Smiřice - písníky v okolí

Zpět na hlavní stránkuLabe

písníky
Staré řečiště Labe vedlo Smiřicemi, zde jsou vidět místa dnešního malého stadionu.

písníky
Velké nánosy písku přinesené vodou těžila betonárka Bozner. Vpravo jsou vidět lávky po kterých byl písek ručně odvážen.
--- Na této stránce --- jsou další fotografie

písníky
Těžba písku na Labi.

písníky
Detail plovoucího bagru.


První a druhý písník

písníky
První písník je dnes zasypaný. Jako druhý se používal písník vpravo, vlevo leží vodní plocha třetího písníku ( Obora ),
Za zarostlým tokem Labe, který protéká doprava k Hradci Králové, je rovina. Terén se zvedá až u kraje lesíku uprostřed před Čibuzí.
Až sem se při povodních rozlévalo staré Labe. Proto ty velké zásoby písku.
Holohlavy od Smiřic odděluje cesta do Černožic směřující doleva ( před stadionem a čtyřmi dvojdomky ).

písníky
Místa kde se rozkládal první písník.
Po vytěžení byl tento písník postupmě zasypán odpadem z Hradce Králové. Dokonce jsme viděli odpady i z nemocnice
( dnes by to byl nebezpečný odpad.). Je tu džungle stromů a dalších rostlin. Zemědělské plodiny se zde totiž nesmí pěstovat,
pro nebezpečí kontaminace nebezpečnými látkami !!!

písníky
Druhý písník. Celkový pohled na plochu nádrže - klikni na obrázek.

písníky písníky
Vlevo cestička od silnice k písáku.

písníky písníky
Na západním břehu je oplocená část – není volně přístupná – zde je to vcelku udržované a bývá tam někdy vidět „nějaké rekreanty“

chatička vyhořela
Pan Volák vyfotil stejnou chatku, z obrázku vpravo nahoře, již vyhořelou dne 25.9.2011.

písníky
Fotografie písníku pořídil Miroslav Volák dne 29.6.2010.


Třetí písník - Biocentrum Obora

písníky
Biocentrum Obora je popsáno na jiné stránce - klikni na obrázek.


Nejnovější čtvrtý písník

písníky
Při budování cesty k novému písníku bylo objeveno archeologické naleziště, jak můžete vidět --- na této stránce ---
Vpravo vzadu jsou vidět konstrukce písníku.

Výstavba technologické linky pískovny ve Smiřicích
   Firma Strojírny Podzimek s.r.o. vyhrála ve výběrovém řízení zakázku „výstavby technologie pískovny“ ve Smiřicích u Hradce Králové a zároveň byla generálním dodavatelem celé stavby.
   Investorem a majitelem této pískovny je firma Holcim (Česko) a.s..
   Toto zařízení slouží pro vytřídění požadovaných frakcí písků a kameniva z těžené suroviny plovoucím korečkovým bagrem z jezera.
   Technologická zařízení třídiče, drtič, pračka kameniva, dehydrátor a čerpadla na 500 m3/hod byly pořízeny od firmy Metso minerals. Výrobu ocelových konstrukcí, pásových dopravníků, dopravních skluzů vyložených otěruvzdornou gumou zajišťovala firma Strojírny Podzimek. Tato stavba byla stavbou na zelené louce.
   Třídění jednotlivých požadovaných frakcí je prováděno na dvou třídících strojích. Jako primární třídící stroj je nasazen sprchovaný vibrační třídič CVB 2661 o rozměrech šířky 2600 mm a délce 6100 mm s třemi třídícími plochami. Tento třídič roztřídí vstupní surovinu na čtyři frakce a to 0-4 mm, 4-32 mm, která dále putuje do pračky kameniva typu 2/6022/70, 32-70 mm a odstraní jílové hroudy z těžené suroviny.
   Jako finální třídič je nasazen sprchovaný vibrační třídič CVB 2050 o rozměrech šířky 2000 mm a délce 5000 mm s třemi třídícími plochami. Tento třídič roztřídí vypranou frakci 4-32 mm v nožové pračce na čtyři finální frakce a to 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, které jsou skládkovány na hromadách pomocí dopravních pasů šířky 500 mm.
   Frakce 0-4 mm včetně technologické vody z obou třídičů je dopravena potrubím do dehydrátoru SF 2975. Dehydrační zařízení je osazeno korečkovým kolem s polyuretanovými síty, které vytáhne požadovaný materiál z vody a nasype tento materiál na dehydrační vibrační síto, kde dochází k oddělení vody z materiálu. Ostatní podíly včetně jílových do rozměru 60µm odtékají do jímky, ze které jsou čerpány čerpadlem typu VS200 L180 do kalového pole. Dále se již nevyužívají.
   K podrcení frakcí 32-70 mm a alternativně 16-32 mm je použit kuželový drtič HP 100. Pro zajištění tvarového indexu a plynulého plnění drtiče je před drtič nainstalován mezizásobník o objemu 6 m3 s vibračním podavačem šířky 650 mm a délkou 2500 mm. Podrcený materiál je dopraven na finální třídič CVB 2050, smíchán s ostatní surovinou a dále roztříděn na jednotlivé frakce.
   Celý proces probíhá tzv. mokrou cestou. Vstupní surovina prochází rozplavovacím skluzem, kde je přidáno do suroviny cca 50 m3/hod vody. Dalších cca 100 m3/hod. vody je použito ke sprchování třídících ploch primárního třídiče . Pro praní v nožové pračce je použito cca 100 m3/hod. vody a ke sprchování třídících ploch finálního třídiče je použito 160 m3/hod. vody.
   Použitá voda je vrácena do kalového pole s odplavitelnými částicemi. Čistou vodu do procesu čerpanou z jezera dopravuje čerpadlo typu MM200 EHC-S o výkonu 500m3 za hodinu. Zařízení pracující s vodou jsou navzájem propojena potrubím s příslušnými armaturami, šoupaty atd.
   Firma Strojírny Podzimek jako generální dodavatel zajišťovala dodavatelsky řídící systém, elektrorozvody a elektromontáž celé linky včetně ovládacího velínu.
   Tato zakázka byla pro firmu Strojírny Podzimek největší zakázkou roku 2007.
   Smlouva o dílo pro tuto zakázku byla podepsána k 1.10.2007, zpracování výrobní dokumentace probíhalo v měsíci říjnu a listopadu. Výroba ocelových konstrukcí, dopravních pásů a dopravních skluzů probíhala v areálu firmy v měsících říjen, listopad a prosinec.
   Montážní pracovníci naší firmy nastoupili na montáž technologie této pískovny do Smiřic 7.1.2008. Pro nepřízeň počasí, kdy se nedokázala pohybovat v těžkém terénu ani nepostradatelná jeřábová technika, byla montáž na měsíc zastavena. V této pauze probíhaly zpevňovací práce na montážních komunikacích. Začátkem února se montáž opět rozjela.
   Předání zakázky včetně zaškolení personálu linky proběhlo ke dni 22. 4. 2008 ke spokojenosti našeho zákazníka, jenž má dobré zkušenosti s naší firmou z předchozích roků při realizaci podobné zakázky v pískovně Čeperka u Pardubic.
Roman Hrůza, vedoucí projektu, 28.4.2008 - http://machinery.podzimek.cz/body.html

písníky
Příprava na těžbu 11.5.2008. Martin Nedomlel informuje na své stránce:
,,vytěžení základní vany do hloubky 10-ti metrů (40 000 m3) pro spuštění lodního bagru v písníku Smiřice. (r.2008)".

písníky
11.5.2008

písníky
11.5.2008

písníky
Zdroj www.holcim.com

písníky
Letecký pohled na třídičku v Pískovně Smiřice. Zdroj www.holcim.com

písníky
Zdroj www.betonserver.cz/

písníky
Podoba vytěžené plochy písníku 17.9.2011

písníky
17.9.2011

písníky
17.9.2011

písníky
17.9.2011


Odkalovací nádrž pro Gigant

odkalovací nádrž Gigantu
Za Gigantem ( velkovýkrmnou vepřů ) je tato odkalovací nádrž. 11.5.2008
Prasečí výkaly se sem vedly zředěné trubkou. Po vyschnutí vody v jednom z oddílu se s tímto materiálem pohnojilo pole.
Často už ve vlaku před Smiřicemi jsme cítili ,,vůni domova" :-)