Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 9. část (1991)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    8. část    10. část


6.5.1991

oprava
Měděné schránky s doklady původně uložené v makovici věže Kaple (stržené větrem);
v jedné schránce se nacházely původní doklady z doby výstavby Kaple,
druhá schránka s doklady byla vložena do makovice v r. 1969 při opravě věže.

oprava
Identifikační štítek řemeslníků, kteří pracovali na opravě věže.

oprava
Úřední otevření schránek ze spadlé věžní makovice za účasti zástupce města Smiřice, projektanta stavby, notáře, tisku a památkářů.
Zleva starosta města Ing. L. Kupka, ?, Ing. Arch. J. Čiháček (hlavní projektant obnovy Kaple a objektu přilehlého Důchodu)
a pracovník města Smiřice B. Starý.

oprava
Zleva pracovník města Smiřice B. Starý a tajemník MěÚ Smiřice J. Suchánek.

oprava
Zleva B. Starý, vzadu p. Volák, ředitel ZŠ a tajemník MěÚ Smiřice J. Suchánek.

oprava
Úřední otevření schránek ze spadlé věžní makovice; zleva starosta města Ing. L. Kupka,
vedoucí odboru V. Klimeš, ?, ?, Ing. Arch. J. Čiháček, B. Starý a tajemník MěÚ Smiřice J. Suchánek.

oprava
Všechny písemné doklady, bankovky a mince byly uloženy v zapečetěných obálkách;
zleva vedoucí odboru V. Klimeš, starosta města Ing. L. Kupka, ?, tajemník MěÚ Smiřice J. Suchánek a B. Starý.

oprava
Zapečetěné obálky vyjmuté ze schránky (s dokumenty, mincemi a bankovkami).

oprava
Zleva vedoucí odboru V. Klimeš, B. Starý, sekretářka MěÚ M. Červinková, p. Volák ředitel školy a tajemník MěÚ Smiřice J. Suchánek.

oprava
Zleva S. Klimešová matrikářka, starosta města Ing. L. Kupka, Ing arch. Čiháček, ?, ?, vedoucí odboru V. Klimeš.

Podrobnosti o obsahu schránekoprava
Kaple Zjevení Páně pod lešením; odstraňování staré cibule věže. 16.7.1991


8.8.1991

oprava
Tesaři na stavebním dvoře pod věží ručně opracovávají hrotnici z jedlového kmene speciálně vybraného v Krkonoších (délka cca 8 m).

oprava oprava
Sejmuté zbytky poškozené lucerny z věže Kaple s datem 1835.

oprava
Rekonstrukce sejmutých dřevěných částí cibule věže, které sloužily jako vzor pro vytvoření nových částí;
zleva tesaři, vpravo zástupce investora V. Klimeš.

oprava
Tesaři při opracovávání hrotnice na stavebním dvoře; vpravo zástupce investora V. Klimeš.

oprava
Zástupce investora V. Klimeš při kontrole lucerny po odstranění poškozeného vrcholu.

oprava
Pohled ze shora, do vnitřku lucerny, po odstranění poškozeného vrcholu;
uprostřed průlez do spodní části báně; zde zástupce investora V. Klimeš.

oprava
Pohled z věže do stavebního dvora, uprostřed je vidět právě opracovávaná hrotnice.

oprava oprava
Pohled z otevřené lucerny na město. + Restaurátor při čištění kamenných částí fasády (hlavice pilastrů)

oprava
Restaurátor při čištění kamenných částí fasády.


14.8.1991

oprava
Ručně prováděný vývrt pro naražení kovové špice se šternberskou hvězdou.

oprava oprava
Transport podpůrných vzpěr na lucernu věže Kaple.
Pohled od zámku přes spojovací krček na Kapli pod lešením.

oprava oprava
Transport hrotnice na vrchol věže; vše bylo prováděno pouze za pomocí ručního navijáku.

oprava oprava
Tesaři vysekávají své iniciály do hrotnice. + Transport hrotnice na vrchol věže.

oprava
Pohled z věže na závod Danisco.

oprava
Smiřický Zpravodaj 3/1991 u této fotografie píše:
   Během letošního srpna tesaři zhotovili nový trám. Na věži sestavili nové „sedlo“ pro tento trám. Díky panu Prostředníkovi, který projevil velký díl odvahy a vylezl až … až kam to šlo – na nejvyšší část lešení na věži, vidíme na snímku soustavu trámů (pohled shora!). Ty jsou nosnou konstrukcí pro vrcholek věže. Nová hrotnice byla na věž vytažena pomocí vrátku a upevněna vzpěrami 24. srpna 1991. Místo kovového hrotu právě pan Prostředník umístil na vrcholek březovou „májku“.

oprava
Vrchol lucerny s novým křížem pro osazení hrotnice, s připraveným zádlabem uprostřed (pro hrotnici);
na jednotlivých trámech jsou připravené zádlaby pro vzpěry (ty jsou viditelné na okraji) – pohled shora.

oprava
Transport hrotnice na vrchol věže pomocí ručního navijáku.

oprava
Transport hrotnice na vrchol věže pomocí ručního navijáku.

oprava
Transport hrotnice na vrchol věže; na konci je vidět kování, do něhož bude zaražen kovový hrot s šesticípou šternberskou hvězdou.

oprava oprava
Transport hrotnice na vrchol věže.

oprava oprava
Osazování hrotnice na vrchol věže pomocí ručního navijáku.
Osazování hrotnice na vrchol věže do zádlabu ve středu kříže ve vrchní části lucerny.

oprava oprava
Osazování hrotnice na vrchol věže do zádlabu ve středu kříže ve vrchní části lucerny.
Hrotnice po osazení; na vrcholu májka

oprava oprava
Instalace bočních podpůrných vzpěr na hrotnici.

oprava
Osazená hrotnice, ve spodní části již přibité vzpěry a transport dalších vzpěr.