Holohlavy

Usedlosti v Holohlavech od poloviny 16. století

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Holohlavy       Holohlavy
děkanství čp. 1

Holohlavy
Budova děkanství a stará chalupa čp. 48

informace o děkanství a děkanech viz:

http://www.smirice.eu/ulice/dlouha/cp1.htm

http://www.smirice.eu/holohlavy/katolicka/kniha1.htm


--------------------------------------------

budova panského dvora čp. 2

Holohlavy

informace a fotografie viz:

http://www.smirice.eu/ulice/dvur/dvur.htm

http://www.smirice.eu/firmy/statek/dvur/holohlavy.htm

http://www.smirice.eu/firmy/statek.htm


budova panského dvora čp. 3

informace a fotografie viz:

http://www.smirice.eu/ulice/dvur/dvur.htm

http://www.smirice.eu/firmy/statek/dvur/holohlavy.htm

http://www.smirice.eu/firmy/statek.htm


fořtovna čp. 4

1651 zmiňován myslivec Jan Kopidlantský

další informace a fotografie viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

bývalé děkanství, později chudobinec čp. 5

informace a fotografie viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

stará škola a špitál čp. 6, staré čp. 5

 • školu o dvou světnicích, komorách a třech obilnicích nechal vystavět z kamene majitel smiřického panství Vilém Trčka z Lípy (1540 – 1569).

 • 1573 vdova po Vilému Trčkovi, Barbora z Bíbrštejna (1569 – 1585), zabezpečila školu fundací, aby ji mohli navštěvovat i děti z nejchudších rodin a sirotci z celého panství: „Do školy chudých lidí děti, kterýchž by rodiče odchovati sami nemohli, z téhož panství aby se tam přijímaly, ke cti a chvále Pána Boha dobrým a pobožným věcem aby se vyučovaly. Rektor aby toho pilen byl, aby mládež ke všemu dobrému a chvalitebnému vedena byla tak, aby potom vrchnosti své světské i jiným lidem dobře se trefiti a hoditi mohla.“ Barbora z Bíbrštejna věnovala ročně na vychování a zaopatření žáků 20 kop míš. grošů a rektorovi neboli správci školy 10 kop.

seznam kantorů a učitelů v Holohlavech do roku 1924:

Georgius Svevus Moraficenus(1616)

Šimon Chmelík(1665 – 1668)

Mikuláš Rozvařil (1670 – 1682)

Václav Duchek (1686 – 1688)

František Šanšon (1697)

Samuel Ferdinand Modesta(1699)

František Karel (1705 – 1709)

Jan Jiří Rozvařil(1710 – 1713)

Jan Jindřich Josefi (1718 – 1744); školní mládenec Václav Dušek (1722)

Jiřík Matějíček(1744 - 1764)

Václav Koranda (1764 – 1787)

Jan Josef Zitta (1787 – 1819); školní pomocník Václav Neustupa (1806)

Ignác Pohl (1820 – 1845); mladší učitelé Václav Kalenda (asi 1823 – 1832), Antonín Koubek (1843 – 1845)

Antonín Koubek (1845)

Jan Kemlink(1845 – 1853)

Antonín Koubek (1853)

Jan Daněk (1853 – 1872); mladší učitelé Václav Novotný (1853 – 1858), František Matějovský (1858 – 1859), Josef Relich (1859 – 1861), Petr Pavel Skořepa (1861 – 1866), Josef Mikeš(1866 –1872), Josef Saifrt (1867 – 1873), Josef Polický (1873)

Josef Mikeš (1872 – 1873)

Hynek (Ignác) Čepek (1873 – 1879); mladší učitelé Jaroslav Chmelík, František Radoň (1877 –1878), František Petrák (1878), Karel Vaněk (1879), Alois Růžička (1879 – 1880), František Karel (1879 – 1890)

Josef Novohradský (1880 – 1884); mladší učitelé František Prokeš (1883 – 1887), František Mrkos (1884 – 1885), industriální učitelky Anna Novohradská (1881), Božena Fürstová (od 1882), Julie Prokšová (od 1884)

František Karel (1884 – 1885)

Karel Mojžíš (1885 – 1917); mladší učitelé František Langer (1888 – 1891), František Beran (1891 – 1892), František Mrkos (1892 – 1895), Václav Špaček (1892 – 1893), Jan Janků (1893 – 1896), Jan Pavelka (1895 – 1903) Jan Beran (1896 – 1898), Antonín Krejčí (1898 – 1903), Josef Mikeš (1903 – 1910), Václav Polák (1903 – 1904), Josefa Prokopová (1904 – 1906), Jaroslav Pešák (1906 – 1910), Josef Rezek (1910), Josef Dvořák (1910 – 1915), Václav Šulc (1911), Štěpán Šíř (1911), Josef Pospíchal (1911 – 1914), Josef Jirsák (1912 – 1913), Ladislav Letošník (1914), Josef Tuček (1914 – 1937), Emil Štupl (1916 – 1923)

Václav Letošník (1918– 1924)


Holohlavy
Stará obecná škola s kostelem

další informace a fotografie budovy viz: www.smirice.eu

přepisy školních kronik viz:

http://www.smirice.eu/holohlavy/kronika/kronikask2.htm

http://www.smirice.eu/holohlavy/kronika/kronika.htm

seznamy učitelů viz: www.smirice.eu

fotografie učitelů a jejich žáků viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek, zaniklý v 17. století

zmiňován Jan Vodička

 • po něm vdova Dorota a sirotci Petr (po něm Pavel a Vančura), Jakub, Ondřej, Tomáš, Marta, Kateřina a Anna

1588 – 1593 zmiňován Tomáš Vodičkův, syn předchozího

1597 – 1598 zmiňován Tomáš Lysý

1599 – 1600 zmiňován Václav Lysý

poté statek připojen ke dvoru holohlavskému


statek, zaniklý v 17. století

zmiňován Štěpán Starý

 • po něm sirotci Jakub (zabit bleskem), Jiřík, Dorota, Jan, Václav a Anna

zmiňován Štěpán Sirotek

 • po něm vdova Dorota a sirotci Alžběta a Dorota

1588 zmiňován Jan Bukovský

1590 – 1598 zmiňován Jan Sehnoutka

poté statek připojen ke dvoru holohlavskému


statek, zaniklý v 17. století

zmiňován Václav Tunička

 • po něm sirotci Kateřina a Dorota

1588 – 1593 zmiňován Jan Rozběřský

poté statek připojen ke dvoru holohlavskému


--------------------------------------------

chalupa čp. 7, staré čp. 6

1612 zmiňován Pehliš

1651 – 1655 zmiňován Jiřík Jirka

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Kateřinou a synem Pavlem

1679 Václav Tomášek od Kateřiny Jirkové

1702 Jakub Mrdáček od Kateřiny, vdovy po Václavu Tomáškovi

1732 Jan Mrdáček od otce Jakuba Mrdáčka

1748 Martin Brouz od Mařeny, vdovy po Janu Mrdáčkovi

1751 Mikuláš Lindr od Anny, vdovy po Martinu Brouzovi

1765 Jan Uždil od Mikuláše Lindra

1779 Mikuláš Skákal od manželky Anny, vdovy po Janu Uždilovi

1795 Jiří Uždil od matky Anny, vdovy po Mikuláši Skákalovi

1832 Karel Grus od Jiřího Uždila

1832 Josef a Anna Divečtí z Holohlav od Karla Gruse, smiřického sládka

další informace a fotografie usedlosti čp. 7 viz: www.smirice.eu


-------------------------------------------- čp 7

chalupa čp. 8, staré čp. 7

1690 Václav Horák od vrchnosti spáleniště pro vystavění chalupy

1712 Václav Horák od otce Václava Horáka

1740 Mikuláš Horák po zemřelém otci Václavu Horákovi

1751 Jiří Šotola od Mikuláše Horáka, který zakoupil selský grunt v Libřicích

1779 Václav Šotola od otce Jiřího Šotoly

1818 Václav Šotola od otce Václava Šotoly

1826 Jan Foltman od Václava Šotolydalší informace a fotografie usedlosti čp. 8 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 9, staré čp. 8

zmiňován Vít Zvoník

 • po něm vdova Barbora a sirotci Jakub, Jan (po něm Pavel a Řehák), Martin a Dorota

zmiňován Jakub Zvoník, syn předchozího

čp 7

1588 – 1593 zmiňován Jiřík Zvoník

1612 zmiňován Valentin Novák jinak Zvoník

 • po něm sirotci Anna a Kateřina

1618 – 1626 zmiňován Jan Sejkora

1628 – 1636 zmiňována Barbora Zvoníková

1651 – 1655 zmiňován Kryštof Zvoník, hrobař

 • roku 1651 žil v chalupě svobodný a bezdětný

1670 Jan Dušek od Kryštofa Zvoníka

1709 Jan Dušek, krejčí, od otce Jana Duška

1721 Vavřinec Víznar od tchyně Marie, vdovy po Janu Duškovi

1748 Václav Víznar od matky Kateřiny, vdovy po Vavřinci Víznarovi

1765 Matěj Víznar po zemřelé švagrové Dorotě, vdově po Václavu Víznarovi

1780 Václav Víznar od strýce Matěje Víznara

1804 Václav Víznar od otce Václava Víznara

1842 Marie Víznarová po zemřelém manželovi do zletilosti syna Václava Víznara

 • 1845 Václav Víznar koupil kus pole od Václava Jelínka z čp. 28

další informace a fotografie usedlosti čp. 9 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 10, staré čp. 9

zmiňován Jan Kulhavý

 • po něm vdova Jana a sirotci Kateřina, Marta, Manda a Markéta

1589 zmiňován Vondra, zeť předchozího

1590 – 1597 zmiňován Jan Oulický

1612 zmiňována Spodvinice

1651 – 1655 zmiňován Jan Sedláček

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Marjánou a dětmi Václavem a Dorotou

před 1683 Matěj Uždil

1683 Jiřík Uždil od otce Matěje Uždila

1701 Matěj Šimon od tchyně Alžběty, vdovy po Jiříku Uždilovi

1702 Jan Uždil od Matěje Šimona

1719 Jan Uždil od otce Jana Uždila

1735 Josef Karpíšek od manželky Doroty, vdovy po Janu Uždilovi

1762 Jiří Krejsar od Josefa Karpíška

1790 Jan Matuška od Marie, vdovy po Jiřím Krejsarovi

1823 Jan Tuček od Jana Matušky

Holohlavy

další informace a fotografie usedlosti čp. 10 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 11, staré čp. 10

1588 – 1590 zmiňován Jakub Michálek

1612 zmiňován Adam Fousek

1636 zmiňován Malý

1651 – 1655 zmiňován Adam Petera (Peterka)

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Kateřinou

před 1676 Lorenc Hošek

1676 Michal Vognar asi po zemřelém Lorenci Hoškovi

1707 Václav Vognar od matky Anny, vdovy po zemřelém Michalu Vognarovi

1750 Adam Vognar od otce Václava Vognara

1791 Jan Vognar od otce Adama Vognara

1805 Václav Čapek od tchána Jana Vognara

1847 Václav Čapek po zemřelém otci Václavu Čapkovi

1850 Karel a Anna Andrejskovi od jejího bratra Václava Čapka

další informace a fotografie usedlosti čp. 11 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 12, staré čp. 11

zmiňován Pavel Kverka

 • po něm vdova Anna a sirotci Matouš, Dorota a Kateřina

1588 – 1590 zmiňován Matouš Kverka, syn předchozího

1612 zmiňován Adam Hanuchna

 • po něm vdova Kateřina a sirotci Jan, Václav, Mikuláš, Diviš, Judita a Manda

1626 – 1628 zmiňován Jan Beran

1651 – 1655 zmiňován Václav Kubka

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Lidmilou a dětmi Alžbětou, Kateřinou, Dorotou, Marjánou, Salomenou, Lukášem a Janem

před 1682 Lukáš Sirůček

1682 Jan Sirůček po otci Lukáši Sirůčkovi

1719 Jan Sirůček od otce Jana Sirůčka

1743 Jan Sirůček po zemřelém otci Janu Sirůčkovi

1755 Pavel Sirůček od bratra Jana Sirůčka

1779 Jan Hojný od manželky Alžběty, vdovy po Pavlu Sirůčkovi

1787 Václav Sirůček od otčíma Jana Hojného

 • 1799 prodal kus pole a louku bratru Pavlu Sirůčkovi, sousedu smiřickému

 • 1803 prodal kus pole témuž Pavlu Sirůčkovi

1812 Jan a Kateřina Kotlantovi po zemřelém Václavu Sirůčkovi

1814 Mikuláš Andrejs od manželů Kotlantových

1819 Mikuláš Joneš od Mikuláše Andrejse

1838 Josef a Františka Fejglovi od jejího otce Mikuláše Joneše

 • 1839 koupili kus pole od Anny Grušové ze Smiřic čp. 11

další informace a fotografie usedlosti čp. 12 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 13, staré čp. 12

1612 zmiňován Jan Jonšíček

1636 zmiňován Jan Zderazský

 • po něm vdova Salomena a sirotci Lidmila, Václav a Alžběta

1651 zmiňován Jiřík Řezáč, manžel vdovy Salomeny Zderazské

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Salomenou a dětmi Lidmilou, Václavem a Alžbětou

1654 – 1655 zmiňován Jiřík Kroupa

1683 Jan Holič, tkadlec, od nápadníků po Jiříku Kroupovi

1734 Jiří Holič, tkadlec, od otce Jana Holiče, který držel hospodu ve Smiřičkách

1754 Václav Adamíra od Jiříka Holiče, který si koupil dům ve Smiřičkách od Jana Pelikána

1765 Karel Adamíra od Václava Adamíry

1823 Kateřina Adamírová po zemřelém manželovi do zletilosti syna Mikuláše Adamíry

 • 1825 Mikuláš Adamíra koupil pole od Mikuláše Hynka z Černožic čp. 37 (staré čp. 21)

 • 1842 Mikuláš Adamíra koupil louku od Ignáce a Marie Beranových ze Smiřic čp. 98 (staré čp. 46)

další informace a fotografie usedlosti čp. 13 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 14, staré čp. 14

1588 zmiňován Vít Šotola, syn Martina Šotoly z čp. 48

 • po něm vdova Dorota a dcera Anna, jejíž svatební výpravu měl zajistit strýc(?) Jan Šotola na statku Koudelovském v Hustířanech

1602 – 1603 zmiňován Jan Bukač, manžel vdovy Doroty Šotolové

1612 zmiňován Matouš Pour

1636 zmiňován Václav Zitka

1651 – 1654 zmiňován Adam Šamšula

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Alžbětou a matkou

1655 zmiňován Václav Zitka

před 1678 Václav Kučera

1678 Matěj Kotland od Václava Kučery

1712 Viktorin Kotland od otce Matěje Kotlanda

1741 Matěj Kotlant po zemřelém otci Viktorinu Kotlantovi

 • 1741 od živnosti oddělena chalupa čp. 15

 • 1752 směnil kus louky za louku Jiříka Sehnoutky z čp. 31

1753 Jan Chmelík od Matěje Kotlanta výměnou za statek čp. 47

1769 Jan Tomášek od vdovy po Janu Chmelíkovi

1806 Josef Tomášek od otce Jana Tomáška

 • 1830 koupil pole od sousedů holohlavských a černožických

1845 Jiří Tomášek od otce Josefa Tomáška

další informace a fotografie usedlosti čp. 14 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 15, staré čp. 13

 • původně součást živnosti čp. 14

1741 Pavel Kotlant od otce Matěje Kotlanta

1751 Pavel Kotlant od matky Anny, vdovy po Pavlu Kotlantovi

1777 Václav Kotlant po zemřelém bratru Pavlu Kotlantovi

1810 Jan Novák od tchána Václava Kotlanta

 • 1823 koupil kus pole od Jana a Kateřiny Kutíkových z Holohlav čp. 28

1837 Václav Novák od otce Jana Nováka

další informace a fotografie usedlosti čp. 15 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 16, staré čp. 15

1588 – 1590 zmiňován Adam Nejedlý

 • po něm vdova Dorota a sirotci Jan, Ondřej, Petr a Anna (provdaná za Václava Syrového)

1612 zmiňována Dorota Nejedlá, vdova po předchozím

1617 – 1622 zmiňován Petr Nejedlý, syn předchozí

 • po něm vdova Kateřina a sirotci Marta a Lída

1628 – 1636 zmiňován Jakub Michálek, manžel vdovy Kateřiny Nejedlé

1637 – 1655 zmiňován Martin Šust

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Martou a dětmi Alžbětou a Dorotou

1658 Jan Chmelík po zemřelém Martinu Šustovi

1702 Mikuláš Chmelík po zemřelém otci Janu Chmelíkovi

1718 Jan Chmelík od matky Kateřiny, vdovy po Mikuláši Chmelíkovi

1754 Jiří Chmelík od matky Kateřiny, vdovy po Janu Chmelíkovi

1759 František Špryngar od manželky Kateřiny, vdovy po Jiřím Chmelíkovi

 • 1768 koupil kus pole od Matěje Lemery, souseda smiřického

1775 Václav Chmelík od otčíma Františka Špryngara

1805 Václav Chmelík od matky Kateřiny, vdovy po Václavu Chmelíkovi

1850 Josef Chmelík od otce Václava Chmelíka

další informace a fotografie usedlosti čp. 16 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

zahrada čp. 17, staré čp. 16

zmiňován Jiří Sirotek

 • po něm sirotci Jan, Petr, Matouš, Václav, Vavřinec, Anna, Jana a Markéta

zmiňován Jan Sirotek

 • po něm vdova Anna a sirotci Jakub a Kateřina

zmiňován Jakub Pašek

 • po něm vdova Kateřina a sirotci Jan, Jiřík, Martin, Václav, Marta a Anna

1588 – 1590 zmiňována Kateřina Pašková, vdova po předchozím

1592 – 1593 zmiňován Jan Pašek, syn předchozí

 • po něm vdova Anna a sirotci Dorota a Alžběta

1593 – 1601 zmiňován Havel Mrkos

 • po něm vdova Lída a sirotci Manda a Kateřina

1602 zmiňována Lída Kroková, vdova po Havlu Mrkosovi

1612 zmiňován Martin Krok jinak Mrkos z čp. 35, manžel vdovy Lídy Mrkosové

1613 – 1636 zmiňován Matěj Sehnoutka

 • prodal 9 prutů polí takto: Janu Rydlovi do Černožic (7 strychů), Janu Valáškovi do Smiřic (15 s.), Michalu Saksovi (6 s.), Václavu Příhodovi do Smiřic (3,5 s.), Kateřině Kameníkové do Smiřic (5 s.), Adamu Sehnoutkovi (10 s.)

1655 zmiňován Kryštof Dvorský ze statku čp. 29

před 1686 Jan Koutník

1686 Matěj Hanuš od Jana Koutníka

1702 Jan Pácalt po zemřelém příbuzném Matěji Hanušovi

1746 Štěpán Pácalt od matky Doroty, vdovy po Janu Pácaltovi

 • 1751 směnil svou louku za kus pole Jiříka Fouska ze Smiřic

1762 Václav Hynek od manželky Mařeny, vdovy po Štěpánu Pácaltovi

1773 Václav Pácalt od otčíma Václava Hynka

1798 Václav Pácalt od otce Václava Pácalta

1841 Jan Pácalt s manželkou Františkou od svého otce Václava Pácalta

další informace a fotografie usedlosti čp. 17 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 18, staré čp. 17

1588 zmiňován Ondra Karel

1612 zmiňován Jiřík Svatoš

1636 zmiňován Mikuláš Ředický

1651 – 1655 zmiňován Mikuláš Charvát

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Martou a dětmi Dorotou, Annou a Adamem

1663 Jiřík Charvát od Mikuláše Charváta

1691 Jan Bukovský od Jiříka Charváta spáleniště

1705 Matěj Jandík od manželky Alžběty, vdovy po Janu Bukovském

1734 Daniel Chlupatý od tchyně Alžběty, vdovy po Matěji Jandíkovi

 • 1751 směnil své pole za pole Františka Matyáše ze Smiřic

1777 Václav Chlupatý od matky Anny, vdovy po Danielu Chlupatém

1814 Václav Chlupatý od otce Václava Chlupatého

1842 Václav Chlupatý po zemřelém otci Václavu Chlupatém

další informace a fotografie usedlosti čp. 18 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 19, staré čp. 18

1588 – 1590 zmiňován Jakub Skála

 • po něm vdova Kateřina a sirotci Jan, Václav, Matěj, Mikuláš, Vávra, Pavel, Dorota a Anna

  čp 19

1603 – 1620 zmiňován Mikuláš Skála, syn předchozího

1654 – 1655 zmiňován Pavel Horký

 • od toho statku odprodána louka Martinu Novohradskému do Smiřic

1680 Jiřík Truneček, krejčí, od vdovy Doroty Horké

1720 Jiřík Šrámek od tchána Jiříka Trunečka

1753 Václav Martinec od tchyně Alžběty, vdovy po Jiřím Šrámkovi

1793 Josef Martinec od otce Václava Martince

 • 1798 směnil kus louky za pole Václava Karpíška

1831 Jan Martinec od otce Josefa Martince

 • 1837 koupil kus pole od Jana Poláka z čp. 20

 • 1845 koupil kus pole od Václava Jelínka čp. 28

další informace a fotografie usedlosti čp. 19 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 20, staré čp. 19

zmiňován Havel Michálek

 • po něm vdova Jana a sirotci Jan, Václav, Anna, Kateřina (po ní Šimon), Alžběta a Lidmila

1588 – 1612 zmiňován Jan Michálek

 • po něm vdova Kateřina a sirotci Jakub, Tomáš, Jiřík a Mandalena

 • z původních 12 prutů odprodáno Říhovi ze Skaličky (1 prut pole), Nikodymu Sirůčkovi (2,5 strych pole), Jiříkovi Balcarovi ze Smiřic (louka), mlynáři ze Smiřic (louka)

1617 – 1637 zmiňován Jan Vojtěch, manžel vdovy Kateřiny Michálkové

1651 – 1655 zmiňován Václav Karpíšek

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Alžbětou a dětmi Tobiášem, Kateřinou, Václavem, Mikolášem a Janem

??? Mikuláš Karpíšek od otce Václava Karpíška

1718 Mikuláš Karpíšek od otce Mikuláše Karpíška

1738 Václav Karpíšek po zemřelém otci Mikuláši Karpíškovi

1760 Jan Karpíšek po zemřelém otci Václavu Karpíškovi

 • 1787 od živnosti oddělen statek čp. 21

 • 1799 prodal pole Karlu Holičovi ze Smiřic

1803 Jan Polák z Ruseka od Jana Karpíška

1839 Václav a Marie Kadečkovi z Bukoviny pro syna Václava od Jana Poláka

1845 Jan a Marie Pilnáčkovi od Václava Kadečky

1847 Benedikt Bach z České Skalice od manželů Pilnáčkových

další informace a fotografie usedlosti čp. 20 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 21, staré čp. 50

 • původně součást živnosti čp. 20

1787 Václav Karpíšek od otce Jana Karpíška

 • 1798 směnil pole za louku od Josefa Martince

 • 1805 prodal kus louky Václavu Šefelínovi, mlynáři smiřickému

1820 Václav a Anna Karpíškovi

1844 Václav Karpíšek od rodičů

další informace a fotografie usedlosti 21 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 22, staré čp. 20

před 1682 Václav Michálek

1682 Václav Mrdáček od Václava Michálka

1714 Václav Mrdáček od otce Václava Mrdáčka

1746 Václav Volák od Václava Mrdáčka

1786 Matěj Volák od matky Marie, vdovy po Václavu Volákovi

1827 Josef a Marie Chlupatí od jejího otce Matěje Voláka

 • 1845 koupil Josef Chlupatý kus pole od Václava Jelínka z čp. 28

další informace a fotografie usedlosti čp. 22 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 23, staré čp. 21

1733 Jan Sehnoutka od obce kus místa pro vystavění chalupy

1762 Jan Pácalt od Jana Sehnoutky

1800 Jan Pácalt od otce Jana Pácalta

1833 Václav Pácalt po zemřelém otci Janu Pácaltovi

1835 Jan a Marie Skaličtí od Václava Pácalta

 • 1842 koupili kus pole od Václava Jelínka z čp. 28

další informace a fotografie usedlosti čp. 23 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 24, staré čp. 51

1788 Václav Víznar od sousedů holohlavských

1796 Václav Víznar od matky Alžběty, vdovy po Václavu Víznarovi

1848 Josef a Kateřina Vítovi po Václavu Víznarovi, který byl coby voják prohlášen za mrtvého

další informace a fotografie usedlosti čp. 24 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 25, staré čp. 22

1717 Jan Vognar vystavěl chaloupku na místě od obce

1741 Václav Vognar od otce Jana Vognara

1764 Matěj Honsnejman po zemřelém tchánu Václavu Vognarovi

1795 Jan Honsnejman od otce Matěje Honsnejmana

1813 zmiňována Kateřina Honsnejmanová

další informace a fotografie usedlosti čp. 25 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

obecní pastouška čp. 26

další informace a fotografie usedlosti čp. 26 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 27, staré čp. 24

1612 zmiňován Jan obecní

1654 – 1655 zmiňován Jan Balcar

před 1679 Kateřina Satranská

1679 Lukáš Bek od Kateřiny Satranské

1710 Jiřík Hanuš od Lukáše Beka

1712 Pavel Hořinka od Jiříka Hanuše

1744 Petr Hořinka po zemřelém otci Pavlu Hořinkovi

1758 Jan Andrejs od Alžběty, vdovy po Petru Hořinkovi

1787 Jan Andrejsek po zemřelém otci Janu Andrejskovi

1810 Václav Andrejsek od otce Jana Andrejska

další informace a fotografie usedlosti čp. 27 viz:www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 28, staré čp. 25

zmiňován Matěj Matějíček

 • po něm sirotci Jan, Pavel (po něm syn Mikuláš), Jakub, Anna a Kateřina

1588 – 1593 zmiňován Jakub Matějíček, syn předchozího

 • po něm vdova Lída a děti Jan, Pavel, Václav a Alžběta

1603 – 1636 zmiňován Václav Matějíček, syn předchozího

1651 – 1655 zmiňován Václav Matějíček, syn předchozího

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Alžbětou

před 1687 Václav Mrdáček

1687 Mikuláš Mrdáček od otce Václava Mrdáčka

1719 Václav Mrdáček od otce Mikuláše Mrdáčka

1760 Václav Mrdáček po zemřelém otci Václavu Mrdáčkovi

1779 Jan Prokeš od strýce Václava Mrdáčka

1809 Václav Hroch od tchána Jana Prokeše

1819 Jan a Kateřina Kutíkovi od jejího otce Václava Hrocha

 • 1828 prodali kus louky a pastviště Václavu a Anně Valáškovým ze Smiřic čp. 127

1829 Karel a Anna Grušovi od manželů Kutíkových

1841 Václav Jelínek z Rodova od manželů Grušových

 • 1842 prodal kus pole Janu Skalickému z čp. 23

1847 Václav a Kateřina Andrejsovi z Černožic od Václava Jelínka

další informace a fotografie usedlosti čp. 28 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 29, staré čp. 26

zmiňován kněz Jan Šporer

 • po něm sirotci Jan, Kateřina a Barbora

zmiňován Jan Jandík

 • po něm vdova Anna a sirotci Adam, Jakub, Jiřík, Eva a Marta (po ní muž)

1588 – 1600 zmiňován Jiří Jandík, syn předchozího

 • po něm sirotci Jan, Salomena, Manda a Anna

1600 – 1628 zmiňován Jan Jandík, syn předchozího

 • po něm sirotci Adam a Jiřík

1636 zmiňován Jan Kvirenc

1651 – 1655 zmiňován Kryštof Dvorský

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Alžbětou a dětmi Mikolášem a Salomenou

 • vlastnil také zahradu čp. 17

před 1674 Mikuláš Dvorský, syn předchozího

1674 Jan Michek od Mikuláše Dvorského

1702 Václav Michek po zemřelém otci Janu Michkovi

1710 Matěj Andrejs od Václava Michka

1729 Filip Andrejs od otce Matěje Andrejse

1740 Jan Andrejsek po zemřelém bratru Filipu Andrejskovi

1747 poručníci Václav Mrdač (Mrdáček), Jan Chmelík, Václav Karásek a Štepán Pácalt od Jana Andrejska, který při vojně o všechen dobytek a movitosti přišel a jeho stavení i pole proto velmi zpustly

1754 Václav Andrejsek od čtyř výše uvedených poručníků

 • 1787 prodal kus louky Václavu Vognarovi ze Smiřic pro vystavění domku

 • 1794 prodal kus pole Matěji Kotlantovi z čp. 47

 • 1794 prodal kus pole svému synu Janu Andrejskovi pro vystavění chalupy čp. 33

 • 1794 prodal kus pole své dceři Anně a jejímu manželovi Mikuláši Hynkovi z Černožic

 • 1795 prodal kus pole svému zeti Janu Tomanovi pro vystavění chalupy čp. 34

 • 1797 prodal kus louky synu Janu Andrejskovi

 • 1797 prodal kus pole dceři Alžbětě Andrejskové

1797 Filip Andrejsek od otce Václava Andrejska

1831 Jan Andrejsek po zemřelém otci Filipu Andrejskovi

další informace a fotografie usedlosti čp. 29 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 30, staré čp. 27

1612 zmiňován Mikuláš Výravský

 • po něm vdova Marta a dcera Kateřina

1616 – 1636 zmiňován Václav Mrkos, manžel vdovy Marty Výravské

1651 – 1655 zmiňován Tobiáš (jinde Tomáš) Mrkos jinak Hamáček, syn předchozího

čp 30
 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Alžbětou a matkou Martou Mrkoskou

před 1685 Mařena Stodolová

1685 Jan Rozvařil od Mařeny, vdovy po zemřelém Stodolovi

1712 Václav Rozvařil, švec, od matky Doroty, vdovy po Janu Rozvařilovi

1746 Václav Rozvařil po zemřelém otci Václavu Rozvařilovi

1793 Jan Rozvařil po zemřelém otci Václavu Rozvařilovi

1820 Jan a Anna Vachkovi od jejího otce Jana Rozvařila

další informace a fotografie usedlosti čp. 30 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 31, staré čp. 28

zmiňován Jan Sehnoutka

 • po něm sirotci Mach, Pavel, Marta, Barbora a Dorota

zmiňován Mach Sehnoutka, syn předchozího

 • po něm vdova Marta a sirotci Ondřej, Jan, Pavel, Dorota a Káča

1588 – 1607 zmiňován Ondra Pučalka jinak Sehnoutka, syn předchozího

 • 1601 prodal kus louky Janu Duškovi do Černožic

1609 – 1626 zmiňován Pavel Sehnoutka

1636 – 1655 zmiňován Adam Sehnoutka

 • ke statku přikoupeno pole od Matěje Sehnoutky 10 strychů a od Adama Dvořáka 2 strychy

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Dorotou a dětmi Adamem, Václavem, Dorotou, Lidmilou a Janem

před 1682 Jan Sehnoutka, syn předchozího

1682 Václav Sehnoutka od bratra Jana Sehnoutky

1695 Václav Růžička po zemřelém Václavu Sehnoutkovi

1727 Jan Sehnoutka od Václava Růžičky

1746 Jiřík Sehnoutka po zemřelém otci Janu Sehnoutkovi

 • 1752 směnil kus louky za louku Matěje Kotlanta z čp. 14

1775 Jan Sehnoutka od otce Jiříka Sehnoutky

1813 František Sehnoutka od otce Jana Sehnoutky

čp. 31

další informace a fotografie usedlosti čp. 31 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 32, staré čp. 29

zmiňován Jiřík Starý

 • po něm vdova Kateřina a sirotci Jan, Jana, Dorota a Anna

zmiňován Jan Starý, syn předchozího

 • po něm vdova Manda a sirotci Jan, Pavel, Anna, Káča (po ní Adam), Dorota, Marta a Alžběta

1588 – 1612 zmiňována Manda Stará, vdova po předchozím

1615 – 1622 zmiňován Pavel Starý, syn předchozí

 • po něm vdova Anna a sirotci Jan, Dorota a Anna

1626 zmiňována Anna Stará, vdova po předchozím

1626 – 1655 zmiňován Nikodym Sirůček, kostelník, manžel vdovy Anny Staré

 • ke statku přikoupeno 2,5 strychu pole od Václava Karpíška

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Annou a dětmi Václavem, Lukášem, Nikodémem a Janem

před 1680 Jan Sirůček, syn předchozího

1680 Jan Šiša od Jana Sirůčka

1702 František Šiša od otce Jana Šiši

1745 Václav Šiša od otce Františka Šiši

1771 František Špryngar od Václava Šiši

1795 Jan Flegr od manželky Marie, vnučky zemřelého Františka Špryngara

1816 Jan a Kateřina Jakoubkovi od jejího otce Jana Flegra

1841 Ferdinand a Rosalie Pšornovi ze Smiřic od manželů Jakoubkových

1846 Matěj Fejgl z Habřiny od manželů Pšornových

další informace a fotografie usedlosti čp. 32 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 33, staré čp. 52

 • postavena na pozemcích oddělených od čp. 29

1794 Jan Andrejsek z čp. 29

1823 Marie Andrejsová po zemřelém manželovi do zletilosti syna Václava

1841 Bartoloměj a Kateřina Šanderovi od Václava Andrejska výměnou za jejich chalupu čp. 49

další informace a fotografie usedlosti čp. 33 viz: www.smirice.eu/


-------------------------------------------- čp 34

chalupa čp. 34, staré čp. 53

 • postavena na pozemcích oddělených od čp. 29

1795 Jan Toman

1829 Matěj Jelínek od Jana Tomana

1842 Václav Jelínek s manželkou Kateřinou od svého otce Matěje Jelínka

další informace a fotografie usedlosti čp. 34 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 35, staré čp. 30

1588 – 1590 zmiňován Jiřík Krok

 • po něm vdova Mandalena a sirotci Martin, Maruše a Kateřina

1598 – 1612 zmiňován Martin Krok, syn předchozího

 • byl hospodářem také na zahradě čp. 17

1636 zmiňován Adam Sehnoutka

1651 – 1655 zmiňován Jan Jambor, tesař

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Annou a dětmi Kateřinou, Annou, Janem, Mandalenou, Ondřejem a Markétou

před 1684 Kateřina Macáková

1684 Jan Adam Jíra (Adamíra) od Kateřiny, vdovy po Macákovi

1711 Mikuláš Adam Jíra, tkadlec, od otce Jana Adama Jíry

1730 Jan Kučera od Mikuláše Adama Jíry

1735 Jakub Kučera od otce Jana Kučery

1785 Jan Kučera od otce Jakuba Kučery

1799 Jan Vach, mistr tesařský, po zemřelém Janu Kučerovi

1813 zmiňován Václav Skřivan

1828 Václav Klouza od manželů Skřivanových

1836 Jan Adamíra od Václava Klouzy

1850 Václav a Marie Klouzovi od jejího otce Jana Adamíry

další informace a fotografie usedlosti čp. 35 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek a krčma čp. 36, staré čp. 31

zmiňována Beneška

zmiňován Jan Duchek

 • po něm vdova Markyta a sirotci Markyta a Dorota

1588 zmiňován Jakub Matějíček z čp. 28

1590 – 1612 zmiňován Jan Matějíčkův

1636 zmiňován Petr Beneš

1651 – 1655 zmiňován Jan Beneš

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Alžbětou

 • přikoupil 2 pruty od gruntu Fouskovského čp. 47

před 1689 Daniel Loukart

1689 Gottfried Ronn od nápadníků po zemřelém Danielu Loukartovi

1696 pan Alexandr Vrabec od manželky Doroty, vdovy po Gottfriedovi Ronnovi

 • 1706 postoupil kus pole své nevlastní dceři Polexině roz. Ronnové a jejímu manželovi Jiříku Podzimkovi (po nich jejich syn Jan Podzimek)

1706 Jiřík Podzimek od Alexandra Vrabce

1720 Jiřík Karel, mydlář a soused ze Smiřiček, po zemřelém tchánovi Jiříku Podzimkovi

1733 Václav Hodek po zemřelém Jiříku Karlovi

1763 Jan Hodek od matky Salomeny, vdovy po Václavu Hodkovi

1805 František Hodek od otce Jana Hodka

1848 Barbora Hodková po zemřelém manželovi do zletilosti syna Josefa Hodka

další informace a fotografie usedlosti čp. 36 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 37, staré čp. 32

1746 Jan Kučera od vrchnosti pro vystavění chalupy

1774 Jan Kučera po zemřelém otci Janu Kučerovi

1804 Jan Kučera od matky Marie, vdovy po Janu Kučerovi

1849 Mikuláš Kučera po zemřelém otci Janu Kučerovi

další informace a fotografie usedlosti čp. 37 viz:www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 38, staré čp. 33

před 1682 Eva Štosková

1682 Pavel Sehnoutka od Evy Štoskové

1690 Jiřík Sehnoutka od Pavla Sehnoutky

1721 Pavel Sehnoutka od matky Marie, vdovy po Jiřím Sehnoutkovi

1751 Jiří Sehnoutka po zemřelém otci Pavlu Sehnoutkovi

1795 Jiří Sehnoutka od otce Jiřího Sehnoutky

1815 Jan Sehoutka od otce Jiřího Sehnoutky

další informace a fotografie usedlosti čp. 38 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 39, staré čp. 34

1612 zmiňována Sirotková

1651 – 1655 zmiňován Václav Slezák

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Annou

před 1685 Adam Fousek

1685 Jan Sehnoutka od Adama Fouska

1735 Jan Sirůček od matky Doroty, dcery zemřelého Jana Sehnoutky

1743 Jiřík Sirůček od bratra Jana Sirůčka

1758 Petr Jarchovský od Jiřího Sirůčka

1785 Jan Sirůček od Petra Sirůčka

1785 Jan Sirůček po zemřelém otci Janu Sirůčkovi

1799 Jan Sehnoutka, sedlák v čp. 31, po Janu Sirůčkovi

1800 Václav Sehnoutka od otce Jana Sehnoutky spolu s 2 strychy pole, které byly k té chalupě připojeny od statku Jana Sehnoutky

1802 Jan Sehnoutka po zemřelém synovi Václavu Sehnoutkovi

1813 Jiří Korouratník ze Sendražic od Jana Sehnoutky

1826 Václav Klouza od Jiříka Korouratníka

1828 Jan Adamíra od Václava Klouzy

1836 Jiří Veselý od Jana Adamíry

čp. 39

další informace a fotografie usedlosti čp. 39 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 40, staré čp. 35

1588 – 1590 zmiňován Adam Šafář

 • po něm vdova Kateřina a sirotci Václav a Dorota

1602 – 1622 zmiňován Václav Výravský, manžel vdovy Kateřiny Šafářové

1636 zmiňován Kryštof Kvítek

1651 – 1655 zmiňován Jan Hošek

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Martou a dětmi Janem, Dorotou a Kateřinou

před 1668 Václav Mrdáček

1668 Jan Kučera od Václava Mrdáčka

1697 Jan Kučera, cihlář, po zemřelém otci Janu Kučerovi

1754 Pavel Kučera po zemřelém otci Janu Kučerovi

1777 Jiřík Rezek od Pavla Kučery

1817 Václav Rezek po zemřelém otci Jiřím Rezkovi

 • 1813 koupil kus pozemku od Josefa Engliše ze Smiřic čp. 2 (staré čp. 119)

1832 Josef Knejp od Václava Rezka

1839 Jan Knejp po zemřelém otci Josefu Knejpovi

další informace a fotografie usedlosti čp. 40 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

zahrada čp. 41, staré čp. 36

zmiňován Štěpán

 • po něm sirotci Pavel, Petr, Jan a Václav

1588 – 1612 zmiňován Pavel Štěpánův, syn předchozího

 • po něm sirotci Adam, Jan, Matěj (po něm Adam), Jakub, Manda, Dorota a Johana

1625 – 1628 zmiňován Adam Štěpánek, syn předchozího

1629 – 1636 zmiňován Mikuláš Strach

1651 zmiňován Jan Vrána

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Mandalenou

1654 zmiňován Jiřík Patriarcha

1655 zmiňován Jan Vaněk

před 1682 Tobiáš Mrkos

1682 Václav Mrkos od otce Tobiáše Mrkose

1697 Jiřík Dvorský Dvořák, tkadlec, od manželky Estery, vdovy po Václavu Mrkosovi

1716 Jiřík Dvořák od Estery, vdovy po jeho strýci Jiřím Dvorském

1733 Václav a Dorota Růžičkovi po Jiříku Dvořákovi, který se v noci dopustil krádeže ryb na panských sádkách v Holohlavech. Část kupní ceny byla Dvořákovi milostivě předána, aby se „z obce holohlavské vyprodal a v jiné obci, kde by panského dvoru se nevynacházelo, zase vkoupil“

1758 Václav Růžička od matky Doroty, vdovy po Václavu Růžičkovi

1782 Václav Růžička po zemřelém otci Václavu Růžičkovi

1808 Mikuláš Rezek od Václava Růžičky

 • 1823 koupil kus pole od Jana a Kateřiny Jakoubkových z čp. 32

1846 Václav Klouza od Mikuláše Rezka

další informace a fotografie usedlosti čp. 41 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 42, staré čp. 37

1588 zmiňován Vít Kubina

1612 zmiňován Jiřík Makalous

1636 zmiňován Řehoř

1651 – 1655 zmiňován Matěj Kosina, kominík

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Annou a dětmi Alžbětou, Janem a Kateřinou

před 1677 Václav Tomášek

1677 Václav Jarkovský od Václava Tomáška

1701 Mikuláš Andrejs po zemřelém tchánu Václavu Jarkovském

1739 Petr Andrejs po zemřelém otci Mikuláši Andrejsovi

1744 Václav Andrejs po zemřelém bratru Petru Andrejsovi

1787 Jiří Andres od matky Marie, vdovy po Václavu Andrejsovi

1816 Václav Andrejs od otce Jiříka Andrejse

1822 Matěj Jelínek od Václava Andrejse

1829 Mikuláš a Anna Fabiánovi od Matěje Jelínka

další informace a fotografie usedlosti čp. 42 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa s kovárnou čp. 43, staré čp. 38

1588 – 1590 zmiňován Vávra Hlávka jinak Kubina

čp 43
 • po něm vdova Anna a sirotci Marta a Kateřina

1597 – 1598 zmiňován Jíra Lorenc

1600 – 1612 zmiňován Mikuláš Hlávka

1636 zmiňován Jiřík Hlávka jinak Koudelka

1639 Lukáš Hlávka od Jiříka Koudelky výměnou za chalupu ve Skalici, drženou v letech 1636 – 1639

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Annou a dětmi Kateřinou, Dorotou, Mandalenou, Janem a Václavem; zmiňován i roku 1655

před 1665 Tobiáš Vachek

1665 Lukáš Novák od Tobiáše Vachka

1697 Martin Jiránek od Johany, vdovy po Lukáši Novákovi

1726 Pavel Veverka od tchyně Magdaleny, vdovy po Martinu Jiránkovi

1748 Václav Veverka po zemřelém otci Pavlu Veverkovi

1782 Václav Valášek od tchána Václava Veverky

1806 Marie Valášková po zemřelém manželovi Václavu Valáškovi

1806 Jan Valášek od švagrové Marie Valáškové

1807 Václav Valášek, kovář z Neznášova, pro svého syna Jana od Jana Valáška, kováře trotinského

další informace a fotografie usedlosti čp. 43 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 44, staré čp. 39

1588 – 1590 zmiňován Mikuláš Výravský

zmiňován Václav Ředický

 • po něm vdova Alžběta a sirotci Václav, Jan a Kateřina

1610 – 1627 zmiňován Martin Ředický, manžel vdovy Alžběty Ředické

1629 – 1636 zmiňován Adam Dvořák

 • z původní výměry odprodáno Michalu Saxovi (12 strychy pole), Adamu Sehnoutkovi (2 strychy pole) a Jiříku Kroupovi (2 strychy pole)

1651 – 1655 zmiňován Lukáš Polický

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Annou a dětmi Kateřinou, Václavem, Dorotou, Alžbětou, Janem a Jiříkem

před 1680 Jan Polický, syn předchozího

1680 Jan Karpíšek od Jana Polického

1698 Jan Kubka, krejčí, od Jana Karpíška

1719 Jan Barták od tchána Jana Kubky

1746 Jakub Valášek od Jana Bartáka

1758 Petr Jarchovský od Doroty, vdovy po Jakubu Valáškovi

1763 Václav Petrák od Doroty, vdovy po Petru Jarchovském

1779 Václav Jarchovský od Václava Petráka

1800 Jan Jarchovský po zemřelém otci Václavu Jarchovském

1831 Jan Jarchovský od otce Jana Jarchovského

1833 Václav Flegr od Jana Jarchovského

další informace a fotografie usedlosti čp. 44 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 45, staré čp. 40

1588 zmiňován Jiřík Drahorád

1612 zmiňován Václav Pehliš

1636 – 1655 zmiňován Tomáš Pehliš (Peliš)

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Annou

před 1688 Kateřina Kosinová

1688 Jiřík Hamlar od Kateřiny Kosinové

1696 Lukáš Sirůček od Doroty Hamlarové, vdovy po Jiřím Hamlarovi

1708 Jan Chmelík od Lukáše Sirůčka

1735 Jan Michek od tchána Jana Chmelíka

1767 Václav Michek po zemřelém otci Janu Michkovi

1798 Josef Michek od matky Marie, vdovy po Václavu Michkovi

1826 Jan Michek od otce Josefa Michka

1851 Václav a Anna Řehákovi od Jana Michka

další informace a fotografie usedlosti čp. 45 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 46, staré čp. 41

zmiňován Jan Klimeš

 • po něm sirotek Pavel

1588 zmiňována vdova Uršila

1590 zmiňován Václav Záděrův

1612 zmiňován Jan Novák

1636 zmiňován Petr Beneš

1651 – 1655 zmiňován Jiří Jakoubek

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Dorotou a dětmi Janem, Alžbětou, Dorotou a matkou Evou

před 1678 Jan Marek

1678 Matěj Valc (Velc) od Jana Marka

1694 Jan Zolman, mlynář černožický, od Matěje Velce

1702 Jiřík Matějček od tchyně Kateřiny, vdovy po Janu Zolmanovi

1748 Jiřík Matějček, kantor holohlavský, od matky Kateřiny, vdovy po Jiříku Matějčkovi

1789 Ignác Matějček od otce Jiříka Matějčka

1833 František Matějček od otce Ignáce Matějčka

 • 1842 koupil kus pole od Jana Vichtla ze Smiřic čp. 73 (staré čp. 65)

 • 1842 koupil kus pole od Václava a Pavlíny Šrámkových ze Smiřic čp. 120 (staré čp. 26)

 • 1846 koupil kus pole od Antonína Janáka ze Smiřic čp. 101

další informace a fotografie usedlosti čp. 46 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

statek čp. 47, staré čp. 42

1588 – 1590 zmiňován Martin Hynek

 • po něm sirotci Ondra, Kateřina, Anna, Lukáš a Pavel

1607 – 1612 zmiňována Marta Purkrabka

1614 – 1636 zmiňován Adam Fousek

 • prodal 2 pruty polí ke gruntu Benešovskému čp. 36

1651 – 1655 zmiňován Jiřík Fousek

 • roku 1651 žil na statku s manželkou Martou a dětmi Janem, Václavem a Mandalenou

1678 Tobiáš Podzimek od Jiříka Fouska

1697 Štěpán Podzimek od matky Doroty, vdovy po Tobiáši Podzimkovi

1699 Jan Černý od manželky Alžběty, vdovy po Štěpánu Podzimkovi

1741 Jan Podzimek od otčíma Jana Černého

1746 Jan Chmelík od Doroty, vdovy po Janu Podzimkovi

1753 Matěj Kotlant od Jana Chmelíka výměnou za chalupu čp. 14

1783 Matěj Kotland od otce Matěje Kotlanda

 • 1794 koupil 3 strychy pole od statku Václava Andrejska čp. 29

1796 Jan Propílek od manželky Marie, vdovy po Matěji Kotlandovi

1813 Jan Kotland po otčímovi Janu Propílkovi

1839 Jan Kotlant od otce Jana Kotlanta

další informace a fotografie usedlosti čp. 47 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 48, staré čp. 43

1588 – 1603 zmiňován Martin Syrový jinak Šotola

1612 zmiňován Matěj Šotola

1636 zmiňován Jan Beránek

1651 – 1655 zmiňován Jan Holič

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Kateřinou a dětmi Dorotou, Petrem, Václavem a Kateřinou

1672 Petr Holič od otce Jana Holiče

1708 Kateřina Holičová po zemřelém otci Petru Holičovi

1712 Jan Klouza, tkadlec, od manželky Kateřiny roz. Holičové

1737 Jan Klouza od matky Kateřiny, vdovy po Janu Klouzovi

1776 Josef Klouza po zemřelém otci Janu Klouzovi

1807 Josef Klouza od matky Marie, vdovy po Josefu Klouzovi

 • 1817 získal pole od manželky Anny Kotlantové z čp. 47 (pole původně koupil roku 1794 její otec Matěj Kotlant)

1836 Václav Klouza po zemřelém otci Josefu Klouzovi

čp. 48

další informace a fotografie usedlosti čp. 48 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

čp 49

chalupa čp. 49, staré čp. 44

 • původně součást živnosti čp. 50

1742 Václav Karpíšek od otce Václava Karpíška

1766 Josef Knejp od tchána Václava Karpíška

1797 Josef Knejp od otce Josefa Knejpa

1832 Jiří Lhotský od Josefa Knejpa

1834 Bartoloměj Šandera od Jiřího Lhotského

1841 Václav Andrejsek od Bartoloměje Šandery výměnou za jeho statek čp. 29

další informace a fotografie usedlosti čp. 49
viz:
www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 50, staré čp. 45

1612 zmiňován Jan Šafář

1636 zmiňován Krejčí

1651 – 1655 zmiňován Jakub Michálek

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Kateřinou a synem Janem

před 1683 Lukáš Kubka

1683 Jan Kubka od bratra Lukáše Kubky

1698 Jan Karpíšek od Jana Kubky

1712 Václav Karpíšek po zemřelém otci Janu Karpíškovi

 • 1720 prodal kus sadu Janu Klouzovi

 • 1742 od živnosti oddělena chalupa čp. 49

1745 Jan Karpíšek po zemřelém otci Václavu Karpíškovi

1771 Jan Karel od tchána Jana Karpíška

1795 Jan Hynek od tchána Jana Karla

1816 Václav Hynek od otce Jana Hynka

1820 František Bouz od Václava Hynka

1834 Jan a Marie Jarchovští po zemřelém Františku Bouzovi

1835 Jan Joneš od manželů Jarchovských

další informace a fotografie usedlosti čp. 50 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 51, staré čp. 46

1612 zmiňován Vít Chyba

 • po něm vdova Dorota a sirotci Václav, Jakub, Kateřina, Dorota a Marta

1621 – 1622 zmiňován Ondřej Sedláček, manžel vdovy Doroty Chybové

1627 – 1655 zmiňován Václav Chyba, syn Víta Chyby

 • roku 1651 žil v chalupě s manželkou Martou a dětmi Mandalenou, Václavem a Dorotou

1674 Václav Chyba, tkadlec, od švagra Tobiáše Mrkose a sestry Doroty

1716 Václav Chyba po zemřelém otci Václavu Chybovi

 • 1735 od živnosti oddělena chalupa čp. 52

1742 Václav Vognar od manželky Kateřiny, dcery zemřelého Václava Chyby

1776 Jiří Vognar od otce Václava Vognara

1813 Jiří Vognar od otce Jiřího Vognara

1845 Václav Vognar od otce Jiřího Vognara

další informace a fotografie usedlosti čp. 51 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 52, staré čp. 47

 • původně součást živnosti čp. 51

1735 Kateřina Chybová, vdova po Janu Chybovi, do dospělosti syna Jana

1746 Jan Chyba od matky Kateřiny Chybové

1787 Václav Chyba od otce Jana Chyby

1830 Jan Chyba od otce Václava Chyby

 • 1832 koupil pole od Václava Rezka z čp. 40

 • 1839 koupil pole od Jana a Evy Rotových ze Smiřiček

 • 1845 koupil pole od Václava Jelínka z čp. 28

čp. 52

další informace a fotografie usedlosti čp. 52 viz: www.smirice.eu


--------------------------------------------

chalupa čp. 53, staré čp. 48

1612 zmiňován Oulišťský

1655 chalupa Kubkovská

1689 pustá

1713 – 1722 zmiňován Jan Sirůček

1813 zmiňována Anna Sirůčková (vedeno jako chalupa u statku čp. 47)

další informace a fotografie nové usedlosti čp. 53 viz: www.smirice.eu


kniha Pro další informace o historii obce Holohlavy a jejích obyvatelích doporučuji publikaci „Holohlavy“, kterou je možno     --- objednat zde: ---

Zpět na stránku
Usedlosti panství Smiřice / Hořiněves


Zpět na hlavní stránku