Smiřice - renovace areálu zámku a kostela - 17. část (2002)

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Popis fotografií Václav Klimeš.

Zpět na hlavní stránku    Další stránky o areálu    16. část    Slavnostní otevření kostela27.2.2002 - kotelna pivovaru

oprava
Pivovarská sušící věž přízemí s dochovaným původním topeništěm a nashromážděnými odpadky po posledních nájemnících.

oprava
Detail topeniště v sušící věži pivovaru.

oprava oprava
Bývalý pivovar, sušící věž.

oprava oprava
Pivovarská sušící věž přízemí s dochovaným původním topeništěm a nashromážděnými odpadky po posledních nájemnících.
Detail topeniště v sušící věži pivovaru.16. - 17.4.2002

oprava
Důchod, prostor bufetu, dokončování truhlářských prací p. Hendrichem.

oprava
Důchod, prostor bufetu, dokončování truhlářských prací p. Hendrichem a p. Plškem.

oprava
Důchod, osazování kamenných desek na obvodové zdi pokladny.

oprava
Kaple, hlavní loď, instalace nových podkladních trámků pod lavice.

oprava
Kaple, hlavní loď, instalace nových podkladních trámků pod lavice.

oprava
Kaple, hlavní loď, montáž zrestaurovaných lavic.

oprava
Kaple, hlavní loď, montáž zrestaurovaných lavic.

oprava
Kaple, hlavní loď, montáž zrestaurovaných lavic.

oprava oprava
Kaple, instalace restaurovaného sousoší Boha Otce na tympanon hlavního oltáře.
Kaple, apsida, instalace restaurované šternberské hvězdy nad hlavním oltářem.

oprava
Kaple, leštění zlacených částí andělských křídel achátem.4. - 7.5.2002

oprava
Kaple, freska nad apsidou od J.J. Steinfelse, Bůh Otec a stvoření světa.

oprava
Kaple, rozebírání lešení před apsidou.

oprava
Kaple, rozebírání lešení před apsidou.

oprava
Kaple, osazovaní restaurovaného zábradlí u varhan.

oprava
Kaple, osazovaní restaurovaného zábradlí u varhan.

oprava
Kaple, instalace hlavního oltářního obrazu Klanění tří králů od Petra Brandla.

oprava oprava
Kaple, instalace hlavního oltářního obrazu Klanění tří králů od Petra Brandla.

oprava
Důchod, výmalba klenby bufetu.

oprava
Důchod, výmalba klenby bufetu.

oprava
Důchod, prostor pokladny před instalací obslužného pultu.

oprava
Důchod, bufet, úklidové před otevřením, vlevo V. Kvapilová, vpravo S. Klimešová.

oprava
Kaple, kontrola dokončovacích prací v interiéru, za investora V. Klimeš.

oprava
Kaple, osazování sochy Sv. Jáchyma na hlavní oltář.

oprava oprava
Kaple, demontáž lešení u hlavního oltáře pracovníka Městského úřadu. + Kaple, instalace tumby hlavního oltáře.oprava
Kaple, výsledek obnovy – hlavní oltář.

Slavnostní otevření kostela
Další práce už nefotografoval pan Prostředník

kostel Smiřice
Věžní hodiny 18.9.2010.

kostel Smiřice
Věž se v roce 2011 natírá. M. Volák fotil 5.10.
Překvapivě se natírají také pískovcové ozdoby na věži. Někomu se to nelíbí.
Vyžádali si to ale památkáři, kdyby se to tak nenatřelo, nedostali by ve Smiřicích dotaci.

kostel Smiřice kostel Smiřice
Před natíráním kostela je potřeba stěny očistit. Foto Mir. Volák 14.10.2011

kostel Smiřice kostel Smiřice
Z tohoto lešení jsem fotografoval hodiny na fotce nahoře. 8.9.2010 + 16.9.2011 pan Volák vyfotil natírání věže.

kostel Smiřice
Restaurace plastiky nad dveřmi původního vchodu. Vladimír Sladký fotil 8.7.2014.

kostel Smiřice kostel Smiřice
Pokračování práce v roce 2014. (28.9. a 10.10.)Okapní drak

chrlič vody drak
V hasičské zbrojnici mi ukázali chrlič, původně prý umístěný na kostele.
Na kostele však nechybějí. Chrlič prý byl nalezen na poli a tak ho uschovali. 11.10.2005

chrlič vody
Instalovaný chrlič je jiný. Foto. Vl. Sladký v listopadu 2014.kostel Smiřice
Sjednocování barvy fasády pracovníkem vlevo a oprava střechy 4.6.2015

kostel Smiřice
Po vyčištění šindelů byla střecha nastříkána. 30.9.2017

kostel Smiřice
Dne 30.9.2017 fotografie pořídil Vladimír Sladký.