Smiřice - rekonstrukce mostu přes Mlýnský náhon 2018 - 1. část

Opravuje se silnice přes město, proto i tento most.      Za fotky děkuji Miroslavu Volákovi.

Zpět na hlavní stránku     oprava silnice     pokračování práce     Popis Palackého ulicev Zemanově ulici
Pan Volák vyfotil přípravy na opravu silnice 15.12.2014.
Fotograf upřesnil: ,,v minulých týdnech běhali kolem hlavní ulice (ulic - Palackého, Zemanova, Hankova),
pracovníci GON, kteří proměřovali "staveniště". Několikrát prohlíželi i most (i zdola)"průtah
Vedle mostu nad Mlýnským náhonem byla vytvořena lávka pro provizorní inženýrské sítě. Foto Miroslav Volák 16.8.2018.

průtah průtah
Prostor mostu opravuje firma Mados - Mosty a dopravní stavby z Kostelce nad Orlicí. Foto M. Volák 20.8.2018

průtah
Zábradlí bývalého mostu je pryč. 20.8.2018

průtah
V betonových segmentech v zemi přitéka odzadu Mlýnský náhon. 21.8.2018

průtah
Doufám, že jednou bude takové pracovní nasazení na stavbě dálnice u Holohlav. 21.8.2018

průtah
Rozbíjení vrchní betonové desky. 22.8.2018

průtah
Detail síly povrchové vrstvy betonu a šíře nosníků.22.8.2018

průtah
Ještě, že máme mechanizaci. 22.8.2018

průtah
Nosník mostu. 23.8.2018

průtah
Jedna část je pryč. 23.8.2018

průtah
Mlýnský náhon. 24.8.2018

průtah
Nosníky jsou rozbíjeny na místě. 28.8.2018

průtah
11.9.2018

průtah
11.9.2018

průtah
Rozbíjení velkých kamenů na drobnější. 19.9.2018

průtah průtah
Červeně: "spodek základů (239,85)". 28.9.2018

průtah
Vrtání děr. 1.10.2018

průtah
Ryby musely proplavat temným tunelem. 6.10.2018

průtah
Převozní podoba vrtačky. 6.10.2018

průtah
První beton je na místě. 18.10.2018

průtah
Armatura do základů. 4.11.2018

průtah
Trubkami se beton dostane až z Jedličkovy ulice na potřebné místo. 26.11.2018

průtah
Jedna strana základů mostu - druhá strana letos hotová asi nebude. 26.11.2018

průtah
Stav dne 26.11.2018. Navazující silnice je skoro hotová, ale protože základy mostu by vycházely do kanalizace,
musí se předělat projekt. Oprava se protáhne až do jara příštího roku, tím samozřejmě i objížky.

most
Práce na přeložce kanalizace. 20.2.2019

průtah průtah
Kanalizace se vyhnula základům nového mostu. 23.2.2019