Smiřice - rekonstrukce průtahu městem 2. etapa r. 2019

Na stránku většinou fotografuje Miroslav Volák. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku     oprava mostu přes Mlýnský náhon     1. etapa prací     popis Palackého uliceZ webových stránek města Smiřice 29.8.2019:

Aktuálně k rekonstrukci hlavního tahu městem
   V současné době je most přes Mlýnský náhon prakticky dokončen. Prostor mostu bude ještě sice označen „Projíždíte stavbou“, ale místní osobní doprava a dopravní obsluha místních služeb může po mostě projíždět.
   Dokončení mostu bylo podmínkou pro zahájení další letošní etapy rekonstrukce průtahu. Ta bude zahájena 4.9.2019. V jejím důsledku bude uzavřena křižovatka Palackého–Jiráskova. Objízdná trasa bude svedena do ulice Jedličkova. S ohledem na zúžený šířkový profil této komunikace je nutné dbát zvýšené opatrnosti a být ohleduplný.
   Konec letošní etapy bude u městského úřadu. Křižovatka Palackého–Mlýnská bude po celou dobu průjezdná. Akce by měla být dokončena počátkem prosince letošního roku.
   Parkoviště u prodejny potravin U Brožů bude od 4.9.2019 do konce realizace stavby uzavřeno.
   Ulice Komenského, která bude směrem do Palackého neprůjezdná, bude zprůjezdněna provizorním sjezdem směrem ke školnímu hřišti. Po dokončení letošní etapy rekonstrukce průtahu a zprůjezdnění křižovatky Komenského–Palackého bude tento provizorní sjezd odstraněn.
   V prostoru křižovatky Ed. Karla – Palackého bude v průběhu stavby zřízeno místo pro přecházení.
   Volná parkovací kapacita pro obyvatele podél rekonstruovaného úseku se nabízí v areálu zámku. Prostor je pod dohledem kamer.
   Bc. Luboš Tuzar, starosta města
průtah
Hasiči opravují omylem překopnutou trubku plynu. Foto Ladislava Reichová 9.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 9.10.2019.

průtah
Zasahuje Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Foto Ladislava Reichová 9.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 7.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 7.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 7.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 7.10.2019.

průtah
27.9.2019

průtah
22.9.2019

průtah
Pohled směrem ke kostelu 18.9.2019.

průtah
18.9.2019.

průtah
U zdravotního střediska 18.9.2019.

průtah
15.9.2019

průtah
Pohled k nádraží s velkoprodejnou uprostřed. 15.9.2019

průtah
12.9.2019

průtah
Hloubka výkopu. 12.9.2019

průtah
11.9.2019

průtah
Nejen na cestě se pracuje. 9.9.2019

průtah
:-) 9.9.2019

průtah
9.9.2019

průtah
8.9.2019

průtah
5.9.2019

průtah
Z budovy Městského úřadu vzadu byly pořízeny fotky dole. 5.9.2019

průtah
Pohled do centra města. Foto pí. Reichová 5.9.2019

průtah
Firma Danisco si musela zřídit provizorní příjezd. Foto pí. Reichová 5.9.2019