Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 16. část (2000 - 2001)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    15. část    17. část3.8.2000

oprava
Důchod, zednické práce v nynějším erbovním sále.

oprava oprava
Důchod, instalace nových elektrorozvodů v nynějším erbovním sále. +
Důchod, erbovní sál, druhé nadzemní podlaží, vstup do věže a Kaple.

oprava oprava
Důchod, erbovní sál, osazování nových oken. + Důchod, rozvodna ústředního topení.

oprava
Půda nad bývalým pivovarem.

oprava oprava
Bývalý pivovar, nástavba před opravou. + Důchod, nová okna.31.8.2000

oprava
Půda bývalého pivovaru, původní rezervoár na vodu.

oprava
Půda bývalého pivovaru, zbytky pivovarské technologie, část čističky, v zadní části je viditelná část transmise.

oprava
Půda bývalého pivovaru, zbytky technologie pro výrobu obilného šrotu s příměsí penicilínu.
(v objektu byla umístěna za minulého režimu mísírna krmiv - pozn. P.)

oprava
Půda bývalého pivovaru, zbytky technologie pro výrobu obilného šrotu s příměsí penicilínu.

oprava
Půda bývalého pivovaru, zbytky technologie pro výrobu obilného šrotu s příměsí penicilínu.

oprava oprava
Půda nad bývalým pivovarem, kontrola únosnosti krovů. +
Půda bývalého pivovaru, zbytky technologie pro výrobu obilného šrotu s příměsí penicilínu.

oprava
Půda bývalého pivovaru, v horní části zbytky transmise.

oprava
Půda bývalého pivovaru, šachta pro nákladní výtah.

oprava
Půda bývalého pivovaru, zbytky technologie.5.12.2000

oprava
Zadní pohled na pivovar se zbytkem bednárny a kotelny; již opravená střecha sušící věže a pivovaru.

oprava
Pohled na pivovar s opravenou střechou a nástavbou.

oprava
Půda bývalého pivovaru, klec nákladního výtahu, v horní části transmise.

oprava
Půda bývalého pivovaru, již opravený krov a střecha.

oprava
Horní pohled na provizorně zakrytou porušenou střechu bývalé stáčírny.

oprava
Půda bývalého pivovaru s opraveným krovem a střechou, žebřík do horního patra půdy.

oprava oprava
Půda bývalého pivovaru s opraveným krovem. + Důchod, hlavní vstup do foyeru před vstupem do pokladny Kaple.

oprava
Důchod, dveře z foyeru na schodiště do druhého nadzemního podlaží.

oprava
Kaple, rozebraná spodní část (tumby) hlavního oltáře před odvozem do restaurátorské dílny.

oprava
Kaple, vrchní část oltáře Sv. Jana Nepomuckého s erbem Paarů po restaurování.

oprava
Kaple, restaurovaný oltář Sv. Jana Nepomuckého ve stavu před restaurováním erbu Paarů.

oprava
Kaple, tympanon oltáře Sv. Jana Nepomuckého; stav před restaurováním erbu Paarů.

oprava
Kaple, lešení, instalace osvětlení, vpravo otvor po šternberské hvězdě na vrcholu hlavního oltáře.

oprava
Kaple, nově naistalovaný mechanismus otevírání okna.17.7.2001

oprava
Kaple, demontáž lešení pracovníky Městského úřadu, vpravo B. Starý, vlevo Z. Kouba.

oprava oprava
Kaple, demontáž lešení pracovníky Městského úřadu.

oprava
Kaple, demontáž lešení pracovníky Městského úřadu, zleva L. Federsel, A. Kundrt, B. Starý a Z. Kouba.

oprava
Kaple, demontáž lešení pracovníky Městského úřadu.

oprava
Kaple, demontáž podlahy lešení, B. Starý.

oprava
Nově položená střecha na bývalé stáčírně, vpravo zeď bývalého pivovaru.

oprava
Nově položená střecha na bývalé stáčírně, vlevo pivovar, v pozadí stříška kotelny.

oprava
Střecha bývalé pivovarské kotelny navazující na vlastní pivovar.srpen 2001

oprava
Kaple, částečně demontované lešení.

oprava
Kaple, pohled na klenbu ve stavu po částečně demontovaném lešení.

oprava
Kaple, pohled od varhan na klenbu ve stavu po částečně demontovaném lešení.27.9.2001

oprava oprava
Kaple, zabedněný hlavní vstup po dovozu vstupních dveří do restaurátorských dílen. +
Kaple, oltář Sv. Blažeje před zpětnou instalací výzdoby (po restaurování).

oprava
Kaple, socha zemských patronů, vlevo Sv. Václav, vpravo Sv. Vít, v pozadí Sv. Ludmila; stav před zpětným osazením na oltáře.

oprava
Kaple, sochy světců z postranních oltářů; stav před zpětným osazením.

oprava
Kaple, pohled od vstupních dveří na zbytek lešení u apsidy.

oprava
Kaple, pohled z balkónu do hlavní lodi před dokončením podlahy a restaurované sochy před jejich zpětnou instalací na oltáře.

oprava
Kaple, pohled na kůr po demontáži varhan.1.10.2001

oprava
Opravená věž Kaple, vlevo před objektem Důchodu je vyhrazen stavební dvůr prováděcích stavebních firem.

oprava
Pohled z bývalé zákristie do prostoru předsíně Kaple.

oprava
Kaple, pohled do předsíně přes mramorové ostění dveří.

oprava
Kaple, vlevo hlavní schodiště na věž, vpravo vstup do panské oratoře.

oprava
Kaple, vpravo postranní schodiště na první balkón, vzadu dveře do panské oratoře.

oprava oprava
Kaple, kůr, rozebrané zábradlí z důvodů restaurování. +
Vstupní fortna do zámeckého areálu, dveře do prostoru vrátnice pod věží.27.11.2001

oprava
Kaple, kameník p. Schreiber při dokončování opravy kamenné podlahy.

oprava oprava
Kaple, instalace kamenných desek do podlahy. + Kaple, kameník p. Schreiber při dokončování opravy kamenné podlahy.

oprava
Kaple, kamenická firma p. Schreibera při dokončování opravy kamenné podlahy.

oprava
Kaple, kamenická firma p. Schreibera při dokončování opravy kamenné podlahy, pohled z pravého balkónu.

oprava
Kaple, pohled z balkónu do hlavní lodi na zbytek lešení před apsidou.27.11.2001

oprava
Kaple, hlavní loď, vlevo vstup, vpravo rozebraný oltář Sv. Blažeje, vzadu vstup z Důchodu.