Smiřice - rekonstrukce průtahu městem 3. etapa r. 2020

Foto z Palackého ulice pořizuje také Miroslav Volák.

Zpět na hlavní stránku     popis Palackého ulice    oprava mostu přes Mlýnský náhon

1. etapa v r. 2018    2. etapa v r. 2019     r. 2020 v kopci     r. 2020 zatáčka v kopciZdroj textu a map: Smiřický Infoservis 10.4.2020:
Od 13. 4. do 12. 7. bude uzavřena další část Palackého ulice, a to od křižovatky u Dvorany po křižovatku s ulicí U Stadionu (odbočka k velkému fotbalovému stadionu). Ve stejném období bude uzavřena ulice Hankova nad železničním přejezdem v kopci. V průběhu stavby dojde také k opakovanému uzavírání schodů na tzv. „Lednici“ směrem ke kuželně. Pokud stavba občasně umožní průchod pěším, budou občané informování rozhlasem a na internetových stránkách města.
Objízdná trasa je vyznačena na nákresu dole.

oprava cesty
Vlevo je zakreslena uzavírka poloviny "Pácaltova kopce".

oprava cesty
Objízdná trasa uzavírky.

oprava cesty
Pan Volák připomíná že se zadem do Hradce Králové nedostanete (a ani pro benzín).
Od křižovatky u kostela ke křižovatce ke stadionu bude uzávěra až do července. Foto připravených značek je ze dne 10.4.2020.

průtah
Naštěstí jsme nemuseli objíždět tak dlouhou trasu při cestě zadem do Hradce Králové.
Město vytvořilo dočasnou objížďku kolem Veteriny za Dvoranou. 26.4.2020

průtah
14.4.2020 byla silnice oplocena a uzavřena značkami

průtah
Práce končí před benzínovou stanici. 15.4.2020

průtah
Frézování vozovky vyfotografovala pí. Reichová. 15.4.2020

průtah
20.4.2020

průtah
20.4.2020

průtah
22.4.2020

průtah
U kostela. 15.5.2020

průtah
26.5.2020

průtah
4.6.2020

průtah
15.6.2020

průtah
15.6.2020

průtah
15.6.2020

Palackého ulice
U kostela chybí ještě jedna vrstva hmoty. 22.6.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

průtah
Dosavadní objížďka za Dvoranou byla uzavřena. Pro časté deště si auta už začala vyjíždět další cestu po trávníku. 1.7.2020
Vjezd k Veterině je povolen.

průtah
Původní termín dostavby 12.7., byl zkrácen (viz. dole). 1.7.2020
Je zde zákaz vjezdu, ale podle důvěryhodného zdroje prý na smiřičáky budou policisté milí :-). Auta tudy už jezdí a tak se ukáže.

průtah
Pracovníci firmy Stebau instalují veřejné osvětlení. 1.7.2020

průtah
1.7.2020

průtah
Dláždění cesty u kostela. 10.7.2020