Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 12. část (1996 - 98)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    11. část    13. část27.7.1996

oprava oprava
Poškozená část umělého mramoru na patce oltářního pilastru oltáře Růžencové madony před restaurováním (levá strana).

oprava
Poškozená část umělého mramoru na patce oltářního pilastru oltáře Růžencové madony před restaurováním (pravá strana);
na snímku je vidět dřevěná konstrukce oltáře.

oprava
Oltář Růžencové madony – celkový pohled na poškozený umělý mramor.

oprava
Oltář Růžencové madony – detail poškození umělého mramoru na tumbě (oltářního stolu).18.8.1997

oprava
Zvon – umíráček před restaurováním.

oprava oprava
Pan Václav Klimeš se zvonem – umíráčkem před před předáním restaurátorovi, panu Manouškovi.

oprava oprava
Zvon – umíráček před restaurováním - detail.

oprava
Zvon – umíráček před restaurováním.4.9.1997

oprava
Kaple – rozebraná dlažba středové uličky pro uložení kabelů
(po stranách zabalené lavice a v pozadí je vidět konstrukce prostorového lešení, které vážilo 32 tun).

oprava
Kaple – rozebraná dlažba středové uličky pro uložení kabelů (detail při rozebírání dlažby; cca 80 cm hluboká prohlubeň ve středu
je pravděpodobně pozůstatek po ukotvení původního dřevěného lešení použitého při výstavbě Kaple).24.9.1997

oprava
Kaple – rozebraná dlažba středové uličky pro uložení kabelů (v pozadí část rozebraného hlavního oltáře,
vpravo a vlevo jsou vidět části zábradlí oddělujícího kněžiště od lodě; vše před restaurováním).

oprava oprava
Kaple – pohled z lešení na rozebranou dlažbu středové uličky.
Kaple – rozebraná dlažba pro uložení pobočné větve kabelů, vzadu mramorová patka pilastru, vlevo část oltáře Sv. Jana Nepomuckého.

oprava
Pracovník odborné firmy při rozebírání kamenné dlažby v interiéru Kaple.listopad 1997

oprava oprava
Kaple – pokládání kabelů v zadní interiéru, na snímku je patrná složitost konstrukce lešení.
Kaple – zasypávání kabelů v zadní interiéru u dveří hlavního vstupu.

oprava
Kaple – zvrstvení pod dlažbou před hlavním oltářem.

oprava
Kaple – rozebraná dlažba před pokládkou kabelů.

oprava
Kaple – rozebraná dlažba po pokládce kabelů v kněžišti; v pozadí konstrukce hlavního oltáře po demontáži částí určených k restaurování
(oltářní stůl – tumba, nástavec – tabernákl, hlavní oltářní obraz Klanění Tří králů, sochy atd.).

oprava
Pozlacovač při pozlacování hlavic na bočním oltáři Růžencové madony.

oprava
Pozlacovač při pozlacování hlavic na bočním oltáři Růžencové madony.28.11.1997

oprava
Výkop pro hlavní přívod vody do Kaple a přilehlého Důchodu
(zástupce investora pan Václav Klimeš při kontrole bezpečnosti konstrukce lávky pro pěší přes výkop).

oprava
Výkop pro hlavní přívod vody do Kaple a přilehlého Důchodu (pohled směrem k Důchodu, vpravo průjezd - fortna).

oprava
Kaple - rekonstrukce podlahy v části, kde je nyní umístěn model Smiřic.

oprava
Kaple – interiér zázemí (dnešní bufet), otloukání novodobých omítek.

oprava
Kaple – detail trámku nalezeného pod podlahou.

oprava
Kaple – pohled na chráničky pro kabely ve středové uličce.8.1.1998

oprava
Kaple – pohled na středovou uličku po zasypání kabelů v chráničkách a před pokládkou dlažby.

oprava
Kaple – pohled na středovou uličku po zasypání kabelů v chráničkách a před pokládkou dlažby.

oprava
Kaple – pohled na středovou uličku po zasypání kabelů v chráničkách a před pokládkou dlažby.

oprava
Kaple – chodba před vstupem do Kaple vpravo, vzadu vstup na schodiště do věže; výkopy připravené pro instalaci rozvodů vody a ústředního topení.

----------------------

oprava
Důchod, Erbovní sál, stav po demontáži rákosového stropu a po restaurátorského průzkumu, který objevil malby aliančního erbu Šternberků
(kříž nade dveřmi); místnost byla dříve využívána jako kasárna Lidových milicí.

oprava
Důchod, Erbovní sál, stav po demontáži rákosového stropu a po odbourání novodobých příček;
dřevěný trámový strop musel být podepřen a následně byl staticky zajištěn ocelovými nosníky umístěnými nad stropem.

oprava
Důchod, Erbovní sál, stav po částečné demontáži rákosového stropu a po odbourání novodobých příček.23.6.1998

oprava oprava
Restaurátorka při zlacení detailu postranního oltáře Růžencové madony.

oprava
Restaurátor při nanášení podkladní vrstvy (křídy) před nanesením polymentu (lepidla)
pro zlacení patky pilastru a sloupu postranního oltáře Růžencové madony.

oprava oprava
Restaurátor při zlacení hlavice pilastru a sloupu postranního oltáře Růžencové madony.
Restaurátor při nanášení podkladní vrstvy (polymentu) pro zlacení patky pilastru a sloupu postranního oltáře Růžencové madony.

oprava
Restaurátor při zlacení hlavice sloupu postranního oltáře Růžencové madony.

oprava
Restaurátor při zlacení hlavice sloupu postranního oltáře Růžencové madony - detail.

oprava
Restaurátor při zlacení hlavice sloupu postranního oltáře Růžencové madony - detail.

oprava
Kaple – hlavice pilastrů a sloupů po odstranění předcházejících neodborných zásahů (bronzování).

oprava oprava
Kaple – slaboproudé a silnoproudé rozvody v interiéru.

oprava
Důchod – vstupní místnost do Kaple, dnešní pokladna po odstranění nepůvodních omítek a bednění kanálů pro rozvody vody, tepla a elektřiny.26.6.1998

oprava
Kaple – celkový pohled na varhany před demontáží z lešení v prostoru Kaple.

oprava oprava
Kaple – detail ozdobných řezbářských prvků – palmet – na tělese varhan.

oprava oprava
Kaple – detail ozdobných řezbářských prvků na tělese varhan (nepůvodní píšťaly).
Kaple – nepůvodní manuál otočený čelem do lodě kostela.

oprava oprava
Kaple - tmavý obdélník, který byl nalezen na tělese varhan, signalizuje místo vstupu původních rejstříků i s jejich popisem (levá a pravá část).

oprava oprava
Kaple – nepůvodní manuál s odkrytým mechanicko-pneumatickým rozvodem přívodu vzduchu k píšťalám.
Kaple – část píšťal z varhan.

oprava
Kaple – nepůvodní manuál s odkrytým rozvodem přívodu vzduchu k píšťalám (olověné trubičky).

oprava oprava
Kaple – odborná demontáž varhan před následnou rekonstrukcí; demontáž nepůvodního manuálu otočeného směrem do lodi
(vidět je pneumaticko-mechanické ovládání přívodu vzduchu do píšťal).
Kaple – zástupce investora, pan Václav Klimeš při vyjímání starších, avšak nepůvodních píšťal z varhan ke začátku 19. stol.,
před následnou rekonstrukcí; dole je patrný tmavý obdélník signalizující místo vstupu původních rejstříků i s jejich popisem).

oprava oprava
Kaple – odborný pracovník památkového ústavu při vyjímání píšťal ze vzdušnice varhan před následnou rekonstrukcí.

oprava
Kaple - zbytky pneumatických rozvodů k ovládání píšťal varhan po demontáži.

oprava oprava
Kaple – odborný pracovník památkového ústavu při vyjímání píšťal ze vzdušnice varhan před následnou rekonstrukcí.
Kaple – odborný pracovník památkového ústavu při demontáži vyřezávaných detailů.

oprava oprava
Kaple – odborný pracovník památkového ústavu při demontáži vyřezávaných detailů.
Kaple – zástupce investora, pan Václav Klimeš při vyjímání starších, avšak nepůvodních píšťal z varhan ze začátku 19. stol.,
před následnou rekonstrukcí.

oprava oprava
Kaple – dřevěná konstrukce varhan po demontáži starších, avšak nepůvodních píšťal z varhan ze začátku 19. stol., před následnou rekonstrukcí.
Kaple – dřevěná konstrukce varhan, projektant rekonstrukce prohlíží původní části varhan (dole pneumatický rozvod přívodu vzduchu k píšťalám).

oprava oprava
Kaple – nápisy z různých etap oprav a ladění varhan (1938 a 1954)