Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 5. část (1986)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    4. část    6. část


23.5.1986

oprava
Pan Uhlíř (zaměstnanec Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno a vynikající řemeslník),
při výměně krytiny (pokládání šindele)

oprava

oprava

oprava

oprava oprava


V červenci 1986 fotil Václav Klimeš

oprava
Hřeben částečně rozebrané střechy Kaple.

oprava
Vrchní část půlobloukovitého segmentu po rozebrání střechy, vlevo jsou připravené nové trámy k montáži.

oprava
Pohled z věže na opravu krovu (část přivrácená k zámku).

oprava
Pohled z věže na část střechy Kaple kryté nepůvodní a nevhodnou pálenou krytinou, taškou bobrovkou).

oprava
Pohled ze střechy Kaple na Palackého ulici a tehdejší závod Danisco.

oprava
Pohled z věže Kaple na Palackého ulici a budovu Městského úřadu a v pozadí Sídliště Gen. Govorova.

oprava
Pohled z věže Kaple na Palackého ulici, budovu Městského úřadu a v pozadí Sídliště Gen. Govorova
(v přední části proluka po zdemolované restauraci s trafikou,
vpravo nahoře objekt starého mlýna, v době vzniku snímku šrotovna ZNZ)

oprava
Pohled z věže Kaple, vlevo dnes již zbořený bývalý mlýn, vpravo, mezi stromy, budova bývalé pošty.

oprava
Pohled z věže Kaple směrem k Holohlavům a Černožicím.


V srpnu 1986 fotil Václav Klimeš

oprava
Oprava střechy částečně zakrytá plachtou, na vrcholu, nad severním průčelím p. Uhlíř,
truhlář Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno, při montáži šindele.

oprava
Střecha Kaple, směrem ke Dvoraně, s již položeným novým šindelem nad severním průčelím, p. Uhlíř při opravě

oprava
Detail ukončení šindelové krytiny hřebene střechy nad severním průčelím Kaple.

oprava
Detail ukončení šindelové krytiny hřebene střechy nad severním průčelím Kaple;
z detailu je patrná ruční výroba každého jednotlivého šindele
(vyrobeno ve Velkých Karlovicích a vakuová impregnace byla provedena v Soběslavi).


18.8.1986

oprava
Pohled z půdního prostoru Kaple na výměnu poškozených prvků krovu.

oprava
Montáž námětků propojujících střechu Kaple a půlobloukové segmenty na bocích Kaple; všechny nové dřevěné prvky byly opracovávány ručně.

oprava
Montáž námětků propojujících střechu Kaple a půlobloukové segmenty na bocích Kaple.

oprava
Montáž námětků propojujících střechu Kaple a půlobloukové segmenty na bocích Kaple.

oprava
Montáž námětků propojujících střechu Kaple a půlobloukové segmenty na bocích Kaple.

oprava
Pohled z věže na tesaře z Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno při opravě krovu.

oprava oprava
Restaurování poškozených dřevěných částí tumby (stolu) hlavního oltáře Kaple (truhlářské práce prováděl p. Uhlíř).

oprava
Nápisy na omítce v půdních prostorech Kaple
Texty: Josef Sourada dne 7. července 1988 spravoval skla - fotografie sklenáře Sourady
Josef Spurný sklenář Smiřice opravoval skla roku 1973 - pamětník dědy J. Sourady.

kostel Smiřice
Zápisy řemeslníků za hlavním oltářem.

kostel Smiřice
Nápis vpravo nahoře je z roku 186., dole Dne 16/1892 srpna Václav Francek(?) Hradec Králové, vlevo: ať žije klerykarismus.

kostel Smiřice
Jan Stranský 24.7.1903 proletáři světa spojte se

kostel Smiřice
Nápis z roku 1795.

kostel Smiřice
Nahoře: opraveno roku 1785.

kostel Smiřice
Dole: dne 28.5.1810.

kostel Smiřice
Hlavní oltář před opravou.

kostel Smiřice
Zadní strana hlavního oltáře.


29.8.1986

oprava
Detail poškození prosklené hvězdy nad hlavním oltářem Kaple (před demontáží).

oprava
Detail poškození prosklené hvězdy nad hlavním oltářem Kaple (před demontáží).

oprava
Restaurování poškozených dřevěných částí tumby (stolu) hlavního oltáře Kaple (truhlářské práce prováděl p. Uhlíř).

oprava oprava
Tabernákl (nástavec) na tumbu (stůl) hlavního oltáře před restaurováním.
Pohled na zadní stranu (včetně podpisu řemeslníka, který tabernákl opravoval jako poslední, tj. v r. 1925), po stranách otvory pro relikviáře

oprava
Detail vrchní části tabernáklu před restaurováním.

oprava
Interiér bytu vrátného v přízemí věže Kaple; zde tabernákl dočasně uložený před restaurováním


9.9.1986

oprava
Závěsy z tabernáklu lemované zlatou krajkou objevené p. Uhlířem při restaurování tabernáklu.

oprava
Detail krajky ze zlatých nití na závěsu z tabernáklu.

oprava
Detail krajky ze zlatých nití na závěsu z tabernáklu.

oprava oprava
Montáž bednění na půlobloukové segmenty (pro měděnou krytinu).

oprava
Tesaři Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno při opravě.

oprava
Kontrolní den při rekonstrukci střechy za účasti památkářů a investora. Václav Klimeš stojí nahoře.


13.9.1986

oprava
Montáž bednění na půlobloukové segmenty (pro měděnou krytinu), v pozadí spojovací krček k zámku a zámek.

oprava
Montáž bednění na půlobloukové segmenty (pro měděnou krytinu).


16.9.1986

oprava
Tesaři Krajského podniku pro obnovu a údržbu památek Opočno při opravě krovu,
vpravo ještě nerozebraná část střechy pokryté nevhodnou krytinou z pálených tašek - bobrovek.

oprava
Tesaři při opravě krovu.

oprava oprava
Tesaři při instalaci tzv. hřebenové latě pro instalaci šindelové krytiny

oprava
Obnovený krov, v horní části již položené laťování pro montáž šindele
(každý den, po ukončení práce, musela být otevřená část střechy, znovu zaplachtovaná).

oprava
Opravené krovy na straně k zámku, nahoře položené latě pro montáž šindele, vpravo již dokončená šindelová krytina.

oprava
Tesaři při montáži latí pro šindel, ve spodní části segmentový půloblouk pokrytý těžkou lepenkou,
na kterou bylo poté instalováno měděné oplechování.

oprava
Obnovený krov, v horní části již položené laťování pro montáž šindele.