Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 15. část (1999 - 2000)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    14. část    16. část5. - 25.8.1999

oprava
Kamenná výlevka objevená ve zdi při stavebních pracích na tzv. Důchodu.

oprava
Kamenná výlevka objevená ve zdi při stavebních pracích na tzv. Důchodu.

oprava
Krovy střechy tzv. Důchodu.

oprava
Krovy střechy tzv. Důchodu, křížem jsou označeny poškozené části určené k výměně.

oprava oprava
Krovy střechy tzv. Důchodu. + Půda nad pivovarem, v horní části zbytky původní pivovarské technologie.

oprava
Krovy střechy tzv. Důchodu, záseky v krovu jsou zbytky po ověřování stavu trámu, křížem jsou označeny poškozené části určené k výměně.

oprava
Krovy střechy tzv. Důchodu, záseky v krovu jsou zbytky po ověřování stavu trámu, křížem jsou označeny poškozené části určené k výměně.

oprava oprava
Přízemí tzv. Důchodu

oprava oprava
Areál zámeckého parku, zbytky vyzdění původního obranného příkopu kolem zámku objevené při výkopu kanalizace;
na snímku vlevo p. František Malý při průzkumu kamenného zdiva.

oprava
Areál zámeckého parku, zbytky vyzdění původního obranného příkopu kolem zámku objevené při výkopu kanalizace.

oprava
Areál zámeckého parku, stará kanalizační stoka.

oprava
Areál zámeckého parku, zbytky vyzdění původního obranného příkopu kolem zámku objevené při výkopu kanalizace.

oprava oprava
Areál zámeckého parku, stará kanalizační stoka. + Nároží zámku – prostor nálezu staré kanalizační stoky.

oprava oprava
Areál zámku – výkop pro pokládku vodovodu pro byty v bývalé jízdárně, v pozadí tzv. Kaplanka

oprava oprava
Dveře v budově zámku.

oprava
Strop malého sálu v budově zámku.

oprava
Strop malého sálu v budově zámku - detail štukové výzdoby.

oprava
Strop malého sálu v budově zámku - detail štukové výzdoby.

oprava
Erb osazený v průjezdu zámku.5.9.1999

oprava
Důchod – oprava krovů a výměna střešní krytiny.

oprava oprava
Důchod – oprava krovů a výměna střešní krytiny (pohled z půdního prostoru).

oprava
Důchod – oprava krovů a výměna střešní krytiny (pohled z půdního prostoru).

oprava
Důchod – oprava krovů a komínu a výměna střešní krytiny (včetně lešení).14.10.1999

oprava
Důchod – půdní prostor nad Erbovním sálem, v dolní části osazené traverzy pro vynesení trámového stropu v Erbovním sále.

oprava
Důchod – oprava krovů.

oprava
Důchod, nyní Erbovní sál, vlevo vzadu vchod do Kaple (stav po sejmutí rákosového podhledu).

oprava
Důchod, nyní Erbovní sál, stav před vybouráním nepůvodních vestaveb.

oprava
Důchod, původní trámový strop, místy přetřen vápenným nátěrem.

oprava
Důchod, původní trámový strop, stav po sejmutí prken z rákosového podhledu (pohled z Erbovního sálu do výstavního prostoru).26.10.1999

oprava oprava
Důchod, instalace okapových žlabů

oprava
Důchod, čištění trámového stropu v Erbovním sále.

oprava
Důchod, demontáž záklopu stropu nad Erbovním sálem.

oprava
Důchod, oprava střechy.

oprava oprava
Důchod, oprava střechy – pohled od pivovaru. + Důchod a pivovar - oprava střechy.4.2.2000

oprava
Pivovar se sušící věží – pohled ze zadního dvora s bednárnou.

oprava
Pivovar se sušící věží – pohled ze zadního dvora s bednárnou.

oprava
Důchod a pivovarská věž – pohled od továrny Danisco, na fasádě jsou patrné stopy po nepůvodních přístavbách.

oprava
Důchod a pivovarská věž – pohled od továrny Danisco, na fasádě jsou patrné stopy po nepůvodních přístavbách.

oprava
Roh pivovaru a Důchodu před opravou fasády.

oprava
Pivovar před opravou střechy.

oprava
Zámecký areál, v patře byty, v přízemí pivovarské sklepy.

oprava
Budovy areálu zámku s byty, průjezd do zadního dvora k bednárně.

oprava
Areál zámku, hospodářské objekty.