Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 10. část (1991)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    9. část    11. část


16.9.1991

oprava oprava
Dokončení dřevěných částí cibule a hrotnice, zatím bez měděného opláštění.

oprava
Kaple pod lešením.


září 1991

oprava
Oplášťování nové cibule věže měděným plechem.

oprava

oprava oprava

oprava

oprava oprava

oprava

oprava oprava

oprava
Pohled z věže na zámek.

oprava
Spodní pohled (z lucerny) na hrotnici z lucerny.


září 1991

oprava oprava
Příprava dokumentů na zpětné uložení do zlaté makovice na vrcholu věže
(paní Líba Ševčíková, vedoucí knihovny a paní Stanislava Klimešová, matrikářka + starosta, p. Ing. Kupka).

oprava oprava
Příprava dokumentů na zpětné uložení do zlaté makovice na vrcholu věže
(paní Líba Ševčíková, vedoucí knihovny a p. Václav Klimeš, vedoucí odboru + p. Jan Suchánek, tajemník MěÚ).

oprava
Starosta, p. Ing. Kupka a p. Volák, ředitel školy, při přípravě dokumentů před uložením do pouzdra, které bude vloženo do zlaté makovice.

oprava
Příprava dokumentů na zpětné uložení do zlaté makovice na vrcholu věže
(paní Líba Ševčíková, vedoucí knihovny, p. Jan Suchánek, tajemník MěÚ a p. Václav Klimeš, vedoucí odboru).

oprava oprava
Příprava dokumentů na zpětné uložení do zlaté makovice na vrcholu věže (p. Václav Klimeš a p. Jan Suchánek).
Starosta, p. Ing. Kupka ukládá dokumenty do pouzdra, které bude vloženo do zlaté makovice.

oprava
Příprava dokumentů na zpětné uložení do zlaté makovice na vrcholu věže
(p. Jan Suchánek, tajemník MěÚ, p. Václav Klimeš, vedoucí odboru a paní Stanislava Klimešová, matrikářka).

oprava oprava
Uzavírání pouzder s dokumenty před vložením do zlaté makovice na vrcholu věže
(pracovníci firmy z Tábora, p. Václav Klimeš, vedoucí odboru a p. Lubomír Kupka, starosta).

oprava
Příprava zlaté makovice – před transportem na věž byla zabalena do vaty (ochrana před poškozením zlacení).

oprava oprava
Transport zlaté makovice na věž.

oprava
Transport zlaté makovice na věž.

oprava oprava
Transport zlaté makovice na věž - před transportem na věž byla makovice zabalena do vaty (ochrana před poškozením zlacení).
Osazování makovice na hrotnici; pracovníci firmy z Tábora a pan Václav Klimeš při dokumentaci (vpravo).

oprava oprava
Osazování železného hrotu se šternberskou hvězdou; pracovníci firmy z Tábora a pan Václav Klimeš při dokumentaci (vpravo).

oprava
Pan Bárta (firma Štukbart Polička) při nátěru fasády kaple.

oprava
Porovnávání vzorků barev se zbytky původního nátěru.

oprava
Demontáž lešení kolem věžní báně a lucerny.


26.9.1991

oprava
Nanášení nového barevného nátěru na fasádu.

oprava
Čištění a impregnace kamenné hlavice vnějších pilastrů.

oprava
Kaple z okna zámku.
oprava oprava
Nově opravená věž Kaple – odshora šternberská hvězda, pod ní makovice, pod ní cibule, lucerna a věžní báň.
Kaple pod lešením při nátěru střechy.


4.10.1991

oprava
Nátěr šindele na střeše kaple.

oprava
Nátěr šindele na střeše kaple, v pozadí ještě původní kulturní dům Dvorana.

oprava oprava
Nátěr šindele na střeše kaple, v pozadí černožická teplárna.

oprava oprava
Nátěr rámů oken Kaple základní protikorozní barvou. + Rozebírání lešení kolem Kaple.

oprava
Rozebírání lešení kolem Kaple.

oprava
Rozebírání lešení kolem Kaple.

oprava
Rozebírání lešení kolem Kaple.


7.10.1991

oprava oprava
Nový chrlič dešťové vody.

oprava oprava
Kaple pod lešením při nátěru střechy.