Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 3. část (1985)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    2. část    4. část


červen 1985

oprava

--------------

červenec 1985

oprava

oprava

--------------

20.8.1985

oprava
Původní dřevěné táhlo a nad ním nový betonový vazník

oprava
Na nový vazník, obvodové zdivo a cihelnou klenbu musela být páska ze štukové malty, na kterou bude za tepla přivařena asfaltová lepenka

oprava
Lešení kolem kaple, korunní římsa

oprava
Příprava asfaltové lepenky, která bude položena do úžlabí proti zatečení vody do fresek v interiéru klenby při obnově střechy

oprava
Nepůvodní krytina z dvojité podmazávané bobrovky, při komplikovaném tvarování střechy nebyla vhodná

oprava
Jeden z chrličů dešťové vody

oprava
Chrlič dešťové vody - detail

oprava
Úžlabí tvořené nově vloženým příčným hřebenem, který byl při opravách střechy vyjmut

oprava
Detailní ukázka nevhodnosti pálené krytiny na tvarované střeše kaple

oprava
Rozebírání krytiny kaple z pálených bobrovek

oprava oprava
Poškození střechy – odpadlé hřebenáče + Poškození střechy na severní straně

oprava
Pohled z kaple na rozestavěný průmyslový objekt

oprava
Pohled z kaple na město

--------------

2.9.1985

oprava
Naváření asfaltové lepenky do úžlabí klenby a obvodové zdi

oprava
Naváření asfaltové lepenky do úžlabí klenby a obvodové zdi

oprava
Naváření asfaltové lepenky do úžlabí klenby, obvodové zdi včetně malé klenby nad hlavním oltářem

--------------

9.10.1985

oprava oprava
Odstraňování nepůvodního vikýře na severní straně + Odstraňování nepůvodního vikýře – pohled z krovu

oprava
Odstraňování nepůvodního vikýře na severní straně – pohled z krovu

oprava
Pohled se střechy kaple na Palackého ulici

oprava
Pohled z kaple na sousední průmyslový objekt

oprava
Ruční úprava nových trámů, kterými budou nahrazeny původní uhnilé

oprava
Vnější lešení na kapli, vpravo nahoře odstraňování nepůvodního vikýře

oprava
Odstraňování nepůvodního vikýře na severní straně

oprava
Dočasné uložení svazků nové šindelové krytiny. Někteří naši spoluobčané ji chtěli použít na topení, ale byli zklamáni.
Každý jednotlivý šindel je naimpregnován proti ohni.
Lubomír Kupka ve smiřické kronice k tomu zapsal:
   19.9.1985 Na 18. zasedání projednala rada MěstNV ....
   Informaci doplnil s. Klimeš o přehled prací na restauraci zámeckého kostela. Smutnou perličkou je to, že ze zásob šindelů na pokrytí střechy již jakýsi nenechavec několik balíků ukradl. Je to skoro hanba. A hlavně, schází zde stálý policejní dozor.

--------------

15.10.1985

oprava
Rozebírání střechy před opravou

oprava
Pohled z kaple na sousední průmyslový objekt

oprava
Pohled z kaple na Městský úřad, Mlýnskou ulici a Dvoranu

oprava oprava
Odstraňování poškozených částí krovů + Pohled na složitě tvarovanou střechu kaple

oprava
Detailní ukázka krovů poškozených hnilobou (zázrak, že to ještě nespadlo)

oprava
Rozebírání laťování staré střechy

oprava
Vnitřní pohled do krovů na severní straně, po odstranění krytiny

oprava
Nápisy řemeslníků, které vytvořili při různých opravách střechy

--------------

rok 1985

oprava
Impregnování nových trámů

oprava
Impregnování nových trámů

oprava
Impregnování nových částí krovů