Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 14. část (1998 - 1999)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    13. část    15. část12.10.1998

oprava oprava
Zlacení štukových rámů fresky. + Oprava omítek v zázemí Kaple.

oprava
Montáž rozvodů ústředního vytápění, svařování potrubí v dnešní pokladně; stav po odstranění omítek poškozených vzlínajícím vlhkem.

oprava oprava
Výhled z okna v prvním patře Důchodu, nyní Erbovní sál. + Stavební práce na opravách Důchodu – první patro.

oprava
Pohled z opravované pivovarské věže na Kapli a zámek.

oprava
Pohled z pivovarské věže při opravě její střechy a komínu.

oprava
Čerstvě objevená černá kuchyň v Důchodě vedle nynější pokladny.26.10.1998

oprava oprava
Stavební práce při opravě technického zázemí Kaple. + Rozvody ústředního vytápění v přízemí Důchodu.

oprava
Stavební úpravy v prostorách Důchodu, naposledy zde byly byty a kasárna Lidových milicí, nyní vstup z podesty do Výstavního sálu.

oprava oprava
Neidentifikované nápisy na omítkách v zázemí Kaple. + Jmenovka zřejmě tesaře, který v roce 1890 pracoval na opravě krovů.

oprava oprava
Nápis na zdi ve věži, zřejmě z r. 1746. SHI je napsáno obráceně, má být IHS, nevíme proč, WH jsou asi iniciály autora nápisu.
Stavební úpravy ve druhém podlaží Důchodu.

oprava
Stavební úpravy ve druhém podlaží Důchodu, vstup z Erbovního sálu k točitému schodišti.

oprava
Stavební úpravy přízemí Důchodu, v podlaze rozvody topení, elektro a vody, vlevo nové dveře do bufetu.listopad a prosinec 1998

oprava
Instalace elektrorozvodů v přízemí Důchodu

oprava oprava
Nové sanační omítky v přízemí Důchodu. + Vstup do Důchodu z nádvoří, vedle fortny.

oprava oprava
Vstup do Důchodu z nádvoří vedle fortny. + Hlavní točité schodiště.

oprava oprava
Nové sanační omítky v přízemí Důchodu. + Stavební úpravy přízemí Důchodu.5.11.1998

oprava
Stavební práce ve druhém podlaží, dnešní výstavní sál.

oprava
Stavební práce v druhém podlaží, dnešní výstavní sál. Vpravo nahoře je vidět postupné odstraňování nepůvodního podbití trámového stropu.

oprava oprava
Instalace ústředního topení v zázemí kaple. + Stavební práce ve druhém podlaží Důchodu, nyní WC.

oprava
Podesta nad schodištěm ve druhém podlaží Důchodu před Erbovním sálem vlevo a Výstavním sálem.

oprava
Půda důchodu, montáž ocelové konstrukce pro zavěšení trámového stropu Erbovního sálu.

oprava
Půda důchodu, montáž ocelové konstrukce pro zavěšení trámového stropu Erbovního sálu, uprostřed komín.

oprava
Opravy a zpevňování krovů Důchodu.

oprava oprava
Pohled na zámek a spojovací krček v popředí strom – Nahovětvec dvoudomý- Gymnocladus dioica, původem ze Severní Ameriky.
Opravená střech a krov Důchodu, uprostřed komín černé kuchyně.

oprava
Příprava trubek k instalaci rozvodů vody.

oprava
Kamenná deska s erby nalezená v Důchodu.

oprava oprava
Byt vrátného ve fortně. + Byt vrátného ve fortně, původní kachlová kamna.1998

oprava
Betonování podlahy v dnešním bufetu.

oprava
Důchod,shoz pro vybourávaný materiál, ocelové U profily ke stažení Důchodu, připravené k zazdění.

oprava
Instalace ocelových U profilů sloužících jako opora táhla pro příčné stažení budovy Důchodu.

oprava
Demontáž dřevěného zábradlí u varhan, před restaurováním.7.4.1999

oprava
Zvon Egidius (sv. Jiljí) o hmotnosti 1400 kg, byl ulit kutnohorským zvonařem Jakubem Ptáčkem roku 1590,
jediný zvon který se dochoval ve věži, původně byl na kostele ve vsi Ples, zbořené za účelem výstavby pevnosti Josefov.

oprava
Pohled z věže na ještě neopravenou část střechy směrem k pivovaru.

oprava
Pohled z věže na nádvoří a bývalý pivovar.

oprava
Vyčištěný prostor před Důchodem před rekonstrukcí.

oprava
Vyčištěný prostor před Důchodem a sušicí věží pivovaru, před rekonstrukcí.9.4.1999

oprava oprava
Rozvody ústředního topení ve druhém nadzemním podlaží Důchodu. + Stavební práce na Důchodu, hlavní schodiště k Erbovnímu sálu.

oprava
Důchod, stav při vyklízení bytů.

oprava
Stavební práce na Důchodu, vybourávání nepůvodních příček a dalších vestaveb, toto byla koupena u bytu.

oprava
Stavební práce na Důchodu, dnešní Výstavní sál.

oprava
Stavební práce na Důchodu, dnešní Erbovní sál po vybourání novodobých vestaveb a odstranění novodobého rákosového stropu,
jsou již osazeny nové pískovcové zárubně dveří.

oprava oprava
Stavební práce na Důchodu, dnešní Erbovní sál, restaurátorský průzkum omítek, nade dveřmi, osazenými novými obrubami, alianční erb Šternberků.
Původní přikládací dvířka do kamen z chodby ve druhém nadzemním podlaží

oprava
Půda na Důchodu, před opravou.

oprava oprava
Stavební práce v přízemí Důchodu. + Stavební práce v přízemí Důchodu.

oprava
Stavební práce v přízemí Důchodu (prostor foyer), dveře do chodby ke Kapli.

oprava
Stavební práce v přízemí Důchodu.

oprava oprava
Stavební práce v přízemí Důchodu, nově osazené kamenné zárubně dveří. + Stavební práce v přízemí Důchodu.

oprava
Pivovar a jižní část ještě neopraveného Důchodu.