Pamětní kniha ( čtvrtá, závěrečná část )
Sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích

Děkuji za možnost ofocení panu Kubínovi. Po tomto vyznamenaném hasiči byla pojmenována smiřická hasičská soutěž.

Fotografie lidí nebyly u textu.

Zpět na hlavní stránku    Třetí část kroniky    Další stránky o našich hasičích1936
5./1. Řádná valná hromada konaná v hostinci u br. Fr. Vávry, přítomno 32 čl. 12./1. Řádná valná hromada samaritního odboru při odbočce Čsl. Čer. Kříže ve Smiřicích

13./1. Přednáška:
O činnosti stroje ručního jeho závady a odstranění přednáší br. Hloupý Jos.
O činnosti stroje parního jeho závady a odstranění přednáší br. Zemek Fr.
O činnosti stroje motorového jeho závady a odstranění přednáší br. Junek Jos. ml.
Rozbor všech strojů hlavně benzinového motoru před. br. Junek J.ml.

20./1. Přednáška:
O činnosti sborové a administrativní, Čtení řádu, O věcném fondu, žádosti a.t.d. přednáší br. Svoboda Jos.
O úmrtní pokladně přednáší br. Šubrt Ol.

3./2. Přednáška:
O brannosti národa, jeho vztah ku hasičstvu a povinnostech.
O zákonech hasičských.
O idei hasičské a další cíle jeho podnikání.
přednáší br. Etflaiš R., br. Svoboda Jos, br. Junek ml.

20./1. Členská schůze: jednání nařízeno okr. úřadem
Program:
Dle zákonitého nařízení §. 82 sb. zák. a n.
Stanovení družstva požárního 10 mužů
Stanovení družstva asanačního 10 mužů
Sestavení samaritní služby 2 žen a mužů dle možnosti.
Tyto družstva budou pak přidělena služebně ku službě zák. nařízení Civilní protiletecké ochraně ve Smiřicích

4./2. Výborová schůze.

10./2. Přednáška v městské dvoraně, z rozkazu C.P.O. vel. p. maj. Stránského pro členy pohotovostních oddílů C.P.O. O bojových plynech přednáší p. Ing. (?)
Protiplynový materiál přednáší br. Pádr Boh.
O záchraně při otravách plynem přednáší br. MUDr. Zlámalík

17./2. Přednáška v městské dvoraně pro členy pohotovostního oddílu C.P.O.
O krytech a zastírání přednáší p. Ing. (?)
O assanaci přednáší br. Pádr. Boh.
Samaritní před. pokr. MUDr. Zlámalík

18./2. Výborová schůze.
4./3. Členská schůze.
5./3. Pohřeb přispívající členky pí. Matyldy Vojtěchové, př. 9 čl.
7./3. V den narozenin p. presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka konal se průvod od Městského úřadu k cihelně.
15./3. Župní škola v Jaroměři pro sb. činovníci.
21./3. Výborová schůze za přítomnosti velitele C.P.O. p. majora Stránského.
30./3. Schůze požárních čet přidělených službě C.P.O.
24./4. Členská schůze samaritní.
29./4. Výborová schůze.
6./5. Schůze technického výboru, Schůze zábavního výboru, Výborová schůze.
11./5. Svolané členstvo k vykonání I. cvičení.
18./5. Výborová schůze.
27./5. V předvečer narozenin p. presidenta republiky Dr. E. Beneše sbor náš zúčastnil se holdovacího průvodu městem.
27./5. Výborová schůze, konaná po průvodu.
7./6. Hasičské Okrskové cvičení v Rodově. Sbor náš spolupracoval při požárním cvičení s parní stříkačkou.
18./6. Schůze technického výboru, Členská schůze, Výborová schůze.
9./7. Schůze výborová se Zábavním výborem.
10./7. Členská schůze.
28./7. Župní sjezd Župy čís. 14 v Máslojedech.
30./7. Schůze výborová se Zábavním výborem.
6./8. Výborová schůze.
16./8. Hasičská slavnost v Holohlavech, oslava založení nového sboru.
Sbor náš zúčastnil se této slavnosti.

hasiči Smiřice
Smiřický sbor na Okrskovém cvičení v Holohlavech 1936.

10./9. Členská schůze. Podpis
---------------
Podpis vpravo:
13./9. 1936 Přehlídka sboru br. žup. náčelníkem, v upomínku vepisuje nám do naší paměť. knihy:
Přehlídky sboru vykonal dne 13.9.1936 k nejlepší spokojenosti Josef Andreovský(?) župní náčelník.
---------------
24./10. Pohřeb přispívajícího člena br. Augustina Hanky
27./11. Řádná valná hromada Čsl. Červeného Kříže, provedeny volby. Podpis
---------------
Podpis vpravo:
Přehlídku zbrojnice, výzbroje a knih sborových konal a ve vzorném pořádku shledal V. K... náčelník IV. kraje
---------------
4./12. Výborová schůze.
16./12. Pohřeb přispívajícího člena br. Alberta Hejzlara v hod. 14.30 přítomno členů 21.1937
Statistika členská:
3 čl. čestní ...není.

3./1. Řádná valná hromada v hostinci u br. K. Pácalta „Na Kopečku“ ve Smiřicích. Za přítomnosti … členů a zástupců města I. nám starosty br. Jelínek Fr. a za župu 14 br. Hofman Jos. župní jednatel.
Provedeny volby a sice:
starosta Pádr Bohuslavem
náčelník Škop František
nám. náčelníka Hloupý Josef
vzdělavatel Junek Josef ml.

8./1. ustavující výborová schůze, kde byly následovně rozděleny funkce.
21./1. Výborová schůze.
23./2. Samaritní kurs za vedení br. MUDr. Zlámalíka samaritního instruktora a obvodního lékaře ve Smiřicích.
Zastoupené tyto sbory na řádném sam. kursu pořádaném odb. Čsl Čer. Kříže ve Smiřicích v místnosti u br. Valtery.
Za sbor hasičů ve Smiřicích:
Doležal Václav, Svoboda Josef, Vít Josef, Vít Oldřich, Kmínková Josefa.
Za sbor hasičů Holohlavy:
Dašek Rudolf, Kopecký Josef, Černý Jaroslav, Jošt Bohuslav, Pultr Josef, Bohdanecký Ladislav, Holečková Marie, Pultrová Růžena, Rohlenová Anna
Za sbor hasičů Černožice:
Jirůček Václav, Kupka Josef, Nechvil Václav.
Za sbor hasičů Neznášov:
Švasta Karel, Hlava Ladislav, Skořepa Josef, Peterka Stanislav, Melgrová Marie
Za sbor hasičů Rodov:
Miler Josef, Nejedlí Václav, Mikulka Josef, Šaroun Prokop.
Za obec Trotinu: Hlavatý Václav
Za sbor hasičů Hubiles: Jirka Josef
Mimo sbor: pí. Hladká Růžena, sl. Valterova Mil.

16./2. Výborová schůze a Sborová škola přednáší br. Škop Fr.
21./2. Výborová schůze Čsl. Čer. Kříže v hostinci u Valterů o hod 17té a tamtéž Členská schůze samaritánů lékařského obvodu o hod. 18té.
4./3. Sborová škola, přednáší br. Škop Fr.
31./3. Výborová schůze.
22./4. Výborová schůze.
3./5. Mimořádná valná hromada, usnešeno o změně kroje jež bylo nařízeno Č.Z.H.J. kde bylo dle finančních možností Sboru usnešeno na přešití krojů s použitím starých – nákup čapek, opasků a veškerých příprav, což vyžádalo si nákladu Kč. (cena chybí)
11./5. Ukončen samaritní kurs.

15./5. Poplach do Jezbin, připravena parní stříkačka a vyjela u Černožic byl sbor vrácen br. MUDr. Zlámalíkem. Na místo požáru odejeli autem br. starosta Pádr B. a nám vel. br. Hloupý Jos. a konstatovali též že není potřeba našeho sboru.

20./5. Zahájení cvičení o hod. 18 1/2.
26./5. Výborová schůze.
27./5. Schůze samaritní.
10./6. Výborová schůze, konaná po cvičení.

Zkoušky samaritní. 13./6. Cvičení III. Okrsku v Holohlavech a současně složen slib samaritánů. Při cvičení požárním súčastnil se náš sbor a auto-strojem, parní stříkačkou. Sbor náš počínal si dobře. Celková účast našeho sboru byla 31 členů.

17./6. Výborová schůze, konaná po cvičení.
24./6. Výborová schůze.
27./6. Župní sjezd has. župy Severových. Čech Dr. Fr. Petra č. 14.
5./7. Vzpomínka M.J. Husa na Chloumku. Účast našeho sboru v občanském šatě.
11./7. Oslava bitvy Zborova. Účast našeho sboru v slavnostním kroji.
15./7. Výborová schůze.
5./7. Výborová schůze.
6./9. Pochůzka po vodních stanovištích dle dnešního stavu a změn nastalých regulací v budoucnu.
14./9. Členská schůze samaritní.

14./9. Den smutku celého státu – zemřel T. G. Masaryk první president republiky – který jest právem zván Osvoboditelem – ač katastrofa byla očekávaná, když nastala zfrtila svojí náhlostí veřejnost. Národ ztratil v zemřelém představitele našeho státu v zahraničí známého a jeho osobnost byla vždy velikou morální vzpruhou a záštitou. Hasičstvo cítí plně ztrátu.

20./9. V předvečer pohřbu presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka byla zažehnuta has. vatra, z rozkazu Č.Z.H.J. v Praze.1938
Statistika členů.
Členů čestných 4 a sice: bří:
Kadaník Josef, Vácha Karel, Škop František, Karpíšek Eduard.

Členů činných:
Beran Josef,Brouček Josef, Bouz Václav, Bergman František, Bortlík Karel, Barnet Leopold, David Rudolf, Dítě Antonín, Doležal Václav,Etflaiš Bohumil, Hnik František, Hemelík Josef, Hloupý Josef, Holubec Josef, Isaides Vendelín, Junek Josef ml., Junek Josef st., Jelínek František, Kudr Josef, Luňáček Ladislav, Ládr Jaroslav, Kábr Alois, Opletal Josef, Pádr Bohuslav, Pikola Josef, Sychrovský Josef, Spurný František, Svoboda Josef, Šimera Václav, Šíp Josef, Šmída František, Šubrt Oldřich, Tylš Jindřich, Vácha Karel, Vít Oldřich, Vít Josef, Zákravský Jaroslav, Dr. Alois Zlámalík, Zemek František, Kaubová Božka, Beranová Lidka, Hniková Marie, Kmínková Josefa.

Dárců sborů:
Bozner Emanuel, Balašová Františka, Bartošková Eliška, Belinger František, Bureš Josef, Balaš Rudolf, Čertner František, Čeněk Josef, Čermák, Čeřovská Anna, Černý Václav, Fichmeister František, Horák František, Horák František čp. 45, Horák Josef hostinský, Holeček František, Hronovský Jan, Hezlarová, Hak Karel uř., Horák Vladimír, Jech Josef, Jonešová Anna, Juliš Karel.

9./1. Řádná valná hromada v hostinci u br. Josefa Horáka
13./1. Sborová škola.
13./1. Protokolární předání parní stříkačky, br. Ol. Vítovi a odstupujícího br. Junka st.
5./2. Přátelský večírek v hostinci br. Josefa Horáka.
15./2. Výborová schůze, přihlášen p. Stránský.
3./3. Výborová schůze.
5./4. Výborová schůze.
16./4. Z nařízení Č.Z.H.J. v Praze dle rozkazu čís. 2 jsou povinny sbory stavěti čestnou stráž u Státní vlajky. Sbor náš stavěl čestnou stráž u státní vlajky na náměstí. Slavnostní proslov učinil br. Dr. Zlámalík.
26./4. Technická schůze náčelníků oddělení.
12./5. Členská schůze.
19./5. Konáno I. cvičení.
21./5. Částečná mobilisace (byla vyhlášena 20.5. v 22.00 hod. - pozn. P.) v niž 4 členové našeho sboru odchází jako příslušníci Stráže obrany státu a sice bří:
Rejchrt Jar.( není v seznamu nahoře ? – pozn. P.), Spurný František, Isaides Vendelín, Svoboda Josef.

Sbor koná s jinými korporacemi každodenní noční hlídky.

13./6. Členská schůze, přítomen p. řídící učitel Mikeš a br. Zilvar náčelník sboru Holohlavského. Jednáno o rozdělení hlídek na den 19./6.1938 kdy bude konán Župní sokolský slet ve Smiřicích.

hasiči Smiřice
Samaritní hasičská četa smiřického sboru na župním sokolském sletu r. 1938 ve Smiřicích.

22./6. Pohřeb čestného člena a stařešiny sboru br. Josefa Kadaníka, zemřel 20./6.1938.
23./6. Výborová schůze. Členská schůze.
8./7. Členská schůze. Rozkaz od Ústředí branné výchovy s označením Tajné – důvěrné.
29./8. Výborová schůze.

4./9. Pořádán koncert Odbočkou hud. ve Smiřicích, jehož výtěžek byl věnován na Obranu státu. Účast každého člena s morálních důvodů povinná, ústroj občanský a hasičský odznak. Spolupráce našeho sboru byla rozprodáním vstupenek.

12./9. Proslovena řeč kancléře Hitlera, jež byla hrozbou novou světovou válkou celému světu.

15./9. Členové našeho sboru odjíždí na hranice a sice tito bří: Rejchrt Jar., Spurný František, Isaides Vendelín, Svoboda Josef.

21./9. Opuštění našeho státu spojenci smluvními, Francií a Anglií.
Tato hrozná zpráva o věrnosti spojenců byla hlášena radiem v 19 hod. Den ten přinesl noc plného rozechvění – lid náš stál v demostračních projevech v Hradci i u nás pln neklidů, roztrpčení a bolest spojovala všech bez rozdílů sociálních a jiných.

23./9. Mobilisace, I. výzvy o hod 22,30, bylo to osvobozením napjatých nervů nad neujasněnou stále situací.,která nedávala žádného klidu a jen neblahé očekávání. Třeba válka, ale byla by to přec jistota přímého řečení.

26./9. Z nařízení Okresního úřadu ve Dvoře Králové a Č.Z.H.J. v Praze má konati sbor hasič. hlídky na dráze a v hasičském domě.

27./9. Naše armáda byla i přemístěna, též do Smiřic přibyla posádka pěš. pl. 4 z Hradce Králové.
Hned přidělena našemu sboru vojenská požární hotovost 40 mužů a 2 páry koní.
Týž den bylo nařízeno odevzdání radiových stanic na Městský úřad.

30./9. Nutnost přijetí podmínek odstoupivšího území Německu, Polsku a Maďarsku, prohlášení toto učinil Generál Syrový a vláda. Opět národ prožíval strašný otřes a našel sebe v utrpení a ponížení a jen někdy snášel ústrk nespravedlivosti jež zadali ti když nám slavně slibovali spojenectví.

1./10. Nařízen sraz všech samaritánů a samaritánek o hod 12.30 na nádraží místní stanice, služba nařízena velitelem Kpt. dr. Fischerem, samaritního vlaku. Po předchozím jednání jeho na divisi v Hradci Králové.

2./10. Ustanovena komise pro jednání s Maďary a o stanovené hranic.
5./10. Dr. E. Beneš, president republiky podává demisi.
11./10. Posádka odchází ze Smiřic. demobilisace.

18./10. Požár 2 kůlny státního velkostatku Holohlavy. Sbor náš se súčastnil s parní stříkačkou od 11 h. dop. do 14 h. odjezd od požáru v 15 h. Členů přítomno 10.

20./10. Výborová schůze.
17./11. Požár v tovární budově V.D.P. v Černožicích učiněn poplach, parní stříkačka připravena pod parou, přítomno 28 členů, nejeto.
6./12. Výborová schůze, tato schůze konaná mimo zvyklost v hostinci a tyto tak nutno pro nedostatek paliva, jež muselo být šetřeno na stroj.
27./12. Výborová schůze.

29./12. Pohřeb činného člena br. Berana Josefa, konal se za velké účasti členů hasičstva a samaritánů z celého obvodu a i občanstvo svým počtem dokázalo oblibu zemřelého našeho bratra.
Průvod od domu smutku odebral se na hřbitov, kde nad hrobem rozloučil se za sbor následujícím proslovem bratr Pádr B.
Bratře Berane !
   Dnes bolestí ukládáme Tvoje tělo k věčnému spánku, do země naší vlasti.
   Bílá barva sněhu přikryje Tvůj rov, ale v paměti naši bude s touto barvou snoubiti i barva rudá – Tvého srdce jež žilo s námi ve společné práci pro bližního.
   Byls nám vždy skutečně bratrem – bratrem skrovným oddaným svým povinnostem – dobrovolně na sebe vzatým sloužiti idei lidskosti. Tak jest vepsána vzpomínka na Tebe v našich srdcích a v knize pamětní našeho sboru , v knize malých lidí – vykonavších velké činy – obětování pro dobro druhých.
   Děkujeme Ti – spi dobře.

Další slova pak promluvil br. Mudr. A. Zlámalík.
Bratře Beraně !
   Za spolek československého červeného kříže ve Smiřicích, jehož jsi byl dlouholetým členem, zvláště pak za samaritánský odbor jehož Jsi byl dobrým velitelem děkuji Ti za Tvoji ochotnou práci, kterou Jsi vždy rád přinášel, jednak ve prospěch spolku, děkuji Ti za Tvoji obětavou práci, kterou Jsi přinášel ve prospěch svých bližních trpících jimž Jsi vždy rád poskytoval první pomoc , jako dobrý samaritán. Jménem svým a jménem všech členů našeho spolku, kteří jsou bolestně dojati Tvým náhlým odchodem na věčnost, stejně tak jako Tvoje zarmoucená a opuštěná rodina, loučím se s Tebou bratře Berane, veliteli naši samaritánské čety buď s Bohem a odpočívej v pokoji.1939
8./1. Řádná valná hromada v hostinci na „Lednici“
27./2. Výborová schůze.
5./3. Pohřeb přispívajícího člena br. Františka Vaníčka.
7./3. Mimořádná valná hromada. Provedení volby zástupce do obvodů a O.H.J. zvolen br. starosta Pádr B.
17./4. Výborová schůze v hostinci u br. Valtery.
25./4. Členská schůze.
29./4. Pohřeb přispívajícího člena br. Josefa Vychroně, bývalého starosty města Smiřic, který dovedl ocenit práci našeho sboru.
4./5. Zahájení cvičení.
8./5. Pohřeb přispívajícího člena bratra Felixe Renče.
25./5. Cvičení samaritní

1./6. Mimořádná valná hromada v hostinci u bratra Horáka Jos.
Provedeny volby aklamací dle sestavené kandidátky na této schůzi a zvoleni jednomyslně následující bratři:
Pádr. B. starosta
Jelínek Fr. náměstek starosty
Rejchrt Jar. velitel
Hnik Fr. I. náměstek velitele
Škop Fr. II. náměstek velitele
Svoboda Jos. jednatel
Šubrt Ol. pokladník
Spurný Fr. vzdělavatel
MUDr. Zlámalík Al. samaritní instruktor
Etflaiš R. zbrojmistr
Vít Ol. strojmitr
Pádr B. C.P.O. referent
Členové výboru: Hloupý Josef, Karpíšek Eduard, Hemelík Josef, Šmejda Rudolf, Ládr Jaroslav, Valtr František.
Náhradníci: Stránský Václav, Hornych Antonín, Isaides Vendelín.
Revisoři účtu: Belinger František, Doležal Václav, Opletal Josef
Navržení bratři všichni volbu přijali.

hasiči Smiřice
Průvod hasičů po Smiřicích vede p. Reichrt. Nedatované foto od p. Ladislava Šubrta.

hasiči Smiřice
Vpravo od ženy je Oldřich Šubrt, menší p. Hornych a úplně vpravo p. Spurný. Detail z fotografie nahoře.

hasiči Smiřice
Foto od p. L. Šubrta.

6./6. Ustavující výborová schůze, za přítomnosti odstupujícího a nastupujícího výboru.
Technická schůze, v níž byli jmenováni náčelníci strojů a oddělení a jich četaři.
22./6. Výborová schůze.

29./6.1939 Slavnostní odevzdání diplomu čestného členství br. Josefu Hloupému.

ocenění
Podpisy členstva a razítko na slavnosti pro pana Hloupého.

Podpisy přítomných zástupců:
Färber zást. vedoucího Národního souručenství
Toušek František zástupce župy č. 14
Filip Jan za město Smiřice
František Bartoš za Těl. jednotu „Sokol“
Vachek Josef za město Smiřice
Rejchrt Josef za sbor Hubiles
Bahník Ladislav za sbor Hubiles
Karpíšek Eduard za město a čestný člen
Zilvar za Holohlavy
Špaček Josef za Holohlavy
Bohdanecký František za Holohlavy
Mach Ladislav za Holohlavy

ocenění
Podpisy členstva a razítko, slavnost pro pana Hloupého..

Sbor hasičů Smiřice Bohuslav Pádr starosta
Jubilantův podpis: Čest a dík Tobě ! Jos. Hloupý.

Podpisy členstva:
Vendelín Isaides, Ládr. Hornych ml., Hnik František, ?, Jelínek František, Rejchrt Jaroslav, Škop František, Nejman František, Šubrt Oldřich, Rudolf Šmejda(?), Broušek Josef, Stanislav Kubeš, Belinger, Hemelík, Sourada Josef, Valtera František, Bureš Josef, Valterova Míra(?)
Hosté:
Zahálka(?), Fleischer(?) Jiří, Hemelíková, A. Šmejdová, A. Stránská, R. Valterová, ?, Hemelík B., A. Pádrová.

Zahájeno těmito slovy slavn. schůze br. Pádrem st. sboru.
Vážení pánové a bratří – nejprve vítám páni a bratři zástupce a Vás všechny a slavnostní schůzi prohlašuji za zahájenu.
   Bratře Hloupý !
   Dnešní den je pro nás dnem významným, neboť můžeme tobě podati diplom čestného členství, bratře jest to nejvyšší pocta jež sbor může dáti, ale přes to jest tento akt díku, velmi skromným díkem za práci vykonanou na poli hasičské činnosti po celé skoro půlstoletí konané vzorně a příkladem nám všem.
   Vždyť práce Tvá byla u porovnání s naším věkem žití, práce kdy celá generace uctivě hledí na tak dlouhou dobu, vždyť většino nás žíti ještě nepočali kdy Tys již hlásil ses v řady hasičů. Vstoupils do řad hasičů, jako mladý muž a věren jsi zůstal do dnešního dne práci uznání bez potlesku, bez hmotného zisku prožil jsi vichřice života národa – světovou válku kdy i tenkráte v dopravní kolóně konal jsi jako bezejmenný neoslavovaný samaritní práci lidskosti.
   Prožil jsi dny radosti zrození našeho státu a i dnešní dny o nichž se nemluví jinak než srdcem plného bolu - mlčí se a doufá.
   Byls vždy jako ta česká lípa vzpřímen a byl vždy připraven konati dobro, byl jsi prostým členem a i náměstkem velitele – vždy stejně dobrý bratr náš obětavý věrný svému ideálu a vlasti.
   Přijmi diplom co dík buď zdráv v podzimu svého žití a nám příkladem.
   Vlasti zdar.

Po proslovu starosty Pádra ujal se slova zástupce vedoucího Národního souručenství ředitel státní rolnické školy Dipl. agr. R. Färber v uznání práce br. Jos. Hloupého v podstatě praví:
   Při této příležitosti, kdy vzpomínáme téměř půlstoletí práce, bratra Jos. Hloupého, jsme povinni si uvědomiti, jakou záslužnou národní práci konalo od svého založení naše hasičstvo, a jaký podíl mělo na vyvrcholení snah našeho obrození.
   V hasičských jednotách nacházíme počátek osvětové práce, která vždy doplňovala záslužnou službu konanou obětavě proti zhoubným živlům. Národní souručenství může si z té práce našeho hasičstva vzíti vzor. Sdružuje všechny české lidi bez rozdílu na dřívější světový názor a to na podkladě myšlenky národní a křesťanské.
   Bratrství pěstované v hasičských jednotách není bratrství slov, ale bratrstvím činů a v tom jest nám naše hasičstvo následovati. Ježto bratr Jos. Hloupý toto poslání po 45 let tak vzorně plnil, konal tím i cennou práci národní a za toto vlastenecké dílo jest nám i mladé generaci národa vzorem.
   Připojuji se s úctou k poctě, kterou br. Hloupému místní sbor oceňuje činnost svého nejstaršího druha a jménem Národního souručenství mu děkuji za vše, co ve prospěch bližního i pro rozvoj sboru vykonal a upřímě mu do dalších let přeji „Zdar“.
slova tato byla nadšeně přijata.

Hned na to nesla se sálem bratrská zdravice vzdělavatele O.H.J. bratra Touška již doslovně uvádím.
Milení bratři a sestry.
   Scházíme se v době, kdy ještě jako omámeni hledíme kol sebe a jako bychom hledali kamarády a přátele.
   Mlčíme, až naše mlčení jest někomu nápadné. Jen šeptem si sdělujeme své bolesti a strasti.
   A řekněte prosím je možno výskat ? Máme důvody se veseliti ? není nálada na podobné věci.
   Cítíme všichni, že krutý a nelítostný osud zachoval se k nám nejčerněji. Naše duše je v těchto časech hodně citlivá. Každý útisk a příkoří cítíme dvojnásob těžce.
   O svou národní budoucnost se strachujeme a v netrpělivém očekávání den za dnem čekáme věci příští.
   Takový je dnešní stav. Kam bychom došli, kdybychom se v takovéto dějinné chvíli příliš oddávali náladám a nervově chátrali ?
   Velikým je ten, kdo i těžké rány statečně snáší.
   Věřit musíme, že po bouřlivých a černých nocí vzejde i nám jednou jasné ráno.
   Naše české hasičstvo, jako národní složka udržuje a utužuje svoje postavení i za změněných poměrů, neboť má v životě národa svoje veliké poslání. Našim nepřítelem jsou přírodní živly, oheň, velké vody, bouře a bolesti lidské proti kterým bojujeme a lidské bolesti mírníme a povzbuzujeme na duchu skleslé.
   Všichni zajisté pozorujete, že naše krásné ideály vše pro bližního, národ a vlast, jsou přijímány celým národem.
   Doba nás svádí všechny dohromady, bez rozdílu společenského postavení, nutí nás abychom v každém Čechu viděli bratra, a potřebuje-li naši pomoc, jemu pomohli.
   Krásná slova nacházejí více ohlasu, přestávají býti krásnými slovy a stávají se krásnými činy. A v bouřlivé době, připravit světlou chvilku, povznésti se vzpomínkami, je také krásný čin. Je chválihodné, že zdejší hasičský sbor připravil na dnešní den, jednu krásnou chvilku, na které vzpomíná práce hasičské, národní a lidské, svého dobrého člena bratra Hloupého, který přes 45 let ve službách lásky k bližnímu ve sboru zdejším sloužil.
   Je potěšitelným zjevem, že vedení sboru zdejšího uctívá a vzpomíná práce a že na důkaz úcty, vážnosti a vděku dává svému členu písemné potvrzení o jeho obětavosti a svědomité činnosti v našem českém hnutí hasičském. Čestné uznání bude jemu jen malou odměnou, za všechna soužení. Ověnčíme ten obrázek svoji srdečností a upřímností který dnes, našemu jubilantu sbor věnuje.
   Já jsem přišel mezi Vás, milení bratři, abych v této pohnuté chvíli poděkoval správě sboru za uspořádání tohoto slavnostního večera, neboť je třeba vyslovit slova uznání tam, kde jsou na místě. Přišel jsem jako funkcionář výboru hasičské župy, které je i Váš sbor členem, abych Vašemu oslavovanému bratru vyslovil dík jménem hasičské Župy za včecko co pro hasičskou myšlenku dobrého vykonal.
   Víme, že za tu dobu, které dnes vzpomínáme, vykonal velmi mnoho pro své spoluobčany. Velmi často v noci, když vše klidně spalo zazněly zvony a teskné zvuky naše polnice oznamovaly, že zlý nepřítel přepadl spoluobčana, kterému bere a ničí jeho majetek. Když rudá záře barvila nebera za tmavé noci, vstával náš hasič a pospíchal opustiv vše doma, aby byl první na místě. A když se podařilo ničivé dílo divých plamenů zastaviti, vracel se domů utrmácen nečekal na odměnu, jen srdce jej hřálo, že vykonal svou lidskou povinnost.
   Nevím, zda si pamatujete, kolik takových požárů bylo, ale jistě jich bylo mnoho. Když k tomu připočteme cvičení a různá vystoupení přijdeme k bohaté číslici.
   A to vše činil z lásky ke svému sboru a svým spoluobčanům a takováto dobrovolně vykonávaná, nezištná práce zasluhuje uznání. Proto bratři, jménem hasičské župy, děkuji Tobě velmi srdečně a upřímě za tuto obětavou činnost a přeji Ti ještě po mnoho a mnoho roků plného zdraví a pokud možno spokojenosti. Předpokládám, že to není konec Tvé činnosti, ale že budeš dále vzorem těm mladším následovníkům a pokud síly dovolí, budeš další činnosti místního sboru napomáhati.
   Dle mého názoru, nebyla by naše vzpomínka úplná, kdybychom nevzpoměli jeho dobré ženy, která jej v jeho činnosti podporovala. I jí patří naše díky. Naše české ženy budtež požehnány. Vám v budoucnu připadne důležitý úkol, výchova dětí a mládeže. Až budete dětem vyprávěti pohádku o krásných časech zlaté svobodě a samostatném národě, mezi horami a lesy a dítě se Vás optá, kde že je ten pracovitý a ušlechtilý národ, kam se poděla jeho samostatnost a svoboda, pak mu odpovězte pravdu.
   Končím svůj projev a prosím Vás, buďte svorni v hasičských řadách, aby hasičstvo bylo opravdovým a spolehlivým článkem řetězu národní jednoty. Vlasti Zdar !

řeč tato byla přijata souhlasným potleskem a byla zapěna národní hymna.
Dále pronesli případná slova páni
Vachek J za město, Bartoš za sokol
a bratři z okolních jednot br. Zilvar za sbor Holohlavy, br. Bahník za sbor Hubiles
konečně členové vlastního sboru a sice stařešina a čestný člen našeho sboru br. Fr. Šop a velitel br. Jar. Rejchrt.
Tím byl program odevzdání diplomu vyčerpán a zůstali jsme v družné zábavě ještě dlouho po skončení.

11./7. Výborová schůze.
27./7. Výborová schůze, (za čl. činného přijat p. Dušek Václav)
7./8. Výborová schůze.
17./8. Výborová schůze.
4./9. Výborová schůze (br. Rejchrt jar. velitel jmenuje náč. stroje br. Stránského Václava a jeho zástupcem br. Tylše Jindřicha)
27./10. Výborová schůze.
10./11. Výborová scůze.1940
Stav členstva.
Členů čestných 4 a sice: bří: Vácha Karel, Karpíšek Eduard, Škop František, Hloupý Josef
Členů činných: členek 4 členů 36 celkem 44

11./1. Výborová schůze.
28./1. Řádná valná hromada v hostinci u „Nývltů“ přít. 27 členů.
20./2. Technická schůze. Výborová schůze.
19./3. Výborová schůze.
29./4. Technická schůze.
7./5. První cvičení.
20./5. Výborová schůze (přijat za člena činného p. Čermák Josef)
24./6. Výborová schůze.
1./7. Pracovní schůze.
24./7. Pracovní schůze
Rozkaz od Č.Z.H.J. odstranění všeho co by připomínalo dřívější státoprávný stav. Druhý rozkaz dvoujazyčné nápisy na has. zbrojnici a všech vozidlech.
29./7. Pracovní schůze
Prodán starý dopravní vůz pro koňský potah sboru Holohlavskému za obnos K. (chybí)
31./7. Zkouška parní stříkačky.
Přijat za čl. činného p. Šturma Jindřich.
6./8. Pohřeb dárce sboru br. Václava Kroupy.
21./8. Pohřeb dárce sboru br. Josefa Sourady.
20./9. Pracovní schůze u starosty br. Pádra Boh.
Čtení rozkazů obdržených prostřednictvím Č.Z.H.J. od zemského úřadu a ministerstva vnitra.
požární prohlídky – přijat za člena činného p. Haž Jar.
8./10. Pracovní členská schůze, přítomno 22 členů.
22./11. Pracovní schůze, přijat za člena činného p. Sklenka Josef.
17./12. Pracovní schůze.R. 1941.
Dle protokolů a z vlastních záznamů zapsal Alois Krymlák.

Stav členstva 1./I.1941.
Členové čestní: bří: Vácha Karel, Eduard Karpíšek, Škop František a Hloupý Josef.
Členů činných: 36 mužů a 4 ženy samaritánky.
V minulém roce zemřeli bří: Kroupa Václav a Josef Sourada, kteří byli členy přispívajícími (dárci).

Řádná valná hromada konána 26. ledna 1941 v hostinci „u Vávrů“ (nájemce p. Svoboda) za účasti 27 členů, za účasti zástupce Okres. hasič. jednoty č. 14 br. Zilvara a zástupců tov. sboru Malburg. Vedení sboru zůstává nezměněno, jako rok minulý.

V březnu konána sborová škola za průměrné účasti 23 bří.

V červenci byli nařízeny okresním úřadem v Hradci Králové požární žňové hlídky a polní hlídky k ochraně úrody. Tyto zrušeny zase 8. září.

Dne 4. září zúčastnil se sbor hašení požáru v Černožicích u br. Huška.

1./X. nařídil Okres. úřad noční hlídky ve městě a na místním nádraží – tyto konány společně s obyvatelstvem do konce války. byly též časté letecké poplachy po celý rok, kdy na houkání továrních sirén musili bří nastupovati do zbrojnice v pohotovost.

V roce 1941 vykonáno celkem 907 hlídek v divadle. biografu, žňových apod.
Celkem v roce 1941 konány: 3 technické porady, 7 pracovních schůzí a 2 členské schůze.
Br. pokladník Šubrt těžce onemocněl a byl zvolen po dobu jeho nemoci pokladníkem br. St. Kubeš.

Do sboru přijat za člena Stan. Dohnálek a Jos. Junek ml. a Krymlák Alois.
Br. MUDr. Zlámalíkem provedena lékařská prohlídka členů sboru.
26./IX. odevzdán ve slavnostní schůzi čestný diplom ČZHJ br. Jos. Sychrovskému a čestné členství br. Váchovi K,, br. Karpíškovi Ed. st., br. Škopovi Fr., br. Hloupému Jos.(? - viz. rok 1939, pozn. P.) a br. Hemelíkovi st.

Celková činnost sboru v r. 1941 nebyla uspokojivá, velmi brzděna nařízeními němec. okupačních úřadů i jejich pověřencem ve Smiřicích komisařem Lenfeldem.
Členstvo jen s nechutí konalo nařízené služby a většina nařízení zůstala pouze na papíře.Rok 1942.
Výroční valná schůze konána dne 1. února 1942 v hostinci „u Nývltů“. Přítomno 31 členů.
Vedení sboru nesmělo se měnit z nařízení německých úřadů. Stav členstva k datu konání valné schůze byl následující:
Členů vyznamenaných ČZHJ 1. br. Sychrovský
Členů čestných 5. - Vácha, Karpíšek Ed., Hloupý, Hemelík a br. Škop Fr.
Členů činných 34 a 4 žen. Rok 1942 byl pro nás a pro celý český národ velmi smutný a těžký. - Sta a tisíce nejlepších synů našeho národa bylo německými zločinci posíláno do koncentračních táborů a na popraviště. Stačilo nepatrný projev a sebemenší vzepření proti rozkazům odmítání práce pro válku, aneb vyhýbání se práce v Říši, kam byli čeští lidé po tisících posíláni a život visel na vlásku. V této válce neměl život vůbec žádné ceny, nebylo práva o svobodě projevu ani nemluvím. Vládlo násilí, podvod, lupičství a vražda a to vše mělo zákonnou sankcí. Veškeré spolky byly rozpuštěny, majetek zabaven němci a sbory hasičské zůstaly jen proto, že je Němci potřebovali. Proto členstvo sboru konalo nařízení jejich jen s odporem a v nejnutnější míře.

Nařízením německého generála policie v Praze, kterému hasičstvo bylo podrobeno (vnucená správa v Č.Z.H.J.) byl zabaven majetek a zařízení sborů dobrovol. hasičstva a dán do majetku měst a obcí ve kterých de facto vládli němci. Ve Smiřicích německý pověřenec Lenfeld. V našem sboru bylo předání majetku provedeno 25./VIII.1942 za přítomnosti ze strany města, komisaře Lenfelda a tajemníka Uxy, za sbor br. Pádr, Kubeš Stanislav a hospodář sboru br. Etflaiš.

V tomto roce zemřel br. Šubrt Oldřich, bývalý pokladník sboru a br. major Stránský , který byl členem přispívajícím.

Hlídek a stráží v tomto roce členové sboru vykonali celkem 948.

Noví členové přijati Kudr Stanislav, Čapek Josef a němec Lenfeld nakomandoval nových 42 členů, které nevypisuji poněvadž zůstali pouze na papíře pro případná hlášení něnec. úřadům a ve sboru nezůstali.

Dne 29./X. převzal pokladnictví sboru br. Krymlák od St. Kubeše, který vedl pokladnu prozatímně.

27. května byl proveden atentát na generála policie a zástupce protektora v Čechách Heidrycha, českými vlastenci, parašutisty dopravenými letadly z Anglie. Byl to vrah českého národa, který tisíce Čechů posílal na popraviště, do plynových komor a do koncentračních táborů.
Příčiny proč byli naši lidé vražděni byly mnohdy tak nepatrné, že bylo viděti záměrné vyvražďování lidí kteří pro národ něco znamenali. Profesoři, lékaři, dřívější politikové z prvé republiky, kteří nechtěli spolupracovati s Němci, aneb lidé mající své příbuzné v Anglii, lidé kterým bylo dokázáno že poslouchali rozhlas naší vlády v Londýně atd. ti všichni byli bez milosti zatýkáni, mučeni a buď popraveni nebo posíláni do koncentráků což bylo na 50% jistá smrt.

10./VI. vypálili a srovnali se zemí obec Lidice u Kladna z pomsty že byl zavražděn Heidrych. Parašutiské., kteří ho zavraždili prý našli v oné obci podporu od obyvatelů.- Muže od 14 let všechny na místě postříleli, ženy a děti odvezli do Německa do táborů, děti matkám odebrali a dali do němec. rodin prý na vychování.

24./VI. totéž učinili s obcí Ležáky na Chrudimsku.
Tak vypadala německá kultura a civilisace ve válce v Čechách a na Moravě. Zastrašováním, vražděním, chtěli zlomiti odpor českého národa a na konec tuto úplně vyhubit.

parte Šubrt
Smuteční oznámení Oldřich Šubrt.

Účastníci pohřbu br. Šubrta Oldřicha 17./5.1942.

Karel Rmoutil zást.vel. 8. kraje
František Toušek starosta OHJ č. 14
Plotiště:
Blažek Čeněk čest. velitel
Syrůček Josef velitel sboru
Šupík Josef zástupce velitele
Šedý František četař
Petružálek Josef členař
Smržov:
Bohumil Šubrt, velitel sboru
František Rezek, zástupce velitele
František Žižka,náčelník samaritky
Hubiles:
Bahník L., Kučera J., Veselovský J.
Alois Kudelka(?) samaritní zpravodaj(?) 47/I.
Lochenice:
Frant. Jireš, Jos. Šmytr(?), Karel Čapek, Frant. Pultr, Václav Vosáhlo
Sendražice
Kolovratník Josef, Holstejn Frant. Fuklsa A., Matiška Josef, Bergman Frant.
Jezbiny
Ládr Josef, Adámek Alois, (?) Josef, Petiška Zd.
Václav Pilc, pokladník II. obvodu a jednatel župní pokladny
Václav Čížek, předseda župní pohřební pokladny
Ludvík Alexandr, jednatel II. obvodu nám. vel.a 8 bratří z Jaroměře
Sbor Josefov 3 muži
Josef Toušek
Josef Horák
Alois Duben
Jos. Hanousek I. obvod OHJ č. 47. Hrad. Král.
Josef Voborník z.o.has. sl. Hradec Králové
Zilvar Josef za sbor Holohlavy
Jan Martínek a Marek Alois Plotiště
Hnik František SmiřiceRok 1943.
Rok 1943 začal pro sbor smutně. 7.ledna zemřel čestný člen sboru a dobrý bratr Karel Vácha.

parte Vácha
Smuteční oznámení Karel Vácha.

Vácha
Účastníci pohřbu bratra Váchy.

Valná výroční schůze konána 31. ledna v hostinci u Valterů za přítomnosti 40 členů, Členů měl sbor k 31./I.1943 celkem 89 ovšem většinou papírových němcem Lenfeldem nakomandovaných.

13. ledna o 2. hodině noční vypukl velký požár ve Smiřických mlýnech. Sbor zúčastnil se hašení autostrojem i parní stříkačkou a za silného mrazu, kdy nebylo možno vydržeti bratrům u požáru více jak 1/2 hodiny, byli utvořeny čety, které se střídali, zatím co umáčení bratři na kterých voda ihned mrzla, byli v ohřívárně. Hašení požáru trvalo 11 hodin a zúčastnili se ho i sbory okolní až po Jaroměř. Oheň byl lokalisován a zabráněno vyhoření celých mlýnů.

Nařízením něm. úřadů musilo být odevzdáno veškeré mosazné šroubení a spojky a sbor obdržel za ně jiné z náhradních kovů. Zakoupeno 20 pracovních obleků, 6 plášťů, 60 pokrývek na hlavu (loděk) a 1 pěnový hasící aparát. Úhradu toho musilo provésti město poněvadž sbor majetku mu předal.

Hlídek a stráží členové sboru v r. 1943 vykonali v celkovém počtu 1750 hodin.

14. července zemřel náměstek starosty br. Fr. Jelínek, dlouholetý člen sboru.

parte Jelínek
Smuteční oznámení František Jelínek.
Smuteční projev učinil bratr starosta Pádr.

Jelínek
Smuteční hosté u pana Jelínka.
Podpisy činných členů neuvádím.

29./XII. resignoval na funkci velitel br. Rejchrt Jaroslav a vystupuje ze sboru. Poněvadž jeho resignace a vystoupení neodporovalo platným nařízením, byla jeho resignace přijata a jmenováni bratři Hnik Frant. velitelem,náměstek velitele br. Isaides a za zemřelého br. Jelínka náměstka starosty jmenován br. Opletal. Toto usnesení ovšem podléhalo schválení úřadů a valné schůzi. Později ovšem beze změny schváleno.

Požáru VDP v Černožicích, kde hořela sušárna čekanky se sbor zúčastnil s autostrojem. Podpis Beneš

Tento rok nařízená sborová škola měla se konati v českém a německém jazyce. Povely, nástupy, pojmenování součástek strojů a hasícího nářadí měli bratři se naučiti jmenovat německy. Nebylo to provedeno vůbec, poslalo se pouze hlášení, že byla konána škola dle nařízení a víc nic. Ovšem při případné kontrole byla by vyšla na jevo celá tato věc a a bylo by to počítáno za sabotáž a činovníci zavřeni. Byl však všeobecný odpor a tak riskováno i toto. Teror němců se zvyšoval a odpor Čechů též.
---------------
Podpis vpravo:
V upomínku na přehlídku krajs. velitele br. Zdeňka Beneše – dne 4./10.1942
---------------

Podpisy Škop


---------------

Vpravo:
Podpisy členů sboru Smiřice na pohřbu pana Škopa dole.

---------------

Rok 1944
Výroční valná schůze konala se v tomto roce 30./I. v hostinci „u Horáků“ (u nádraží – pozn. P.). Počet členů začátkem roku 88, během roku předání někteří továrnímu sboru fy. Malburg, dále Smiřickým mlýnům, které si utvořili svoji požární četu, která však byla pod vedením našich vedoucích bratří, takže koncem roku 1944 klesl počet členů sboru na 71 mužů a 3 sestry samarit. Za rok 1944 bylo vykonáno jimi celkem 744 stráží.

Tento rok vyznačoval se stálými leteckými poplachy, takže dle zprávy velitele br. Hnika, kterou podával ku konci roku nastoupil sbor 165 krát při hlášení poplachu. Pouze při dvou náletech anglo-amerických letadel bylo bezprostřední nebezpečí a sice 22./VII., kdy byly bombardovány Pardubice a 24./8. kdy znovu byly těžce bombardovány města Pardubice a Kolín.

S jakými potížemi se pracovalo jest ukázka okrskového cvičení,které bylo povoleno, ovšem bez účasti občanstva, pouze sbory měly jakousi přehlídku technické vyspělosti, dne 30./VII. ve Smiřicích. Sbory III. okrsku přijely se svými stroji, byla provedena přehlídka sborů a při nástupu ku cvičení houkat sirény továren a vše musilo do krytů. Poplach trval přes 2 hodiny a bylo po cvičení.

19./X. zemřel br. Škop, bývalý velitel sboru zvaný „táta hasičů“. Celý život věnoval hasičstvu a zemřel sám takřka opuštěn, náhle, raněn mrtvicí. Sbor mu vypravil krásný hasičský pohřeb ze zbrojnice z vděčnosti k jeho práci.

parte Škop
Smuteční oznámení František Škop.

Podpis

---------------
Vpravo:
Podpisy hostů na pohřbu Františka Škopa
---------------

Během roku nastala změna v jednateli, místo br. Svobody jmenován br. Juliš Karel.

Na paměť okrskového cvičení dne 30.7.1944.
podpisy: zástupců OHJ a okolních sborů

Zatčen br. Kudr Stan. v Pardubicích, kde pracoval, pro „bolševický“ pozdrav (zdvižení paže se zavřenou pěstí). Byl však gestapem propuštěn po 10 denním vyšetřování.

Dne 27./X. zatčen hradeckým gestapem br. starosta sboru Pádr pro spolupráci s hasičským podzemním hnutím organisovaným z Prahy. S ním bylo zatčeno více bratří vedoucích činovníků hasič. župy. Po 3 nedělním věznění a vyšetřování propuštěn na svobodu poněvadž nic mu nemohlo býti dokázáno.

Tento rok ku konci, kdy již se začala rýsovat porážka němců, kteří od Stalingradu neustále ustupovali k hranicím Polska a dále do Německa,zuřivost němců se zvyšovala, ale také odpor Čechů, sabotáže a partyzánská válka v týle německé armády, hlavně na Slovensku, kde vypuklo 29./8. ozbrojené povstání slovenského lidu proti německým okupantům. Válka pomalu se přibližovala na naše území a byla sledována s obavami že Čechy se stanou bojištěm v poslední fázi bojů a současně s dychtivostí, kdy jsme si říkali,že nadchází doba, kdy budeme zúčtovati s Němci, ža všechna ta utrpení, za všechnu tu bídu, kterou jsme trpěli. A tak nadešelRok 1945.


Vedení sboru nezměněno. Od začátku roku takřka denní letecké poplachy a nástupy bratří do pohotovosti.

1./V. dovršil br. Jos. Hloupý 50 roků členství v našem sboru. Poněvadž jubilant byl těžce nemocný, byla k němu vyslána delegace bří. Pádra, Hnika, Krymláka a Spurného, kteří mu tlumočili dík, uznání a úctu za jeho práci, kterou pro sbor a občanstvo města Smiřic vykonal. Předá mu čestný dar 1000.- Kč a kytice květin, poněvadž diplom čestného členství sboru a medaili Č.Z.H.J. již dříve obdržel. Bratr Hloupý dojat až k slzám, děkoval za lásku, kterou bří mu projevili a vyslovil přání, že než zemře, chtěl by se dočkati osvobození naší vlasti. Skutečně bylo mu dopřáno osudem aby viděl zkázu Němců a rudou armádu ruskou, která i přes Smiřice přešla při stíhání ustupujícího nepřítele. A pak nadešel krásný osvobozující den
5. května 1945
kdy ve 12.45 hodin pražský rozhlas volal do celého světa, že lid hlavního města Prahy povstal k ozbrojenému povstání proti nenáviděným okupantům a kdy volal všechny věrné Čechy o pomoc a k následování povstání v celých Čechách a na Moravě, kde již rudá armáda usilovně bojovala s Němci. Ve Smiřicích projevil se tento den demonstrací proti německé posádce v zámku zamazáváním německých nápisů a firem. Proti po zuby ozbrojeným němcům nedalo se však nic podnikati s holýma rukama. Před zámkem u kaple a na kostelní věži němci umístili kulomety a hrozili zastřelením každému, kdo by něco podnikal. Vzali rukojmí ze řad občanstva a hrozili jejich zastřelením. Zatčen br. Pádr a jiní.

6./5. byl ranou do týla a břicha zastřelen v zámku nádražní zřízenec p. Pavlista, za odstranění německé tabulky z továrny fy. Malburg.

Hasičský sbor měl od prvé chvíle, kdy tyto vzrušující události nastaly, nepřetržitou pohotovost ve dne i v noci všech členů v hasič. zbrojnici. Tam také konaly se porady se členy ustanoveného Národního výboru o všem co by se mělo podniknout v případě splnění hrozeb nepřátel. Stavěny hlídky poblíže cihelny, kde bylo uskladněno střelivo a pumy a která měla býti vyhozena do vzduchu. Bohudík nestalo se tak, poněvadž nezbylo němcům již tolik času, aby vše co slibovali mohli splniti.

8./5. posádka německá kvapně na autech opustila město poněvadž přicházeli zprávy, že ruská rudá armáda blíží se již k nám. Při svém odchodu zapálili na nádvoří zámku veškeren materiál, který měli po ruce, telefon. kabely, sudy s pohonnými látkami pro auta, psací stroje a mnoho jiných věcí.
Sbor okamžitě zakročil dobrovolnou četou s hasícími přístroji, poněvadž se stříkačkou nedalo se bez prozkoumání zámku jeti, poněvadž nevěděli jsme zda není připraven výbuch pum, které tam byly uskladněny.
Němci před odjezdem zatčené občany propustili.
Požár byl v krátké době uhašen, když po zjištění situace byla na místo požáru zavolána další požární četa s autostříkačkou. Část materiálu byla zachráněna a prostřílené hořící sudy s motorovým petrolejem uhašeny a zbytek z nich přečerpán do dobrých sudů. Zachráněno mimo jiné 970 litrů této pohonné látky.
Stavěny všude hlídky poněvadž od Jaroměře neustále přicházeli němci, ovšem již bez velení v divé panice.

Celý sbor dal se k disposici Národnímu výboru, který řídil veškeré práce, odzbrojování prchajících němců, jich schytávání a transportování jich, již jako zajatců dál do Hradce Králové.

Dne 9. května 1945 přišla rudá armáda do Smiřic a její tanky po kratičkém odpočinku dále jely na pomoc Praze.
Den 9. května byl dnem radosti celého českého národa – tento den byl skončena II. světová válka a nejen my Češi, ale celá Evropa si oddechla. Byla zlomena moc nacistického Německa, které si chtělo Evropu podmanit a zotročit všechny svobodomyslné národy. Skončena nejhroznější válka, jakou kdy svět prožil a kterou zaplatilo na 30 milionů lidí svými životy a další miliony svým zdravím a majetkem.

Také náš sbor měl svého hrdinu, který odešel z domova svých rodičů, aby jako partyzán bojoval proti němcům. Byl to bratr
Antonín Seliger
Který v mladém věku 21 let položil svůj život v boji s Němci u Rtyně v Podkrkonoší. Pohřben ve Smiřicích dne 13. května.
Budiž mu věčná paměť !

parte Seliger
Smuteční oznámení Antonín Seliger.

podpisy účastníků
Podpisy účastníků pohřbu Antonína Seligera.

10. května uvítal osvobozený národ svoji vládu ze zahraničí v Praze.
16. května uvítala Praha presidenta čsl. republiky po 6letém odloučení zase ve svém středu.
19./5. vyšel dekret presidenta republiky o zabavení a znárodnění majetku okupantů a českých zrádců, které náš národ bohužel také měl.

Vracím se zpět k činnosti sboru.
Již 17./VI. vykonána mimořádná valná hromada, na které zase svobodně zvoleno vedení sboru. Zvoleni byli br. Pádr, starostou, br. Hnik velitelem sboru, br. Malý Vladimír jednatelem, br. Krymlák Alois pokladníkem a vzdělavatelem sboru.
Ze sboru dobrovolně před valnou hromadou vystoupil Stanislav Kubeš, proti kterému se stavělo veškeré členstvo sboru, pro jeho činnost za války. Tato valná hromada konána v hostinci „u Pácaltů“ a vzpomenuto bylo na ní všech bratří popravených, umučených v koncentrač. táborech a všech obětí války českého národa. Nutno pietně vzpomenouti a na věčnou paměť zapsati v památku bří ústředního výboru ČZHJ v Praze zatčených a vězněných – z kterých se žádný nevrátil do svobodné vlasti.

7./X. vyprovodil sbor na poslední cestě br. Jos. Hloupého, který zemřel ve věku 77 let a kterému se splnilo jeho přání zemříti ve svobodné vlasti.

parte Hloupý
Smuteční oznámení Josef Hloupý.
18 podpisů neuvádím (z cizích podepsaný je jen Karel Bahník, vel. okrsku Hubiles, jinak místní sbor)


Ve schůzi konané dne 24./VI. na návrh vzdělavatele br. Krymláka bylo usneseno vykonati mezi členy sboru dobrovolnou sbírku ve prospěch členů has. sboru města Vyškova na Moravě, které bylo válkou z 80% zničeno. Sbírku provedl sám br. Krymlák s br. Hornychem a vybraný obnos v částce 3 600.- Kč byl do Vyškova zaslán. Hasičský sbor ve Vyškově zvláštním přípisem tuto naši bratrskou pomoc upřímně kvitoval.

1./XI. vykonal sbor pietní smuteční slavnost na hřbitově ve Smiřicích, které se zůčastnilo hojně členů při které položen věnec ku kříži na paměť obětem války. Projev učinil br. vzdělavatel Krymlák. Vzpomenul všech bratří hasičů a všech dobrých Čechů, kteří položili svoje životy, aby my mohli svobodně žíti.

Komitétu pro postavení památníku Osvobození uvolněn obnos Kč 1000.- z kmenového jmění sboru

Smiřice stávají se rozhodnutím voj. úřadu místem posádky. 28./X. zúčastnil se sbor uvítání vojenské posádky, která je umístěna v dřívějších místnostech měst. úřadu. Počet vojínů v posádce as 300 mužů.

Dne 1./XI. provedena v celé republice měnová úprava Kč. Veškeré papírové inflační státovky vydané za Protektorátu byly dány na vázaný vklad u peněžních ústavů a každý občan bez vyjímky dostal 500.- Kč nové měny. Opatření velmi nepopulární, ale naprosto nutné k ozdravění naší měny a pozvolné převádění hospodářského života do mírových kolejí. Němci za 6 let svého hospodaření rozvrátili náš hospodářský život, vykradli všecky hodnoty a zanechali po sobě přes 100 miliard papírových bezcenných peněz a za 250 miliard škod.

Sborová škola, která se měla konati koncem r. 1945 býti nemohla, pro nedostatek topiva, které neměli ani hostince a j.

9./XII. zůčastnili jsme se schůze Okres. Hasič. Jedn. č. 14. v Jaroměři, kde byly provedeny volby představenstva OHJ č. 14., a provedeno rozdělení okrsků. Smiřice mají III. okrsek. Starosta OHJ zvolen br. Dr. Loužil, který se vrátil z koncentrač. tábora, velitelem br. Souček, rovněž němci vězněný. Smiřický sbor zastoupen v představenstvu br. Pádrem

Rozhodnutím vlády Českosl. republiky a vlád spojenců Anglie, Ameriky a Ruska bylo rozhodnuto, že všichni Němci bydlící v republice budou během roku vystěhováni z naší republiky do něm. Říše pro kterou tak horovali. Oni byli hlavní příčinou pro které jsme trpěli ve válce, kteří odtržením t.z. Sudet, území které obývali k Říši, ukázali pravou tvář.
Tím nastává všude odliv obyvatelstva do pohraničních okresů, kde zabírán německý majetek a tak i ze Smiřic odchází na 500 Čechů do pohraničí hlavně na sever. I několik našich bratří odchází z našeho sboru do nového života.
Smiřické mlýny zrušili svoji požární četu.
Ku konci roku velkými změnami, které nastaly činí stav členů sboru 44 a 2 sestry samaritánky.

Stráží a hlídek bylo v r. 1945 976 mimo stráží a hlídek konaných ve dnech revoluce.
Tento rok byl jistě nejvýznamnějším z celé doby trvání sboru a hasičstvo dokázalo, že jest platným činitelem v životě našeho národa.

Nutno ještě připomenouti, že z materiálu zabaveného prchající němec. armádě získali jsme různý sanitní materiál pro potřeby našeho samaritního oddílu, velké množství gumových hadic, které však po přezkoušení bylo nutno z velké části vyřadit, poněvadž byly zničené a dopravní has. vůz zn. „Steyer“ o jehož přidělení musíme ovšem žádat úřady. Jmenované věci byly nám dány k disposici Místním Národním výborem k užívání.Rok 1946.
Řádná valná hromada konána dne 6./I. v jídelně Městské dvorany za přítomnosti 28 bratří a zástupce Míst. Nár. výboru, člena rady p. Hlavy. Všichni činovníci přednesli krásné zprávy o činnosti sboru v roce minulém a při volbě zvoleni do nového výboru pro správní r. 1946 tito bří:
starostou br. Pádr Boh.
náměstek starosty br. Opletal Jos.
velitelem br. Hnik Frant.
1. nám. velitele Isaides Vemdelín
2. nám. velitele Bortlík Karel, starší
jednatelem br. Malý Vladimír
pokladníkem a vzdělavatelem sboru br. Krymlák Alois
zbrojmistrem (hospodářem) br. Etflaiš Boh.
samarit. instruktor br. MUDr. Zlámalík Ol.
náčelník samaritky br. Šimera Václav
a členové výboru: bří Šmejda R., Stanislav Kudr a Belinger Fr., (revisoři účtů), Pácalt Jaromír, Tomíček Jar. a Dhnálek Stan. jako zapisovatel. Do výboru zvoleni většinou mladší bratři, aby nahradili ty, kteří pomalu odchází.
Na návrh br. Etflaiše bylo usneseno konati po dlouholeté přestávce zase hasičský ples 19./I. Tento ples se krásně vydařil a čistý zisk v částce 11.365 Kčs byl rozhodnutím výborové schůze rozdělen 10.000 Kčs fondu na zakoupení nové stříkačky a zbytek na návrh br. vzdělavatele Krymláka dán na základ Podpůrnému fondu, který byl založen. Z tohoto fondu budou podporováni bratří, nemocní, přestárlí a všichni kteří budou postiženi neštěstím. Fond povede se odděleně od hospodaření sboru a jeho vedením byl pověřen br. pokladník Krymlák, který tím přejímá funkci sociálního referenta sboru.

Sbor vysílá svého zástupce do Místní osvětové rady a přistupuje za kolektivního člena ku spolku Přátel Sovětského Svazu

Okres. hasič. jednota v Jaroměři pořádá v březnu vždy v neděli školu pro technické činovníky sboru. Sbor do ní vyslal bratry Hnika, Isaidese, Karpíška, Bortlíka st., Dohnálka, Stránského, Etflaiše, vachka a Hornycha a dobrovolně se zůčastnili bří. Tomíček, Funfera, Bortlík ml. a Laburda Vlad.

15./IV. zahájeno cvičení, které se bude konati vždy v pondělí.
Dne 4./V. v předvečer výročí povstání českého lidu, zůčastnil se sbor oslavy pořádané M.O.R. a zapálena hasič. vatra u cihelny. Proslov měl br. vzděl. Krymlák.
9./5. zůčastnil se sbor oslavy výročí osvobození, kterou zase pořádala míst. osvětová rada.
11./V. zůčastnil se sbor 10 bratry v čele s velitelem br. Hnikem požárního cvičení v Jaroměři.
12./V. Požár železničního vagonu na místním nádraží.

V měsíci červnu provedena kontrola průmyslových závodů a hospodář. budov, odpovídají-li jejich zařízení předpisům požární bezpečnosti.

Dne 22. září konána slavnostní členská schůze na které byl předán diplom a pamětní list rodičům br. Ant. Seligera, který padl v květnové revoluci r. 1945. Této schůze zůčastnili se: za Místní národní výbor člen rady Vachek Josef, za Sokol Petr Zahálka, za organisaci „Junáka“ skaut p. Z. Počta, za Národní tělovýchovný výbor p. Hlavatý J., za Svaz přátel SSSR předseda spolku p. Bek Josef a rodina Seligerová. Za Českou zemskou hasičskou jednotu v Praze, která diplom věnovala byli přítomni bří. Toušek Frant., vzdělavatel OHJ v Jaroměři br. Alexandr.
Bratr starosta sboru přivítal přítomné hosty a členy, dále předal slovo vzdělavateli sboru br. Krymlákovi, který učinil následující projev:
   Vážení hosté – bratři hasiči !
   Sešli jsme se dnes na slavnostní členské schůzi sboru k akci, který v životě sboru jest vzácným zjevem – k předání diplomu a pamětního listu rodičům našeho padlého hrdiny, upřímného a obětavého bratra Toníka Seligera.
   Dnes, kdy vzpomínáme jeho hrdinské smrti, která nám všem musí býti příkladem občanských cností – kdy na zavolání porobené a mučené vlasti, bez rozmýšlení postavil se do řad bojujících českých vlastenců, aby pomohl, jako sta a sta jiných vyhnati z naší krásné země nenáviděné okupanty, nutné jest i vzpomenouti co předcházelo tomuto jeho odhodlání a jeho statečnosti nasadit i svůj vlastní život za svoji vlast. Vím, že sebe krásnější slova nemohou nahradit rodičům jeho ztrátu ani zmenšit jejich bolest, ale skutečná pravda jest, že nebýti vlastenecké výchovy z domova od rodičů, nebylo by ani jeho odhodlání jíti bojovat za svobodu své domoviny.
   A za tu Vaši poctivou českou výchovu svého syna dnes Vám vážení rodiče z tohoto místa upřímně a se smutkem v srdci děkuji jménem všeho hasičstva. Prosím Vás, abyste přijali pamětní list, který z úcty a z vděčnosti věnuje vám Česká zemská hasič. jednota v Praze. V našich srdcích bude zemřelému bratru Toníkovi zachována vždy věčná paměť !

Po té promluvil br. Toušek, jako vzdělavatel OHJ 14 a zástupce ČSHJ v Praze, který v krásném proslovu ocenil oběť br. Seligera a na to odevzdal br. Alexandr, jednatel OHJ č. 14 rodičům br. Seligera pamětní list a diplom.
Poděkováním pí. Seligerové a doslovem br. starosty Pádra, který poděkoval všem za účast na této pietní slavnosti byla tato skončena.

parte Seliger
Smuteční oznámení Antonín Seliger.


Dne 22. října 1946 zemřel po dlouhém utrpení br. Karel Bortlík, mistr klempířský ve Smiřicích. Byl obětavým bratrem a členství ve sboru mu bylo životní náplní. Jeho nemoc se projevila po požáru ve smiřických mlýnech v lednu 1943, kdy obětavě, promočený za mrazu zachraňoval majetek spolu s ostatními bratry.
Ve sboru zastával funkci náměstka velitele sboru. Členové sboru rozloučili se s bratrem Bortlíkem v pátek 25./X. na místním hřbitově.

parte Bortlík
Smuteční oznámení Karel Bortlík.

hasiči Smiřice
Pohřeb náměstka velitele sboru bratra Karla Bortlíka dne 25.10.1946 z hasičské zbrojnice. Foto Hník.

hasiči Smiřice
Pohřeb Karla Bortlíka dne 25.10.1946

hasiči Smiřice
Pohřeb Karla Bortlíka dne 25.10.1946

PodpisyDne 21. listopadu ve výborové schůzi br. velitel Fr. Hnik požádal sbor o zdravotní dovolenou a na místo velitele sboru nastoupil br. Isaides V. Před zakončením schůze sbor byl volán k požáru do Předměřic – během 10 minut vyjel sbor s autostříkačkou a se 14 bratry - u požáru však nebylo pracováno, poněvadž hořící stodola popblíže mlýnů nedala se zachrániti a místní sbor požár lokalisoval.

V měsíci prosinci zemřela pí. A. Pultrová matka místního lékaře MUDr. Pultra, členka býv. podpůrné hasič. pokladny a příznivce sboru hasič. pan Jech, majitel zahradnictví ve Smiřicích.

Na ukončení roku pořádal sbor silvestrovský večírek v hostinci „u Pácaltů“. Čistý zisk z něho věnován „Podpůrnému fondu“ hasičského sboru, z kterého v roce 1946 bylo potřebným bratřím vyplacena podpora v částce 3500.- Kčs.

hasiči Smiřice
Ze členské schůze 9.12.1946 Smiřice hostinec u Pácaltů. Foto Pádr.
První řada zleva Horák Ladislav, Josef Opletal, Pádrová, Pádr, Vendelín Izaides, Stojící zleva: ?, ?, vpředu Karel Etflaiš,
Alois Krymlák, Eda Karpíšek, Tomíček, ?, Funfera, ?, Karel Pácalt ( z Pácaltova kopce ), vzadu ?, Hornych, Karel Šíp.

Celková práce sboru v číslech za r. 1946:
Členů 49, celkem 17 schůzí, přijato dopisů 58, odesláno 69, hasičských stráží konáno 715, sbor zůčastnil se v jarní době povodňových prací po 3 dny a noci a 2 požárů. Br. pokladník přijal 34783.10 Kčs, vydal 33304.90 Kčs a sbor do nového roku jde s jměním 27630.70 Kčs.
Práce pro občanstvo jistě poctivá a pozornosti zasluhující !
A. KrymlákRok 1947.
5./I. konána valná hromada sboru v hostinci „u Pácaltů“.
Starostou zůstává br. Pádr B., velitelem zvolen br. Isaides Vendelín, jednatelem br. Eduard Karpíšek ml., pokladníkem a vzdělavatelem sboru br. Krymlák Alois, hospodářem br. Funfera Ant.

Zimní hasičská škola konána byla 4, 11, 18, 25.února – 4 a 11. března za průměrné účasti 15 členů. Přednášel br. starosta Pádr o povinnostech hasiče při požárních hlídkách v kině, divadle a.t.d.,br. vzdělavatel o myšlence hasičské, o tom jak si představujem dobrého hasiče, dále četl z časopisu Hasičské rozhledy aktuelní články, dále probral kroniku sboru. Velitel místní stanice S.N.B. p. Šíma jako host přednášel na théma: Spolupráce hasičstva se stráží národní bezpečnosti (četnictvem) při požárech a j. přírod. katastrofách. Pan Valenta, jezný ve Smiřicích, přednášel o povodňových záchran. pracech z hlediska hasičů. Br. MUDr. Zlámalík o první pomoci při úrazu.

V měsíci březnu konal sbor po 3 noci od 20 h. - 4 h. ranní protipovodňové hlídky při odchodu ledu na řece Labi. Byla tento rok krutá zima a ledy byly po celé řece 50 – 70 cm silné u místního jezu byla síla ledu 120 cm a bylo nebezpečí záplav. Vojsko rozstřelovalo v ohrožených úsecích led a tak se zabránilo velkým škodám jaké vznikly na příklad v Kralupech n./V. a v Dobřichovicích, kde voda a ledy učinily milionové škody.

10. a 11. května zůčastnil se sbor oslav 2. výročí národní revoluce pořádaných Místní radou osvětovou.

V měsíci květnu dokončeny byly všechny přípravy spojené s návrhem daným a schváleným na valné hromadě v lednu konané, aby byla zakoupena pro sbor nová stříkačka (agregát) 2 taktní. Bylo usneseno vydat provolání k občanstvu, aby naši akci podpořilo.
Jednáno s firmou Stratílek Vysoké Mýto a po předložení rozpočtu přikročeno k akci dne 8. června 1947. Leták s následujícím obsahem rozdán do každé rodiny a 8./VI. provedena sbírka členy sboru bratry: Opletalem, Etflaišem, Kudrem Stan., Krymlákem, Hnikem, Isaidesem, Bortlíkem, Pádrem, Karpíškem E. ml., Stránským V., Funferou Ant. a Šípem Karlem.

leták
Leták zmíněný v textu nahoře.


Sbírka měla pěkný úspěch, vybráno bylo včetně darů průmysl. podniků Kčs 39.324.- . Na místním národním výboru byla uzavřena na to koupě nové přenosné stříkačky s firmou Stratílek Vysoké Mýto a dodací lhůta byla stanovena do konce srpna 1947.

Na návrh br. Krymláka usneseno dáti si do pořádku hasičskou zbrojnici, která léta neměla žádné opravy a byla ve špatném stavu.
Místní národní výbor dal sboru k disposici k tomuto účelu písek, vápno cement a tak 26. července bratří nastoupili k dobrovolné pracovní povinnosti na úpravě zbrojnice. Bohužel ne všichni pochopili tuto bratrskou povinnost a proto na paměť těch dobrých bratří vepisuji jejich jména a počet odpracovaných hodin. Jsou to bratři:
Funfera Antonín odpracoval 36 hodin zdarma
pí. Funferová M – 47
Kudr Stanislav – 38
Dohnálek Stanislav – 9
Etflaiš Bohumil – 9
Hnik František – 34
Iasides Vendelín – 30
Krymlák Alois – 30
Kudr Bedřich – 6
Opletal Josef – 28
Stránský Václav – 25
Laburda Vladimír – 32
Pádr Bohuslav – 2
Pikola Josef – 26
Pavlát Antonín – 21
Holubec Josef – 21
Šimera Václav - 21
Celkem na opravě zbrojnice odpracováno 414 hodin a dáno vše do pořádku – zdivo, okna, dvéře, takže vzhledem vypadá jako nově postavená.
Škoda, že i druhá polovina bratří neuznala mravní povinnost a nevykonala ničeho pro svůj sbor.

22. srpna požár na velkostatku v Hoříněvsi – sbor se zůčastnil 20 členy, ale pro nedostatek vody a poněvadž požár byl lokalisován dříve přispěchavšími sbory, se svým strojem nezasáhl.

V října přivezena z Vys. Mýta nová motor. stříkačka PS8 dvoutaktní s přívěs vozem za Kčs 70.500.30. zaplacena byla z prostředků sboru, získaných sbírkou, příspěvkem z vlastního jmění sboru a obětavost¨í členů. Z prostředků veřejných – obecních nedáno na ni ani jedna Kčs. Sbor, resp. činovníci sboru dodrželi slovo, že stříkačky bude zakoupena svépomocí bez přispění obce. Do opatrování a obsluhu nové stříkačky převzal br. velitel Isaides.

Město Smiřice – M.N.V. v odměnu za naši práci zakoupil sboru dopravní vůz značky „Steyer“ 8 válec od Fondu Nár. Obnovy za Kčs 96.500. Tím sbor zakončil úspěšnou činnost v r. 1947.Rok 1948.
Dne 3. ledna konán ples, který se vydařil, jak ze stránky morální – společenské,tak po stránce finanční. Čistý výnos činil 19.739 Kčs a bylo rozhodnuto ve valné hromadě konané 1. února u Valterů, že bude věnován na zakoupení potřeb sboru. Zakoupeno 40 nových přileb celokovových vojen. tvaru, 1 dobíjecí stanice akumulátoru, dán do opravy dopravní vůz Steyer (nový nátěr a nápisy).

Dne 9./II. započlo zimní školení členů. Konáno 5 celovečerních přednášek teoretických i praktických s novou stříkačkou.

Dne 19. dubna vypukl v 15. hod. požár skladu řeziva ČSD Smiřice – zastávka. Sbor účinně zasáhl s novou motor. stříkačkou a 12 členy sboru. Požár vznikl od jiskry lokomotivy a za silného východ. větru bylo nebezpečí rozšíření požáru na celý objekt v ceně 2 milionů Kčs. Zásahem hasičských sborů: Smiřice, Černožice, Rodov, Holohlavy, Hradec Králové a Jaroměř požár lokalisován a škoda činila as 130 000 Kčs.
Po požáru, který trval od 15 – 19 hodin hlídkovali členové našeho sboru až do druhého dne do 7 h ráno na požářišti. Tímto požárem nová stříkačka prodělala svůj křest a plně se svým výkonem osvědčila.

Činnost sboru ochabuje ¨nedostatkem členů. Ve sboru je většina členů přestárlých.Rok 1949.
27. ledna konána valná hromada. Vedení sboru zůstalo beze změny. Jednatelem sboru zvolen br. Joneš.
26./II. konán večírek pro členy sboru u Pácaltů. Čistý výtěžek 3994.50 věnován podpůr. fondu sboru.
19./III. Josefský večírek u Pácaltů, ve prospěch podpůr. fondu, byl čistý výnos 2315.
7./9. zůčastnil se sbor požáru hospodářské budovy ve Vrchovnici, kde shořela stodola se zásobami slámy a obilí.

Činnost sboru není na výši pro nezájem některých členů. Přes veškeré úsilí některých bratří, aby činnost sboru se zlepšila nedocíleno zvláštních úspěchů. Sbor celkem „spal“ a tak i kronikář nemá co by psal.Rok 1950.
Na výroční valné hromadě vedení sboru nezměněno. Vzdělavatelem zvolen br. Pádr, který je současně starostou sboru.
Pořádán ples, jehož čistý výnos v částce 13.190 Kčs byl věnován podpůr. fondu sboru.
Počet členů 30 z velké části přestárlých.
Během roku bylo konáno 8 schůzí výboru a 4 členské, za malé účasti, na sociální účele bylo vydáno Kčs 2370.-.
Byl proveden nábor do sboru v zimních měsících za podpory MNV a je měněna celá organisační struktura hasič. sborů z nařízení ministerstva vnitra. Je naděje, že přijetím nových členů zvýší se i činnost sboru.První část    Druhá část    Třetí část kroniky