Smiřice - rekonstrukce mostu přes Mlýnský náhon 2018

Opravuje se silnice přes město, proto i tento most.      Za fotky děkuji Miroslavu Volákovi.

Zpět na hlavní stránku     oprava silnice     Popis Palackého ulicev Zemanově ulici
Pan Volák vyfotil přípravy na opravu silnice 15.12.2014.
Fotograf upřesnil: ,,v minulých týdnech běhali kolem hlavní ulice (ulic - Palackého, Zemanova, Hankova),
pracovníci GON, kteří proměřovali "staveniště". Několikrát prohlíželi i most (i zdola)"průtah
Vedle mostu nad Mlýnským náhonem byla vytvořena lávka pro provizorní inženýrské sítě. Foto Miroslav Volák 16.8.2018.

průtah průtah
Prostor mostu opravuje firma Mados - Mosty a dopravní stavby z Kostelce nad Orlicí. Foto M. Volák 20.8.2018

průtah
Zábradlí bývalého mostu je pryč. 20.8.2018

průtah
V betonových segmentech v zemi přitéka odzadu Mlýnský náhon. 21.8.2018

průtah
Doufám, že jednou bude takové pracovní nasazení na stavbě dálnice u Holohlav. 21.8.2018

průtah
Rozbíjení vrchní betonové desky. 22.8.2018

průtah
Detail síly povrchové vrstvy betonu a šíře nosníků.22.8.2018

průtah
Ještě, že máme mechanizaci. 22.8.2018

průtah
Nosník mostu. 23.8.2018

průtah
Jedna část je pryč. 23.8.2018

průtah
Mlýnský náhon. 24.8.2018

průtah
Nosníky jsou rozbíjeny na místě. 28.8.2018