Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 13. část (1998)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    12. část    14. část29.6.1998

oprava
Zrestaurované štukové sochy před odvozem do Muzea východních Čech k dočasné úschově.

oprava
Příprava již zrestaurovaných soch; zleva zaměstnanci Města Smiřice Jiří Laburda, Bohumír Starý a Václav Klimeš

oprava
Převoz již zrestaurovaných štukových soch do depozitáře Muzea východních Čech v Hradci Králové.

oprava
Převoz byl vyvolán potřebou vyklidit prostory Důchodu pro navazující rekonstrukci;
zleva Jiří Laburda, Jan Sklenka, Václav Gál, nahoře řidič Muzea a Václav Klimeš)

oprava
Převoz již zrestaurovaných štukových soch do depozitáře Muzea východních Čech v Hradci Králové.

oprava
Zleva Bohumír Starý, Václav Klimeš, Jiří Laburda a řidič MVČ a Václav Klimeš.

oprava
Zrestaurované štukové sochy před odvozem na korbě stěhovacího vozu.9.7.1998

oprava
Zlacení hlavic pilastru postranního oltáře Růžencové madony.

oprava
Zlacení hlavic pilastru postranního oltáře Růžencové madony.

oprava
Alianční erb rodu Paarů na postranní oltáři Sv. Jana Nepomuckého před restaurováním.

oprava
Pokládka izolační folie pro odvětrání podlahy zázemí Kaple (Důchodu).

oprava
Skladba terénu v prostoru dnešní pokladny Kaple (výkopy pro energokanál).15.7.1998

oprava oprava
Prostor chodby Důchodu pod schodištěm a průhled do místnosti s pokladnou a foye
Pohled z místnosti dnešní pokladny na výkopy do nástupní chodby pod schodištěm do 1. patra;
ve výkopu zástupce investora, Václav Klimeš při kontrole prací.

oprava
Prostor nástupní chodby pod schodištěm, průhled do místnosti dnešní pokladny, vlevo odkrytá původní dlažba.

oprava oprava
Energokanály v Důchodu - zázemí Kaple. + Energokanály v bývalé sakristii, dnešní šatny pro účinkující.

oprava oprava
Bývalý sklípek k černé kuchyni, dnes příruční sklad a rozvody tepla; ve výkopu byl nalezen mlýnský kámen
Detailní pohled na odkrytý mlýnský kámen.3. - 18.9.1998

oprava
Nalezený kanál sloužící k přívodu vody pro potřeby černé kuchyně.

oprava
Nalezený kanál sloužící k přívodu vody pro potřeby černé kuchyně; za obvodovou zdí je zcela zasypán.

oprava
Nalezený kanál sloužící k přívodu vody pro potřeby černé kuchyně - detail.

oprava
Nalezený kanál sloužící k přívodu vody pro potřeby černé kuchyně.

oprava oprava
Nalezený kanál sloužící k přívodu vody pro potřeby černé kuchyně.

oprava
Prostor dnešního foye Důchodu.

oprava
Prostor dnešního foye Důchodu s průhledem do černé kuchyně.

oprava
Prostor dnešní pokladny.

oprava oprava
Dnešní bufet po odstranění omítek.

oprava oprava
Dnešní bufet po odstranění omítek. + Sakristie po odstranění omítek.

------------------------------

oprava oprava
Dnešní Erbovní sál po odstranění rákosového stropu; nyní je trámový záklopový strop zrestaurován.

oprava
Půda nad Erbovním sálem po úpravě krovu a střechy.

oprava oprava
Dnešní Erbovní sál po odstranění rákosového stropu; nyní je trámový záklopový strop zrestaurován.

oprava
Dnešní Erbovní sál po odstranění rákosového stropu; nyní je trámový záklopový strop zrestaurován.21.9.1998

oprava
Důchod směrem ke Dvoraně, pod okny jsou nainstalovaná táhla pro stabilizaci budovy.

oprava oprava
Důchod – zazdívání táhel pro zpevnění budovy. + Rušení kanalizace, nad výkopem je patrné táhlo na zpevnění budovy.

oprava
Zeď důchodu směrem do nádvoří, pod okny jsou patrná táhla pro zpevnění budovy.

oprava
Táhla pod podlahou 1. patra Důchodu instalované pro stažení objektu.

oprava
Průhled přes místnost dnešní pokladny, dále černá kuchyň a foye; dole energokanál.

oprava oprava
Pan Bárta ml., štukatér, při čištění trhlin v záklencích oken (příprava na zatmelení).
Táhla pod podlahou 1. patra Důchodu instalované pro stažení objektu.7.10.1998

oprava
Energokanál – přívod tepla do objektu Důchodu.

oprava oprava
Energokanál – přívod tepla do objektu Důchodu. + Skladba terénu - navážka.

------------------------------

oprava oprava
Při obnově objevená původní černá kuchyně, vlevo dveře do dnešní pokladny, vpravo do foye. + Topeniště původní černé kuchyně.

oprava
Pohled z dnešního foye do bufetu.

oprava oprava
Prostor v přízemí spojovacího krčku, vyzdívka nových příček. + Prostor v přízemí spojovacího krčku.

oprava
Prostor v přízemí spojovacího krčku, vyzdívka nových příček.

oprava
Nově zbudované toalety v 1. patře (zázemí Erbovního sálu).

oprava
Prostor v přízemí spojovacího krčku, vyzdívka nových příček.

oprava
Nově opravený krov a střecha na objektu Důchodu.

oprava
Vynesení nosných trámů na nově zabudované U-profily.

oprava
Vynesení nosných trámů na nově zabudované U-profily.

oprava
Vynesení nosných trámů na nově zabudované U-profily.