Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 11. část (1992 - 94)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    10. část    12. část1.10.1992

oprava oprava
Osazování okenních tabulí složených ze 6-hranných skel a pojených olovem do restaurovaných železných rámů.

oprava oprava

oprava

oprava

oprava oprava
Vlevo. Pan Jiří Sladký při opravě železného rámu okna.

oprava oprava
Vpravo: Natírání rámů s již osazenými skly.2.10.1992

oprava
Kovář, pan Josef Kouba a pan Václav Klimeš při vykovávání opěrného rámu otevíracích oken,
které řídí počítač v závislosti na vnitřní a vnější teplotě a relativní vlhkosti vzduchu

oprava oprava
Zazdívání zrestaurovaných rámů oken.14.6.1994

oprava oprava
Římsa nad pilastry v interiéru.+ Štukatéři při čistění vnitřních pilastrů a říms včetně hlavic.

oprava
Štukatéři z firmy Štukbart Polička při čistění vnitřních pilastrů a říms včetně hlavic.

oprava oprava
Štukatéři z firmy Štukbart Polička při čistění mramorových patek pilastrů.

oprava oprava
Kazatelna ze spodního pohledu, v horní části holubice Ducha svatého, na závěsu rokajový zlacený ornament.
Štukatéři z firmy Štukbart Polička při čistění pískovcové podlahy.

oprava
Štukatéři z firmy Štukbart Polička při čistění pískovcové podlahy za účasti zástupce investora, pana Václava Klimeše.

oprava
Patka pilastru se sodní římsou a částí dříku pilastru v průběhu restaurování.

oprava
Z dubového dřeva vyřezávaná ovocno-květinová kartuš na lavicích kaple

oprava oprava
Horní římsa nad pilastry v interiéru v průběhu restaurování.

oprava
Horní římsa nad pilastry v interiéru v průběhu restaurování.

oprava
Hlavice pilastru v interiéru v průběhu restaurátorských prací.

oprava
Římsa nad patkou zdvojených pilastrů.14.7.1994

oprava oprava
Štukatéři z firmy Štukbart Polička při opravě kladí, na které již navazuje klenba.
Pan Bárta ml., z firmy Štukbart při přípravě sádrové hmoty na opravu říms pilastrů.

oprava
Pan Bárta st., z firmy Štukbart, při opravě detailu římsy pilastru.

oprava
Štukatéři z firmy Štukbart Polička při opravě kladí, na kterém jsou nyní osazeny reflektory osvětlující nástropní fresky.

oprava
Štukatéři z firmy Štukbart Polička při opravě kladí, na kterém jsou nyní osazeny reflektory osvětlující nástropní fresky.

oprava
Římsa těsně pod kladím, které jako drží štukové podpěráky, dole hlavice pilastru.

oprava
Pan Bárta ml., z firmy Štukbart při opravě odpadlých hran kladí.listopad 1994

oprava oprava
Oprava krovu a střechy důchodu přiléhající vlevo ke Kapli.
Pohled na sušící věž při rozebírání střešní krytiny před vlastní opravou střechy a komína.

oprava
Pohled na sušící věž při rozebírání střešní krytiny před vlastní opravou střechy a komína.

oprava oprava
Část uhnilých krovů na sušící věži pivovaru. + Spodní pohled při rozebírání dožilých krovů střechy sušící věže.

oprava
Sundávání tašek že střechy sušící věže s pohledem na střechy pivovaru a obytných domů, vpravo nahoře zbytek pivovarské bednárny.

oprava
Pohled z věže pivovaru na závod Danisco.

oprava
Pohled z věže pivovaru přes závod Danisco na Palackého ulici a sídliště Gen. Govorova.

oprava
Pohled na Městský úřad před opravou fasády.

oprava
Pohled na kulturní středisko Dvorana, v pozadí teplárna v Černožicích.

oprava
Pohled ze sušící věže pivovaru přes hřeben střechy důchodu na Kapli a zámek.

oprava
Pohled ze sušící věže pivovaru na zámek.

oprava oprava
Rozebírání krovu střechy sušící věže pivovaru.
Pan Václav Klimeš při kontrole průběhu prací na rozebírání střechy sušící věže pivovaru.

oprava
Pan Václav Klimeš při kontrole průběhu prací na rozebírání střechy sušící věže pivovaru
(při rozebírání krytiny byly použitelné tašky odkládány stranou a poté znovu použity).

oprava
Rozebraná dožilá střecha pivovaru.

oprava
Demontáž dožilých krovů na sušící věži pivovaru.

oprava
Rozebraná střecha věže pivovaru, vlevo zděné těleso komínu.

oprava
Pohled na sušící věž před opravou střechy a komína, vpravo postavené lešení.

oprava oprava
Poslední patro sušící věže s vyústěním do komína.
Předposlední patro sušící věže; jednotlivá patra byla oddělena propustnými rošty, na kterých se sušilo obilí.

oprava
Pozůstatky čističky obilí na půdě pivovaru.

oprava
Pozůstatky čističky obilí na půdě pivovaru.

oprava
Půda pivovaru před úklidem.

oprava
Oprava krovu a střechy důchodu přiléhající vpravo ke Kapli.

oprava oprava
Oprava krovu a střechy důchodu přiléhající vpravo ke Kapli.

oprava
Detail opravované části střechy důchodu přiléhající ke Kapli.

oprava
Detail krovů střechy důchodu.

oprava
Oprava krovu a střechy důchodu přiléhající ke Kapli.

oprava
Pohled na důchod před rekonstrukcí.