové jezero, mizící průsakem a odparem. To může být za určitých okolností jen nepříjemné, za jiných nebezpečné.

14. Místní zastupitelstvo
   18.9. se sešlo 14. zasedání MZ. Opět ve znamení auditu. Je překvapivé, že “levá polovina zastupitelstva” nemíní vzít na vědomí výsledky reauditu a jeho závěrečných konstatování. O tom, že OkÚ považuje původní zprávu auditorů za zcestnou a anuloval ji byli všichni členové MZ informování, dostali zprávu reauditu a ještě byli informováni přítomnými pozvanými představiteli OkÚ. Je obtížné hledat to, na čem představitelé ČSSD a KSČM trvají - viníky v neexistenci viny. I představitelé a zástupci OkÚ byli překvapeni. Myslím, zejména tím, že museli “levicové” členy zastupitelstva poučit o tom, že jsou oprávnění a měli kontrolovat postup rady a že nesou spoluzodpovědnost za postup města, ať své povinnosti plnili, či ne. Zdá se, že už se nejedná o věcně a právně prodloužené řešení, ale o politikum. V tom případě si “levice” umí nalézt viníka i mezi nevinnými. Pokud ne nalézt a usvědčit, tak odsoudit jistě. S tím mají i mnozí místní občané trpkou zkušenost.
   V podstatě opět nebyla záležitost uzavřena a má být znovu projednána na příštím zasedání MZ.

   K další trapnosti došlo při vystoupení představitelky firem IMO a Reuter, p. Ing. Sittové. Ta informovala o záměrech obou firem, o jejich dosavadní sponzorské činnosti i o záměru usídlit se ve městě. Je známo, že paní Sittová zakoupila pozemek od p. Kašpara. Bohužel se jeden z členů zastupitelstva oficiálně tázal, kolik zaplatila. Zdá se, že si doposud nedokázal uvědomit, že to je jen věcí prodávajícího, kupujícího a finančního úřadu. Upozornila jej na to p. Ing. Sittová. Korunu tomu nasadil vedoucí stavebního úřadu p. Vajnlich, který v souladu s právem, ale v rozporu s realitou namítal, že plocha je určena na výstavbu sportovního areálu.
   Byla to ukázka toho, co s lidmi dokáže udělat nevědomost, závist a zloba.

Cyklisté
   Dnes se vydává do Holandského Hertogenboschu skupina závodníků, členů cyklistického či lépe dopravního kroužku DDM. Budou soutěžit se 17 konkurenty z dalších zemí. Jde o výchovnou soutěž AIT. Ze Smiřic jedou:
   Kateřina Janáčková, Věra Dvořáčková, Jana Košková, Milan Kudrna, Jaroslav Richter, Martin Merkl.
   Všichni se intenzivně připravovali a mají sebedůvěru. Držíme jim i Aleši Šobovi palec. Výsledek soutěže se dovíme asi tak za týden. Zatím přistupovali tito malí závodníci ke své činnosti více než odpovědně.

   Rada si vyžádala odborná stanoviska k záměru, uvedenému územního plánu města - zřídit v prostoru mezi stadionem a střelnici rekreační zónu. Posouzení je nutné s ohledem na nevyužitá hřiště a nově vznikající zónu ekologické stability.

   Stále ještě není vyřešena záležitost směny pozemků 94/3 v zámeckém parku (vlastníkem je TJ Sokol Smiřice) za pozemky okolo tenisového hřiště. Ten je v majetku města. Možná - on to již nikdo řádně neví a pasportizace města nebyla zpracována od roku 1939.

Cyklisté
   Po předchozích zprávách jedna velice významná a příjemná. Přišla z Nizozemí, města Hertogenbosch. Naši vyhráli! Deseti až dvanáctiletí školáci zvítězili v evropském klání. Zastupovali Českou republiku. Největší soupeře měli v Rakušanech. Ti soutěž i putovní pohár vyhráli již dvakrát. Byli na cestě k třetímu vítězství, naše družstvo bylo ve stejném postavení. Putovní pohár podle pravidel soutěže získává ten, kdo zvítězí potřetí, do trvalého vlastnictví.
   Šlo tedy o hodně. Až do třetí etapy byli naši na druhém místě, až v této fázi neunesli mladí Rakušané tíhu odpovědnosti a naše družstvo se posunulo na první místo. Konečné pořadí při vyhlašování vítězů bylo následující: 1. ČR; 2. Belgie; 3. Rakousko.
   Vítězství je o to cennější, že tři ze soutěžících se nikdy neúčastnili mezinárodního závodu. O obětavosti a schopnostech vedoucího dopravního kroužku, Aleše Šoba nemůže být nejmenších pochybností. Za zmínku stojí ještě to, že družstvo závodilo pod patronací a jménem Ústředního auto-moto klubu (ÚAMK).

   Touto zprávou končí dění v měsíci září a přecházíme do třetího čtvrtletí roku.Říjen

   To je měsíc nepochybně významný v republikovém i celosvětovém dění. Vzpomeneme určitě vzniku Československé republiky, možná někdo dne znárodnění “klíčového průmyslu” za zmínku stojí vyhlášení Česko Slovenské federativní republiky dne 28. října, ale v rozmezí řady let. Jako říjnová byla označována i bolševická revoluce v Rusku. Je to jeden z historických omylů, způsobených následujícími ději. Revoluce vypukla v listopadu, podle tehdy platného pravoslavného kalendáře. Když se země vypořádala s moci církve, přijala evropský kalendář a revoluce se stala říjnovou.

Knihovna
   O smiřické městské knihovně se pochvalně zmiňuje regionální tisk. Její umístění v zámku asi jenom dočasné. Stabilní bude až po úpravě bývalého křídla “důchodu”. Významný počin obou knihovnic je vydání regionální bibliografie. Zde se trochu pochlubím, protože mnoho záznamů převzali dámy z bibliografické přílohy ke kronice, již jsem jim zapůjčil.

Lokálka
   Na pořad jednání se opět dostává přezíravý názor generálního ředitelství Českých drah k lokální trati Smiřice - Hněvčeves. Pánové na ministerstvu se totiž usnesli, že zruší 1400 km lokálních tratí. Oni přeci mají v Praze místní dopravu zabezpečenu služebními auty a na osudu malých obcí jim příliš nezáleží. Ani poslanci, ani vládní činitelé o “pragocentrismu” nechtějí ani slyšet. Vyhlídky na účelný a dobrý provoz trati jsou chabé. Pěkně o vzniklé situaci píše redaktor Černý: “Bez auta si zřejmě ani nevrznou”.

Občerstvení
   ZŠ Smiřice kdysi fungovala ordinace stomatologické preventivní péče. Byla archaicky vybavená a hlavně - nevýnosná, takže o ní lékaři ztratil zájem. OUNZ si odvezl vybavení, prostory ležely ladem. Nyní se jich ujal MěDDM a zřídil zde občerstvovnu. Paní ředitelka má na rozdíl od ředitele ZŠ právní subjektivitu a může podnikat. Podniká, prodávají zde dětem svačiny, nápoje, cukrovinky i nanuky. Děti ze školy nebo si pro každou housku běžet do města. Tak asi vypadá iniciativní přístup, který postrádá město u místních učitelů.

SOU
   Střední odborné učiliště potravinářské. To je cíl snažení paní ředitelky Ing. Baborákové, která ví, že současné umístění a vybavení školy v Černožicích je nevýhodné. Se svým úsilím nalezla odpovídajícího partnera ve městě, které poskytlo škole pozemek a veškerou možnou podporu faktickou i morální.

   Vysloužili jsme si tím značnou nelibost obce Černožice, provázeného zákulisními kroky na ministerstvo zemědělství, které má být investorem. Také školské zařízení z okolí se vyslovují kriticky. Obávají se konkurence a nedostatku žáků. Požádal jsem o přijetí panem ministrem zemědělství, Ing. Luxem. V soukromé audienci přijal pan ministr myšlenku, že jde o organické navázání na tradici místního zemědělského školství, přerušeného nejprve nacisty, poté zničeného komunisty. Přislíbil, že nechá účelnost zřízení školy urychleně znovu posoudit. Do 10 dnů jsem mohl sdělit, že peníze na stavbu budou. Dnes již probíhá příprava staveniště. Je překvapivé, že jedním z nejúpornějších odpůrců vzniku nové školy je ředitel místní ZŠ p. Rohlena. Je to až nepochopitelné. Vždyť tam budou studovat i jeho žáci.

Kopaná
   Jak vypadá situace v místní kopané?
   Mladší i starší žáci hrají se střídavým štěstím v oblastních soutěžích. Dorostenci se umístili zatím na šestém místě v okresním přeboru ve skupině B. Na devátém místě v B skupině hrají muži. Na jaře to vypadalo slibněji.

Sponzor
   Co dovede dobrý sponzor ukázala firma Reuter, která poskytla finanční prostředky na vybavení dětského hřiště, určeného pro žáky školní družiny. Jsou to houpačky, prolézačky a různé sportovní vybavení. Je to trochu morální poliček těm nevstřícným z posledního jednání zastupitelstva.

   Městská rada rozhodla odměnit účastníky a vítěze soutěže v Holandsku částkou 3 tis. Kč. Je to málo, víme, že by si jen za propagaci zasloužili daleko víc, ale kde není, není.

   S přihlédnutím k ostentativní nevstřícností a osobování si práv, která přísluší pouze voleným představitelům, byl vedoucí stavebního odboru p. Vajnich upozorněn na nutnost dodržovat etiku úředníka a rada mu stanovila hranice kompetencí.

   Pro takřka trvalý pobyt mimo město a pracovní zaneprázdnění odstoupil z funkce člena zastupitelstva p. Václav Suchánek. V souladu s volebním zákonem a dosaženým pořadím na kandidátce vyzvala rada k nastoupení funkce p. Josefa Čeňka s tím, že slib zastupitele složí na jednání MZ.Listopad

   Od samého začátku bylo měsíc slušný a neklidný. Zejména proto, že osm členů zastupitelstva požádalo o svolání mimořádného jednání. V podstatě bylo jeho cílem odvolat starostů a radu. Důvodem ke svolání bylo znovuposouzení původní zprávy auditora, bylo patrné, že navrhovatelé nevzali na vědomí výsledky reauditu, ani to, že původní audit byl anulován.

Loutkáři
   Život města šel pochopitelně dál. Členové loutkové scény sehráli dnes už klasickou pohádku O pejskovi a kočičce. Dne 9.11. tak zahájili zimní sezónu. Už zdaleka nehraji tak často, jako před lety. To ovšem nebyla televize a rádio zdaleka nebylo v každé rodině.

   Konečně se nám podařilo uzavřít dohodu o péči o toulavé a bezprizorné psi. Osnovou dohody je úhrada 30 Kč denně za psa malého a 50 Kč denně za psa velkého, přičemž numerus clausus je devět psů malých a jeden velký současně. I jen při malých psech bude tahle péče stát občany 110 tis. Kč ročně. Myslím, že tolik ani nevybereme na dávkách ze psů. Věc má háček. Pes bez pána je nalezenou věci (ze zákona) a po roce od nálezu patří státu. To paní inženýrka nemíní uznat.

S.K.B. Club
   Ve městě se množí “skiboardisté” lidově “prkýnkáři”. Jezdí na těch rychlých nástrojích po silnicích a chodnících bez ohledu na dopravu i chodce. Shromáždili se v S.K.B. Clubu a žádají o zřízení zpevněné plochy. Nesmírně rád bych byl nápomocen kladnému vyřízení jejich žádosti. Jenže požadovaný hektar zpevněné plochy není zadarmo.

Dvorana
   “Mladá fronta dnes” věnovala část své regionální stránky rekonstrukci Dvorany. Zpovídali paní Trávníkovou, ředitelku kulturního střediska i mě. co vlastně budeme s Dvoranou dělat. Novináři byli velice udiveni tím, že chce město provozovat zařízení samo a zejména, že zde nechceme diskotéky. Riziko poničení pěkného prostředí, a ono je vidět, že bude pěkné, je příliš veliké.
   Program Dvorany se již začíná plnit a jen věřit, že na provoz nebude město příliš doplácet.

MZ
   13.11. se sešlo po patnácté v tomto volebním období městské zastupitelstvo. Bylo svoláno jako mimořádné, na požádání více než jedné třetiny členů zastupitelstva. Budu se snažit být objektivní a popsat dění tak, jak probíhalo. Přestože jsem na dění byl osobně zainteresován a měl jsem být nejprve umlčen, poté znectěn a následně vykopnut, jak prohlásil pan Dr. Jandera.
   Na programu jednání byl jediný bod. Projednání auditorovy zprávy za rok 1996. Představitelé “opozice”, KSČM a ČSSD chtěli projednávat zprávu, kterou vedoucí finančního referátu OkÚ anuloval. Zbývající část zastupitelů (při absenci p. Čenka, který se z velmi vážných důvodů nemohl dostavit) chtěla jednat o platné, upravené zprávě reauditu. K dohodě o čem se vlastně má jednat, zda o něčem, co bylo tvůrcem prohlášeno za neplatné, či o relevantním dokladu nebylo možné dospět. Proto došlo na problémy zástupné. Opět přišla na přetřes firma Stor a pohledávky za nedodaný materiál. A pochopitelně to, že úhrady jsou podepsány starostou. Nějak bylo přehlédnuto, že takřka všechny úhrady podepisuje starosta, či jeho zástupce.
   I postup při zřízení zóny “Obora” není pro město prý výhodný. Autor kritiky rozhodně nechtěl slyšet, že on a jeho strana měli přibližně 40 let na to, aby postupovali lépe.
   Jednání se začalo měnit na útočné výpady. Když jsem se jako řídící jednání zeptal, zda budeme dále mluvit o auditu, či anulovaném blábolu, vystoupil člen zastupitelstva pan Koudelka s doporučením, abych si nedělal “srandu”. Dále předložil návrh, aby zastupitelstvo jednalo o odvolání starosty a městské rady. Pro bylo osm členů, proti také osm. Takže návrh přijat nebyl. Následně pan Koudelka prohlásil, že na starostu podá trestní oznámení pro zneužití pravomoci.
   Další vystoupil představitel ČSSD, zastupitel p. J. Spurný, vyzval radu k odstoupení a když mu nebylo vyhověno, sdělil, že on a pánové Heřman, Koudelka a Vaněk rezignuji na funkci v zastupitelstvu. Za zastupitelé volené na kandidátce KSČM p.p. Dr. Janderu, Krejčího, Volejníka oznámil rezignaci pan F. Malý.
   Poté se obě skupiny, které oznámili záměr odstoupit odešli. Tím se stalo zastupitelstvo usnášení neschopné, neboť nebyla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva.
   Více o dění bylo zveřejněno v denním tisku a 4.čísle Zpravodaje.
   S výsledkem jednání jsem písemně seznámil přednostu OkÚ, p. Ing. Bradíka a upozornil ho na to, že po písemném oznámení abdikace a vyzvání potencionálních náhradníků může dojít k potřebě vypsat ve městě nové volby.
   A čekali jsme na oficiální odstoupení.

Country bál
   Střelba na býka ve školní jídelně. To zní neobvykle do té chvíle, než se dovíme, že jde o “country bál” pro děti, pořádaný DDM. 16.11. bude zahájen, Soutěží se mimo jiné a pokud možno věrné napodobení "kravských hochů" (kovbojů) a dívek divokého západu. Škoda, že málokdo ví, jak tito hrdinové opravdu vypadali, žili a jednali. Důležité je, že se děcka pobaví, vydovádí a odreaguji. Ta střelba na býka byla docela mírumilovná a ani býk neutrpěl úhony.

Rasismus?
   Celou zemi vzrušila vražda zahraničního studenta, vyvolaná rasovou nenávistí. Mnohem mladším současníkům “čistota rasy” mnoho neříká, nám, starší, kteří pamatujeme lidi označené “Davidovou hvězdou” s nápisem “Jude” způsobuje děs. Pan primátor Hradce Králové a sdružení “Starostové starostům” vyzvali občany protirasistickým akcím. Zastaralosti z okresu na shromáždění na Ulrichově náměstí promluvil smiřický starosta.

   Zastupitelé, kteří ohlásili své odstoupení tak nyní učinili v souladu se zákonem o obcích, takže skutečně přestali být členy zastupitelstva. Ale začíná se ve věci poněkud vyjasňovat.Pan Koudelka v MF-dnes. 20.11. prohlásil: “Nebudeme trpět za to, že radnice dělá chyby.” Přitom byl součástí této radnice od prvních komunálních voleb. Předtím byl předsedou MěNV. Na nějaké chyby v postupu rady a zastupitelstva, pokud se pamatuji, neupozornil. Buďto je neviděl, což by bylo pozoruhodné, nebo nebyly.

   Na svém 68. vydání 20.11. vzala městská rada na vědomí to, že se osm členů zastupitelstva vzdalo svých mandátů, přičemž jeden z potencionálních náhradníků, p. Vojtas z oznámil, že případný mandát také odmítá. Rada rozhodla dále postupovat podle zákona 152/94 Sb. a 367/90 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů. Jmenovala podle pořadí na kandidátkách náhradníky.

   Rozhodně letošní listopad nepatřil mezi poklidné měsíce a dovolím si zaprorokovat, další měsíce nebudou o mnoho lepší. Podstatná část práce na Dvoraně, zajištění stavby školy, zaplacení zóny Obora i prodeje městských bytů je hotova. Teď se budou objevovat ruce, které budou chtít výsledky uchopit a vydávat za své.Prosinec

   Začnu zprávou, která možná připomene “dárek”, ale ne vánoční. V sobotu 30. listopadu byly Smiřice poctěny setkáním východočeských funkcionářů Levého bloku - Strany demokratické levice. Čelní činitelé této strany se v discoclubu “Sluníčko” připravovali na sjezd strany, možná i na změnu jejího jména a zejména na vstup posledního předsedy Socialistického svazu mládeže, člena ÚV KSČ, Vasila Mohority do “velké” politiky. Nebo jde o reprízu vstupu? Kdo ví? Akci vyšťourali dodatečně novináři?

   Smiřická firma BDK Glass hledá nové výrobní prostory. Tentokrát v podobě bývalé školy v Habřině. Zde se již od roku 1975 nevyučuje a v posledních letech zde byl umístěn archiv OÚNZ a KÚNZ (okresní a krajský ústav národního zdraví). Je udivující a děsivé, že naši předkové dokázali postavit i v malých obcích budovy škol, že je dokázali udržet v provozu a tím udržet děti ve vlivu rodičů. Oto pochopitelně nemohl mít systém, glorifikující Pavku Korčagina (udal vlastního otce), zájem. Raději tyto venkovské školy zrušil a děti nechal od první třídy dojíždět.

   Smiřický Zpravodaj uveřejnil sdělení obou odstoupivších skupin zastupitelů. Bylo by zajímavé vědět kdo od koho opisoval. Jsou zde pasáže doslovně shodné. Překvapivé je to, že se teprve teď obě skupiny dověděly, že za chod města odpovídá zastupitelstvo.

   Vleklé odcházejí a zejména neplacení dluhu p. H., nájemcem čp. 28 pravděpodobně brzo skončí. Druhý nájemce, p. Spurný postavil vlastní sklenářství na místě zbořené dřevěnice čp. 84. Je tedy zřejmě blízká chvíle, kdy oba nájem opustí a město celý objekt, po uhrazení dluhu p. H. najme p. Třasákovi - stavebniny a železářství. Už aby to bylo.

   Blíží se konec roku. Pro mnohé je to stresující období. Zejména pro letité a osamělé. Vedení zdejšího penzionu pro důchodce zajistilo předvánoční rozptýlení “pro stařečky”. Bylo to setkání v discoclubu Sluníčko. Hudbu zajistili učitelé i žáci umělecké školy, příjemné prostředí personál Sluníčka, do bohaté tomboly přispěli podnikatelé z města i okolí. Město dotovalo pohoštění. Podle odezvy byli senioři spokojení. Vlastně již 18.12. oslavili, či v příznivějším případě předoslavili Štědrý den.

   Město dostalo také dárek. V Hradeckých novinách vyšel článek o azylovém domě v Hradci Králové. Byl celkem výstižný, až na takřka tklivou pasáž o smiřičákovi, p. Zdeňku J. Ta zvedla hladinu adrenalinu mnohým, kteří s tímto pánem přišli do bližšího styku. Dosavadní život tohoto 39 let starého muže, slepce, by vydal na děj samostatného, rozhodně ne mravoučného románu.

   Co dál říci k závěru roku? Nebyl snadný. Na životě společnosti se projevuje absence výchovy k morálce a morálky obecně. Také euforie společnosti, horlivě podporovaná politiky, neměla reálný podklad. Opravdu nejsme středem světa a po “zlatých českých rukách” se slehla zem. Původně dobře míněná privatizace byla zneužita v mnoha případech darebáky.
   Z bývalé vrchnosti (ruský pěkně z věrchuška) politické, se vytváří kapitálově (a tedy i mocensky) silná vrstva. V třetí generaci už nikdo nebude vědět, že pradědeček založil rodinný majetek rozkrádáním majetku živnostníků a vysídlovaných sedláků. Což bylo, pravděpodobně rozloženo do řady generací a v jiné podobě i na počátcích generací šlechtických rodů.
   Budeme se z morálního marastu vyhrabávat generace.

   Opět se více osvědčila zkušenost, než prognóza. Dvorana není dokončena. Měl jsem se se stavaři pustit do sázky. A to jsem prosím studoval metodu komplexního prognózování u dnešního předsedy ČSSD pana Ing. Zemana. Měl bych tedy této vědět víc důvěřovat.

   Závěrem roku jsme byli informování legislativcem OkÚ věci možných voleb. Ministerstvo vnitra nepovažuje hromadné odstoupení náhradníků za právní čin a trvá na postupu, použitém radou - tedy na jmenování náhradníků postupně a jednotlivě. Vznikla zajímavá situace, Protože teď měli a museli vyjádřit náhradníci svůj osobní, nestranický, postoj. A byli pod tlakem. Tedy někteří. Ty navštěvovali “přesvědčovatelé” jen, aby funkci nepřijali. Jiní poukázali na svůj nedobrý zdravotní stav. Osobně mne zaujala tři stanoviska. První, že kandidát je přesvědčen o správnosti postupu obou stran, které odstoupily, ale, že by se přijetím funkce politicky znemožnil. Druhá, která tvrdí, že jde o politický komplot, na který nepřistoupí. Uvidíme.

   Lze tedy konstatovat, že rok naprosto nekončí klidně a v pohodě. Výstražné je to, že občany dění snad ani nezajímá, pokud se netýká jich přímo a majetkově. Ty starší jsou značně znechuceni tím, jak politická moc bývalých i současných komunistů přešla transformaci v jejich osobní moc bohatství. Ty mladší se po majetku pídí a protože pojmy solidnost, poctivost a morálka jsou pro mě pojmy bez věcné náplně, domáhají se majetku bez poctivosti a morálky. Takřka nikdo už nezná práci živnostníků, kteří si většinou vydělali na živobytí, studium děti a uložili si něco na stáří. Přitom zvelebovali svoji živnost. Majetku nabývali obvykle až v třetí generaci. Ani ten nebýval nikterak oslnivý. A museli mít i hodně štěstí.