Smiřice - rekonstrukce průtahu městem 2. etapa r. 2019

Na stránku také fotografoval Miroslav Volák. Děkuji.

Zpět na hlavní stránku     oprava mostu přes Mlýnský náhon     1. etapa prací     popis Palackého uliceZ webových stránek města Smiřice 29.8.2019:

Aktuálně k rekonstrukci hlavního tahu městem
   V současné době je most přes Mlýnský náhon prakticky dokončen. Prostor mostu bude ještě sice označen „Projíždíte stavbou“, ale místní osobní doprava a dopravní obsluha místních služeb může po mostě projíždět.
   Dokončení mostu bylo podmínkou pro zahájení další letošní etapy rekonstrukce průtahu. Ta bude zahájena 4.9.2019. V jejím důsledku bude uzavřena křižovatka Palackého–Jiráskova. Objízdná trasa bude svedena do ulice Jedličkova. S ohledem na zúžený šířkový profil této komunikace je nutné dbát zvýšené opatrnosti a být ohleduplný.
   Konec letošní etapy bude u městského úřadu. Křižovatka Palackého–Mlýnská bude po celou dobu průjezdná. Akce by měla být dokončena počátkem prosince letošního roku.
   Parkoviště u prodejny potravin U Brožů bude od 4.9.2019 do konce realizace stavby uzavřeno.
   Ulice Komenského, která bude směrem do Palackého neprůjezdná, bude zprůjezdněna provizorním sjezdem směrem ke školnímu hřišti. Po dokončení letošní etapy rekonstrukce průtahu a zprůjezdnění křižovatky Komenského–Palackého bude tento provizorní sjezd odstraněn.
   V prostoru křižovatky Ed. Karla – Palackého bude v průběhu stavby zřízeno místo pro přecházení.
   Volná parkovací kapacita pro obyvatele podél rekonstruovaného úseku se nabízí v areálu zámku. Prostor je pod dohledem kamer.
   Bc. Luboš Tuzar, starosta města
průtah
5.9.2019

průtah
Z budovy Městského úřadu vzadu byly pořízeny fotky dole. 5.9.2019

průtah
Pohled do centra města. Foto pí. Reichová 5.9.2019

průtah
Firma Danisco si musela zřídit provizorní příjezd. Foto pí. Reichová 5.9.2019

průtah
8.9.2019

průtah
Nejen na cestě se pracuje. 9.9.2019

průtah
:-) 9.9.2019

průtah
9.9.2019

průtah
11.9.2019

průtah
12.9.2019

průtah
Hloubka výkopu. 12.9.2019

průtah
15.9.2019

průtah
Pohled k nádraží s velkoprodejnou uprostřed. 15.9.2019

průtah
Pohled směrem ke kostelu 18.9.2019.

průtah
18.9.2019.

průtah
U zdravotního střediska 18.9.2019.

průtah
22.9.2019

průtah
27.9.2019

průtah
Foto Ladislava Reichová 7.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 7.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 7.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 7.10.2019.

průtah
Hasiči opravují omylem překopnutou trubku plynu. Foto Ladislava Reichová 9.10.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 9.10.2019.

průtah
Zasahuje Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Foto Ladislava Reichová 9.10.2019.

průtah
19.10.2019

průtah
19.10.2019

průtah
19.10.2019

průtah
U budovy potravin je nový výklenek. 22.10.2019

průtah
22.10.2019

průtah
27.10.2019

průtah
27.10.2019

průtah
27.10.2019

průtah
Nové stání vzniklo také před bytovým domem. 27.10.2019

průtah
Na křižovatce je také nové stání (nebo sedění ?) :-) 27.10.2019

průtah
28.10.2019

průtah
28.10.2019

průtah
Nová parkovací plocha u velkoprodejny. 1.11.2019

průtah
Načas uzavřený průchod do ulice Eduarda Karla. 1.11.2019

průtah
Další nová parkovací plocha naproti zdravotnímu středisku. 1.11.2019

průtah
Druhá izolace. 1.11.2019

průtah
Blízko smiřického úřadu je také nová parkovací plocha. 1.11.2019

průtah
1.11.2019

průtah
Úpravy Palackého ulice fotografovala 5.11.2019 L. Reichová z věže kostela.
Kliknutím se obrázek zvětší.

průtah
U smiřického měst. úřadu. 7.11.2019

průtah
Špatně se pracuje v celodenním dešti. 12.11.2019

průtah
U Městského úřadu 12.11.2019

průtah
Předešlého dne pracovníci položili první vrstvu. 14.11.2019

průtah
14.11.2019

průtah
Vrstva asfaltu ještě není po celé ploše nového úseku. 14.11.2019

průtah
Ve 13. hod. je celý opravovaný úsek oboustranně hotový první vrstvou. 18.11.2019

průtah
Foto Ladislava Reichová 18.11.2019.

průtah
Foto Ladislava Reichová 18.11.2019.

průtah
8. hod. 18.11.2019

průtah
18.11.2019

průtah
Druhý den byla hotová druhá vrstva asfaltové hmoty. 19.11.2019

průtah
Starosta města Luboš Tuzar se stavbyvedoucím. 20.11.2019

průtah
Vjezdy křižovatek přišly na řadu až druhý den. 20.11.2019

průtah
Poslední vrstvu vozovky zhotovili 20.11.2019.

průtah
22.11.2019

průtah
Pohled od Náměstí Míru. 22.11.2019

průtah
Instaluje se vánoční výzdoba. 22.11.2019

průtah
29.11.2019

průtah
29.11.2019

průtah
29.11.2019

průtah
29.11.2019

průtah
29.11.2019

průtah
29.11.2019

průtah
Dodělávají se chodníky a okolí. Cesta prý bude otevřená dvacátého prosince. 10.12.2019
Kliknutím se obrázek zvětší.

průtah
Ráno 11.12.2019 začali pracovníci stříkat vozovku.

průtah
11.12.2019

průtah
Večer bylo dopravní značení hotové. 11.12.2019Otevřený průjezd městem

průtah
U Městského úřadu Smiřice. 20.12.2019.
Kliknutím se obrázek zvětší.

průtah
Nově vytvořené místo pro autobusovou zastávku. 20.12.2019

průtah
Nová parkovací místa naproti zdravotnímu středisku. Místo vedle se musí ještě upravit. 20.12.2019

průtah
Křižovatka u velkoprodejny v centru. 20.12.2019

průtah
Vedle velkoprodejny jsou nově vytvořená parkovací místa s přístupem pro vozíčkáře. 20.12.2019

průtah
Oprava mostu (v místě zábradlí) se protáhla a Smiřice měly o rok déle problémy s dopravou. 20.12.2019

průtah
Pohled do centra. 20.12.2019