Smiřice - rekonstrukce průtahu městem 3. etapa r. 2020
Hankova ulice

Foto z Hankovy ulice pořizuje také Miroslav Volák.

Zpět na hlavní stránku     popis Hankovy ulice

oprava mostu přes Mlýnský náhon      1. etapa v r. 2018    2. etapa v r. 2019    3. etapa v r. 2020 u kostelaoprava cesty
Vlevo je zakreslena uzavírka poloviny "Pácaltova kopce". Vpravo je oprava u kostela.

oprava cesty
Objízdná trasa uzavírky.

Zdroj textu a map: Smiřický Infoservis 10.4.2020:
Od 13. 4. do 12. 7. bude uzavřena další část Palackého ulice, a to od křižovatky u Dvorany po křižovatku s ulicí U Stadionu (odbočka k velkému fotbalovému stadionu). Ve stejném období bude uzavřena ulice Hankova nad železničním přejezdem v kopci. V průběhu stavby dojde také k opakovanému uzavírání schodů na tzv. „Lednici“ směrem ke kuželně. Pokud stavba občasně umožní průchod pěším, budou občané informování rozhlasem a na internetových stránkách města.
Objízdná trasa je vyznačena na nákresu dole.

průtah
Zmiňovaný "Pácaltův kopec" je v Hankově ulici . 14.4.2020

průtah
Hankova ulice. Silnice na kopci se zatím neopravuje celá.15.4.2020

průtah
V zatáčce kopce padá břeh, plánuje se tu strhnout stěna a třeba i napřímit zatáčku.
Město to už mnoho let řeší. Bohužel se to z různých příčin zatím nedaří.15.4.2020

průtah
Pod asfaltovým povrchem jsou původní kostky.
Prý byly zakryty, když Smiřicemi projížděl cyklistický Závod Míru. 16.4.2020

průtah
19.4.2020

průtah
19.4.2020

průtah
19.4.2020

průtah
Čas pozdního oběda. 22.4.2020

průtah
Na kopci. 22.4.2020

průtah
26.4.2020

průtah
27.4.2020

průtah
30.4.2020

průtah
30.4.2020

průtah
U železničního přejezdu.
Průchod po schodech je stále zavřený. 22.5.2020

průtah
22.5.2020

průtah
26.5.2020

průtah
26.5.2020

průtah
29.5.2020

průtah
30.5.2020

průtah
30.5.2020

průtah
9.6.2020

průtah
12.6.2020

průtah
17.6.2020

průtah
17.6.2020

průtah
Povrch je hotový. 22.6.2020