Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 4. část (1985)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    3. část    5. část


22.10.1985

oprava
Výměna uhnilých částí krovu.

oprava

oprava

oprava

oprava

oprava

oprava

oprava

oprava oprava
Ukázka prvku krovu ve stavu totální destrukce (hnilobou).

--------------

4.11.1985

oprava oprava
Bednění obloukovitých segmentů na bocích střechy Kaple před položením těžké lepenky a měděného oplechování.

oprava oprava
Pokládání lepenky pod měděné oplechování na bočních půlkruhových segmentech střechy.

oprava
Oplechování mědí prolomeného frontonu (severního průčelí).

oprava

oprava oprava

oprava

--------------

5.11.1985

oprava
Pokládání měděné krytiny na průčelí.

oprava
Pokládání měděné krytiny na průčelí, v pozadí ještě stojící mlýn a Městské kulturní středisko Dvorana před rekonstrukcí.

oprava
Pokládání měděné krytiny na průčelí.

oprava
Detail měděné krytiny na průčelí; v pozadí části opravených krovů.

oprava
Lešení po obvodu Kaple s detailem chrliče (vpravo).

oprava
Pohled ze střechy Kaple na spojovací krček s neonovým nápisem "VELKOVÝKRMNY SMIŘICE".

oprava
Lešení po obvodu Kaple s detailem chrliče (dole spojovací krček k zámku).

oprava
Nové části krovu po opravě.

oprava
Pokládání měděné krytiny na boční půlkruhové segmenty.

oprava

oprava
Detail poškozené střechy z pálené krytiny.

oprava
Poškozená střecha (nevhodně použitá pálená krytina).

oprava
Pokládání měděné krytiny na průčelí.

oprava
Trámy z krovu napadené hnilobou.

--------------

listopad 1985

oprava
Restaurátorský průzkum vnitřního prostoru Kaple, konkrétně dřevěných částí oltáře Pražského Jezulátka.

oprava
Restaurátorský průzkum vnitřního prostoru Kaple, konkrétně dřevěných částí kazatelny.

oprava
Interiér kněžiště při restaurátorském průzkumu dřevěných částí zábradlí presbyteria.

oprava
Restaurátorský průzkum dřevěných prvků zábradlí u kněžiště.

oprava
Restaurátorský průzkum dřevěných prvků zábradlí u kněžiště.