Přepis knihy o legionářích 1. světové války

S legiemi v bojích za svobodu - kniha vydaná ve Smiřicích

Zpět na hlavní stránkulegionáři    legionáři    legionáři

legionáři    legionáři

Možná jediný exemplář knihy vlastní pan Trmal ze Smiřic. Děkuji za zapůjčení.
Kniha je psaná na stroji po jedné straně stránek. Dole nálepka knihaře Mahlera a razítko nakladatele.

Při čtení příběhu Josefa Rezka poznáte hrůzy války a pochopíte začátek putování legií.
Popis vraždění rudoarmějců by se za minulého režimu asi nedalo uveřejnit.

OBSAH:

Kniha se skládá ze sedmi příběhů.

Jan Špryňar - příběh první     Augustin Havlík - příběh druhý    Ing. Josef Siblík - příběh třetí    Josef Čeňek - příběh čtvrtý

Josef Rezek - příběh pátý     Felix Renč - příběh šestý     Václav Volt - příběh sedmýS LEGIEMI
V BOJÍCH ZA SVOBODU

Ze vzpomínek
bratří Josefa Čeňka, Augustina Havlíka, Josefa Rezka, Felixe Řenče, ing. Josefa Siblíka, Jana Špryňara a Václava Volta upravil P. Z.
------
Nákladem vlastním.
Vydáno ve Smiřicích n / Labem v roce 1930 ve 2 výtiscích.

Památce
oběti velké světové války, vzpomínce účastníků bojů za svobodu ujařmeného národa československého a k povzbuzeni všech, kdož po nás a z našich rukou převezmou řízení osudů národa, jehož svoboda vykoupena byla nesčetnými životy synů jeho.

Ú v o d e m
  Již deset let uplynulo od onoho památného dne 28. října 1918, kdy prohlášena byla Československá republika za stát svobodný, řadící se jako rovnocenný mezi ostatní samostatné státy světa. Svoboda národa, tato jeho touha po staletí, nezbytná podmínka jeho životní existence, těžce byla vydobyta na velkých světových bojištích v dálném Rusku a Sibiři, na pustých výšinách alpských a v krásné, sluncem bohaté Itálii, jakož i na území přátelské a pohostinné Francie krví jeho mnohých synů.
  Již deset let ! Léta plynou, život letí svým rychlým tempem dál a v toku jeho všedni práce a shonu zapomínáme často oněch zásad a myšlenek, za které ony tisíce našich bodrých hochu daleko od vlasti hrdinně se bily a mřely.
  Již zapomínáme ....
  A právě v této době vychází naše skromná knížka, vzniklá z touhy zachytiti pokud možno věrně život bratří v našich legiích, jejich nesnáze a utrpení, jež bylo jim podstoupiti, jejich nezměrnou lásku a plamenné nadšení, se kterými vítěznému boji šli vstříc.
  Tělocvičná jednota ,,Sokol,, ve Smiřicích vyzvala v jubilejním roce 1928 své bratry legionáře, aby napsali své vzpomínky ze slavné doby. Rádi vyhověli. Popisují jen některé kapitoly ze svého pobytu v legiích, píší proste, nenucené, snad někde stroze, jinde obšírně - nejsou spisovateli - píší bez příkras a přimyšlených příhod, popisují jen své zážitky. A to má pro nás velkou a trvalou cenu.
  Vděčíme bratřím pisatelům za jejich milé řádky a věříme, že dílko toto, malé rozsahem, velké však vznešenou myšlenkou, vykoná plně svůj úkol. Nezapomínejme díla našich Osvoboditelů, ale pracujme všichni dle svých sil na díle jimi počatém, pracujme pro rozkvět drahé vlasti Československé a svobodného československého národa !
  Pořadatel.

smiřičtí legionáři
Legionáři v roce 1928. Podle podoby stojí vpravo František Moník, starosta Smiřic.
Pan Vlastimil Křišťan píše: podařilo se mi určit podle vizuální shody ještě br. Rezka (stojí 2. zleva) a br. Volta (sedí 1. zleva).

legionáři
Pan Siblík píše o sokolské slavnosti v Krasnojarsku.
Fotografie ze stránky - www.dolin.estranky.cz - ji třeba ukazuje ?

legionáři
Ze stejné stránky je tato fotografie (na originální popisce je napsáno: Závod v tundře 1918 Molavský závod),
o něm se pisatelé také zmiňují ve svých vzpomínkách.

----------------------

pohřeb
Pohřební průvod legionáře prochází okolo cukrovaru. Sm. archiv
Kněz v průvodu je holohlavský děkan Josef Roháč.

pohřeb
Průvod prochází kolem smiřické části "Zbuzany" ke hřbitovu (Cukrovarská ulice). Sm. archiv
1 sv. válka1 sv. válka
Výrobky kterými si krátili legionáři dlouhou chvíli na frontě.

1 sv. válka1 sv. válka
Je pravděpodobné že tyto předměty (dovezené do Smiřic), vyrobil některý z vojáků zmíněných nahoře.